Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần lễ 14 năm 2012

Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần lễ 14 năm 2012

Tập đọc – Kể chuyện c©u chuyƯn b ®ịa

 I: Mơc ®Ých yªu cÇu :

A/Tập đọc 1. Rèn kỉ năng đọc thành tiếng :

 - Đọc trơn toàn bài , chú ý các từ khó dễ lẫn do phương ngữ như : mỗi , vần , buồn phiền , bẻ , sức , gãy dễ dàng . Biết đọc nghỉ hơi các dấu câu và giữa các cụm từ .Hiểu nghĩa các từ mới như :va chạm , dâu , rể , đùm bọc , chia lẻ , đoàn kết , hợp tan .

-Hiểu ý nghĩa nội dung câu chuyện : -Câu chuyện khuyên anh , chị em trong nhà phải đoàn kết yêu thương nhau .

II: ® dng d¹y hc : - Một bó đũa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc

 

doc 34 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 644Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần lễ 14 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ hai ngày 26 tháng11 năm 2012
Tập đọc – Kể chuyện c©u chuyƯn bã ®ịa 
 I: Mơc ®Ých yªu cÇu : 
A/Tập đọc 1. Rèn kỉ năng đọc thành tiếng :
 - Đọc trơn toàn bài , chú ý các từ khó dễ lẫn do phương ngữ như : mỗi , vần , buồn phiền , bẻ , sức , gãy dễ dàng ... Biết đọc nghỉ hơi các dấu câu và giữa các cụm từ .Hiểu nghĩa các từ mới như :va chạm , dâu , rể , đùm bọc , chia lẻ , đoàn kết , hợp tan . 
-Hiểu ý nghĩa nội dung câu chuyện : -Câu chuyện khuyên anh , chị em trong nhà phải đoàn kết yêu thương nhau .
II: ®å dïng d¹y häc : - Một bó đũa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc 
III: c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1/ Kiểm tra bài cũ :
 - Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc : “ Bông hoa niềm vui “ 
2.Bài mới 
a) Phần giới thiệu :Đưa bó đũa và nói ông cụ đố các con bẻ được bó đũa sẽ được thưởng nhưng không ai bẻ được trong khi ông cụ lại bẻ được , qua câu chuyện ông muốn khuyên các con điều gì .Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài 
“ Câu chuyện bó đũa ” 
 b) Đọc mẫu 
-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài .
-Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng những từ ngữ gợi tả .
- Gọi một em đọc lại .
* Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương tự như đã giới thiệu ở bài tập đọc đã học ở các tiết trước .
- Yêu cầu đọc từng câu .
* Hướng dẫn ngắt giọng :- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp .
* Đọc từng đoạn : 
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp .
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
*/ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc .
-Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân 
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
* Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh cả bài 
Tiết 2 : 
c/ Tìm hiểu nội dung đoạn 1
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi :
 -Câu chuyện có những nhân vật nào ?
- Các con của ông cụ có yêu thương nhau không ? - 
-Từ ngữ nào cho em biết điều đó ?
- Va chạm có nghĩa là gì ?
-Yêu cầu đọc đoạn 2trả lời câu hỏi :
 -Người cha đã bảo các con mình làm gì ?
- Vì sao bốn người con không ai bẻ được bó đũa ?
- Người cha đã bẻ gãy bó đũa bằng cách nào ?
- Yêu cầu đọc đoạn 3 trả lời câu hỏi :
Một chiếc đũa ở đây được ngầm so sánh với gì ?
- Hãy giả nghĩa từ “ chia lẻ “ và từ “ hợp lại “
- Người cha muốn khuyên các con điều gì ?
d/ Thi đọc theo vai:
- Mời 3 em lên đọc truyện theo vai. 
- Chú ý giọng đọc từng nhân vật .
- Theo dõi luyện đọc trong nhóm .
- Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .
 đ) Củng cố dặn dò : 
-Tìm các câu ca dao tục ngữ liên quan đến bài học?
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên.
-Vài em nhắc lại tựa bài
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .Đọc chú thích .
- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài như giáo viên lưu ý .
- Một em đọc lại 
-Rèn đọc các từ như : mỗi , vần , buồn phiền , bẻ , sức , gãy dễ dàng ...
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài.
- Một hôm ,/ ông đặt một bó đũa / và một túi tiền trên bàn ,/ rồi gọi các con ,/ cả trai ,/ gái ,/ dâu ,/ rể lại / và bảo :// 
-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp .
- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
-Đọc từng đoạn trong nhóm ( 3 em ) .
-Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng thanh và cá nhân đọc .
- Lớp đọc đồng thanh cả bài .
-Một em đọc thành tiếng .Lớp đọc thầm đoạn 1 
-Có người cha , các con trai , gái , dâu , rể .
- Các con trong nhà không yêu thương nhau , từ ngữ cho biết điều đó là họ thường xuyên va chạm với nhau .
- Va chạm có nghĩa là cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt .
- Một em đọc thành tiếng , lớp đọc thầm theo
- Người cha bảo các con nếu ai bẻ gãy được bó đũa ông sẽ thưởng một túi tiền .
- Vì họ đã cầm cả bó đũa mà bẻ .
- Ông cụ đã chia lẻ ra từng chiếc để bẻ .
- Một em đọc bài , lớp đọc thầm .
- Một chiếc đũa ngầm so sánh với một người con , cả bó đũa là 4 người con .
 chia lẻ có nghĩa tách rời từng cái , hợp lại là để nguyên cả bó như bó đũa . 
-Anh , chị em trong nhà phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau , đoàn kts mới tạo thêm sức mạnh , chia rẻ sẽ bị yếu đi .
- Luyện đọc theo yêu cầu giáo viên .
 - Các nhóm phân vai theo các nhân vật trong câu chuyện .
- Thi đọc theo vai .
- Anh em như thế tay chân .../ Môi hở răng lạnh 
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
 ************************************************************ 
Toán : 	55- 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9 . 
 I: Mơc ®Ých yªu cÇu : Biết cách thực hiện phép trừ dạng 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 -9. Aùp dụng để giải các bài toán liên quan . Củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng . Củng cố biểu tượng về hình tam giác , hình chữ nhật . 
II: ®å dïng d¹y häc : Hình vẽ bài tập 3 , vẽ sẵn trên bảng phụ 
III: c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:	
Hoạt động của thầy
Ho4ạt động của trò
 1.Bài cũ :
-Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà 
-HS1 : Đặt tính và thực hiện phép tính : 15 - 8; 
16 -7 ; 17 - 9 ; 18 - 9
-HS2 tính nhẩm : 16 - 8 - 4 ; 15 -7 - 3 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phép trừ dạng
 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9 . 
*) phép trừ 55 - 8 
- Nêu bài toán : - Có 55 que tính bớt đi 8 que tính . còn lại bao nhiêu que tính ?
-Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ?
- Viết lên bảng 55 - 8 
* Yêu cầu 1 em lên bảng đặt tính tìm kết quả .
- Yêu cầu lớp tính vào nháp ( không dùng que tính ) .
- Ta bắt đầu tính từ đâu ?
- Hãy nêu kết quả từng bước tính ?
- Vậy 55 trừ 8 bằng bao nhiêu ?
-Yêu cầu nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 55 - 8 .
*) Phép tính 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9 
- Yêu cầu lớp không sử dụng que tính .
- Đặt tính và tính ra kết quả .
- Mời 3 em lên bảng làm , mỗi em một phép tính 
- Yêu cầu lớp làm vào nháp .
c/ Luyện tập :
-Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Yêu cầu 3 em lên bảng mỗi em làm 1 phép tính .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Yêu cầu 1 học sinh đọc đề.
- Yêu cầu tự làm bài vào vở .
- Tại sao ở câu a lại lấy 27 - 9 ? 
- Nêu cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng ? 
Bài 3 : - Yêu cầu HS quan sát mẫu và cho biết mẫu gồm những hình gì ghép lại với nhau ?
- Gọi 1 em lên bảng chỉ hình chữ nhật và hình tam giác trong mẫu .
- Yêu cầu lớp tự vẽ vào vở . 
- Mời 1 em lên vẽ trên bảng .
- Nhận xét bài làm học sinh . 
d) Củng cố - Dặn dò:
- Khi đặt tính theo cột dọc ta cần chú ý điều gì ?
- Thực hiện phép tính cột dọc bắt đầu từ đâu ? 
- Hãy nêu cách đặt tính và thực hiện 68 - 9 
-Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Hai em lên bảng mỗi em làm một bài .
- HS1 nêu cách đặt tính và cách tính .
- HS2 : Trình bày bài nhẩm trên bảng.
-Học sinh khác nhận xét .
* Lớp theo dõi giới thiệu bài
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán .
- Thực hiện phép tính trừ 55 - 8
 - Đặt tính và tính .
 55 * Viết 55 rồi viết 8 xuống dưới , 8 thẳng 
- 8 cột với 5 ( đơn vị ) Viết dấu trừ và vạch 47 kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái . 5 không trừ được 8 lấy 15 trừ 8 bằng 7 . Viết 7 , nhớ 1 .5 trừ 1 bằng 4 , viết 4. 
- 55 trừ 8 bằng 47 .
- Nhiều em nhắc lại .
56 * Viết 56 rồi viết 7 xuống dưới , 7 thẳng 
- 7 cột với 6 ( đơn vị ) Viết dấu trừ và vạch 49 kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái . 6 không trừ được 7 lấy 16 trừ 7 bằng 9 . Viết 9 , nhớ 1 .5 trừ 1 bằng 4 , viết 4. Vậy 56 trừ 7 bằng 49
37 * Viết 37 rồi viết 8 xuống dưới , 8 thẳng 
- 8 cột với 9 ( đơn vị ) Viết dấu trừ và vạch 29 kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái . 7 không trừ được 8 lấy 17 trừ 8 bằng 9 . Viết 9 , nhớ 1 .3 trừ 1 bằng 2 , viết 2. Vậy 37 trừ 8 bằng 29
68 * Viết 68 rồi viết 9 xuống dưới ,9 thẳng 
- 9 cột với 8 ( đơn vị ) Viết dấu trừ và vạch 59 kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái . 8 không trừ được 9 lấy 18 trừ 9 bằng 9 . Viết 9 , nhớ 1 .6 trừ 1 bằng 5 , viết 5. 
- Lớp đọc đồng thanh bảng công thức .
- Một em đọc đề bài .
- Tự làm bài vào vở , 3 em làm trên bảng 
 45 96 87
 - 9 - 9 - 9
 36 87 78
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Tìm x biết :
x + 9 = 27 7 + x = 35 x + 8 = 46 
x = 27 - 9 x = 35 - 7 x = 46 - 8 
x = 18 x = 28 x = 38
- Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .
- Quan sát nhận xét.
- Gồm hình tam giác và hình chữ nhật ghép lại.
- Chỉ trên bảng .
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Sao cho đơn vị thẳng cột đơn vị , chục thẳng cột với chục , thực hiện từ phải sang trái.
- 3 em trả lời .
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .
 ddddddd&ccccccc 
 LuyƯn to¸n 
	TiÕt 66: 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9 
I/ Mơc tiªu
Biết thực hiện các phép tính trừ có nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 55 – 8 ; 
56 – 7 ; 37 – 8 ; 68 – 9
II/ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Néi dung
 Giáo viên :
 Học sinh :
a/Giới thiệu bài :
2/Thực hành 
Bài 1 : 
Cét 1,2,3 ... ) Hướng dẫn viết vào vở :
-Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
c/ Chấm chữa bài 
-Chấm từ 5 - 7 bài học sinh .
-Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm . 
 d/ Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà hoàn thành nốt bài viết trong vở .
- Lên bảng viết các chữ theo yêu cầu .
- 2 em viết chữ L.
- Hai em viết từ “Lá lành “
- Lớp thực hành viết vào bảng con .
-Lớp theo dõi giới thiệu 
-Vài em nhắc lại tựa bài.
-Học sinh quan sát .
- Chữ M gồm 4 nét, gồm nét móc ngược phai , nét thẳng đứng , nét xiên phải , nét móc xuôi phải . 
-Cao 5 ô li rộng 4 ô li .
- Quan sát theo giáo viên hướng dẫn giáo viên 
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó bảng con .
- Đọc : Miệng nói tay làm .
- Gồm 4 tiếng : miệng , nói , tay , làm .
-Chữ M, g ,I , l cao 5 li .chữ t cao 1,5 li 
-Các chữ còn lại cao 1 li .
-Từ điểm dừng bút của chữ M viết tiếp sang chữ I không nhấc bút .
-Bằng một đơn vị chữ (khoảng viết đủ âm o) 
- Thực hành viết vào bảng .
- Viết vào vở tập viết :
-1 dòng chữ M cỡ nhỏ.
1 dòng chữ M hoa cỡ vừa.
1 dòng chữ Miệng cỡ nhỏ.
1 dòng chữ Miệng cỡ vừa.
- 2 dòng câu ứng dụng“Miệng nói tay làm .
-Nộp vở từ 5- 7 em để chấm điểm .
-Về nhà tập viết lại nhiều lần và xem trước bài mới : “ Ôn chữ hoa M”
 ddddddd&ccccccc
 Thứ sáu ngày 30 tháng11 năm 2012
Thể dục : Bài 28 trß ch¬i : “vßng trßn” : ®i ®Ịu 
 ( ®ång chÝ Hoµ d¹y )
 **********************************************************
Toán : 	luyƯn tËp 
 I: Mơc ®Ých yªu cÇu : Giúp HS củng cố : - Các bảng trừ có nhớ . Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 . Tìm số hạng chưa biết trong một tổng . Số bị trừ chưa biết trong một hiệu . Bài toán về ít hơn . Độ dài 1 dm , ước lượng độ dài đoạn thẳng . Toán trắc nghiệm 4 lựa chọn . 
III: c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 2.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta sẽ củng cố phép trừ các số trong phạm vi 100 và cách tìm thành phần chưa biết ... 
 b/ Luyện tập :
-Bài 1: - Trò chơi “ Xì điện “ .
-Yêu cầu lớp chia thành 2 đội ( đội xanh và đội đỏ )
- Gv : “ Châm ngòi “ đọc một pháp tính bất kì đã ghi trên bảng . 18 - 9 gọi một em bất kì của một đội nêu ngay kết quả nhẩm .
- Nếu em đó trả lời đúng thì được phép “Xì điện“ gọi một em khác ở đội bạn trả lời phép tính tiếp theo . Nếu em nào không trả lời được thì đội đó mất quền “ Xì điện “
Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Yêu cầu 3 em lên bảng thi đua làm bài .
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .
- Gọi 3 em khác nhận xét bài bạn trên bảng .
- Yêu cầu nêu cách thực hiện các phép tính : 35 - 8 ; 81 - 45 ; 94 - 36 .
- Nhận xét ghi điểm từng em .
 Bài 3. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
-Muốn tìm số hạng trong tổng ta làm như thế nào? 
- Muốn tìm số bị trừ ta làm sao ?
- Yêu cầu 3 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .
- Gọi 3 em khác nhận xét bài bạn trên bảng .
- Nhận xét ghi điểm từng em .
 Bài 4. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
-Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi ta điều gì ?
- Bài này thuộc dạn toán gì ?
-Yêu cầu học sinh tự tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi tự làm bài .
- Yêu cầu 1 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .
- Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng .
 Bài 5. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Vẽ hình lên bảng .
-Đoạn thứ nhất dài bao nhiêu cm ?
- Ta phải so sánh đoạn MN với độ dài đoạn nào ?
-1 dm bằng bao nhiêu cm ?
- Đoạn MN ngắn hơn hay dài hơn 10 cm ?
- Muốn biết đoạn MN dài bao nhiêu ta làm như thế nào ? 
- Hãy ước lượng và cho biết số đo phần dài hơn ?
- Vậy đoạn MN dài khoảng bao nhiêu cm ?
-Yêu cầu học sinh dùng thước để kiểm tra .
- Yêu cầu lớp thực hiện và khoanh vào ý đúng .
- Gọi em khác nhận xét bài bạn .
 c) Củng cố - Dặn dò:
*Nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học và làm bài tập .
* Lớp theo dõi giới thiệu bài
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Chia lớp thành 2 dãy mỗi dãy một đội dự thi 
- Trả lời - Bằng 9 .
- Nêu phép tính 17 - 8 gọi một bạn của đội khác trả lời ngay kết quả .
- Theo dõi bình chọn đội thắng cuộc .
- Đọc yêu cầu đề bài .
- 3 em lên bảng làm mỗi em 2 phép tính .
- Ở lớp làm bài vào vở .
 35 57 63 72 81 94
 - 8 - 9 - 5 - 34 -45 - 36
 27 48 58 38 36 58
- Nhận xét bài bạn trên bảng .
- Đọc yêu cầu đề bài .
- Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .
- Lấy số trừ cộng với hiệu .
- 3 em lên bảng làm mỗi em 1 phép tính .
- Ở lớp làm bài vào vở .
x + 7 = 21 8 + x = 42 x - 15 = 15
x = 21 - 7 x = 42 - 8 x = 15 + 15 
x = 14 x = 34 x = 30
- Nhận xét bài bạn trên bảng .
- Đọc yêu cầu đề bài .
- Thùng to có 45 kg đường , thùng bé ít hơn thùng to 6 kg đường .
- Toán ít hơn .
- 1 em lên bảng làm bài .
 45 kg
Thùng to : 
 6 kg
Thùng nhỏ : 
* Giải : - Thùng nhỏ có là : 45 - 6 = 39 ( kg ) 
 Đ/S : 39 kg đường 
- Đọc yêu cầu đề bài .
- Quan sát hình vẽ và nhận xét .
- 1 dm 
Độ dài 1dm .
- 1dm = 10 cm 
- Ngắn hơn 10 cm .
- Ta ước lượng độ dài phần hơn của 10 cm so với đoạn MN trước , sau đó lấy 10 cm trừ đi phần hơn .
- Khoảng 1cm 
- 10 cm - 1 cm = 9 cm , đoạn MN khoảng 9 cm.
- Dùng thước kiểm tra lại kết quả .
- Khoanh vào câu C . khoảng 9 cm .
- Nhận xét bài làm của bạn .
- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập .
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .
 ************************************************************
Tập làm văn : quan s¸t tr¶ lêi c©u hái - viÕt nh¾n tin 
 I: Mơc ®Ých yªu cÇu : ª Nhìn tranh trả lời đúng các câu hỏi tả hình dáng , hoạt động của bé gái được vẽ . Viết được mẫu tin nhắn ngắn gọn , đủ ý .
II: ®å dïng d¹y häc : - Tranh vẽ minh họa bài tập 1 . Bảng phụ ghi sẵn gợi ý bài tập 1 . 
III: c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1/ Kiểm tra bài cũ : 
- Mời em lên bảng đọc đoạn văn kể về gia đình của em .
- Nhận xét ghi điểm từng em .
2.Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài : 
-Bài TLV hôm nay các em sẽ quan sát tranh trả lời câu hỏi về hình dáng và hoạt động của bé gái trong tranh . Tập viết một tin nhắn .
 b/ Hướng dẫn làm bài tập :
*Bài 1 -Treo tranh minh họa .
- Bức tranh vẽ gì ?
-Bạn nhỏ đang làm gì ?
- Mắt bạn nhìn búp bê như thế nào ? 
- Tóc bạn nhỏ ra sao ?
- Bạn nhỏ mặc đồ gì ? 
- Mời lần lượt học sinh nói liền mạch các câu về hình dáng và hoạt động của bạn nhỏ trong tranh .
- Nhận xét sửa cho học sinh .
- Nhận xét tuyên dương những em nói tốt .
*Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài tập 2.
- Vì sao em phải viết nhắn tin ?
- Nội dung nhắn tin viết những gì ?
- Yêu cầu viết tin nhắn vào vở .
- Mời 3 em lên viết tin nhắn trên bảng .
- Mời một số HS đọc lại bài viết của mình.
- Nhận xét ghi điểm học sinh .
 c) Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
- 3 em lên đọc bài làm trước lớp .
- Lắng nghe nhận xét bài bạn .
- Lắng nghe giới thiệu bài .
- Một em nhắc lại tựa bài 
- Quan sát tìm hiểu đề bài .
- Tranh vẽ bạn nhỏ , búp bê , mèo con 
- Bạn nhỏ đang cho búp bê ăn .
- Mắt bạn nhìn búp bê rất trìu mến ...
- Buộc hai chiếc nơ rất đẹp / Buộc thành hai bím rất xinh ...
- Mặc bộ đồ rất sạch sẽ / Bộ đồ rất đẹp ....
- Hai em ngồi cạnh nhau nói cho nhau nghe .
-Lần lượt từng em lên nói trước lớp .
- Nhận xét lời của bạn .
- Đọc đề bài .
Vì bà đến đón em đi chơi mà bố mẹ không có ở nhà nên em phải nhắn lại để mọi người biết .
- Phải viết rõ là : Con đi chơi với bà .
- Viết bài vào vở .
- Bố mẹ ơi, Bà sang nhà đón con đi chơi . Chờ mãi bố mẹ không về , đến tối hai bà cháu sẽ về .
-Mẹ ơi ! Bà đến đón con đi chơi nhưng chờ mãi mà mẹ chưa về . Bao giờ về mẹ gọi điện cho con mẹ nhé . 
-Đọc bài viết trước lớp để lớp nghe và nhận xét .
- Nhận xét bài bạn .
-Hai em nhắc lại nội dung bài học .
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
 ***************************************************************
 SINH HOẠT LỚP 
 Nội dung : 
1 . Lớp trưởng :Nhận xét các HĐ của lớp trong tuần qua về các mặt :
Học tập ,Lao động,Vệ sinh ,Nề nếp ,Các hoạt động khác 
2 . Giáo viên nhận xét : 
* ¦u ®iĨm: 
 C¸c em ®· cã ý thøc v­¬n lªn trong häc tËp . Trong giê häc ®· cã ý thøc x©y dùng bµi , häc vµ lµm bµi tËp tr­íc khi ®Õn líp
 §· biÕt thi ®ua nãi lêi hay lµm viƯc tèt trong líp, tr­êng.
 VƯ sinh c¸ nh©n, tr­êng líp s¹ch sỴ
+ C« tuyªn d­¬ng nh÷ng b¹n ®· cã nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ®ỵt thi ®ua: * KhuyÕt ®iĨm:
 Mét sè em ch­a cã ý thøc trong ®ỵt thi ®ua, ch­a chÞu khã trong häc tËp, ngåi häc hay nãi chuyƯn riªng : qu©n ,nam
3 .Kế hoạch tuần tới :
 - Thực hiện LBG tuần14 -Thi đua học tèt ,thực hiện tốt nội qui của lớp của trường
 - Thi đua nói lời hay làm việc tốt . Phân công trực nhật . Chú ý : Viết chữ đúng mẫu ,trình bày bài viết sạch đẹp .
 - Tổ chức phong trào “Đôi bạn cùng tiến “trong tổ, lớp
 - Nhắc nhở giữ gìn vệ sinh cá nhân, áo quần sạch sẽ .Giữ gìn sách vở,đồ dùng học tập tốt 
 * Lưu ý : Trước khi đi học xem lại TKB để mang đúng ,đủ sách vở ,đồ dùng học tập các môn học.

Tài liệu đính kèm:

  • doclop2 t14.doc