Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 8 - Trường Tiểu học Nghi Công Nam

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 8 - Trường Tiểu học Nghi Công Nam

Môn : Tập Đọc

NGƯỜI MẸ HIỀN (2T)

I/ MỤC TI£U

-II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

- Tranh minh họa SGK

- Bảng phụ ghi nội dung cần luyện đọc.

 

doc 33 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 513Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 8 - Trường Tiểu học Nghi Công Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 8 Thø hai ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2010
Môn : Tập Đọc
NGƯỜI MẸ HIỀN (2T)
I/ MỤC TI£U
- BiÕt ng¾t nghØ h¬I ®ĩng ; b­íc ®Çu ®äc râ lêi c¸c nh©n vËt trong bµi .
	- HiĨu ND : C« gi¸o nh­ ng­êi mĐ hiỊn , võa yªu th­¬ng võa nghiªm kh¾c d¹y b¶o c¸c em nªn ng­êi. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Tranh minh họa SGK
- Bảng phụ ghi nội dung cần luyện đọc.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
Hoạt động cđa GV 
Hoạt động cđa HS 
1/ KIỂM TRA BÀI CŨ
- Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra.
- Nhận xét, và cho điểm HS.
2/ DẠY – HỌC BÀI MỚI
2.1. Giới thiệu bài
- Cho cả lớp hát bài cô giáo như mẹ hiền.
- Giới thiệu : Để biết rõ hơn tình cảm của các thầy cô giáo với các em, chúng ta cùng học bài tập đọc Người mẹ hiền.
2.2. Luyện đọc
a) Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài 1 lượt. Chú ý giọng đọc 
+ Lời Minh rủ Nam đọc thì thầm, có vẻ tinh nghịch.
+ Lời bác bảo vệ thể hiện sự nghiêm khắc.
+ Lời cô giáo khi ân cần trìu mến, khi nghiêm khắc dạy bảo.
+ Lời 2 bạn ở cuối bài tỏ vẻ hối hận.
b) Hướng dẫn luyện phát âm 
- Giới thiệu các từ cần luyện phát âm và yêu cầu HS đọc.
- Yêu cầu đọc từng câu. Theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS, 
c) Hướng dẫn ngắt giọng
- Gọi HS đọc chú giảng.
- Giới thiệu các câu cần chú ý cách đọc, yêu cầu HS tìm cách đọc đúng, 
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc theo đoạn.
- Nghe và chỉnh sửa lỗi cho HS.
- Yêu cầu HS đọc từng đọan trong nhóm
e) Thi đọc giữa các nhóm
g) Đọc đồng thanh
TIẾT 2
2.3. Tìm hiểu bài
- Yêu cầu 1 HS đọc đoạn 1
- Hỏi : Giờ ra chơi, Minh rủ Nam đi đâu ?
- Hai bạn định ra ngoài làm bằng cách nào ?
- Chuyển đoạn : Chuyện gì đã xảy ra khi Nam và Minh chui qua chổ tường thủng. Chúng ta cùng tìm hiểu đoạn 2, 3.
- Gọi 1 HS đọc đoạn 2, 3.
- Ai đã phát hiện ra Nam và Minh đang chui qua chổ tường thủng.
- Khi đó bác làm g×?
- Khi Nam được bác bảo vệ giữ laị, cô giáo đã làm gì ?
- Những việc làm của cô giáo cho em thấy cô là người như thế nào ?
- Cô giáo làm gì khi Nam khóc ?
- Lúc ấy Nam cảm thấy như thế nào ?
- Còn Minh thì sao ? Khi được cô giáo gọi vào em đã làm gì ?
- Người mẹ hiền trong bài là ai ?
- Theo em tại sao cô giáo lại được ví với người mẹ hiền.
2.4. Thi đọc truyện
- Tổ chức cho các nhóm HS thi đọc truyện theo vai. 
-nhận xét và cho điểm các nhóm đọc tốt, động viên khuyết khích các em đọc chưa tốt cố gắng hơn
3/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Cho HS hát các bài hát, đọc các bài thơ em biết về các thấy cô giáo.
- Tổng kết giờ học.
+ HS 1 đọc bài Cô giáo lớp em và tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô giáo dạy em tập viết.
+ HS 2 đọc và nói rõ em thích khổ thơ nào nhất, vì sao ?
- 1 HS khá đọc lại cả bài lần 2.
- HS cả lớp theo dõi và đọc thầm theo.
- Đọc 1 số từ khó, dễ lẫn: nghiêm giọng, cửa lớp, nữa, xin lỗi, hài lòng, giảng bài.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu, mỗi HS chỉ đọc 1 câu, cho đến hết bài.
- Đọc chú giải trong SGK
- Tìm cách đọc và luyện đọc các câu sau :
Giờ ra chơi, / Minh thì thầm với Nam : // “Ngoài phố có gánh xiếc. // Bọn mình ra xem đi ! ”//
Đến lượt Nam đang cố lách ra / thì bác bảo vệ tới, / nắm chặt 2 chân em // ”Cậu nào nay ? // Trốn học hả ? ’’//
Cô xoa đầu / và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, / nghiêm giọng hỏi : // ”Từ này / các em có trốn học đi chơi nữa không ?”//
- Nối tiếp nhau đọc đoạn 1, 2, 3, 4
- 1 HS
đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.
- Minh rủ Nam ra ngoài phố xem xiếc.
- Hai bạn chui qua mét chç tường thủng.
- Đọc bài.
- Bác bảo vệ.
 Bác nắm chặt chân Nam và nói : ”Cậu nào đây ? Trốn học hả ? ”
- Cô xin bác bảo vệ nhẹ tay để Nam khỏi bị đau. Sao đó, cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại, đỡ em ngồi vậy, phủi hết đất cát trên người em và đưa em về lớp.
- Cô rất dịu dàng và yêu thương học trò.
- Cô xoa đầu và an ủi Nam.
- Nam cảm thấy xấu hổ 
- Minh thập thò ngoài cửa, khi được cô giáo gọi em vào cùng Nam đã xin lỗi cô giáo.
- Là cô giáo
- Trả lời theo suy nghĩ.
__________________________________
Môn : Toán
36 + 15
I/ MỤC TIÊU:
 - BiÕt thùc hiƯn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 36 + 15.
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n theo h×nh vÏ b»ng mét phÐp tÝnh céng cã nhí trong ph¹m vi 100. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- 4 bó 1 chục que tính và 11 que tính rời.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động cđa GV
Hoạt động cđa HS 
1. ỔN ĐỊNH :
2. BÀI MỚI:
 a/ GV giới thiệu bài : 
 - Các em đã học 25 + 5 hôm nay các em học tiếp bài 36 + 15. GV ghi tựa bài lên bảng.
 b/ Giới thiệu phép cộng 36 + 15 :
GV hướng dẫn HS cùng thực hiện thao tác :
LÊy 36 que tÝnhgåm 3 thỴ chơc vµ 6 que tÝnh rêi ,sau ®ã lÊy thªm 15 que tÝnh gåm 1 thỴ chơc vµ 5 que tÝnh rêi 
 + ù 6 que tính cộng với 5 que tính thành 11 que tính, bó 1 chục que tính từ 11 que tính rời, 3 chục với 1 chục là 4 chục thêm 1 chục là 5 chục thêm 1 que tính nữa là 51 que tính.
 Vậy 36 + 15 = 51
 + GV gọi 1 HS nêu lại cách thực hiện.
 - 36 Ÿ 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1.
 + 15 Ÿ 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5 viết 5
 51
c/ Thực hành :
 Bài 1 : Tính 
 - GV gọi HS lên bảng làm mỗi HS làm 1 bài, mỗi lần 2 em.
 16 26 36 46 56 
 +29 + 38 + 47 + 36 + 25 
 45 64 83 82 
 Bài 2 : Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là : GV cho HS làm vào vở.
 a) 36 và 18 b)24 và 19 
 36 24 35 
 + 18 + 19 + 26 
 54 43 61 
 - GV gọi HS đọc kết quả, GV cùng HS sửa bài.
 - GVnhËn xÐt –ch÷a bµi 
 Bài 3 : Giải bài toán theo hình vẽ sau .
 - GV viết tóm tắt lên bảng, gọi HS dựa vào tóm tắt đặt đề toán.
 - GV hỏi 1 HS lên giải, HS còn lại giải vào vở nháp.
 Gạo Ngô
 46kg 27kg
 ? kg
Giải.
Cả 2 baog¹o vµ ng« cân nặng là.
46 + 27 = 73 (kg)
Đáp số : 73 kg
4/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
 - GV gọi 1 HS nêu lại cách đặt tính 36 + 15. 
* GV nhận xét tiết học .
- Cả lớp hát vui.
- HS nhắc lại tựa bài.
- HS làm thao tác bằng que tính để tìm kết quả 36 + 15=
- HS vừa làm vừa nói .
- 1 HS thực hành lại thao tác.
- 1 HS nêu cách đặt tính dọc.
- 1 em thực hiện.
- Vài em nhắc lại.
- Cả lớp đọc.
- HS lên bảng làm mỗi em làm 1 bài.
- Cả lớp nhận xÐt 
- HS làm vào vë 
- HS đọc kết quả từng bài. Cả lớp nhận xét.
- HS quan sát.
- 1HS đặt đề toán.
- 1HS lên giải bài toán theo tóm tắt.
- 1 HS lên lại cách tính 36 +15
______________________________________----
Buỉi chiỊu :
¢m nh¹c :
ÔN 3 BÀI HÁT THẬT LÀ HAY, XOÈ HOA,MÚA VUI
I.Mục tiêu:
 	- BiÕt h¸t theo giai ®iƯu vµ ®ĩng lêi ca cđa 3 bµi h¸t .
	- BiÕt vç tay hoỈc gâ ®Ưm theo bµi h¸t .
	- BiÕt h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹ ®¬n gi¶n . 
 II.Chuẩn bị của GV
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc 
 III.Các hoạt động chủ yếu:
:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn bài hát 3 bài hát
Oân bài hát Thật là hay
GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu sau đó hỏi tên bài hát, tên tác giả? 
Hướng dẫn HS ôn lại bài hát 
Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát 
Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vứa kết hợp vận động phụ hoạ )
GV nhận xét :
2.Oân bài hát Xoè hoa
3. Oân bài hát Múa vui
Hướng dẫn HS ôn lại bài, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca
Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ 
Mời vài nhóm lên biểu diễn
GV nhận xét
Hoạt động 2: Nghe nhạc
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách 
GV nhận xét ,dặn dò
HS ôn lại bài hát Thật là hay 
HS xem GV làm mẫu
HS biểu diễn trước lớp:
từng tổ nhóm 
cá nhân 
Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng dẫn của GV
Từng nhóm, cá nhân lên biểu diễn 
HS hát kết hợp vận động phụ hoạ 
HS nhận xét
HS lắng nghe và nhận biết 
Môn : Kể Chuyện
NGƯỜI MẸ HIỀN
I/ MỤC TIÊU
- Dựa theo tranh minh ho¹ ,kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n c©u chuyƯn Ng­êi mĐ hiỊn 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Tranh minh họa.
- Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động cđa GV
Hoạt động cđa HS
1/ KIỂM TRA BÀI CŨ
- Gọi tên 3 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Người thầy cũ.
- Nhận xét và cho điểm HS.
2/ DẠY – HỌC BÀI MỚI
2.1. Giới thiệu bài
- Hỏi : Trong hai tiết tập đọc trước, chúng ta được học bài gì ?
- Trong câu chuyện có những ai ?
- Câu chuyện nói lên điều gì ?
- Nêu : Trong giờ kể chuyện tuần này chúng ta sẽ nhìn tranh kể lại từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện Người mẹ hiền.
2.2. Hướng dẫn kể từng đoạn truyện
Bước 1 : Kể trong nhóm
- GV yêu cầu HS chia nhóm, dựa vào tranh minh họa kể lại từng đoạn câu chuyện.
Bước 2 : Kể trước lớp.
- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp.
- Gọi HS nhận xét sau mỗi lần bạn kể.
GV có thể đặt câu hỏi nếu thấy các em còn lúng túng.
Tranh 1 (đoạn 1)
- Minh đang thì thầm với Nam điều gì ?
- Nghe Minh rủ Nam cảm thấy thế nào ?
- Hai bạn quyết định ra ngoài bằng cách nào ? Vì sao ?
Tranh 1 (đoạn 2)
- Khi hai bạn đang chui qua lỗ tường thủng thì ai xuất hiện ?
- Bác đã làm gì, nói gì ?
- Bị bác bảo vệ bắt lại, Nam làm gì ?
Tranh 3 (đoạn 3)
- Cô giáo làm gì khi bác bảo vệ bắt được quả tang hai bạn trốn học.
Tranh 4 (đoạn 4) 
- Cô giáo nói gì với Minh và Nam.
- Hai bạn hứa gì với cô ?
2.3. Kể lại toàn bộ câu chuyện
 ...  vào 1 ô li.
- Viết các từ ngữ : vào lớp, làm bài, chưa làm, thì thào, xoa đầu, yêu thương ; kiểm tra, buồn bã, trìu mến.
-T×m3 tõ cã tiÕng mang vÇn ao,3 tõ cã tiÕng mang vÇn au. 
HS lµm bµi vµo VBTTV
nèi tiÕp nhau ®äc bµi lµm .
§äc yc bµi 
HS lµm bµi
YC hs nèi tiÕp nhau ®Ỉt c©u 
líp nhËn xÐt ch÷a bµi .
Môn : Tập Làm Văn
MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ
KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI
I/ MỤC TIÊU
- Biết nãi lêi mêi, yªu cÇu, ®Ị nghÞ phï hỵp víi t×nh huèng giao tiÕp ®¬n gi¶n (BT1).
- Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái vỊ thÇy gi¸o (c« gi¸o ) líp 1 cđa em (BT2) ; viÕt ®­ỵc kho¶ng 4, 5 c©u nãi vỊ c« gi¸o (thÇy gi¸o ) líp 1 (BT3 ).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1/ KIỂM TRA BÀI CŨ
- Gọi HS lên bảng, yêu cầu đọc thời khóa biểu ngày hôm sau (Bài tập 2 tiết Tập làm văn tuần 7).
- Hỏi : Ngày mai có mấy tiết ? Đó là những tiết gì ? Con cần mang những quyển sách gì đến trường 
2/ DẠY – HỌC BÀI MỚI
2.1. Giới thiệu bài
- GV nêu mục tiêu của giờ học và ghi tên bài lên bảng.
2.2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Gọi 1 HS đọc tình huống a.
- Yêu cầu HS suy nghĩ và nói lời mời (cho nhiều HS phát biểu).
- Nêu : Khi đón bạn đến nhà chơi hoặc đón khách đến nhà, các em cần mời chào sao cho thân mật, tỏ rõ lòng hiếu khách của mình.
- Yêu cầu : Hãy nhớ lại cách nói lời chào sau khi gặp mặt bạn bè. Sau đó cùng bạn bên cạnh đóng vai theo tình huống, một bạn đến chơi và một bạn là chủ nhà.
- Nhận xét và cho điểm HS.
- Tiến hành tương tự với các tình huống còn lại.
Bài 2
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- Treo bảng phụ và lần lượt hỏi từng câu cho HS trả lời. Mỗi câu hỏi cho càng nhiều HS trả lời càng tốt.
- Yêu cầu trả lời liền mạch cả 4 câu hỏi.
- Nhận xét câu trả lời của HS. Khuyến khích các em nói nhiều, chân thực về cô giáo.
Bài 3
- Yêu cầu HS viết các câu trả lời bài 3 vào vở. Chú ý viết liền mạch.
3/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Tổng kết giờ học.
- Dặn dò HS khi nói lời chào, mời, đề nghị  phải chân thành và lịch sự.
- Đọc yêu cầu.
- Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa mời bạn vào chơi.
- Chào bạn! Mời bạn vào nhà tớ chơi !
- A, Ngọc à, cậu vào đi 
- HS đóng cặp đôi với bạn bên cạnh, sai đó một số nhóm lên trình bày. Ví dụ :
a) HS1 : Chào cậu ! Tớ đến nhà cậu chơi đây !
HS 2 : Ôi, chào cậu ! Cậu vào nhà đi !
b) HS 1 : Hà ơi, tớ rất thích bài hát . Cậu có thể chép nó hộ tớ không?
HS 2 : Ngọc có thể chép giúp mình bài hát Chú chim nhỏ dễ thương được không, mình rất muốn có nó ! ...
c) Nam ơi, cô giáo đang giảnh bài, bạn đừng nói chuyện nữa để mọi người còn nghe cô giảng./ Nam à, trong lớp phải giữ trật tự để nghe cô giảng bài./ Đề nghị bạn giữ trật tự trong lớp
- Trả lời các câu hỏi.
- Nối tiếp nhau trả lời từng câu hỏi trong bài.
- Thực hành trả lời cả 4 câu hỏi (miệng).
- Viết bài, sau đó 5 đến 7 em đọc bài trước lớp cho cả lớp nhận xét.
Môn : Toán
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100
I/ MỤC TIÊU:
	- BiÕt thùc hiƯn phÐp céng cã tỉng b»ng 100.
	- BiÕt céng nhÈm c¸c sè trßn chơc.
	- BiÕt gi¶i bµi to¸n víi mét phÐp céng cã tỉng b»ng 100.
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ỔN ĐỊNH :
2. BÀI MỚI:
 a/ Giới thiệu bài : 
 - Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học về phép cộng có tổng bằng 100. GV ghi tựa bài lên bảng.
 b/ Hướng dẫn HS tự thực hiện phép cộng (có nhớ) có tổng bằng 100 :
 - GV nêu phép cộng 83 + 17 = ?
 - GV gọi HS nêu kết quả tính của HS, gọi HS nhận xét, sau cùng GV nhận xét chung và chọn ra kết quả tính đúng.
 - GV thực hiện trên bảng cài.
 Ÿ Lấy 8 bó 1 chục que và 3 que tính rời để hàng trên. Sau đó lấy 1 bó 1 chục que tính và 7 que tính rời để hàng dưới. Lấy 7 que tính rời ở hàng dưới gộp với 3 que tính rời ở hàng trên được 10 que thay 1 bó 1 chục que.
 Ÿ Hàng trên có 9 bó 1 chục que tính thêm 1 bó 1 chục que tính được tất cả là 10 bó 1 chục que tính. Thay 10 bó 19 chục que bằng thế 100 và nói.
 83 + 17 = 100. Đây cũng là thẻ 100. GV giới thiệu cho HS xem thẻ 100.
 - GV gọi 1 HS nêu cách. Đặt tính. Lớp nhận xét.
 - GV cho HS đặt tính vào bảng con. GV nhận xét.
 - Gọi HS nêu cách thực hiện HS nhận xét.
 83 Ÿ 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1.
 + 17 Ÿ 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10 viết 10
 100
 * GV lưu ý HS : Tính từ phải sang trái, đơn vị thẳng cột với nhau, chục thẳng cột với nhau.
c/ Thực hành :
 Bài 1 : Tính
 - GV cho HS làm vào VBT.
 99 75 64 48 
 + 1 + 25 + 36 + 52 
 100 100 100 100 
 - GV gọi 1 lượt 2 HS lên sửa bài GV nhận xét.
 Bài 2 : Tính nhẩm (theo mẫu).
 - GV nêu từng bài gọi HS trả lời miệng sau đó ghi kết quả làm vào bảng con.
 60 + 40 = Mẫu : 60 + 40 = ?
 80 + 20 = Nhẩm : 6 chục + 4 chục = 10 chục
 30 + 70 = 10 chục = 100
 90 + 10 = Vậy : 60 + 40 = 100
 50 + 50 =
 Bài 4 : 
 - GV gọi 1 HS đọc đề toán
 - GV hỏi.
 Ÿ Bài toán cho biết gì ? (Sáng bán 85 kg, chiều bán nhiều hơn 15 kg).
 Ÿ Bài toán hỏi gì ? (Buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường).
 - GV gọi 1 HS lên tóm tắt.
 - 1 HS giải, HS giải, HS còn lại làm vào vở.
 - Khi làm xong, GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét chấm một số vở của HS.
 Tóm tắt
 85 kg
 Buổi sáng :
 15kg
 Buổi chiều :
 ?kg
 Tính Giải
 85 Buổi chiều cửa hàng bán được.
 +15 85 + 15 = 100 (kg)
 100 Đáp số : 100 kg
4/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
 - GV gọi 1 HS nêu lại cách đặt tính 83 + 17. 
* GV nhận xét tiết học .
- Cả lớp hát vui.
- HS nhắc lại tựa bài.
- HS thực hành trên que tính của mình.
- Vài HS nêu cách tính .
- Cả lớp nhận xét.
- HS theo dõi.
- 1 HS nêu cách đặt tính.
- Lớp nhận xét.
- HS đặt tính vào bảng con.
- 1 HS nêu cách thực hiện.
- Lớp nhận xét.
- Vài HS nhắc lại.
- Đọc ĐT.
- HS làm bài 1 vào VBT.
- 4 HS lên sửa bài, mỗi em 1 bài.
- Cả lớp nhận xét HS sửa chữa bài làm của mình.
- HS nêu cách tính nhẩm theo mẫu, sau đó làm vào bảng con.
- Cả lớp nhận xét.
- 1 HS đọc đề toán.
- HS trả lời.
- 1 HS lên tóm tắt.
- 1 HS lên giải.
- HS còn lại làm vào vở.
- HS nhận xét.
- 5 - 7 HS nộp bài.
- HS trả lời.
Tuần 8 Th­êng thøc mÜ thuËt 
 Xem tranh TiÕng ®µn bÇu 
I. Mục tiêu:
	- Lµm quen , tiÕp xĩc t×m hiĨu vÏ ®Đp trong tranh cđa ho¹ sÜ .M« t¶ ®­ỵc c¸c h×nh ¶nh , c¸c ho¹t ®éng mµu s¾c trªn tranh 
II. Chuẩn bị:
	1. Giáo viên:
	- Chuẩn bị một vài bức tranh của họa sĩ : tranh phong cảnh, sinh hoạt, chân dung bằng các chất liệu khác nhau ( khắc gỗ, lụa, sơn dầu, . . .)
	- Tranh của thiếu nhi vẽ.
	2. Học sinh:
	- Vở tập vẽ.
	- Sưu tầm tranh của họa sĩ, của thiếu nhi.
III. Các hoạt động trên lớp:
Nội dung cơ bản
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A) Ổn định – Bai cũ:
B) Bài mới :
1) Giới thiệu bài :
* Hoạt động 1: Xem tranh.
* Hoạ động hai : Nhận xét, đánh giá
- Hát
- Cho HS xem tranh vẽ đẹp về đề tài Em đi học của các bạn trong lớp.
- Khen các bạn vẽ đẹp.
- GV giới thiệu một số tranh đã chuẩn bị và tranh tiếng đàn bầu.
- Giới thiệu tranh trong bộ ĐDDH giúp HS nhận biết về các chất liệu màu.
- GV yêu cầu HS xem tranh ở vở tập vẽ, trả lời các câu hỏi :
+ Tên bức tranh là gì ?
+ Tranh vẽ mấy người ?
+ Anh bộ đội và hai em bé đang làm gì ?
+ Em có thích tranh tiếng đàn bầu của họa sõ Sĩ Tốt không ? Vì sao ?
+ Trong tranh họa sĩ đã sử dụng những màu nào ?
- GV chốt bổ sung : Bức tranh Tiếng đàn bầu vẽ về đề tài bộ đội.
- Hình ảnh chính là anh bộ đội ngồi trên chiếc chõng tre đang say mê gảy đàn. Có hai em bé quỳ bên chõng chăm chú lắng nghe. Màu sắc bức tranh trong sáng, đậm nhạt nổi rõ làm cho hình ảnh chính của tranh rất động .
- Tiếng đàn bầu là một bức tranh đẹp, nói lên tình cảm thắm thiết giữa bộ đội và thiếu nhi.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học.
- Khen những HS cực phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Dặn HS sưu tầm tranh in trên sách báo.
- Tự tập nhận xét tranh
- Quan sát các loai nón, chẩn bị cho tiết sau.
- Cả lớp hát
- Xem tranh nhận xét.
- Quan sát tranh
- Vở bài tập.
- Trả lời theo suy nghĩ riêng của hs.
- HS nhắc lại
- Giảng thêm
 Thø 6 ngµy thang n¨m 2009
LuyƯn tËp lµm v¨n 
I/ Mơc tiªu 
BiÕt nãi lêi mêi yªu cÇu ®Ị nghÞ phï hỵp t×nh huèng giao tiÕp 
Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái vỊ thÇy gi¸o c« gi¸o 
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu 
Bµi 1/ ViÕt lêi mêi yªu cÇu ®Ị nghÞ 
A/ Khi c« thÇy gi¸o ®Õn th¨m nhµ em .Em më cưa mêi c« gi¸o thÇy gi¸o vµo ch¬i
 .
b/ Khi em kh«ng kho¸c ®­ỵc cỈp s¸ch lªn vai em nhê b¹n giĩp m×nh 
.
.
C/ ChuËn bÞ lƠ chµo cê mµ hai b¹n ®uĩng bªn c¹nh em vËn nãi chuyƯn .
Em yªu cÇu ®Ị nghÞ c¸c b¹n gi÷ trËt tù 
..
 Bµi 2 / 
ViÕt mét ®o¹n v¨n 5 ®Õn 6 c©u nãi vỊ c« gio¸ hoỈc thÇy gi¸o líp mét cđa _ C« gio¸ líp 1 cđa em tªn lµ g× ?
_ c« gi¸o yªu quý em nh­ thÕ nµo ? 
_em thÝch nhÊt ®iỊu g× vỊ c« gi¸o ?
_ T×nh c¶m cđa em ®èi v¬I c« gi¸o nh­ thÕ nµo ?
..
II/ Gi¸o viªn cịng cè bµi häc 
 Cịng cè bµi häc 
 Thùc hµnh viÕt ®ĩng viÕt ®Đp 
 I/ Mơc tiªu 
_ ViÕt ®ung cì ch÷ G 
_ Tr×nh bµy ®ĩng ®Đp vë 
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu 
 Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt bµi 
 Häc sinh viÕt bµi vµo vë 
_ Gi¸o viªn quan s¸t h­íng dÉn nh÷ng häc sinh viÐt kÐm 
_ Qua s¸t häc sinh giái viÕt ®· ®Đp ch­a 
_ Gi¸o viªn chÊm bµi häc sinh 
NhËn xÐt bµi viÕt cđa häc sinh 
III/ cịng cè dỈn dß 
Gi¸o viªn nh¾c nhë häc sinh vỊ nhµ luyƯn viÕt thªm 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 2 tuan 8.doc