Giáo án Tổng hợp các môn học Khối 2 - Tuần 05 - Năm học: 2010-2011

Giáo án Tổng hợp các môn học Khối 2 - Tuần 05 - Năm học: 2010-2011

Giáo viên

Tit1:

-Nhận xét, đánh giá.

*GTB:Dẫn dắt ghi tên bài.

-Đọc mẫu: toàn bài giọng chậm rãi Lan: buồn, Mai: dứt khoát, cô giáo: dịu dàng, thân mật.

-Theo dõi ghi từ sai lên bảng.

-HD ngắt nghỉ câu văn dài.

-Chia nhóm.

-Yêu cầu.

Tit 2:

-Yêu cầu đọc thầm.

-Ai được viết bút mực ?còn ai vẫn viết bút chì?

-Những từ ngữ nào cho biết Mai mong được viết bút mực?

-Vì sao Mai loay hoay mãi với cái với cái hộp bút?

-Cuối cùng Mai quyết định ra sao?

-Khi biết mình cũng được viết bút mựcMai nghĩ và nói gì?

-Mai là cô bé ngoan chân thật, biết giúp đỡ bạn bè

-Em thích nhân vật nào vì sao?

-Em đã làm gì để giúp đỡ bạn bè?

-Nhận xét, nhắc nhở.

-HD đọc theo vai.

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS.

 

doc 23 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 20/08/2021 Lượt xem 113Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học Khối 2 - Tuần 05 - Năm học: 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010.
Môn: TẬP ĐỌC. (2 tiết)
Bài:Chiếc bút mực 
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t
-BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®ĩng; b­íc ®Çu biÕt ®äc râ lêi nh©n vËt trong bµi.
-HiĨu ND: C« gi¸o khen ngỵi b¹n Mai lµ c« bÐ ch¨m ngoan biÕt giĩp ®ì b¹n.(tr¶ lêi ®­ỵc c¸c CH 2,3,4).HS K-G tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái1.
II.Đồ dùng dạy- học.
-Tranh minh hoạ bài tập đọc.
-Bảng phụ ghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra 5’
2.Bài mới.
HĐ1: Luyện đọc 30’
-Đọc từng câu.
-Đọc đoạn
-Đọc nhóm.
-Thi đọc.
HĐ2: Tìm hiểu bài.
 15’
Kết luận:
HĐ 3: Luyện đọc lại. 
12- 15’
,dạn dò 2’
TiÕt1:
-Nhận xét, đánh giá.
*GTB:Dẫn dắt ghi tên bài.
-Đọc mẫu: toàn bài giọng chậm rãi Lan: buồn, Mai: dứt khoát, cô giáo: dịu dàng, thân mật.
-Theo dõi ghi từ sai lên bảng.
-HD ngắt nghỉ câu văn dài.
-Chia nhóm.
-Yêu cầu.
TiÕt 2:
-Yêu cầu đọc thầm.
-Ai được viết bút mực ?còn ai vẫn viết bút chì?
-Những từ ngữ nào cho biết Mai mong được viết bút mực?
-Vì sao Mai loay hoay mãi với cái với cái hộp bút?
-Cuối cùng Mai quyết định ra sao?
-Khi biết mình cũng được viết bút mựcMai nghĩ và nói gì?
-Mai là cô bé ngoan chân thật, biết giúp đỡ bạn bè
-Em thích nhân vật nào vì sao?
-Em đã làm gì để giúp đỡ bạn bè?
-Nhận xét, nhắc nhở.
-HD đọc theo vai.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS.
-2HS đọc bài: Trªn chiÕc bÌ và TL CH: 1,2 SGK.
-Quan sát tranh và nhắc lại tên bài.
 §ọc từng câu.-Ph/âm từ khó.
-Nối tiếp nhau đọc theo đoạn.
-2 HS đọc từ ngữ chú giải.
-Đặt câu với từ :hồi hộp.
-Luyện đọc trong nhóm(Bàn)
-Thi đọc.-Nh/xét bình chọn nhóm đọc tốt, cá nhân đọc hay.
-Đọc từng đoạn.
-Cả lớp, chỉ còn Mai và Lan.-Thấy Lan hồi hộpbuồn lắm chỉ còn
-Nửa muốn cho bạn mượn , nửa còn tiếc.
-Lấy bút cho Lan mượn.
Mai thấy tiếc nhưng em vẫn nói cứ để Lan viết trước.
-Cho Mai mượn chiếc bút mới tinh.
-Vì Mai ngoan biết giúp đỡ bạn bè.
-bạn bè phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.
- 2 nhóm đọc.
-Bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt.
-Tập đọc, kể lại bài ở nhà.
Môn: TOÁN
Bài:38 + 25.
I:Mục tiêu:
	Giúp HS:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25(cộng có nhớ dạng tính viết)
-Củng cố phép tính cộng đã học dạng 8 + 5, 28 + 5.
II:Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra 5’
2.Bài mới.
a.GTB 2’
b.Giảng bài
HĐ1:GT phép cộng 38+25
 10’
HĐ2: Thực hành 20’
Bài 1.
Bài 2.
Bài 3.
Bài 4.
3.Củng cố, dặn dò 2’
-Chấm vở bài tập.
-Nhận xét, cho điểm.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
-Nêu phép tính 38 + 25.
-Nêu yêu cầu.
-Vẽ sơ đồ lên bảng.
-HD cách so sánh.
-Chấm vở, nhận xét.
-Dặn HS.
-Đọc theo cặp bảng cộng 8.
-Làm bảng con 38 + 9, 48 + 7.
-Nêu phép cộng.
-Nhắc lại tên bài học.
-Thực hiện trên que tính.
-Nêu: Lấy 3 bó 1 chục que và 8 que rời.
-Lấy tiếp 2 bó và 5 que rời.
Tất cả có 63 que tính.
-Đặt tính vào bảng con.
-Nêu cách cộng.
-Làm bảng con.
-Nêu cách cộng.
-Làm vào vở.
-đọc bài.
-Tự nêu câu hỏi cho bạn trả lời để tìm hiểu đề.
-Giải vào vở.
-Con kiến đi từ A đến C hết:
28 + 34 = 62 ( dm)
 Đáp số: 62 dm.
-Làm vào vở.
- 8 + 4 < 8 + 5 18 + 8 < 19 + 9
 8 + 9 = 9 +8 18 + 9 =19 + 8
 9 + 7 > 9 + 6 9 + 10 > 10 + 18
-Làm vở bài tập ở nhà.
Môn: ĐẠO ĐỨC
 Gän gàng ngăn nắp(T1)
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t
-Thùc hiƯn gi÷ g×n gän gµng ng¨n n¾p chç häc, chç ch¬i.
-Tù gi¸c thùc hiƯn gi÷ g×n gän gµng ng¨n n¾p chç häc, chç ch¬i.
II.§å dïng d¹y häc:
-Chuẩn bị kịch bản cho HS đóng.
-Vở BTĐ Đ2.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu: 
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra 3’
2.Bài mới 
.HĐ1:Hoạt cảnh đồ dùng để ở đâu? 10’
Kết luận:
HĐ 2: Thảo luận nhận xét nội dung tranh. (10’)
HĐ 3:Bày tỏ ý kiến.
 ( 10’)
3.Củng cố, dặn dò 2’
-Khi mắc lỗi em cần làm gì?
-Nhận xét, đánh giá.
*GTB: Dẫn dắt ghi tên bài.
-Đọc kịch bản. -Vì sao Dương không tìm thấy cặp?
-Qua hoạt cảnh trên em rút ra điều gì
-Nhận xét xem nơi học tập, sinh hoạt của các trong tranh đã gọn gàng, ngăn nắp chưa?Vì sao?
-Theo em nên sắp xếp lại sách vở đồ dùng như thế nào cho gọn gàng ngăn nắp?
-Nêu tình huống: Bố mẹ xếp cho Nga một góc học tập riêng nhưng mọi người trong gia đình thường để đồ dùng lên bàn học của Nga? Theo em Nga cần làm gì?
-Nơi học tập sinh hoạt của gia đình em như thế nào?
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS.
-Nhận lỗi và sửa lỗi..
-1 HS đọc.
-Nhắc lại tên bài học.
-Nghe.
-Các nhóm thảo luận và chuẩn bị trình bày.
-2 nhóm trình bày.
-Nhận xét.
-Vì vất lung tung.
-Q/sát tranh SGK.Thảo luận Trình bày ý kiến và giải thích.
-Vài HS cho ý kiến.
-Thảo luận.
-Bày tỏ ý kiến.
+Không để đồ lung tung.
+Săp xếp sách vở gọn gàng
-Đọc ghi nhớ.
-Vài HS cho ý kiến.
-Về làm bài tập.
BD-P§TV: 
On.Chiếc bút mực
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t
- RÌn kÜ n¨ng ng¾t nghØ h¬i ®ĩng; b­íc ®Çu biÕt ®äc râ lêi nh©n vËt trong bµi.
- Cđng cè ND: C« gi¸o khen ngỵi b¹n Mai lµ c« bÐ ch¨m ngoan biÕt giĩp ®ì b¹n.(tr¶ lêi ®­ỵc c¸c CH 2,3,4).HS K-G tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái1.
II.Đồ dùng dạy- học.
-Bảng phụ ghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
2.Bài mới.
HĐ1: Luyện đọc 30’
-Đọc từng câu.
-Đọc đoạn
-Đọc nhóm.
-Thi đọc.
HĐ2: Tìm hiểu bài.
 15
Kết luận:
HĐ 3: Luyện đọc lại. 
12- 15’
,dạn dò 2’
TiÕt1:
*GTB:Dẫn dắt ghi tên bài.
-Đọc mẫu
-Theo dõi ghi từ sai lên bảng.
-HD ngắt nghỉ câu văn dài.
-Chia nhóm.
-Yêu cầu.
TiÕt 2:
-Yêu cầu đọc thầm.
-Ai được viết bút mực ?còn ai vẫn viết bút chì?
-Những từ ngữ nào cho biết Mai mong được viết bút mực?
-Cuối cùng Mai quyết định ra sao?
 -Mai là cô bé ngoan chân thật, biết giúp đỡ bạn bè
-Em thích nhân vật nào vì sao?
-Em đã làm gì để giúp đỡ bạn bè?
-Nhận xét, nhắc nhở.
-HD đọc theo vai.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS.
-Quan sát tranh và nhắc lại tên bài.
 §ọc từng câu.-Ph/âm từ khó.
-Nối tiếp nhau đọc theo đoạn.
-2 HS đọc từ ngữ chú giải.
-Luyện đọc trong nhóm(Bàn)
-Thi đọc.-Nh/xét bình chọn nhóm đọc tốt, cá nhân đọc hay.
-Đọc từng đoạn.
-Cả lớp, chỉ còn Mai và Lan.-Thấy Lan hồi hộpbuồn lắm chỉ còn
 -Lấy bút cho Lan mượn.
Mai thấy tiếc nhưng em vẫn nói cứ để Lan viết trước.
-Cho Mai mượn chiếc bút mới tinh.
-Vì Mai ngoan biết giúp đỡ bạn bè.
-bạn bè phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.
- 2 nhóm đọc.
-Tập đọc, kể lại bài ở nhà.
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
T4
T1
T2
T3
Thø ba ngµy 21 th¸ng9 n¨m 2010
Môn: TOÁN
Bài: Luyện tập.
I.Mục tiêu.
 Giúp HS củng cố về:
Củng cố về kĩ năng thực hiện tính cộng dạng 8 + 5, 28 +5, 38 +25. (cộng qua 10 có nhớ tính viết).
Củng cố giải toán có lời văn và làm tính quan với dạng toán trắc nghiệm.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra bài cũ. 3’
2.Bài mới.
a.GTB 2’
b.Giảng bài 30’
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: đặt tính rồi tính.
Bài 3.
Bài 4. Điền số.
Bài 5.
3.Củng cố, dặndò 2’
-Chấm vở bài tập
-Nhận xét
-Dẫn dắt ghi tên bài
-Yêu cầu
-ghi lên bảng.
-Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng.
-Chấm vở HS
-Nhắc HS về nhà làm bài tập
-Chữa bài tập 2.
-Nhắc lại tên bài học.
-Hoạt động cặp đôi- nêu kết quả các phép tính.
-Tự nêu kết quả và phép tính
-Làm bảng con
2 HS đọc tốm tắt
-Giải vào vở
Cả 2 gói kẹo có số cái
 28 + 26 = 54 (cái)
 Đáp số: 54 cái.
Làm bảng lớp
-Đọc yêu cầu bài.
-Làm vào bảng con
28 + 4 = ? A: 68
 B: 22
 C: 32
 D: 24
CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
 Bài.Chiếc bút mực.
I.Mục đích – yêu cầu.
-Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài:Chiếc bút mực.
-Viết đúng một số tiếng có âm giữa vần( âm chính)ia/ya, làm đúng các bài tập phân biệt âm đầu l/n.
II.Đồ dùng dạy – học
Vở tập chép, Vở BTTV, phấn, bút,
III.Các hoạt động dạy – học.
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra 3’
2.Bài mới
HĐ1.HD tập chép 20’
HĐ2; HD làm bài tập 10’
Bài 3.
3.Củng cố, dặn dò. 2’
Đọc: dỗ em, ăn giỗ, ròng rã, dòng sông
-Nhận xét
-Giới thiệu yêu cầu giờ học
-Treo tranh chép nội dung
-Yêu cầu HS phân tích và viết bảng con.
-Theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết.
-Đọc bài
-Chấm 8- 10 bài và nhận xét.
Bài 2.
-Gọi HS đọc bài
-Nêu yêu cầu:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS.
-Viết bảng con.
-2-3 HS đọc bài.
-Bút mực, lớp, quen, lấy, mượn,
-Viết tên riêng của các bạn trong bài vào bảng con
-Đọc câu có dấu phẩy
-Nhìn bảng và chép bài.
-Đổi vở, soát lỗi
-2 HS đọc đề
-LÀm bài vào bảng con.
-Tia nắng, đêm khuya, cây mía.
-2 HS đọc
-đọc câu mẫu
-Ghi vào bảng con
a.nón, lợn, lười, non.
b.Xẻng, đèn,khen, thẹn.
-Làm vào vở BTTV.
TH.TOÁN
Bài: Luyện tập.
I.Mục tiêu.
 Giúp HS củng cố về:
Củng cố về kĩ năng thực hiện tính cộng dạng 8 + 5, 28 +5, 38 +25. (cộng qua 10 có nhớ tính viết).
Củng cố giải toán có lời văn và làm tính quan với dạng toán trắc nghiệm.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra bài cũ. 3’
2.Bài mới.
a.GTB 2’
b.Giảng bài 30’
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: đặt tính rồi tính.
Bài 3.
Bài 4. Điền số.
Bài 5.
3.Củng cố, dặndò 2’
-Chấm vở bài tập
-Nhận xét
-Dẫn dắt ghi tên bà ... n hình, Hình chữ nhật ABCD, Hình tứ giác MNPQ.
-Quan sát SGK.
-Nêu miệng : a-Hình 1.
b-Hình 2. C-1 hình tứ giác.
Về nhà làm bài tập vào vở bài tập toán.
Môn: Kể Chuyện
Bài:Chiếc bút mực
I.Mục tiêu:
1. Rèn kĩ năng nói:
Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyệ: Chiếc bút mực.
Biết kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.
2. Rèn kĩ năng nghe:
Có khả năng theo dõi bạn kể.
Nhận xét – đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra 5’
2.Bài mới
Hđ1: Kể từng đoạn theo tranh
 15’
HĐ2: Kể toàn bộ nội dung câu chuyện 10’
3.Nhận xét, dặn dò. 2’
-Yêu cầu kể chuyện:Bím tóc đuôi sam.
-Giới thiệu bài
-HD kể chuyện
-Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
-Yêu cầu HS nói tóm tắt từng nội dung của tranh.
-Chia lớp 4 nhóm.
-Yêu cầu HS kể bằng lời của mình.
-Nhận xét chung, đánh giá.
-Nhận xét tiết học.
Dặn HS:
-2 HS kể
-Nhận xét.
-Quan sát tranh
-Phân biệt các nhân vật trong tranh
+T1: Cô giáo gọiLan lên bàn lấy bút.
+T2:Lan khóc vì quên bút ở nhà
+T3: Mai đưa bút của mình cho Lan mượn
+T4: Cô giáo cho Mai viết bút mực
-4 HS nối tiếp nhau kể 4 đoạn
-Kể trong nhóm
-Cử 4 HS trong nhóm lên kể thi đua với các nhóm khác.
-Nhận xét, đánh giá giọng điệu , điệu bộ , cử chỉ
 3-4 HS kể toàn bộ nội dung câu chuyện
-Nhận xét, bình xét HS kể hay.
-Về tập kể cho người thân nghe.
Thứ năm ngày23 tháng09 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài:Tên riêng cách viết hoa tên riêng- Câu Ai là gì?.
I. Mục đích yêu cầu.
1.Phân biệt các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật.Biết viết hoa tên riêng.
2.Rèn kĩ năng đặt câu theo mẫu:Ai(cái gì, con gì) là gì?
II. Đồ dùng dạy – học.
Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
 Học sinh
1.Kiểm tra 5’
2.Bài mới
 28- 30’
Bài 1,2.
Bài 3: Đặt câu theo mẫu.
3.Củng cố – dặn dò. 2 – 3’
Yêu cầu HS đăït câu hỏi – trả lời về ngày , tháng, năm.
-Nhận xét, đánh giá
-Giới thiệu bài
-HDHS làm bài tập
-Đọc yêu cầu bài
+GT: Các từ ở cột 1 là tên chung viết ntn?
-Các từ ở cột 2 viết ntn?
-Tên riêng của người, núi, sông phải viết ntn?
-Yêu cầu HS viết tên 2 bạn vào bảng
-Tìm tên dòng sông, suối, kêng, rạch, núi, hồ?
-Yêu cầu:
-Bài tập yêu cầu làm gì?
a.Giới thiệu trường em.
b.Giới thiệu môn học em ưa thích.
c.Giới thiệu thôn em ở.
-Dặn HS.
-2 cặp HS
-2 HS đọc lại
-Viết thường
-Viếthoa các chữ cái đầu tiếng
-Phải viết hoa
-Nhắc lại
-HS viết
-Sông Hồng, Núi Trương Sơn
-Viết bảng con.
-Nhắc lại ghi nhớ.
-2 HS đọc bài- đọc cả câu mẫu
-Đặt câu theo mẫu
-nêu miệng theo từng ywu cầu
-Trường em là Trường tiểu học Lán Tranh2.
-Vài HS nêu
-Thôn em ở thôn Tân Kết
-Làm bài vào vở BT
-Nhắc lại ghi nhớ
-Làm lại bài tập 2-3.
TOÁN
Bài: Bài toàn về nhiều hơn.
I. Mục tiêu:
	Giúp HS củng cố về:
Khái niệm “nhiều hơn”, biết cách giải và trình bày bài giải toán về nhiều hơn dạng đơn giản) 
Rèn kĩ năng giảitoán đơn về nhiều hơn (toán đơn có một phép tính).
II.Chuẩn bị.
-Bảng cài, bông hoa, hình vuông.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên 
Học sinh
1.Kiểm tra. 2’
2.Bài mới.
HĐ 1: Giới thiệu bài toàn về nhiều hơn
HĐ 2:Thực hành
 18’
Bài 2:
Bài 3:
3.Củng cố dặn dò: 2’
-Vẽ hình chữ nhật, hình tứ giác lênbảng.
-Nhận xét đánh giá.
-Giới thiệu bài.
-HD thực hiện trên bảng cài.
+Hàng trên có 5 qủa cam, hàng dưới nhiều hơn hàng trên 2 quả cam.
+hàng trên có mấy quả?
+hàng dưới như thế nào với hàng trên?
“Nhiều hơn” là số cam hàng dưới có số cam bằng số cam hàng trên và hơn 2 quả.
-Bài toán hỏi gì?
-muốn biết hàng dưới có .. . quả cam ta làm như thế nào?
Bài 1: Yêu cầu.
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
-Chép đề bài lên bảng.
-yêu cầu.
Bài toán cho biết gì?
-bài toán hỏi gì?
-Yêu cầu HS lên so sánh chiều cao
-Em hiểu cao hơn trong bài có nghĩa như thế nào?
-Muốn biết Đào cao cm ta làm ntn?
-Thu vở chấm
-Nhận xét giờ học.
-Dặn HS.
-Ghi tên hình vào bảng con.
-Nhắc lại tên bài học.
-Theo dõi.
-5 quả.
-Hàn dưới nhiều hơn 2quả
-3HS nhắc lại đề toán.
-Hàng dưới có bao nhiêu quả?
-Lấy 5 + 2 =7 quả.
-Nêu lời giải: Số quả cam ở hàng dưới là.
-hàng dưới có số quả cam là.
5+ 2 =7 (quả)
-Đapsố: 7quả.
-2HS đọcyêu cầu.
-Hoà có: 4bông hoa.
-Bình có nhiều hơn Hoà: 2 bông hoa.
-Bình có  bông hoa.
Nêu cách giải 
-Làm vào bảng con.
-Bình có số bông hoa là
4 + 2 =6bông hoa.
Đáp số : 6 bông hoa.
-2 –3 HS đọc.
-Tậpghi tóm tắtvào bảng con.
-Giải vở.
-2HS đọc bài.
Mận cao 95cm
Đào cao hơn Mận 3cm
-Đào cao : .cm?
-Cao hơn trong bài gần như nhiều hơn.
95 +3
-Giải vào vở.
-Làm bài tập vào vở bài tập
THỦ CÔNG.
Bài:Gấp máy bay đuôi rời.
I Mục tiêu.
-Giúp HS biết và nắm được quy trình gấp máy bay đuôi rời
-Thực hành gấp được máy bay đuôi rời
GDHS yêu quý gấp hình, rèn sự khéo léo.
Quy trình gấp máy bay, vật mẫu, giấu màu. 
II Chuẩn bị.
Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút 
III Các hoạt động dạy học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
HĐ1.HD QS, nhận xét 7’
HĐ2: HD thao tác mẫu 20’
HĐ3: Thực hành 20’
3.Củng cố, dặn dò. 1’
-Giới thiệu và đưa mẫu máy bay đuôi rời
-Máy bay được sử dụng làm gì?
-Mở phần đầu, cánh máy bay mẫu cho đến về lúc ban đầu
-Muốn gấp được máy bay đuôi rời cần giấy như thế nào?
-HDHS gấp từng bước
+B1:Cắt giấy HCN bằng 1 hình vuông, 1 HCN
+ B2:Gấp đầu và cánh máy bay
+ B3:Làm thân và đuôi máy bay
+B4:Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng
-Treo quy trình gấp máy bay đuôi rời
-Gấp lại lần 2, gấp chậm được bước nào GV ddwa lên quy trình
-Yêu cầu HS lên thực hành lại thao tác gấp đầu và cánh máy bay
-Chia lớp theo bàn và yêu cầu HS thực hành gấp đầu và cánh máy bay. GV theo dõi, giúp dỡ.
-Nhận xét, đánh giá.
-Dặn HS:
-Quan sát.
-Chở khách, chở hàng.
-Quan sát.
-1 tờ giấy HCN , gấp lại lấy HV đẻ gấp đầu, cánh.
+HCN để làm thân đuôi.
-Quan sát.
Quan sát
-Quan sát, theo dõi.
-2 HS thực hành
-Nêu các thao tác.
-Thực hành gấp.
-Trình bày sản phẩm.
-Tập hấp và chuẩn bị gấp.
Thứ sáu ngày23 tháng09 năm 2010
TOÁN
Bài:Luyện tập.
I. Mục tiêu. 
Giúp HS:củng cố lại cách giải bài toán về nhiều hơn(chủ yếu là phương pháp giải )
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên 
Học sinh
?cm
10cm
2cm
1.Kiểm tra 5’
2.Bài mới. 30’
Bài 1.
Bài 2
Bài 3.
Bài 4.
CC-dăïn dò 2’
-Nhận xét, đánh giá.
-Giới thiệu bài
-HD HS làm bài tập
-Yêu cầu
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
-Ghi tóm tắt lên bảng.
-Ghi tóm tắt lên bảng
-HD đọc trên tóm tắt
-Yêu cầu
-HD HS tóm tắt bằng đoạn thẳng.
-Chấm bài
-2 HS lên giải bài 1-2.
-2 HS đọc
Cốc: 6 bút chì
-Hộp nhiều hơn cốc 2 bút chì
-Hộp có: bút chì?
-Giải vào bảng con
-Trong hộp có số bút chì
 6 + 2 = 8(bút chì)
 Đáp số: 8 bút chì.
-2-3 HS dựa vào tóm tắt đọc đề
-Giải vào vở
-Bình có số bưu ảnh là
 11 + 3= 14(bưu ảnh)
 Đáp số: 14bưu ảnh
-3-4 HS đọc – đọc đồng thanh
-Giải vào vở
2-3 HS đọc
-Tự đặt câu hỏi- tìm hiểu đề
-Làm BTVVBTT.
 TẬP LÀM VĂN
Bài:Trả lời câu hỏi- đặt tên cho bài Luyện tập về mục lục sách.
I.Mục đích - yêu cầu.
1.Rèn kĩ năng nghe và nói:Dựa vào tranh vẽ và câu hỏi, kể lại được từng việc thành câu, bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài.
2.Rèn kĩ năng nói – viết:Biết soạn một mục lục đơn giản.
II.Đồ dùng dạy – học..
-Vở bài tập tiếng việt
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
TẬP LÀM VĂN
Bài:Trả lời câu hỏi- đặt tên cho bài Luyện tập về mục lục sách.
I.Mục đích - yêu cầu.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
I. Mục tiêu.
Ôn và củng cố lại những nội dung đã sinh hoạt trong các tuần 1, ,2, 3, 4.
-Nhận xét đánh giá các họat động trong tuần.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Ổn định tổ chức.
2.Ôn lại nội quy lớp học.
3.Ôn về an toàn giao thông.
4.Kể chuyện ngụ ngôn.
5.Đánh giá hoạt động tuần qua.
-Dặn dò:
-Yêu cầu:
-Nhận xét –tuyên dương.
-Em đã thực hiện an toàn giao thông ntn?
-Cùng lớp nhận xét tuyên dương và tiếp tục tuyên truyền về thực hiện an toàn giao thông.
-Em hãy kể 1 câu chuyện em đã nghe, đã đọc cho các bạn nghe.
Yêu cầu tổng kết điểm thi thu của tuần qua.
-Nhận xét – tuyên dương nhắc nhở.
-Giao nhiệm vụ cụ thể.
-Nhận xét chung giờ học.
Dặn HS.
Thảo luận nhóm nhắc lại nội quy của lớp cho nhau nghe.
-2 nhóm trình bày.
-Nhận xét –bổ xung.
-Họp nhóm những bạn gần nhà nhau kiểm tra lẫn nhau nêu những hành vi thực hiện an toàn giao thông và chưa thực hiện an toàn giao thông.
-Trưởng nhóm báo cáo.
-2 –3 HS lên thi kể.
-Nhận xét bình chọn bạn kể hay.
-Tự thảo luận, tổng kết kết quả thi đua của tuần qua.
-Báo cáo trước lớp.
-Lớp trưởng nhận xét bổ xung.
-phân công nhiệm vụ cho tuần tới.
-Về thực hiện tốt công việc được giao.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_hoc_khoi_2_tuan_05_nam_hoc_2010_201.doc