Giáo án Toán - Tiết 48: 11 trừ đi một số 11 - 5

Giáo án Toán - Tiết 48: 11 trừ đi một số 11 - 5

Toán

Tiết 48 : 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ . 11-5

A. Mục tiêu :

 Giúp Hs :

 - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 11- 5 , lập được bảng 11 trừ đi một số.

 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 11 -5 .

B . Đồ dùng dạy học :

 - GV : 11 que tính , bảng gài.

 - HS : Vở BT , bảng con .

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 510Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán - Tiết 48: 11 trừ đi một số 11 - 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 7 / 11 / 2009
Ngày dạy : 
Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009
Toán 
Tiết 48 : 11 trừ đi một số . 11-5
A. Mục tiêu :
 Giúp Hs :
 - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 11- 5 , lập được bảng 11 trừ đi một số.
 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 11 -5 .
B . Đồ dùng dạy học :
 - GV : 11 que tính , bảng gài.
 - HS : Vở BT , bảng con .
C. Hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy
I. Kiểm tra bài cũ :
Chữa BT 1 , 2 :
=> GV nhận xét , cho điểm .
II. Bài mới : 
 1 .Giới thiệu bài :
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học các phép tính trừ có dạng : 11 trừ đi một số , 11 – 5.
 2. HD học sinh thực hiện phép trừ dạng 11 – 5 và lập bảng trừ .
- GV yêu cầu HS lấy 1 bó 1 chục và 1 que rời . Rồi hỏi : 
 Có tất cả bao nhiêu que tính ? 
 _ GV nêu : Có 11 que tính ( giơ 1 bó 1 chục và 1 que ) - > viết số 11 
 Muốn lấy đi 5 que tính làm thế nào ?
-> Viết số 5 cạnh số 11.
 - Yêu cầu HS thao tác trên que tính .Hỏi :
 + Có 11 que tính , lấy đi 5 que , còn lại mấy que tính ? 
 + Làm tính gì ? 
 ( viết dấu trừ vào 11 – 5 = và ghi KQ .
 - HD đặt tính dọc .
 * Tương tự với các phép tính còn lại .
 11 – 6 11 – 8 
 11 – 7 11 - 9 
 11 – 2 11 – 3 
2. Luyện tập :
 Bài 1 : HD học sinh tự làm bài 
 a , GV chữa : ghi kết quả hs đọc lên bảng và yêu cầu nhận xét .
 9 + 2 = 11 11 – 2 = 9 
 2 + 9 = 11 11 – 9 = 2 
 -> HS nêu nhận xét về đặc điểm của 2 phép tính này .
Bài 2 : Tính 
 - > GV chữa / lưu ý học sinh đặt tính cho đúng .
 Bài 3 : ( Nếu có thời gian thì làm ) 
 - Gv chữa bài .
 Bài 4 : Hd HS hiểu yêu cầu của bài.
3 . Củng cố , dặn dò :
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò : Chuẩn bị bài sau .
Hoạt động học
- 2 HS lên bảng làm , lớp làm bảng con , nhận xét .
- 11 que tính 
- Lấy 1 que , tháo bó 1 chục que , lấy thêm 4 que 
 - HS thao tác trên que tính .
- còn 6 que .
- Phép trừ .
- HS nêu lại cách đặt tính và tính .
- HS làm thao tác trên que tính và nêu KQ ( HĐ nhóm ) 
- HS nêu kết quả tính nhẩm, nhận xét .
1. Thay đổi chỗ của các số hạng thì tổng không thay đổi .
2. Lấy tổng trừ số hạng này ta được số hạng kia .
- HS làm bài vào bảng con .
- HS làm vào vở .
- HS làm bài , 1 hs lên bảng .:
 Số bóng Bình còn lại là :
 11 – 4 = 7 ( quả ) 
 Đáp số : 7 quả bóng.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 48 - 11 tru di mot so - 11 - 5.doc