Giáo án Toán - Tiết 23: Hình chữ nhật – hình tứ giác

Giáo án Toán - Tiết 23: Hình chữ nhật – hình tứ giác

Toán

Tiết 23 : HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC

A. Mục tiêu :

 - Giúp HS nhận dạng được và gọi đúng tên hình chữ nhật , hình tứ giác .

 - Biết nối các điểm để có hình chữ nhật , hình tứ giác.

B . Đồ dùng dạy học :

 - GV : 1 số miếng bìa có dạng hcn , htg

 vẽ hình SGK lên bảng phụ .

 - HS : Vở BT , bảng con .

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 532Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán - Tiết 23: Hình chữ nhật – hình tứ giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
Toán
Tiết 23 : Hình chữ nhật – hình tứ giác 
A. Mục tiêu :
	 - Giúp HS nhận dạng được và gọi đúng tên hình chữ nhật , hình tứ giác .
	 - Biết nối các điểm để có hình chữ nhật , hình tứ giác.
B . Đồ dùng dạy học :
 - GV : 1 số miếng bìa có dạng hcn , htg 
 vẽ hình SGK lên bảng phụ . 
 - HS : Vở BT , bảng con .
C . Hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
I. Kiểm tra bài cũ :
Chữa BT 2:
=> GV nhận xét , cho điểm 
II. Bài mới : 
 1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu hình chữ nhật .
 GV đưa 1 số trực quan có dạng hcn rồi giới thiệu : Đây là hcn 
 - Có thể đưa 3 hình khác 
 - GV vẽ HCN ( hoặc hình có sẵn ) , sau đó ghi tên hình và đọc tên .
 VD : hcn ABCD , MNPQ 
 * Lưu ý : Cách đọc tên hình ( liên tiếp ) 
 2. Giới thiệu hình tứ giác :
 - Tương tự như giới thiệu HCN 
 3 . Thực hành :
 Bài 1 : 
 - HDHS nối các điểm để được hình cn ABDE và hình tứ giác MNPQ.
 Bài 2 : Yêu cầu nhận dạng hình 
 Đếm số hình tứ giác có trong mỗi hình đã cho , và hình không phải là hình tứ giác.
 Bài 3 :Yêu cầu HS tự kẻ thêm 1 đoạn thẳng để được số hình theo đề bài ở SGK .
 GV có thể ghi thêm chữ vào hình : 
 HCN : ABCD 3 tứ giác :
 Hình TG : BEC AMND, MBCN , ABCD
 3. Củng cố 
 - GV thu chấm và nhận xét .
 - Dặn HS tìm những vật có dạng HCN, HTG .
Hoạt động học
- 2 HS lên bảng làm , lớp theo dõi , nhận xét .
- HS quan sát 
- HS tự ghi tên hình còn lại rồi đọc .
 VD : EGIH 
- Sau đó HS liên hệ 1 số đồ vật có dạng HCN, HTG 
- HS nối.
- Hs đém và trả lời: 
+ Hình a và c, có một tứ giác, hình b có 2 tứ giác
- Hs kẻ.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 23 - Hinh chu nhat - hinh tu giac.doc