Giáo án Toán học 2 - Tiết 127: Tìm số bị chia

Giáo án Toán học 2 - Tiết 127: Tìm số bị chia

I.Mục tiêu: Giúp học sinh

- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.

- Biết cách trình bày bài giải loại toán này.

- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống.

II.Đồ dùng dạy – học:

G: SGK, bảng phụ, các tấm bìa hình vuông

H: Bảng con, SGK, các tấm bìa hình vuông

III.Các hoạt động dạy – học:

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 1029Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán học 2 - Tiết 127: Tìm số bị chia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: 13.3 Toán
Tiết 127: tìm số bị chia
I.Mục tiêu: Giúp học sinh
- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.
- Biết cách trình bày bài giải loại toán này.
- Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy – học:
G: SGK, bảng phụ, các tấm bìa hình vuông
H: Bảng con, SGK, các tấm bìa hình vuông
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: (3P)
- Lấy các tấm bìa hình vuông
- Bảng nhân và bảng chia 2
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1P)
2,Hình thành kiến thức mới: (14P)
a)Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia 
6 : 2 = 3
 Số bị chia Số chia thương
 6 = 3 x 2
Số bị chia bằng thương nhân với số chia
b) Giới thiệu cách tìm số BC chưa biết
x : 2 = 5
 x = 5 x 2
 x = 10
KL: Muốn tìm số BC chưa biết ta lấy thương nhân với số chia
c)Thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm
6 : 2 = 3 8 : 2 = 4 12 : 3 = 4
2 x 3 = 6 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12
Bài 2: Tìm x
a) x : 2 = 3 b) x : 3 = 2
 x = 3 x 2 x = 2 x 3
 x = 6 x = 6
Bài 3: 
Bài giải
Tất cả có số kẹo là:
3 x 5 = 15 ( cái kẹo )
 Đáp số: 15 cái kẹo
3. Củng cố, dặn dò: 3P
H: Đọc trước lớp
H+G: Nhận xét, đánh giá
G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học
G: Gắn 6 ô vuông lên bảng ( như SGK)
- Nêu đề toán ( SGK) Có 6 ô vuông xếp thành 2 hàng đều nhau, hỏi mỗi hàng ...
H: Đọc, và nêu phép tính
G: ? mỗi hàng có 3 ô vuông, hỏi 2 hàng có ... ? 3 x 2 = 6 ô
H: Nhận xét, so sánh, đối chiếu sự thay đổi vai trò của mỗi số trong phép nhân và phép chia.
H: Phát biểu 
H+G: Nhận xét, đánh giá
G: Đưa ra phép tính và HD học sinh cách làm ( như SGK)
H: Làm bài cùng GV 
H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận
H: Nhắc lại
H: Nêu yêu cầu bài tập
H: Tính nhẩm và nêu miệng kết quả 
H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Nêu yêu cầu bài tập
H: Nêu cách tìm SBC chưa biết
- Nêu miệng cách giải 
H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Đọc đề toán
H+G: Phân tích, tóm tắt
H: Nêu miệng cách giải
- Lên bảng thực hiện
H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
H: Nhắc lại ND bài (2H)
G: Nhận xét giờ học
H: Ôn lại bài và hoàn thiện BT

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 127 Luyen tap.doc