Giáo án Toán 2 - Tuần 17 đến 20

Giáo án Toán 2 - Tuần 17 đến 20

*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.

Mục tiêu: Hs làm được tính nhẩm tính viết dạng có nhớ, điền số.

Bài tâp 1 : Tính nhẩm

Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính

Bài tập 3 : Số ?

-Gv ghi bảng.

*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5.

Mục tiêu: Hs giải được bài toán có lời văn dạng nhiều hơn, tìm số.

Bài tập 4 : Toán đố.

-Gv gợi ý tóm tắt.

 

docx 40 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 304Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán 2 - Tuần 17 đến 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17
Thø hai ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2017
TOÁN
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Củng cố về cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần)
 1.2. Kĩ năng: - Củng cố giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. 
 1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Thực hiện được cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần)
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về phép cộng và trừ” 
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs làm được tính nhẩm tính viết dạng có nhớ, điền số.
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm
Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính
Bài tập 3 : Số ?
-Gv ghi bảng.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5.
Mục tiêu: Hs giải được bài toán có lời văn dạng nhiều hơn, tìm số.
Bài tập 4 : Toán đố.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Chữa bài.
Bài tập 5 : Số ?
a) 72 + = 72 b) 85 - = 85
-Gv nhận xét.
-Hs nối tiếp nhau nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-6Hs lên bảng đặt tính rồi tính. Lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc đề.
-1 Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết Thực hiện được cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần)
- GV thu vở nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
 - Cho hs lên bảng: 38 + 42 ; 47 + 35 ; 36 + 64
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 Xem bài: “Ôn tập về phép cộng và trư (tiếp theo)ø” 
Thø ba ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2017
TOÁN
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (Tiếp theo)
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Củng cố về cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần) 
1.2. Kĩ năng: - Củng cố giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. 
 1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Thực hiện được cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần) và áp dụng vào giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về phép cộng và trư (tiếp theo)ø” 
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs làm được tính, tính nhẩm viết dạng có nhớ, điền số.
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm 
Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính
Bài tập 3 : Số ?
-Gv ghi bảng.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5.
Mục tiêu: Hs giải được bài toán có lời văn dạng ít, tìm số.
Bài tập 4 : Toán đố.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.
-Gv nhận xét.
-Hs nối tiếp nhau nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-6Hs lên bảng đặt tính rồi tính. Lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc đề.
-1 Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs yêu cầu.
-Hs lên bảng làm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết Thực hiện được cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần)
- GV khen học sinh làm bài tốt, tích cực phát biểu, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai.
5. Định hướng học tập tiếp theo
 5.1. Bài tập củng cố:
 - Cho hs lên bảng làm: 68 + 27 ; 56 + 44 ; 82 - 48
 - Mục đích: Giúp HS củng cố cách đặt tính và thực hiện phép cộng trừ cĩ nhớ.
 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 Xem bài: Ôn tập về phép cộng và trừ (tiếp theo)ø
 Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø t­ ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2017
TOÁN
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (Tiếp theo)
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Củng cố về cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần)
 1.2. Kĩ năng: - Củng cố giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.
 1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Thực hiện được cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần) và áp dụng vào giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về phép cộng và trư (tiếp theo)ø” 
 3.2. Các hoạt động dạy học :
.
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs làm được tính nhẫm, tính viết dạng có nhớ, điền số.
Bài tâïp 1 : Tính nhẫm
Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính
Bài tập 3 : Số ?
-Gv ghi bảng.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5.
Mục tiêu: Hs giải được bài toán có lời văn dạng ít hơn, tìm số.
Bài tập 4 : Toán đố.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.
-Gv nhận xét.
-Hs nối tiếp nhau nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-6Hs lên bảng đặt tính rồi tính. Lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc đề.
-1 Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs yêu cầu.
-Hs lên bảng làm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết Thực hiện được cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần)
- GV khen học sinh làm bài tốt, tích cực phát biểu, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai.
5. Định hướng học tập tiếp theo
 5.1. Bài tập củng cố:
 - Cho hs lên bảng làm: 68 + 27 ; 56 + 44 ; 82 - 48
 - Mục đích: Giúp HS củng cố cách đặt tính và thực hiện phép cộng trừ cĩ nhớ.
 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 Xem bài: Ôn tập về phép cộng và trừ (tiếp theo)ø
 Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2017
TOÁN
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Củng cố về nhận dạng và nêu tên gọi các hình đã học ; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước; xác định ba điểm thẳng hàng.
 1.2. Kĩ năng: - Tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên ô vuông trong vở hs để vẽ hình.
 1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: Nhận dạng và nêu tên gọi các hình đã học ; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước; xác định ba điểm thẳng hàng.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về hình học”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs làm được tính nhẫm, tính viết dạng có nhớ, điền số.
Bài tâïp 1 : Mỗi hình dưới đây là gì ?
-Cho hs quan sát hình SGK.
-Nhận xét
Bài tập 2 : Vẽ đoạn thẳng
Có độ dài 8cm
Có độ dài 1dm
Bài tập 3 : Nêu tên ba điểm thẳng hàng.
-Gv ghi bảng.
A. .I
 .B
D. .E .C
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5.
Mục tiêu: Hs vẽ được hình theo mẫu.
Bài tập 4 : Vẽ hình theo mẫu.
-Gv quan sát SGK.
Chữa bài.
-Hs đọc đề.
-Hs quan sát trả lời tên từng hình
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng vẽ. Lớp vẽ vào vở
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thảo luận nhóm. Đại diện trả lời.
-Hs đọc đề.
-Hs quan sát SGK , xem ô vuông trong vở vẽ lại.
4. Kiểm tra, đánh giá
 - GV thu vở nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
 5.1. Bài tập củng cố:
 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 - Xem bài: Ơn tập về đo lường.
 - Nhận xét giờ học.
Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2017
TOÁN
ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: - HS xác định được khối lượng (qua sử dụng cân)
 1.2. Kĩ năng: - Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngỳ trong tuần lễ. Xác định thời điểm (qua xem giờ đúng trên đồng hồ)
 1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.	
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: HS xác định được khối lượng (qua sử dụng cân)
 - Nhĩm học tập: - Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngỳ trong tuần lễ. Xác định thời điểm (qua xem giờ đúng trên đồng hồ)
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về đo lường”
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2
Mục tiêu: Hs tính được trọng lượng, xem được lịch.
Bài tâïp 1 : Y/C hs đọc đề.
-Cho hs xem tranh SGK
-Nhận xét
Bài tập 2 : Xem lịch rồi cho biết.
-Cho hs xem lịch tháng 10, 11, 12 SGK.
-Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT3,4.
Mục tiêu: Hs biết xem ngày trong tuần, xem đồng hồ.
Bài tập 3 : Xem tờ lịch ở bài tập 2 rồi cho biết.
-Gv nêu câu hỏi.
Bài tập 4 : Gv cho hs quan sát tranh SGK.
-GV gợi ý tóm tắt.
-GV nhận xét.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs quan sát tranh SGK xác định trọng lượng từng tranh và trả lời.
-6Hs lên bảng đặt tính rồi tính. 
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs xem lich và trả lời cá nhân.
-Hs đọc đề.
- Hs nhìn vào tờ lịch trong SGK trả lời cá nhân.
- Hs quan sát tranh và đồng hồ để xác định giờ.
4. Kiểm tra, đánh giá
 - GV thu vở nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
 5.1. Bài tập củng cố:
 - Cho hs thực hành xem lịch thán ... i viết số thích hợp vào ô trống.
 -Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs đọc cá nhân + đồng thanh.
-Hs học thuộc lòng bảng nhân
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi làm.
-Hs nêu miệng lại nối tiếp,
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại thuộc lòng bảng nhân.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2016
TOÁN
BÀI 95 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính.
 -Giải bài toán về nhân 2.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng viết lại phép nhân ở BT 3
 -Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tìm số , tính theo mẫu, giải bài toán.
Bài tâïp 1 : Số ? 
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Tính ( theo mẫu)
Mẫu : 2cm x 3 = 6cm
Bài tập 3 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-chấm chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4.
Mục tiêu: Hs viết được số thích hợp vào ô trống.
Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét .
Bài tập 5: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét
-Hs đọc đề.
-4 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs lên bảng làm. Lớp làm vào bảng con.
-Hs làm vào VBT. 5 hs lên bảng làm.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng lớp làm bảng con : 2cm x 5 ; 2dm x 8 ; 2kg x 4
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TUẦN 20
 Thø hai ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2016
TOÁN
BÀI 96 : BẢNG NHÂN 3
I. MỤC TIÊU :
 -Lập bảng nhân 2 và học thuộc lóng bảng nhân.
 -Thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 2 x 5 ; 2 x 6 ; 2 x 7
	-Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Bảng nhân 3”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Lập bảng nhân 3 
Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân
-Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 3.
 -Gv ghi bảng : 3 x 1 = 3
 . . . . . . .
 3 x 10 = 30
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết tính nhẩm phép nhân, giải bài toán và đếm thêm 3.
Bài tập 1 : Tính nhẩm
Bài tập 2 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-Chám chữa bài.
Bài tập 3 : Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
 -Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs đọc cá nhân + đồng thanh.
-Hs học thuộc lòng bảng nhân
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi làm.
-Hs nêu miệng lại nối tiếp,
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại thuộc lòng bảng nhân.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø ba ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2016
TOÁN
BÀI 97 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 3 qua thực hành tính.
 -Giải bài toán về nhân 3. Tìm các số mthích hợp của dãy số.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho hs đọc thuộc lóng lại bảng nhân 3.
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tìm số , viết số thích hợp vào chỗ chấm, giải bài toán.
Bài tâïp 1 : Số ? 
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( theo mẫu)
-Gv hướng dẫn 
Bài tập 3 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-chấm chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5
Mục tiêu: Hs giải được bài toán, tìm số?
Bài tập 4: Toán đố
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét .
Bài tập 5: Số ?
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét
-Hs đọc đề.
-3 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT.
-Hs nêu các nhân
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đếm thêm 3 ở bài tập 5.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø t­ ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2016
TOÁN
BÀI 97 : BẢNG NHÂN 4
I. MỤC TIÊU :
 -Lập bảng nhân 4 và học thuộc lóng bảng nhân.
 -Thực hành nhân 4, giải bài toán và đếm thêm 4.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 4 chấm tròn.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 3 x 4 ; 3 x 5 ; 3 x 7
	-Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Bảng nhân 4”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Lập bảng nhân 4 
Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng nhân 4 và học thuộc lòng bảng nhân
-Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 4.
 -Gv ghi bảng : 4 x 1 = 4
 . . . . . . .
 4 x 10 = 40
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết tính nhẩm phép nhân, giải bài toán và đếm thêm 4.
Bài tập 1 : Tính nhẩm
Bài tập 2 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 3 : Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
 -Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs đọc cá nhân + đồng thanh.
-Hs học thuộc lòng bảng nhân
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi làm.
-Hs nêu miệng lại nói tiếp,
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại thuộc lòng bảng nhân.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 2016
TOÁN
BÀI 99 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 4 qua thực hành tính. Giải bài toán.
 -Bước đầu nhận biết tính chất giao hóan của phép nhân
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho đọc thuộc lòng lại bảng nhân 4
 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
20ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tính nhẩm, tính theo mẫu, giải bài toán.
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Tính ( theo mẫu)
Mẫu : 4 x 3 + = = 12 + 8 = 20
Bài tập 3 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-chấm chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4
Mục tiêu: Hs biết làm bài tập trắc nghiệm.
Bài tập 4: Khaonh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét kết luận : Câu C
-Hs đọc đềấmH nêu nối tiếp
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện trình bày.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng lớp làm bảng con : 4 x 8 + 10; 4 x 9 + 14; 4 x 10 + 60
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
 - Rút kinh nghiệm: 
Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2016
TOÁN
BÀI 100 : BẢNG NHÂN 5
I. MỤC TIÊU :
 -Lập bảng nhân 5 và học thuộc lóng bảng nhân.
 -Thực hành nhân 5, giải bài toán và đếm thêm 5.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
 GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 5 chấm tròn.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 4 x 8 + 10; 4 x 9 + 14; 4 x 10 + 60
	 -Nhận xét 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Bảng nhân 5”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Lập bảng nhân 5 
Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng nhân 5và học thuộc lòng bảng nhân
-Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 5
 -Gv ghi bảng : 5 x 1 = 5
 . . . . . . .
 5 x 10 = 50
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết tính nhẩm phép nhân, giải bài toán và đếm thêm 5.
Bài tập 1 : Tính nhẩm
Bài tập 2 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-Chấm chữa bài.
Bài tập 3 : Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
 -Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs đọc cá nhân + đồng thanh.
-Hs học thuộc lòng bảng nhân
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi làm.
-Hs nêu miệng lại nói tiếp,
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại thuộc lòng bảng nhân.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_2_tuan_17_den_20.docx