Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Mi-li-mét - Năm học 2020-2021 - Trường PTDTBT TH Số 2 Sín Chéng

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Mi-li-mét - Năm học 2020-2021 - Trường PTDTBT TH Số 2 Sín Chéng

Bài 2 :Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài 4:Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp:

a, Bề dày của cuốn sách “Toán2” khoảng 10 .

b, Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2 .

c, Chiều dài chiếc bút mực là 15 .

 

ppt 14 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Mi-li-mét - Năm học 2020-2021 - Trường PTDTBT TH Số 2 Sín Chéng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG PTDTBT TH SỐ 2 SÍN CHÉNG 
LỚP:2B 
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
Môn: Toán 
Khởi động 
Rung chuông vàng 
 Nêu những đơn vị đo độ dài 
 mà em đã học? 
 A. dm, cm, m, km 
 B. dm, cm, m 
 C. cm, m, km 
Câu 1 
Rung chuông vàng 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Chọn đáp án đúng: 
1dm =cm 
 A. 1dm = 100 cm 
 B. 1dm = 10 cm 
C. 1dm = 1000 cm 
Câu 2 
Rung chuông vàng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hết giờ 
Năm mươi tư ki-lô- mét viết là: 
A. 54Km 
 C. 54km 
 B. 54 km 
Câu3 
Rung chuông vàng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hết giờ 
Chọn đáp án đúng: 
1m =cm 
A. 10cm 
 C. 100cm 
B. 1cm 
Câu4 
Rung chuông vàng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hết giờ 
Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài. 
Mi-li-mét viết tắt là : mm 
1cm = ... mm 
1m = ... mm 
1mm 
10 
1000 
Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 20 2 1 
Toán 
Mi – li - mét 
10mm = 1cm 
1000mm = 1m 
Bài 1: Số ? 
 1cm = ... mm 
 1m = ... mm 
3cm = ... mm 
5cm = ... mm 
 10mm = ... cm 
1000mm = ... m 
10 
1000 
30 
50 
1 
1 
Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 20 2 1 
Toán 
Mi – li - mét 
M 
N 
A 
B 
D 
C 
mm 
... mm 
... mm 
60 
40 
80 
B à i 2 :Mỗi đoạn thẳng dưới đây d à i bao nhiêu mi-li-mét ? 
Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 20 2 1 
Toán 
Mi – li - mét 
Bài 4: Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp: 
a, Bề dày của cuốn sách “Toán2” khoảng 10 . 
cm 
mm 
mm 
b, Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2 . 
c, Chiều dài chiếc bút mực là 15 .. 
Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 20 2 1 
Toán 
Mi – li - mét 
Trò chơi : Đúng / Sai 
Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài 
Mi-li-mét viết tắt là dm 
1cm = 10mm 
 Chiều dài cái bảng lớp khoảng 3 mm 
Đ 
S 
Đ 
S 
Đ 
1000mm = 1m 
CHÚC QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM 
VUI, KHỎE ! 
Tiết học kết thúc ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_mi_li_met_nam_hoc_2020_2021_truong.ppt