Giáo án Tập viết Lớp 2 - Tuần 34: Chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2) - Phạm Thị Ninh

Giáo án Tập viết Lớp 2 - Tuần 34: Chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2) - Phạm Thị Ninh

I. Mục tiêu :

-Viết đúng các chữ hoa kiểu 2 A,M,N,Q,V, (mỗi chữ 1dòng) viết đúng các tên riêng có chữ hoa kiểu 2;Việt Nam ,Nguyễn Ái Quốc, Hô Chí Minh (mỗi tên riêng 1 dòng)

II. Chuẩn bị :

- Mẫu chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)

III. Hoạt động dạy và học :

 

doc 2 trang Người đăng huyennguyen1411 Lượt xem 2397Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết Lớp 2 - Tuần 34: Chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2) - Phạm Thị Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp 2 Tuần 34
Tập viết : 
 Chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)
I. Mục tiêu : 
-Viết đúng các chữ hoa kiểu 2 A,M,N,Q,V, (mỗi chữ 1dòng) viết đúng các tên riêng có chữ hoa kiểu 2;Việt Nam ,Nguyễn Ái Quốc, Hô Chí Minh (mỗi tên riêng 1 dòng)
II. Chuẩn bị :
- Mẫu chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)
III. Hoạt động dạy và học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ :
- Cho HS viết bảng con, bảng lớp: V, Việt Nam. 
2. Bài mới : Giới thiệu bài
HĐ1 : HD viết chữ hoa
- Quan sát, nhận biết và nêu được cấu tạo của từng chữ hoa 
- Nhận xét, bổ sung
- Cho HS viết bảng con, bảng lớp các chữ hoa đã học.
HĐ2 : HD viết cụm từ ứng dụng 
- Yêu cầu HS giải thích
- Yêu cầu nêu độ cao của từng từ
- Khoảng cách giữa các chữ bằng ?
- Nhận xét, bổ sung
HĐ3 : HD hs viết vào vở tập viết
- Hướng dẫn viết bài
HĐ4 : Chấm, chữa bài
Chấm 5-7 bài và nhận xét bài viết
Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét chung 
- Dặn dò
- Quan sát chữ mẫu
- Nêu cấu tạo từng chữ
- Viết bảng con, bảng lớp 
- 2 HS đọc các từ ứng dụng
Tên gọi của 
Bác Hồ
- Việt Nam : Tên của nước
- Nguyễn Ái Quốc
- Hồ Chí Minh
- Nêu độ cao
- Bằng khoảng cách viết 1 con chữ o
- Viết bảng con, bảng lớp 
- Viết bài vào vở

Tài liệu đính kèm:

  • docTap viet L2 T34.doc