Giáo án Tập viết - Chữ hoa O

Giáo án Tập viết - Chữ hoa O

Chữ hoa O

I.Mục tiêu: giúp học sinh.

 Rèn kĩ năng biết:

 Biết chữ hoa O.

 Biết viết đúng chữ cái hoa O

 Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

 Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng: Ong (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ).

 Ong bay bướm lượn: viết chữ cỡ nhỏ, viết đúng 3 dòng.

 Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học.

- Chữ mẫu O.

- Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

- Bảng con.

III. Phương pháp dạy học.

- Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành luyện tập.

 

doc 3 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 737Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết - Chữ hoa O", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chữ hoa O
I.Mục tiêu: giúp học sinh.
Rèn kĩ năng biết:
Biết chữ hoa O.
Biết viết đúng chữ cái hoa O 
Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng: Ong (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ).
Ong bay bướm lượn: viết chữ cỡ nhỏ, viết đúng 3 dòng.
Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học.
Chữ mẫu O.
Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng. 
Bảng con.
III. Phương pháp dạy học.
Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành luyện tập.
IV. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ổn định lớp.
Bài mới: gồm 5 hoạt động.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới
Yêu cầu một số học sinh nhắc lại tựa đề bài mới.
Giáo viên cho học sinh xem chữ mẫu O.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa O.
FMục tiêu: Rèn kĩ năng viết chữ hoa.
ÄCách tiến hành:
Yêu cầu học sinh quan sát chữ hoa O mẫu và nhận xét.
Hướng dẫn hs viết chữ hoa O và viết mẫu chữ hoa O.
Cỡ vừa: O
Cỡ nhỏ: O
Yêu cầu hs nhắc lại cách viết.
Yêu cầu hs tập viết chữ hoa O vào bảng con. ( GV theo dõi hướng dẫn hs viết vào bảng con.)
Nhận xét.
Hoạt động 3: hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng.
FMục tiêu: giúp hoc sinh biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa học.
Äcách tiến hành:
Giới thiệu câu ứng dụng “ Ong bay bướm lượn”.
Yêu cầu học sinh nhắc lại câu ứng dụng.
Hướng dẫn hoc sinh giải nghĩa câu ứng dụng.
Giáo viên nhận xét, bổ sung.
Yêu cầu hs quan sát, nhận xét câu ứng dụng.
Hướng dẫn học sinh tìm chữ chứa chữ O hoa.
Hướng dẫn hs cách viết và viết chữ mẫu “Ong”.
Cỡ vừa: Ong
Cỡ nhỏ: Ong
Yêu cầu học sinh viết vào bảng con.
Nhận xét và chốt lại cách viết.
Hoạt động 4: Hướng dẫn hoc sinh viết vào vở.
F Mục tiêu: giúp học sinh viết thành thạo chữ vừa học vào vở.
Yêu cầu học sinh viết chữ vừa học vào vở.
Theo dõi, hướng dẫn học sinh viết vào vở.
Chấm điểm một vài vở của học sinh.
Nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 5: củng cố.
Hỏi lại nội dung bài vừa học.
Nhận xét tiết học.
Dăn dò học sinh về luyện viết và xem bài mới.
vài học sinh nhắc lại tựa bài mới.
Học sinh quan sát, nhân xét độ cao, cấu tạo của chữ hoa O.
 Quan sát GV
Học sinh nhắc lại cách viết chữ hoa O.
 Cả lớp viết chữ hoa O vào bảng con.
Một vài học sinh nhắc lại câu ứng dụng.
Học sinh giải nghĩa.
Học sinh quan sát, nhận xét độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
 Học sinh trả lời chữ Ong.
Học sinh quan sát.
Viết chữ Ong vào bảng con.
Học sinh lấy vở viết chữ vừa học theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh nhắc lại nội dung bài hôm nay đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docChữ hoa O.doc