Giáo án Tập viết 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Giáo án Tập viết 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

1/ỔN ĐỊNH: hát vui

2/Ktbc:gv gọi hs lên bảng viết chữ e ê,và tiếng em

Gv nhận xét khen ngợi

Gv nhận xét giờ kt

3/Bài mới: giới thiệu bài:tiết tập viết hôm nay các em sẽ tập viết chữ g,và từ ứng dụng:góp sức chung tay

Gv ghi tựa lên bảng

*Hướng dẫn viết chữ G

-Gv treo mẫu chữ g h/d hs quan sát và nhận xét

-Gv giới thiệu cao 8 li ,gồm 2 nét 1 nét kết hợp nét cong dưới và cong trái nối liền nhau tạo dòng xoắn ở đầu chữ giống như chữ c hoa ,nét 2 là nét khuyết ngược

-Gv h/d cách viết ,nét 1 viết tương tựa như chữ c hoa ,nét 2 từ điểm D, B nét 1 gv dính lên bảng chữ g và nhắc lại cách viết

*Hướng dẫn hs viết trên bảng con

-Gv kiểm tra hs viết trên bảng con sữa chữa

*H/d hs viết cụm từ ứng dụng

Gv gọi hs đọc từ ứng dụng

-Gv nêu ngjhĩa câu này:cùng nhau đoàn kết làm việc

*H/d hs quan sát và nhận xét

Gv giới thiệu độ cao các chữ

H/d hs viết chữ góp trên bảng con

Gv kt nhận xét uốn nắn

*H/d hs viết vào vở tập viết

Gv yêu cầu hs viết 1 dòng chữ g cỡ vừa ,1 dòng chữ g cỡ nhỏ ,chữ góp 1 dòng vừa ,1 dòng cỡ nhỏ ,2 dòng chữ nhỏ từ ứng dụng

-Gvtheo dõi hs viết uốn nắn thêm

*Chấm chữa bài

Gv nhận xét khen ngợi,nhắc nhở 1 số em viết bài chưa đúng theo quy định

 

doc 26 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 643Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập viết 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1
 Ngày: 31/8/2017
Chữ hoa A.
I/ MỤC TIÊU:
Viết đúng chử hoa A 1 dòng cở vừa 1 dòng cở nhỏ, chử và câu ứng dụng Anh 1 dòng cở vừa 1 dòng cở nhỏ, Anh em hòa thuận 3 lần, chử viết rõ ràng tương đối điều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét, thẳng hàng giữa chử viết hoa với chử viết thường trong chử ghi tiếng.
II/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Mẫu chữ, phấn màu. Chữ hoa A.
Học sinh: Vở tập viết, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổ định:
2. Kiểm tra bài cũ:
Nêu yêu cầu: Lớp hai tập viết chữ hoa, viết câu.
-Để học tốt tập viết, cần chuẩn bị bảng con, vở, bút chì.
3.Dạy bài mới 
a. Giới thiệu bài.
b. Dạy bài mới 
Trực quan: Mẫu chữ A.
-Giáo viên chỉ mẫu chữ hỏi.
-Chữ A cao mấy li? Gồm mấy đường kẻ ngang?
-Gồm mấy nét?
-Giáo viên nói: Chữ A gồm nét móc, móc ngược, nét móc phải, nét lượn ngang.
Truyền đạt: Đặt bút ở đường kẻ 3 viết nét móc ngược trái, dừng bút ở đường kẻ 6, chuyển hướng viết nét móc ngược phải. Dừng bút ở đường kẻ 2, lia bút viết nét lượn ngang từ trái qua phải.
Giáo viên viết mẫu: A. ( 2 lượt).
Trực quan: Đưa mẫu câu ứng dụng.
-Câu này khuyên em điều gì?
-Nêu độ cao của các chữ cái?
-Cách đặt dấu thanh như thế nào?
-Khoảng cách giữa các chữ.
-Giáo viên viết mẫu : Anh. 
Nhận xét.
-Nêu yêu cầu viết vở.
-Theo dõi , uốn nắn.
-Chấm, chữa bài. Nhận xét.
4.Củng cố :
Hỏi đáp : Chữ A gồm mấy nét?
-Giáo dục tư tưởng.
-Nhận xét tiết học.
- Chuận bị cho bài học sau.
- Hát vui
-Chuẩn bị bảng con, vở tập viết, bút chì
-Vài em nhắc tựa.
-Quan sát.
-5 li, 6 đường kẻ ngang.
-3 nét.
-Nhiều em nhắc.
-4 – 5 em nhắc lại.
-Bảng con.
-1 em đọc.
Anh em trong nhà phải thương yêu nhau.
-A,h cao 2,5 li.
-n, m, o, a : cao 1 li.
-3 em nêu.
-1 em nêu.
-Bảng con.
-Viết vở.
A (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cở nhỏ)
Anh (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ)
Anh em thuận hoà.(2 dòng cỡ nhỏ) 
5-7 em nộp.
1 em nêu.
 Tuần:2
 Ngày dạy: 7/9/2017
 Tập viết Chữ A – Ă.
I/ MỤC TIÊU :
 - Viết đúng 2 chữ hoa Ă Â một dòng cỡ vừa một dòng cỡ nhỏ Ă Â. Chữ và câu ứng dụng: Ăn (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ) Ăn chậm nhai kĩ 3 lần.
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Mẫu chữ A –Ă hoa.
- Học sinh : Vở tập viết, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra vở Tập viết.
-Nhận xét.
3. Dạy bài mới
a. giới thiệu bài
- Giới thiệu viết chữ hoa A, Ă
b. Dạy bài mới
Hoạt động 1: viết chữ hoa 
- Mẫu chữ Ă –Â hoa.
- Em so sánh chữ Ă, hoa với chữ A hoa đã học.
- Chữ A hoa gồm mấy nét, là những nét nào ?
-Dấu phụ của chữ Ă giống hình gì ?
- Quan sát mẫu và cho biết vị trí đặt dấu phụ. 
- Cách viết dấu phụ.
-Dấu phụ của chữ Â giống hình gì ?
- Quan sát mẫu và cho biết vị trí đặt dấu phụ . Cách viết dấu phụ Â.
- Hướng dẫn viết bảng.
 Hoạt động 2 : viết cụm từ.
Mẫu : Ăn chậm nhai kĩ.
Ăn chậm nhai kĩ mang lại tác dụng gì? -Cụm từ này gồm mấy tiếng? là những tiếng nào?
- So sánh chiều cao của chữ Ă và n.
Những chữ nào có chiều cao bằng chữ Ă ?
- Khi viết Ăn ta viết nối giữa Ă và n như thế nào ?
- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào ?
- Hướng dẫn viết bảng.
- Chú ý chỉnh sửa.
-Hoạt động 3: viết vở.
Hướng dẫn viết vở tập viết.
- Chỉnh sửa lỗi.
- Chấm ( 5-7 vở)
4. Củng cố - Dặn dò: . (4')
Nhận xét tiết học.
-Giáo dục tư tưởng
-Về nhà viết hoàn chỉnh bài.
- Hát vui
-Nộp vở ( vài em )
-Bảng con : Chữ A, Anh.
-2 em lên bảng viết.
-Chữ Ă-Â hoa. Câu : Ăn chậm nhai kĩ.
- Nhắc tựa bài
- Quan sát.
- Có thêm các dấu phụ.
- 3 nét ; nét lượn từ trái sang phải, nét móc dưới, nét lượn ngang.
- Bán nguyệt.
- Dấu phụ đặt thẳng ngay trên đầu chữ A hoa.
- 1 em nêu. Nhận xét.
- Chiếc nón úp.
- 2 em nêu.
- Viết trên không : Ă,Â. Bảng con..
- Vở Tập viết : Đọc.
- Dạ dày dễ tiêu hóa thức ăn .
- 4 tiếng : Ăn, chậm, nhai, kĩ.
- Ă ( 2,5 li), chữ n (1 li).
- Chữ h, k.
- Từ đđiểm cuối của chữ Ă nhấc bt -lên điểm đầu của chữ n, viết n.
1- chữ cái o.
- Bảng con.
HS viết.
- 1 dòng : Ă Â
- 1 dòng : Ă
- 1 dòng : Ăn 
-1 dòng : Ăn
-1 dòng : Ăn chậm nhai kĩ.
- Viết bài / trang 5
Tuần:3
 Ngày dạy:14/9/2017
Tập viết chữ hoa B.
I/ MỤC TIÊU : 
Viết đúng chữ hoa B (1 dòng cỡ chữ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Bạn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Bạn bè xum họp (3 lần)
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Mẫu chữ B hoa.
- Học sinh : Vở tập viết, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ
Tiết trước cô dạy viết chữ gì ?
- Gọi 2 hs lên bảng viết, hs lớp viết bảng con.
-Sửa sai cho học sinh.
Nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : Chữ B hoa.
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1 : Viết chữ hoa.
- Chữ B hoa gồm có mấy nét ? Đó là những nét nào ?
Truyền đạt : Nêu quy trình viết vừa tô chữ mẫu trong khung chữ.
-Viết trên không.
-Hướng dẫn viết bảng con.
Hoạt động 2: Viết cụm từ.
Mẫu : Bạn bè sum họp.
-Em hiểu câu trên như thế nào ?
Hỏi đáp : Chữ đầu câu viết thế nào ?
-So sánh độ cao của chữ B hoa với chữ cái a ?
-Khoảng cách giữa các chữ như thế nào ?
Hoạt động 3 : Viết vở.
-Em nhắc lại quy trình viết chữ B hoa.
-Theo dõi, uốn nắn.
- Theo dõi uốn nắn.
-Chấm chữa bài. Nhận xét, 
4. Củng cố, dặn dò : 
- Hôm nay viết chữ hoa gì ?
-Đọc câu ứng dụng.
-Tìm một số từ có chữ B ?
 – Về nhà tập viết thêm.
- Hát vui
-2 em viết : Ă, Â, Ăn.
-Bảng con.
-Chữ B hoa.
-3 nét: nét thẳng đứng và hai nét cong phải.
-Quan sát, lắng nghe.
-3 em nhắc lại quy trình.
-Viết theo.
-Bảng con.
-3 em đọc.
-Đồng thanh.
-Bạn bè ở khắp nơi trở về quây quần họp mặt đông vui.
-Viết hoa.
-B cao 2,5 li, chữ a cao 1 li.
-Cách một khoảng bằng khoảng cách 1 chữ cái.
-Bảng con : Bạn ( 2 em lên bảng ).
-2 em nhắc lại.
-Viết vở.
-Chữ B hoa.
-Bạn bè sum họp.
-Học sinh tìm.
-Viết bài nhà / Tr 7
 Tuần:4
Ngày dạy: 21/9/2017
Tập viết: Chữ hoa C
I/ MỤC TIÊU : 
Viết đúng chữ hoa C (1 dòng cỡ chữ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Chia (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Chia ngọt sẻ bùi (3 lần)
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Mẫu chữ C hoa.Bảng phụ : Chia, Chia ngọt sẻ bùi.
- Học sinh : Vở tập viết, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định:
2.Kiểm tra bài cũ:
 Tiết trước cô dạy viết chữ gì ?
-Nhận xét.
3.Dạy bài mới :
a. Giới thiệu bài : Chữ C hoa và từ ứng dụng Chia ngọt sẻ bùi.
b. Các hoạt động học:
Hoạt động 1 : Viết chữ cái hoa.
- Quan sát : Mẫu chữ C
- Chữ cái C hoa cao mấy li, rộng mấy li?
Nêu : Chữ C hoa được viết bởi một nét liền, nét này là kết hợp của hai nét cơ bản là nét cong dưới và nét cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ.
-Giáo viên chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu : Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét cong dưới, rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ, phần cuối nét cong trái lượn vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2 ( Giáo viên vừa viết vừa nói).
-Hướng dẫn viết trên không chữ C hoa.
Hoạt động 2 : Viết cụm từ.
-Giới thiệu : Chia ngọt sẻ bùi.
Hỏi đáp : Chia ngọt sẻ bùi có nghĩa là gì ?
-Quan sát và nêu cách viết .
-Chia ngọt sẻ bùi gồm nấy chữ? là những chữ nào?
-Những chữ nào cao 1 li ?
-Những chữ nào cao 1,25 li? 1,5 li ?
-Những chữ còn lại cao mấy li ?
-Cách đặt dấu thanh ở các chữ như thế nào?
-Chú ý khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng .
-Giáo viên viết mẫu : Chia, nhắc HS điểm đặt bút của chữ h chạm phần cuối nét cong của chữ C.
Hoạt động 3 : Viết vở.
-Nêu yêu cầu.
-Theo dõi uốn nắn.
-Chấm, chữa bài. Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét tiết học.Nhắc nhở ý thức rèn chữ giữ vở.
 Dặn dò _ Tập viết bài nhà.
- Hát vui
- Chữ B
-Bảng con : B, Bạn
-2 em lên bảng viết : B, Bạn bè sum họp.
-Vài em nhắc tựa.
-Quan sát.
-Cao 5 li.
-4 –5 em nhắc lại.
-Viết trên không.
-Bảng con.
-HS đọc : Chia ngọt sẻ bùi.
-Nghĩa là yêu thương đùm bọc lẫn nhau sung sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu.
-4 chữ : Chia, ngọt, sẻ, bùi.
-Chữ i, a, n, o, s, e, u, i.
-Chữ s, t.
-Cao 2 li rưỡi : C, h, g, b.
-Dấu nặng đặt dưới o, dấu hỏi đặt trên e, dấu huyền đặt trên u.
-Bảng con. Viết 2 lượt.
-Viết vở.
C 1 dòng
Chia 1 dòng
Chia ngọt sẻ bùi. 2 dòng
 Tuần:5
 Ngày dạy: 29/9/2017
 	CHỮ D 
I/ MỤC TIÊU : 
Viết đúng chữ hoa D (1 dòng cỡ chữ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Dân (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Dân giàu nước mạnh (3 lần)
II/ CHUẨN BỊ :
1.Giáo viên : Mẫu chữ D hoa. Bảng phụ : Dân, Dân giàu nước mạnh.
2.Học sinh : Vở tập viết, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định:
2.Bài cũ : 
 Kiểm tra vở tập viết của một số học sinh.
-Cho học sinh viết chữ C, Chia vào bảng con’
-Nhận xét.
3.Dạy bài mới 
a.Giới thiệu bài : Giáo viên giới thiệu nội dung và yêu cầu bài học.
b. Hướng dẫn viết chữ hoa.
-Chữ D hoa gồm có những nét nào ?
-Vừa nói vừa tô trong khung chữ : Chữ D hoa được viết bởi một nét liền gồm một nét thẳng đứng lượn cong hai đầu nối liền với một nét cong phải.
-Quan sát mẫu và cho biết điểm đặt bút ?
b. Viết bảng :
-Hãy viết chữ D vào trong không trung.
C/ Viết cụm từ ứng dụng :
-Yêu cầu học sinh mở vở tập viết đọc cụm từ ứng dụng.
Hỏi đáp :
D/ Quan sát và nhận xét :
-Dân giàu nước mạnh nghĩa là gì ?
-Cụm từ này gồm có mấy tiếng ? Gồm những tiếng nào ?
-Độ cao của các chữ trong cụm từ Dân giàu nước mạnh như thế nào ?
-Khoảng cách giữa các chữ(tiếng ) như thế nào ?
Viết bảng.
-Chú ý chỉnh sửa cho các em.
4. Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét bài viết của học sinh.
-Khen ngợi những em có tiến bộ. Giáo dục tư tưởng.
-Nhận xét tiết học.
Dặn dò : Hoàn thành bài viết trong vở tập viết.
- Hát vui
-Nộp vở theo yêu cầu.
-2 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con.
-Nhắc tựa bài
-Một nét thẳng đứng và nét cong phải nối liền nhau.
-5-6 em nhắc lại.
-Học sinh viết.
-Cả lớp viết trên không.
-Viết vào bảng con.
-Đọc : D .
-2-3 em đọc : Dân giàu nước mạnh.
-1 em nêu
-4 tiếng : Dân, giàu, nước, mạnh.
-Chữ D, g, h cao 2,5 li. Các chữ còn lại cao 1 li.
-Đủ để viết một con chữ o.
-Bảng con : D – Dân.Viết vở
-Viết bài nhà/ tr 10
 Tuần:6
 Ngày: 5/10/2017
Tập ... Höôùng daãn hs vieát vaøo vôû baøi taäp 
Gv nhaéc laïi cho hs vieát 1 doøng côõ vöøa 1 doøng côõ nhoû ,töø öùng duïng keà vai saùt caùnh 3 laàn 
Gv theo doõi hs luùng tuùng chaäm giuùp ñôõ 
*Chaám chöõa baøi 
Gv khen ngôïi hs vieát ñeïp,nhaéc hs vieát chöa toát 
4/Cuûng coá daën doø 
+hoûi:hoâm nay caùc em vieát chöõ gì?
Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø luyeän vieát theâm phaàn ôû nhaø chuaån bò baøi cho tieát sau 
Lôùp haùt 
2 hs leân baûng ,lôùp vieát baûng con
Hs caû lôùp laéng nghe 
2-3 hs nhaéc laïi töïa
Hs caû lôùp quan saùt nhaän xeùt 
Hs laéng nghe 
Caû lôùp 
Hs caû lôùp laéng nghe 
2-3 em 
Caû lôùp nghe ,hs neâu laïi
Hs caû lôùp quan saùt nhaän xeùt 
Caû lôùp 
Caû lôùp vieát baøi 
Caû lôùp 
Hs laéng nghe 
Tuần:13
Tiết:13
Ngày dạy:23/11/2016
 CHÖÕ HOA L
I/ MUÏC TIEÂU:
 -Vieát ñuùng chöõ l hoa (1 doøng côõ vöøa 1 doøng côõ nhoû) chöõ vaø caâu öùng duïng laù (1 doøng côõ vöøa 1 doøng côõ nhoû)laù laønh ñuøm laù raùch 3 laàn 
II/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
 -Maãu chöõ 
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 	
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/ Oån ñònh: haùt vui
2/ ktbc:gv cho lôùp vieát laïi chöõ k,keà ,
 Gv kt nhaän xeùt khen ngôïi 
 Gv nhaän xeùt giôø kt
3/Baøi môùi : giôùi thieäu baøi 
Tieát hoâm nay caùc em seõ vieát chöõ hoa trong caùc chöõ caùi laø chöõ L
Gv ghi töïa leân baûng
*Höôùng daãn hs vieát chöõ caùi hoa 
Gv dính leân baûng maãu chöõ h/d hs quan saùt nhaän xeùt 
-Chöõ l cao 5 li ,3 neùt cô baûn ,cong döôùi löôïn doïc vaø löôïn ngang
Gv vieát chöõ caùi vöøa 5 doøng keû ,vöøa vieát vöøa neâu laïi caùch vieát 
Gv h/d hs vieát treân baûng con,gv nhaéc laïi quy trình vieát ,gv kt treân baûng con söõa chöõa
*Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng
Gv goïi hs ñoïc caâu tuïc ngöõ laù laønh ñuøm laù raùch
+hoûi:em hieåu caâu naøy noùi gì?
 Gv nhaân xeùt khen ngôïi
*Höôùng daãn hs quan saùt vaø nhaän xeùt 
Gv vieát leân baûng laù laønh ñuøm laù raùch
+Chöõ cao 1 li: a ,n , u ,m , c,
+Chöõ cao1,25 li: r,
+Chöõ cao 2 li:ñ	
+Chöõ cao 2,5 li: l , h,
Gv h/d caùch ñaët daáu thanh
Gv h/d hs vieát chöõ laù vaøo baûng con 
Gv kt treân baûng con uoán naén söõa chöõa
*Höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát 
Gv nhaéc laïi caùch vieát l 1 doøng côõ vöøa 1 doøng côõ nhoû ,caâu öùng duïng 3 laàn
*Chaám chöõa baøi 
 Gv chaám baøi moät soá vôû 
 Gv phaùt baøi nhaän xeùt söõa sai 
4/Cuûng coá daën doø 
+hoûi:chöõ l coù maáy neùt cô baûn ?
Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø vieát phaàn coøn laïi ,xem baøi chuaån bò cho tieát sau 
Lôùp haùt 
Caû lôùp vieát treân baûng con 
Hs laéng nghe 
2-3 hs nhaéc laïi töïa
Hs caû lôùp quan saùt 
Hs theo doõi,hs nhaéc laïi 
Caû lôùp 
Hs söõa neáu sai 
3hs ñoïc 
Hstl:giuùp dôõ nhau trong luùc khoù khaên hoaïn naïn
Hs quan saùt ,laéng nghe 
Hs nhaéc laïi
Caû lôùp 
Hs vieát laïi khi vieát sai
Caû lôùp 
15 vôû
Hstl:coù 3 neùt cô baûn 
Hs laéng nghe ghi nhôù 
Tuần:14
Tiết:14
Ngày dạy:1/12/2016
CHỮ HOA M
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng chữ hoa M,1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ ,chữ và câu ứng dụng miệng,1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ ,miệng nói tay làm 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ổn định: hát vui	
2/ktbc:gv kt vở hs tập viết ở nhà 
 Gv nhận xét khenngợi 
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em sẽ tập viết chữ hoa M
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu 
Gv dính lên bảng mẫu chữ h/d 
-Độ cao chữ M 5 li ,gồm 4 nét ,móc ngược trái ,thẳng đứng,thẳng xiên,móc ngược phải ,
 Gv h/d cách viết 4 nét 
Gv vừa viết chữ m vừa nhắc lại cách viết 
*Hướng dẫn hs viết trên bảng con 
Gv cho hs viết chữ m trên bảng con 
Gv kt trên bảng con nhận xét sữa chữa 
*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 
Gv giới thiệu cụm từ ứng dụng 
Gv giúp hs hiểu miệng nói tay làm ,nói đi dôi với làm 
*Hướng dẫn hs quan sát nhận xét 
Độ cao các chữ m,g, l, I, cao 2,5 li .a cao 1,5 li, các chữ còn lại cao 1 li ,
Khoảng cách các chữ khoảng chữ o
Cách nối nét các chữ ,nét móc của m nối với nét hất của I h/d hs viết chữ miệng vào bảng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết 
Gv theo dõi uốn nắn một số hs 
Gv chấm một số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4/Củng cố dặn dò 
+hỏi:chữ m cao mấy li?
Gv nhận xét tiết học ,vể nhà viết phần còn lại 
Lớp hát 
Cả lớp 
Hs lắng nghe 
Hs nhắc tựa 
Hs cả lớp theo dõi 
Cả lớp viết 
Hs sữa lại khi viết sai 
Hs lắng nghe 
Hs cả lớp theo dõi 
Cả lớp 
Cả lớp 
15-vở 
Cao 5 ô li 
Tuần:15
Tiết:15
Ngày dạy:8/12/2016
CHỮ HOA N
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng chữ hoa n,1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ,chữ và câun ứng dụng,nghĩ,1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ ,nghĩ trước nghĩ sau 3 lần.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv cho hs viết vào bảng con chữ M, và miệng,
Gv kt bảng con khen ngợi 
Gv nhận xe1t giờ kt
3/ Bài mới:giới thiệu bài 
Hôm nay các em tiếp tục viết chữ hoa là N 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chữ hoa 
h/d hs quan sát và nhận xét 
-Chữ N,cao 5 ô li gồm 3 nét .móc ngược trá,thẳng xiên,móc xuôi phải ,
Gv h/d cách viết 
Gv h/d hs viết trên bảng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết từ ứng dụng 
Giới thiệu cụm từ ứng dụng 
Gv gọi hs đọc cụm từ ứng dụng ,nghĩ trước,nghĩ sau,
h/d hs quan sát nhận xét 
Độ cao chữ n, g, h, cao 2,5 li ,chữ t cao,1,5 li .r s cao 1,25 li.các chữ còn lại cao 1 li 
Hướng dẫn hs viết vào bảng con 
Gv kt hs viết trên bảng con 
*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết 
N 1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ ,từ nghĩ 1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ .nghĩ trước nghĩ sau 3 lần 
Gv kiểm tra 1 số bài 
Gv phát bài nhận xét 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:hôm nay các em viết chữ gì?
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết phần còn lại ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
Cả lớp 
Hs lắng nghe
2-3 hs nhắc tựa
Hs lắng nghe 
Cả lớp
Hs lắng nghe 
Hs nghe nhắc lại 
Cả lớp 
Cả lớp 
½ lớp 
Tuần:16
Tiết:16
Ngày dạy:15/12/2016
CHÖÕ HOA : O
I/ MUÏC TIEÂU:
	-Vieát ñuùng chöõ hoa o 1 doøng côõ vöøa 1 doøng côõ nhoû chöõ vaø caâu öùng duïng ONG(1 doøng côõ vöøa 1 doøng côõ nhoû )Ong bay böôùm löôïn 3 laàn 
* Tích hợp bảo vệ môi trường:
Gợi ý học sinh liên tưởng đến vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua nội dung viết ứng dụng: Ong bay bướm lượn.
II/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
	-Maãu chöõ 
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/ oån ñònh:haùt vui
2/ ktbc:gv goïi hs nhaéc caâu öùng duïng,goïi hs leân baûng vieát chöõ nghó
 Gv nhaän xeùt töøng em 
 Gv nhaän xeùt giôø kt
3/ Baøi môùi:giôùi thieäu baøi 
Taäp vieát hoâm nay caùc em seõ tieáp tuïc vieát chöõ hoa trong caùc chöõ caùi:chöõ o
Gv ghi töïa leân baûng 
*Höôùng daãn vieát chöõ hoa
Gv treo maãu chöõ o h/d hs quan saùt nhaän xeùt 
Chöõ o cao 5 li goàm 1 neùt cong kính
Gv h/d caùch vieát h/d hs vieát treân baûng con 
Gv kt treân baûng con söõa chöõa 
*Höôùng daãn hs vieát öùng duïng
Gv goïi hs ñoïc caâu öùng duïng
Giuùp hs hieåu:taû caûnh ong bay ,böôùm tìm hoa raát ñeïp vaø thanh bình
Höôùng daãn hs quan saùt vaø nhaän xeùt 
Ñoä cao chöõ:o,g,b,y,l, cao 2,5 li .caùc chöõ coøn laïi cao 1 li 
-Caùch noái neùt:neùt 1 chöõ nnoái vôùi caïnh chöõ o
h/d hs vieát chöõ ong vaøo baûng con 
gv kieåm tra baûng con nhaän xeùt khen ngôïi 
*Höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát 
Gv nhaéc laïi caùch vieát ,theo doõi uoán naén hs 
*Chaám chöõa baøi 
Gv chaám 1 soá vôû 
Gv phaùt baøi nhaän xeùt ghi leân leà baûng 
4/Cuûng coá daën doø 
Hoûi: hoâm nay caùc em vieát taäp vieát chöõ gì?
Gv khen ngôïi hs vieát toát nhaéc nhôû hs coøn aåu 
Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø caàn reøn luyeän chöõ vieát caån thaän vieát phaàn coøn laïi ôû nhaø 
Lôùp haùt 
1 hs nhaéc laïi 
2 hs leân baûng vieát 
Hs caû lôùp laéng nghe
2hs nhaéc töïa 
Caû lôùp quan saùt nhaänxeùt 
Hs laéng nghe
Caû lôùp 
1-2 hs ñoïc 
Hs nghe 
Hs theo doõi 
Caû lôùp 
Lôùp vieát 
½ soá vôû 
Hs traû lôøi :chöõ o
Hs nghe 
Tuần:17
Tiết:17
Ngày dạy:22/12/2016
CHÖÕ HOA OÂ Ô
I/ MUÏC TIEÂU :
	-Vieát chöõ hoa oâ ô (1 doøng côõ vöøa 1 doøng côõ nhoû)chöõ vaø caâu öùng duïng ôn (1 doøng côõ vöøa 1 doøng côõ nhoû)ôn saâu nghóa naëng 3 laàn 
II/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
	-Maãu chöõ hoa 
III/TIEÁÀN TRÌNH DAÏY HOÏC
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/ oån ñònh :haùt vui
2/ ktbc:gv goïi hs vieát chöõ o ñaõ hoïc ,goïi hs nhaéc caâu öùng duïng ,ong bay böôùm löôïn 
 Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
Gv nhaän xeùt giôø kt
3/ Baøi môùi :giôùi thieäu baøi 
Tieát hoâm nay caùc em seõ taäp vieát chöõ hoa OÂ,Ô 
 Gv ghi töïa leân baûng 
*Höôùng daãn vieát chöõ hoa 
Gv treo maãu chöõ h/d hs quan saùt nhaän xeùt 
Gv neâu gioáng nhö chöõ o nhöng coù theâm daáu ,oâ coù daáu muõ,ô coù daáu raâu,
Gv h/d caùch vieát chöõ oâ ô 
Gv vieát leân baûng vöøa vieát vöøa neâu laïi caùch vieát 
Gv h/d hs vieát treân baûng con 
Gv kt treân baûng con söõa chöõa 
*HS vieát öùng duïng 
Giôùi thieäu cuïm töø öùng duïng 
Gv giuùp cho hs hieåu tình saâu nghóa naëng vôùi nhau 
*Höôùng daãn hs quan saùt nhaän xeùt 
Gv dính leân baûng cuïm töø öùng duïng h/s chöõ oâ ô g h cao 2,5 li .chöõ s cao 1,25 li.khoaûng caùch caùc con chöõ baèng 1 chöõ caùc o
h/d hs vieát chöõ ôn vaøo baûng con 
gv theo doõi giuùp ñôõ hs yeáu 
*Höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát 
Gv nhaéc laïi quy trình vieát 
Gv quan saùt lôùp giuùp ñôõ theâm 
*Chaám chöõa baøi 
Gv chaám baøi 1 soá vôû 
Gv phaùt baøi nhaän xeùt söõa chöõa 
4/Cuûng coá daën doø 
+hoûi;em hieåu tình saâu nghóa naëng laø gì?
 Gdhs 
 Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
 Veà nhaø vieát phaàn coøn laïi ,chuaån bò baøi cho tieát sau 
Lôùp haùt 
2 hs leân baûng vieát ,1 hs nhaéc caâu öùng duïng 
Hs laéng nghe 
1-2 hs nhaéc töïa 
Hs quan saùt ,hs laéng nghe 
Caû lôùp 
Hs vieát laïi khi vieát sai 
Hs laéng nghe ,neâu laïi 
Hs caû lôùp quan saùt 
Caû lôùp 
Caû lôùp 
Caû lôùp 
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (SOẠN TRONG MÔN TẬP ĐỌC)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tap_viet_2_hoc_ky_1_nam_hoc_2017_2018.doc