Giáo án Tập viết 2 - Tuần 9 đến 12

Giáo án Tập viết 2 - Tuần 9 đến 12

I. Mục tiêu:

 - Biết viết chữ hoa I theo cỡ vừa và nhỏ

 - Viết đúng câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.

 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.

 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .

III. Các hoạt động dạy- học :

 1. Khởi động : (1 phút) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 - Cho hs chữ hoa H, câu ứng dụng “Hai sương một nắng”. Lớp viết bảng con.

 - Nhận xét.

 3./ Bài mới :

 a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa I”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx 14 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 434Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 2 - Tuần 9 đến 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 09
TẬP VIẾT
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
TẬP VIẾT
CHỮ HOA H
I. MỤC TIÊU:
 - Biết viết chữ hoa H theo cỡ vừa và nhỏ
 - Viết đúng câu ứng dụng “Hai sương một nắng” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Cho hs chữ hoa G, câu ứng dụng “Góp sức chung tay”. Lớp viết bảng con. 
 - Nhận xét .
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa H”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa H và chữ Hai sương một nắng.
*GV đính chữ mẫu hoa H.
-GV viết mẫu chữ H và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Hai sương một nắng”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Hai và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa H và câu ứng dụng “Hai sương một nắng” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ H hoa.
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.
TẬP VIẾT
CHỮ HOA I
I. MỤC TIÊU:
 - Biết viết chữ hoa I theo cỡ vừa và nhỏ
 - Viết đúng câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Cho hs chữ hoa H, câu ứng dụng “Hai sương một nắng”. Lớp viết bảng con. 
 - Nhận xét.
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa I”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa I và chữ Ích.
*GV đính chữ mẫu hoa I.
-GV viết mẫu chữ I và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Ích và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa I và câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữI hoa.
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.
TẬP VIẾT
CHỮ HOA K
I. MỤC TIÊU:
 - Biết viết chữ hoa K theo cỡ vừa và nhỏ
 - Viết đúng câu ứng dụng “Kề vai sát cánh” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Cho hs chữ hoa I, câu ứng dụng “Ích nước lợi nhà”. Lớp viết bảng con. 
 - Nhận xét.
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa K”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa K và chữ Kề.
*GV đính chữ mẫu hoaK.
-GV viết mẫu chữ K và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Kề vai sát cánh”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Kề và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa K và câu ứng dụng “Kề vai sát cánh” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ K hoa.
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_viet_2_tuan_9_den_12.docx