Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 1: Chữ hoa A - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 1: Chữ hoa A - Năm học 2021-2022

Câu ứng dụng:

Trong câu ứng dụng, tiếng nào chứa chữ cái vừa học ?

Trong câu ứng dụng, tiếng “Anh” chứa chữ cái “A” vừa học.

Câu ứng dụng:

Câu ứng dụng gồm bao nhiêu tiếng? Đó là những tiếng nào ?

Câu ứng dụng gồm 4 tiếng, đó là những tiếng: Anh, em, thuận, hòa

 

pptx 22 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 135Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 1: Chữ hoa A - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Tiếng Việt 
Thứ ba, ngày 28 t háng 12 năm 2021 
Tiếng Việt 
Bài 1: Bé Mai đã lớn (tiết 3-4) 
Luyện viết chữ A hoa 
1 
c) 6 ô li 
 *Con chữ A cỡ nhỏ cao mấy ô li ? 
a) 2 ô li rưỡi 
b) 4 ô li 
1 
2 
3 
 Chữ A 
b) 4 nét 
Chọn ý đúng nhất: 
 *Con chữ A gồm mấy nét? 
a) 3 nét 
c) 5 nét 
Chữ A gồm có 3 nét: Nét móc ngược trái, nét móc ngược phải và nét lượn . 
1 
2 
3 
- Chữ A cao 2,5 ô ly, rộng gần 3 ô ly. 
1 
2 
3 
Quan sát và nhận xét: 
Chữ A cao mấy ô ly, rộng mấy ô ly? 
Câu ứng dụng: 
Anh em thuận hòa. 
Ý nghĩa của câu “ Anh em thuận hòa .” là gì? 
 Chữ A 
TẬP VIẾT 
Anh em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau . 
Câu ứng dụng: 
Anh em thuận hòa . 
Trong câu ứng dụng, tiếng nào chứa chữ cái vừa học ? 
 Chữ A 
TẬP VIẾT 
Trong câu ứng dụng, tiếng “ Anh ” chứa chữ cái “ A ” vừa học. 
Câu ứng dụng: 
Anh em thuận hòa . 
Câu ứng dụng gồm bao nhiêu tiếng? Đó là những tiếng nào ? 
 Chữ A 
TẬP VIẾT 
Câu ứng dụng gồm 4 tiếng , đó là những tiếng: Anh, em, thuận, hòa 
Câu ứng dụng: 
Anh em thuận hòa. 
Những chữ nào có cùng chiều cao với chữ hoa A ? 
 Chữ A 
 Những chữ có cùng chiều cao với chữ hoa A là chữ “ h ” . 
Câu ứng dụng: 
Anh em thuận hòa . 
Những chữ nào có chiều cao 1,5 ly , những chữ nào có chiều cao 1 ly ? 
 Chữ A 
Chữ “ t ” có chiều cao 1,5 ly . 
Những chữ có chiều cao 1 ly là: 
 n, e, m, u, â, o, a 
Câu ứng dụng: 
Anh em thuận hòa. 
Khoảng cách giữa các tiếng trong câu ứng dụng như thế nào ? 
 Chữ A 
Khoảng cách giữa các tiếng 
bằng một con chữ o. 
o 
o 
o 
Câu ca dao: 
Anh em như thể tay chân 
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 
Ca dao 
 Chữ A 
Viết câu ứng dụng: Anh em thuận hòa 
Ngöôøi soaïn: Leâ Phöông Uyeân – Nguyeãn Baûo Mai Linh 
Luyện từ 
2 
Bài tập 3: Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc trong từng bức tranh: 
bạn nam 
mớ rau 
đá bóng 
cái chổi 
quét 
nhặt rau 
quả bóng 
bạn nữ 
nhà 
Bài tập 3: Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc trong từng bức tranh: 
Cái chổi 
Luyện câu 
3 
Bài tập 4: Đặt 1 câu có từ ngữ ở bài tập 3 
Mẫu: Phong đang quét nhà. 
Cái chổi 
 Mẹ mua mớ rau . 
Chia sẻ với bạn suy nghĩ của em sau khi làm việc nhà. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_2_tuan_1_chu_hoa_a_nam_hoc_2021_2022.pptx