Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 6: Chữ hoa Đ

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 6: Chữ hoa Đ

 * Con chữ hoa Đ cỡ vừa cao mấy ô li và viết trên mấy đường kẻ ngang?

a) 4 ô li, 5 đường kẻ ngang

b) 5 ô li, 5 đường kẻ ngang

c) 5 ô li, 6 đường kẻ ngang

 

pptx 25 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 6: Chữ hoa Đ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đến với tiết học 
KHỞI ĐỘNG 
TRÒ CHƠI 
GỌI MƯA TỚI 
Chữ hoa D cỡ vừa 
cao mấy ô li? 
3 ô li 
2,5 ô li 
Click vào đám mây sai thì mây biến mất kèm theo tiếng sấm 
Click vào đám mây đúng thì mang mưa tới, cứu sống cây. 
5 ô li 
Chữ hoa D cỡ vừa 
Chữ hoa D cỡ nhỏ 
cao mấy ô li? 
2,5 ô li 
5 ô li 
Chữ hoa D cỡ nhỏ 
Con chữ hoa D 
gồm mấy nét? 
2 nét 
3 nét 
1 nét 
Chữ hoa D 
CHỮ HOA Đ 
Tập viết 
10 
Thứ sáu wgày 26 κáng 11 wăm 2021 
MŪ : Tập νμĞt 
Bài : Chữ hΞ Đ 
Chữ hoa Đ 
c) 5 ô li, 6 đường kẻ ngang 
 * Con chữ hoa Đ cỡ vừa cao mấy ô li và viết trên mấy đường kẻ ngang? 
a) 4 ô li, 5 đường kẻ ngang 
b) 5 ô li, 5 đường kẻ ngang 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
c) 5 ô li 
 * Con chữ hoa Đ cỡ nhỏ cao mấy ô li ? 
a) 2 ô li rưỡi 
b) 3 ô li 
c) 3 nét 
 * Con chữ hoa Đ gồm mấy nét ? 
a) 1 nét 
b) 2 nét 
Con chữ hoa Đ gần giống con chữ nào đã học? 
Viết chữ hoa Đ ( cỡ vừa) 
Viết chữ hoa Đ ( cỡ nhỏ ) 
1 
So sánh chữ hoa Đ cỡ nhỏ và chữ hoa Đ cỡ vừa? 
Cỡ vừa 
Cỡ nhỏ 
Chữ hoa Đ cỡ nhỏ bằng phân nửa chữ hoa Đ cỡ vừa. 
VIẾT ỨNG DỤNG 
VIẾT ỨNG DỤNG 
a. Chữ cái nào được viết hoa? 
b . Khoảng cách giữa các chữ trong câu như thế nào? 
c. Những chữ cái nào cao 2,5 ô li? 
d. Chữ t cao mấy ô li? 
Thực hành 
viết vở 
CỦNG CỐ, DẶN DÒ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_2_tuan_6_chu_hoa_d.pptx