Giáo án môn Toán 2 tiết 58: 33 – 5

Giáo án môn Toán 2 tiết 58: 33 – 5

Toán:

33 – 5 ( Tr. 58)

I- Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 33 – 8.

- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng ( đưa về phép trừ dạng 33 – 8 ).

- Bài tập cần làm: Bài 1( dòng 1 ), BT2 ( a ), BT3( a, b ).

 II- Đồ dùng:

 - 3 bó 1 chục que tính và 3 que tính rời.

 II- Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng duongtran Lượt xem 1774Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán 2 tiết 58: 33 – 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán:
33 – 5 ( Tr. 58)
I- Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 33 – 8.
- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng ( đưa về phép trừ dạng 33 – 8 ).
- Bài tập cần làm: Bài 1( dòng 1 ), BT2 ( a ), BT3( a, b ).
 II- Đồ dùng:
 - 3 bó 1 chục que tính và 3 que tính rời.
 II- Các hoạt động dạy- học:
 GV
 HS
A- Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc thuộc lòng bảng 13 trừ đi một số.
- Yêu cầu HS nhẩm nhanh kết quả của 1 vài phép tính dạng 13 - 5
- Nhận xét đánh giá
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
2- Giới thiệu phép trừ 33 – 5:
- Có 33 que tính bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
+ Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì ?
Viết bảng : 33 – 5
- Yêu cầu HS lấy que tính ra tính
+ Làm thế nào để lấy đi 5 que tính ?
+ 33 que tính bớt đi 5 que tính còn lại bao nhiêu que tính ?
Vậy 33 – 5 bằng bao nhiêu ?
Viết bảng : 33 – 5 = 28
- Gọi 1 HS lên bảng đặt tính và tính
- Gọi 2 HS nhắc lại
3 - Thực hành:
Bài 1: 
- Yêu cầu HS nêu cách tính của 1 vài phép tính.
Bài 2 :
+ Muốn tính hiệu ta làm thế nào ?
Bài 3 : 
+ Trong ý a, b số phải tìm là gì trong phép cộng ? Nêu cách tìm thành phần đó.
- Nhận xét, đánh giá.
3- Củng cố dặn dò:
+ Nêu lại cách đặt tính và tính với 33 - 5
- Nhận xét giờ học
- VN hoàn thành các bài tập
- 2 HS đọc
- 4 HS nhẩm
+ Thực hiện phép trừ 33 – 5
- Thao tác trên que tính và trả lời
+ Muốn lấy đi 5 que tính, ta lấy 3 que tính rời trước, đầu tiên ta lấy 3 que tính rời có sẵn rồi tháo 1 bó 1 chục que tính lấy tiếp 2 que nữa, còn lại 8 que tính rời, còn lại 2 bó 1 chục que tính và 8 que tính rời, tức là còn lại 28 que tính.
+ còn lại 28 que tính.
- Bằng 28
- 1 HS lên thực hiện, lớp làm vào nháp
- 2 HS nhắc lại.
- 3 HS lên bảng, lớp làm vào vở và nhận xét.
- 1 HS đọc yêu cầu.
+ Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.
- Làm bảng con, 1 HS lên bảng làm.
- Nhận xét.
- 1 HS nêu lại cách đặt tính và tính. 
- 2 HS đọc yêu cầu.
+ Trả lời.
- 3 HS lên bảng, lớp làm vào vở
- Nhận xét.
- Ghi nhiệm vụ về nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 12 tiet 3.doc