Giáo án môn Tập viết - Tuần 20 đến tuần 25

Giáo án môn Tập viết - Tuần 20 đến tuần 25

TUẦN 20

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

-Có tư thế ngồi viết đúng : lưng thẳng, không tì ngực xuống bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 20-25 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song, thoải mái.

 -Cầm bút đúng bằng 3 ngón tay : ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa.

-HS viết đúng độ cao từng con chữ P – Phong cảnh hấp dẫn.

II.NỘI DUNG :

-HS tô chữ P : 1 dòng chữ P cỡ vừa, 1 dòng chữ P cỡ nhỏ.

-HS luyện viết chữ đứng : 1 dòng chữ P cỡ vừa, 1 dòng chữ P cỡ nhỏ, 7 dòng cụm từ “Phong cảnh hấp dẫn”.

 

doc 6 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 793Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tập viết - Tuần 20 đến tuần 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4Ngày soạn :	 
	Ngày dạy :	 
 TUẦN 20 
I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
-Có tư thế ngồi viết đúng : lưng thẳng, không tì ngực xuống bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 20-25 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song, thoải mái. 
 	-Cầm bút đúng bằng 3 ngón tay : ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. 
-HS viết đúng độ cao từng con chữ P – Phong cảnh hấp dẫn.
II.NỘI DUNG :
-HS tô chữ P : 1 dòng chữ P cỡ vừa, 1 dòng chữ P cỡ nhỏ.
-HS luyện viết chữ đứng : 1 dòng chữ P cỡ vừa, 1 dòng chữ P cỡ nhỏ, 7 dòng cụm từ “Phong cảnh hấp dẫn”.
-Học sinh giỏi viết cả trang trong vở luyện viết. ( kể cả chữ in nghiêng)
 RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn :	 
	Ngày dạy :	 
 TUẦN 21 
I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
-Có tư thế ngồi viết đúng : lưng thẳng, không tì ngực xuống bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 20-25 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song, thoải mái. 
 	-Cầm bút đúng bằng 3 ngón tay : ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. 
-HS viết đúng độ cao từng con chữ Q – Quê hương tươi đẹp.
 (3II.NỘI DUNG :
-HS tô chữ Q : 1 dòng chữ Q cỡ vừa, 1 dòng chữ Q cỡ nhỏ.
-HS luyện viết chữ đứng : 1 dòng chữ Q cỡ vừa, 1 dòng chữ Q cỡ nhỏ, 7 dòng cụm từ “Q – Quê hương tươi đẹp”.
-Học sinh giỏi viết cả trang trong vở luyện viết. ( kể cả chữ in nghiêng)
 RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn :	 
	Ngày dạy :	 
 TUẦN 22 
I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
-Có tư thế ngồi viết đúng : lưng thẳng, không tì ngực xuống bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 20-25 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song, thoải mái. 
 	-Cầm bút đúng bằng 3 ngón tay : ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. 
-HS viết đúng độ cao từng con chữ R – Ríu rít chim ca.
II.NỘI DUNG :
-HS tô chữ R : 1 dòng chữ R cỡ vừa, 1 dòng chữ R cỡ nhỏ.
-HS luyện viết chữ đứng : 1 dòng chữ R cỡ vừa, 1 dòng chữ R cỡ nhỏ, 7 dòng cụm từ “R – Ríu rít chim ca”.
-Học sinh giỏi viết cả trang trong vở luyện viết. ( kể cả chữ in nghiêng)
 RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn :	 
	Ngày dạy :	 
 TUẦN 23 
I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
-Có tư thế ngồi viết đúng : lưng thẳng, không tì ngực xuống bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 20-25 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song, thoải mái. 
 	-Cầm bút đúng bằng 3 ngón tay : ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. 
-HS viết đúng độ cao từng con chữ : S – Sáo tắm thì mưa.
II.NỘI DUNG :
-HS tô chữ S : 1 dòng chữ S cỡ vừa, 1 dòng chữ S cỡ nhỏ.
-HS luyện viết chữ đứng : 1 dòng chữ S cỡ vừa, 1 dòng chữ S cỡ nhỏ, 7 dòng cụm từ “S – Sáo tắm thì mưa”.
-Học sinh giỏi viết cả trang trong vở luyện viết. ( kể cả chữ in nghiêng)
 RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn :	 
	Ngày dạy :	 
 TUẦN 24 
I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
-Có tư thế ngồi viết đúng : lưng thẳng, không tì ngực xuống bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 20-25 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song, thoải mái. 
 	-Cầm bút đúng bằng 3 ngón tay : ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. 
-HS viết đúng độ cao từng con chữ : T – Thẳng như ruột ngựa.
II.NỘI DUNG :
-HS tô chữ T : 1 dòng chữ T cỡ vừa, 1 dòng chữ T cỡ nhỏ.
-HS luyện viết chữ đứng : 1 dòng chữ T cỡ vừa, 1 dòng chữ T cỡ nhỏ, 7 dòng cụm từ “T – Thẳng như ruột ngựa”.
-Học sinh giỏi viết cả trang trong vở luyện viết. ( kể cả chữ in nghiêng)
 RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn :	 
	Ngày dạy :	 
 TUẦN 25 
I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
-Có tư thế ngồi viết đúng : lưng thẳng, không tì ngực xuống bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 20-25 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song, thoải mái. 
 	-Cầm bút đúng bằng 3 ngón tay : ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. 
-HS viết đúng độ cao từng con chữ : U – Uống nước nhớ nguồn.
II.NỘI DUNG :
-HS tô chữ U : 1 dòng chữ U cỡ vừa, 1 dòng chữ U cỡ nhỏ.
-HS luyện viết chữ đứng : 1 dòng chữ U cỡ vừa, 1 dòng chữ U cỡ nhỏ, 7 dòng cụm từ “U – Uống nước nhớ nguồn”.
-Học sinh giỏi viết cả trang trong vở luyện viết. ( kể cả chữ in nghiêng)
 RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 20.doc