Giáo án môn Tập viết Lớp 2 - Tuần 2, Bài: Luyện viết chữ Ă - Â

Giáo án môn Tập viết Lớp 2 - Tuần 2, Bài: Luyện viết chữ Ă - Â

Môn : Tập Viết

Bài : Luyện Viết Chữ Ă – Â

I MỤC TIÊU :

* Kiến thức : HS biết viết các chữ hoa Ă – Â theo cỡ vừa và nhỏ . Biết viết ứng dụng cụm từ “An chậm nhai kỹ” theo cỡ nhỏ , chữ viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy định .

* Kỹ năng : rèn HS viết đúng mẫu , cỡ chữ ,khoảng cách ,viết đẹp

* Thái độ : giáo dục HS tính cẩn thânr , nắn nót .

IICHUẨN BỊ : GV: mẫu chữ Ă – Â đặt trong khung chữ - Câu : An chậm nhai kĩ .

 * HS : vở tập viết , bảng con

 

doc 2 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 17/08/2021 Lượt xem 534Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tập viết Lớp 2 - Tuần 2, Bài: Luyện viết chữ Ă - Â", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Tập Viết 
Bài : Luyện Viết Chữ Ă – Â 
I MỤC TIÊU : 
* Kiến thức : HS biết viết các chữ hoa Ă – Â theo cỡ vừa và nhỏ . Biết viết ứng dụng cụm từ “Aên chậm nhai kỹ” theo cỡ nhỏ , chữ viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy định .
* Kỹ năng : rèn HS viết đúng mẫu , cỡ chữ ,khoảng cách ,viết đẹp 
* Thái độ : giáo dục HS tính cẩn thânr , nắn nót .
IICHUẨN BỊ : ¶ GV: mẫu chữ Ă – Â đặt trong khung chữ - Câu : Aên chậm nhai kĩ . 
 * HS : vở tập viết , bảng con 
III CÁC HOẠT ĐỘNG 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 Khởi động : (1’). hát
2 Bài cũ : HS nêu lại các nét cấu tạo của chữ A 
- HS viết chữ cái A – Anh 
- Nhận xét , tuyên dương .
3 Bài mới -Giới thiệu : 
 - Chữ A thêm dấu phụ có các chữ gì ? HS nêu - Ghi tựa . 
4 Phát triển các hoạt động : 
 Hoạt động 1 : hướng dẫn viết chữ hoa 
Mục tiêu : HS biết viết các nét và cách viết chữ Ă , Â 
Phương pháp : quan sát , vấn đáp, thực hành.
Đồ dùng dạy học: mẫu chữ Ă - Â .
Chữ Ă - Â có điểm gì giống và khác chữ A ?
- GV giải thích về dấu phụ , dấu phụ trên chữ Ă là 1 nét cong dưới , dấu phụ trên chữ Â gồm 2 nét thẳng xiên nối nhau như chiếc nón úp xuống .
_ GV hướng dẫn HS viết trên bảng và nêu lại cách viết 
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 
Mục tiêu: HS nắm được độ cao các chữ , khoảng cách giữa các chữ 
 Phương pháp : quan sát, vấn đáp , giảng giải 
đồ dùng dạy học : mẫu cụm từ 
GV cho HS đọc cụm từ ứng dụng .
GV giải thich cụm từ 
Những chữ có độ cao 2,5 li là gì ?
Chữ có độ cao 1 li
GV nói thêm : khoàng cách giữa các chữ cách nhau bằng 1 ô
GV viết mẫu chữ Aên trên bảng .
Lưu ý HS điểm cưối của chữ Aên nối liền với điểm bắt đầu chữ n 
.
.
..
..
..
.....
Hoạt động 3: viết bài vào vở 
Mục tiêu: HS biết cách viết , trình bày mỗi dòng vào vở .
Chữ Ă – Â cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ 
Aên cỡ vừa , nhỏ , 1 dòng 
Cụm từ 3 dòng 
.
.
..
,,
....
.....
.
.
..
.
..
.....
.
.
..
..
.....
5 GV Củng cố- dặn dò 
GV chấm vở .
Nhân xét tuyên dương 
Thi viết chữ đẹp 
Về nhà viết bài vào vở 
Viết giống chữ A nhưng có dấu phụ 
HS viết bảng con chữ Ă – Â
Hoạt động lớp
Aên chậm nhai kỹ 
HS nghe
Ă , Â , h ,k 
n , c, â , m , a , I 
HS theo dõi trên bảng
HS viết bảng con
Hoạt động cá nhân
Cả lớp viết vở
Phương pháp : kiểm tra đánh giá trò chơi 
2 em thi đua
RÚT KINH NGHỆM : 
.
.
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_tap_viet_lop_2_tuan_2_bai_luyen_viet_chu_a_a.doc