Giáo án khối 2 môn Toán - Tiết 9: Luyện tập chung

Giáo án khối 2 môn Toán - Tiết 9: Luyện tập chung

TOÁN

Tiết 9: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu

-Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100.

-Biết víet số liề trước, số liền sau của một số cho trước.

-Biết làm tính cộng, trừ số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

-Biết giải bài tóan bằng một phép cộng.

II. Chuẩn bị

 GV: Các bài tập và mẫu hình

- HS: Vở + sách và bảng con

III. Các hoạt động

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 597Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối 2 môn Toán - Tiết 9: Luyện tập chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN
Tiết 9:	 LUYỆN TẬP CHUNG 
I. Mục tiêu
-Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100.
-Biết víet số liề trước, số liền sau của một số cho trước.
-Biết làm tính cộng, trừ số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
-Biết giải bài tóan bằng một phép cộng.
II. Chuẩn bị 	
	GV:	Các bài tập và mẫu hình
HS:	Vở + sách và bảng con
III. Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động 
2. Bài cũ Luyện tập
Học sinh sửa bài 
49 64 57 96
-36 -15 -44 -53 -12
 52 34 20 4 84
GV nhận xét 
3. Bài mới 
Giới thiệu: 
Phát triển các hoạt động
v Hoạt động 1: Làm bài tập miệng
Ÿ Mục tiêu: Đọc và viết số có 2 chữ số
Ÿ Phương pháp: Luyện tập
Bài 1 : Viết các số :
GV chỉ học sinh đếm số từ 40 đến 50
Từ 68 đến 74
Tròn chục và bé hơn 50
Bài 2:
Nêu yêu cầu 
Dựa vào số thứ tự các số để tìm 
GV lưu ý HS : Số 0 không có số liền trước
GV nhận xét
v Hoạt động 2: Làm bài tập viết
Ÿ Mục tiêu: Tính dọc và giải toán
Ÿ Phương pháp: Luyện tập
Bài 3:
- Đăït tính rồi tính
GV lưu ý : các số xếp thẳng hàng với nhau
 GV nhận xét
Bài 4 
Để tìm số học sinh 2 lớp ta làm thế nào ?
v Hoạt động 3: Trò chơi
Ÿ Mục tiêu: Nhóm đôi đăït tính và nêu kết quả
Phương pháp: Thực hành
GV cho phép tính yêu cầu học sinh đặt tính và nêu tên các thành phần trong phép tính đã học
Cho học sinh thi đua làm
4. Củng cố – Dặn dò
Làm bài 1
Chuẩn bị : Luyện tập chung 
 - Hát
 - HS lập lại tên bài
à ĐDDH: mẫu hình
Vài học sinh đếm: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Học sinh đếm: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Học sinh nêu: 10, 20, 30, 40, 50
Học sinh làm vở
Học sinh đọc yêu cầu đề bài
Học sinh làm, sửa bài
à ĐDDH: Mẫu hình
Học sinh nêu cách đặt
32 87 21
 +43 - 35 +57
 75 52 78 
Học sinh đọc đề
Làm phép cộng
- HS làm bài, sửa bài
àĐDDH: Dụng cụ trò chơi
 96 -	Số bị trừ 	 53
 -42 -	Số trừ 	-10
 54 -	Hiệu 	 43
 48 -	Số hạng 	 32
 +30 -	Số hạng 	+32
 78 -	Tổng 	 64

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 9.doc