Đề kiểm tra học kì I (lớp 2) môn: Toán

Đề kiểm tra học kì I (lớp 2) môn: Toán

ĐỀ BÀI:

1.Tính :

25 + 47 = 48 – 28 = 39 + 43 = 100 – 50 =

2. Đặt tính rồi tính :

47 + 29 100 – 8 56 + 44 100 – 58

 .

3. Tìm x :

X + 42 = 50 X – 36 = 34

 .

 .

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 a) 10 cm = dm

 b) Số hình chữ nhật có trong hình bên là hình chữ nhật

 

doc 4 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 751Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I (lớp 2) môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH “A” Vĩnh Lộc. ĐỀ KIỂM TRA HK I ( Lớp 2 )
GV : Hoàng Văn Tám MÔN : TOÁN 
 Thời gian: 40 phút ( Không kể chép đề )
ĐỀ BÀI:
1.Tính : 
25 + 47 =  48 – 28 = 39 + 43 = 100 – 50 = 
2. Đặt tính rồi tính :
47 + 29 	100 – 8	56 + 44 	100 – 58
...			
3. Tìm x :
X + 42 = 50 	X – 36 = 34
..	
..	
4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 a) 10 cm =  dm
 b) Số hình chữ nhật có trong hình bên là  hình chữ nhật
5. Đàn vịt có 45 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 18 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?
Bài giải
.
.
.
Trường TH “A” Vĩnh Lộc. ĐỀ KIỂM TRA HK I ( Lớp 2 )
GV : Hoàng Văn Tám MÔN : Tiếng Việt
 Thời gian : 
 ĐỀ BÀI:
ĐỌC THÀNH TIẾNG : (5 điểm )
 GV kiểm tra theo phân phối chương trình
ĐỌC - HIỂU : ( 5 điểm )
Đọc thầm bài thơ sau:
Nắng
Nắng lên cao theo bố
Xây thẳng mạch tường vôi
Lại trải vàng sân phơi
Hong thóc khô cho mẹ.
Nắng chạy nhanh lắm nhé 
Chẳng ai đuổi kịp đâu.
Thoắt đã về vườn rau
Soi cho ông nhặt cỏ
Rồi xuyên qua cửa sổ
Nắng giúp bà xâu kim.
MAI VĂN HAI
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng :
Bài thơ nói đến mấy người thân của bạn nhỏ?
Hai người thân.
Ba người thân.
Bốn người thân.
Năm ngưới thân
2) Cha bạn làm nghề gì?
a. Thợ xây
b. Thợ gạch.
c. thợ làm vườn
d. thợ quét vôi.
3) Mẹ bạn làm nghề gì?
a. May vá
b. Quạt thóc.
c. Làm ruộng.
d. Quét sân phơi.
4) Nắng đã giúp người thân của bạn nhỏ làm những việc gì?
a. Quét vôi, quạt thóc, trồng cây.
b. Lên cao, quét sân phơi, chạy nhanh.
c. Trồng cây, lên cao.
d. Xây tường, hong khô thóc, nhặt cỏ, xâu kim.
5) Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai thế nào?
a. Nắng là ngưới bạn.
b. Nắng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ.
c. Nắng chạy nhanh không ai đuổi kịp.
d. Nắng là ánh sáng của mặt trời.
VIẾT : ( 10 ĐIỂM )
Chính tả : ( 5 điểm )
 Thời gian : 15 phút.
 ( Nghe - viết ) Bài : Đàn gà mới nở 
 ( SGK / TV2/ T1/trang 135 )
 (Hai khổ thơ đầu )
2.Tập làm văn : (5điêm )
 Thời gian : 23 phút
Dựa vào gợi ý sau, viết 3 – 5 câu kể về gia đình em.
Gợi ý :
Gia đình em gồm mấy người ? Đó là những ai ?
Nói về từng người trong gia đình em ?
Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào ?
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
MÔN: TOÁN:
Câu 1: (2 điểm)
	Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm
Câu 2: (2 điểm)
	Mỗi phép tính đúng (đặt tính đúng và tính đúng) cho 0,5 điểm
Câu 3: (2 điểm)
	Mỗi bài tìm X đúng cho 1 điểm
Câu 4: (1 điểm)
	Điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,5 điểm
1
5
Câu 5: (3diểm)
	Nêu câu lời giải đúng cho 0,5 điểm
	Tính đúng cho 2 điểm
	Viết đúng đáp số cho 0,5 điểm
MÔN: TIẾNG VIỆT:
ĐỌC THÀNH TIẾNG : (5 điểm )
Tùy theo tốc độ đọc của học sinh giáo viên cho điểm theo quy định
Phát âm đúng.
Ngắt nghỉ hơi hợp lí
	Đọc đúng tốc độ (45-50 tiếng/phút) theo quy định không ê-a cho 5 điểm
II. ĐỌC HIỂU : (5 điểm )
 Khoanh vào C cho 1 điểm
 Khoanh vào A cho 1 điểm
 Khoanh vào C cho 1 điểm.
 Khoanh vào D cho 1 điểm
 Khoanh vào C cho 1 điểm
III. VIẾT : ( 10 ĐIỂM )
Chính tả : ( 5 điểm )
- Trình bày đúng kiểu chữ, viết sạch đẹp không mắc lỗi cho 5 điểm
- Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm
 2. Tập làm văn : (5điểm )
	Trình bày sạch đẹp không mắc lỗi , đúng nội dung 3 - 5 câu cho 5 điểm.
	Mỗi câu sai, không đúng nội dung trừ 1 điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA HKI L2.doc