Bài soạn môn Toán 2 - Phép cộng có tổng bằng 10

Bài soạn môn Toán 2 - Phép cộng có tổng bằng 10

A-Mục tiêu

-Củng cố về phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính cột theo cột.

-Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ.

B-Đồ dùng dạy học

10 que tính, Bảng cài

C-Các hoạt động dạy học

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 992Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Toán 2 - Phép cộng có tổng bằng 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10
A-Mục tiêu
-Củng cố về phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính cột theo cột.
-Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ.
B-Đồ dùng dạy học
10 que tính, Bảng cài
C-Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định
2. Bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra
3. Bài mới
* Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 6 + 4 = 10
Bước 1: 
- GV giơ 6 que tính, hỏi có mấy que tính?
- Yêu cầu HS lấy 6 que để ở bàn
Trả lời: 6 que
Thực hành
- GV cài 4 que vào bảng và hỏi HS viết số 6 vào cột đơn vị hay cột chục?
- GV viết 6 ở cột đơn vị.
Trả lời: cột đơn vị
- GV giơ 4 que và hỏi đã lấy thêm mấy que tính?
- Cho HS lấy thêm 4 que nữa.
Trả lời: 4 que
- GV cài 4 que vào bảng và hỏi HS viết số 4 vào cột đơn vị hay cột chục?
- GV viết 6 ở cột đơn vị thẳng cột với 6.
Trả lời: cột đơn vị
- GV yêu cầu HS kiểm tra số que của mình và bó lại
- GV hỏi có tất cả mấy que tính?
Trả lời: 10 que
- GV viết bảng: Viết 0 thẳng cột với 6 và 4, viết 1 ở cột chục.
Bước 2: 
GV nêu phép cộng 6 + 4 = 10 và hướng dẫn HS cách đặt tính:
Viết 6; viết 4 thẳng cột với 6; viết dấu + và kẻ dấu gạch ngang: 	
+
 	 6
 	 4
+
Tính: 6 + 4 = 10, viết 0 vào cột đơn vị, viết 1 vào cột chục: 6
 4
 10
Như vậy: 6 + 4 = 10.
Nhắc cho HS biết: 6 + 4 = 10 gỏi là phép tính hàng ngang, còn viết như trên gọi là đặt tính rồi tính
* Hoạt động 2:Thực hành
- BT 1/12: Điền số vào chỗ trống
9+=10	8+=10	7+=10	5+=10
1+=10	2+=10	3+=10	10=5+
10=9+	10=8+	10=7+	10=6+
10=1+	10=2+	10=3+	10=+6
HS làm bài 1, 2 vào vở
-BT 2/12: Đặt tính rồi tính
+
 7
 3
+
 5
 5
+
2
8
+
1
9
+
4
6
GV chấm bài
-BT 3/12: Tính nhẩm
7+3+6=	9+1+2=
6+4+8=	4+6+1=
5+5+5=	2+8+9=
Đại diện HS lên bảng làm bài
Lớp nhận xét, sửa bài
HS làm miệng 
- BT 4/12
HS đọc yêu cầu đề bài
HS làm miệng
a) 7 giờ	b) 5 giờ	c) 10 giờ
4. Củng cố-Dặn dò 
- Cho HS làm miệng lại các phép tính
- Nhắc HS về nhà làm thêm bài tập trong VBT, xem lại bài và chuẩn bị bài sau 
- Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docToan -Phep cong tong 10.doc