Bài kiểm tra định cuối kỳ I - Môn Toán 2

Bài kiểm tra định cuối kỳ I - Môn Toán 2

Bài làm

I. Phần trắc nghiệm:

 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

a) Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

b) Số hình tam giác trong hình vẽ là:

A. 4 B. 3

C. 2 D. 1

 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 18 + 4 = 22 c) 14 dm + 8 dm = 22 dm

b) 15 – 9 = 7 d) 87 kg – 13 kg = 74 kg

 

doc 2 trang Người đăng duongtran Lượt xem 1114Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định cuối kỳ I - Môn Toán 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Phòng Gd & Đt Bài Kiểm tra định cuối kỳ I 
Trường TH Đông kinh Năm học 2009 - 2010
 Môn: Toán
	 Ngày kiểm tra: ngày...... tháng 12 năm 2009.
	 Thời gian làm bài : 40 phút ( không kể thời gian giao đề )
	Họ và tên học sinh ............................................................................................
	Lớp ..........Trường Tiểu học Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn.
Điểm
Lời phê của giáo viên
Họ tên, chữ ký GV chấm
1) ...................................
.......................................
2) ...................................
.......................................
Bài làm
I. Phần trắc nghiệm:
	1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
a) Số hình tứ giác trong hình vẽ là:
A. 1	B. 2
C. 3	D. 4
b) Số hình tam giác trong hình vẽ là:
A. 4	B. 3
C. 2	D. 1
	2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 18 + 4 = 22 *	 c) 14 dm + 8 dm = 22 dm *
b) 15 – 9 = 7 *	 d) 87 kg – 13 kg = 74 kg *
	3. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
a) Số liền trước của 90 là:
A. 80	B. 89	C. 91	D. 100
b) Kết quả của phép tính 38 – 15 là:
	A. 13	B. 413	C. 53	D. 23
II. Phần tự luận:
1. Đặt tính rồi tính:
 a) 46 + 53	B. 53 – 28	C. 36 + 54	D. 80 – 47
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Tìm x:
	a) x + 32 = 50	b) x – 12 = 47
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3 Bài toán:
	Băng giấy màu đỏ dài 75 cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 27 cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng ti mét ?
Bài giải
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ghi vào chỗ chấm câu trả lời đúng:
	Thứ tư tuần này là ngày 23 tháng 12 thì:
	- Thứ tư tuần trước là ngày......... tháng 12.
	- Thứ tư tuần sau là ngày.............tháng 12.
5. Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.
a) * + * = *
b) * - * = *

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 5 Toan ( Kiem tra ).doc