Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Bài: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (Tiết 1)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Bài: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (Tiết 1)

Các em có thể:

+ Dùng các thẻ chục và các khối lập phương thể hiện phép tính

+ Muốn tính 30 - 4 phải tách từ 1 thanh chục ra 4 khối lập phương để tìm số khối lập phương còn lại ghi vào kết quả.

Để thực hiện phép trừ 30 - 4 ta có thể làm như sau:

• Đặt tính: Viết số 30 rồi viết số 4 sao cho các chữ số đơn vị thẳng cột với nhau, viết dấu trừ, kẻ vạch ngang.

 

pptx 16 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Bài: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ .., ngày . Tháng . Năm 2021 
Toán 
K h ở i đ ộ n g 
Trò chơi: “ Tìm bạn ” 
Cách tiến hành: 
- Chơi trò chơi “ Tìm bạn ” 
- Viết số vào bảng con một số bất kì 
- Sau đó các em tìm bạn để hai hay ba số cộng lại bằng số tròn chục 
- Nhóm nào kết hợp được với nhau sớm nhất thì thắng cuộc 
PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 
Chủ đề 
3 
PHÉP TRỪ CÓ SỐ BỊ TRỪ LÀ SỐ TRÒN CHỤC 
( tiết 1) 
Bước 1: Xây dựng biện pháp trừ có nhớ trong phạm vi 100 
- GV nêu phép tính cho HS thực hiện. 
30 – 4 = ? 50 – 24 = ? 
- HS đọc phép tính 
- HS thảo luận nhóm đôi, mỗi nhóm thực hiện một phép tính, sau đó chia sẻ cùng nhau. 
Các em có thể: 
+ Dùng các thẻ chục và các khối lập phương thể hiện phép tính 
+ Muốn tính 30 - 4 phải tách từ 1 thanh chục ra 4 khối lập phương để tìm số khối lập phương còn lại ghi vào kết quả. 
Để thực hiện phép trừ 30 - 4 ta có thể làm như sau: 
• Đặt tính: Viết số 30 rồi viết số 4 sao cho các chữ số đơn vị thẳng cột với nhau, viết dấu trừ, kẻ vạch ngang . 
30 
 4 
26 
- 
. 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1 . 
. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 
. Vậy 30 - 4 = 26 
Tính từ phải sang trái. 
Nêu lại cách thực hiện phép tính 
Tương tự với phép tính 50 - 24, cả lớp thực hiện trên bảng con. 
50 
24 
26 
- 
. 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1 . 
. 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 
. Vậy 5 0 - 24 = 26 
Nêu lại cách thực hiện phép tính nhé. 
Bước 2: Thực hành 
Đặt tính rồi tính 
70 – 6 
40 – 23 
30 – 18 
Bài thực hành yêu cầu ta làm gì? 
Bài thực hành yêu cầu ta đặt tính rồi tính . 
Đặt tính rồi tính 
70 – 6 
40 – 23 
30 – 18 
3 phép tính trong bài này có điểm gì giống nhau? 
3 phép tính trong bài này đều là 
n hững phép tính có số bị trừ là số tròn chục 
Đặt tính rồi tính 
70 – 6 
40 – 23 
30 – 18 
Làm bài vào bảng con nhé! 
Đặt tính rồi tính 
70 – 6 
40 – 23 
30 – 18 
7 0 
- 
 6 
4 
. 
6 
4 0 
- 
2 3 
. 
1 
7 
3 0 
- 
1 8 
. 
1 
2 
NHẬN XÉT TIẾT HỌC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chu_de_3_phep_cong_phep_tru_co_nho_tron.pptx