Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số bi trong hình đó (theo mẫu):

- Em ước lượng được: Khoảng 3 chục viên bi.

- Em đếm được: 32 viên bi.

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số bi trong hình đó (theo mẫu):

Em ước lượng được: Khoảng

 . viên bi.

- Em đếm được: . viên bi.

 

pptx 19 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 41Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 1: Ôn tập các số đến 100", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ 1 
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
BÀI 1 
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 
1 
Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): 
Chục 
Đơn vị 
Viết số 
Đọc số 
3 
4 
34 
Ba mươi tư 
5 
1 
51 
Năm mươi mốt 
4 
6 
46 
Bốn mươi sáu 
5 
5 
55 
Năm mươi lăm 
5 chục và 4 đơn vị 
7 chục và 0 đơn vị 
6 chục và 6 đơn vị 
4 chục và 8 đơn vị 
54 
48 
66 
70 
2 
Tìm cà rốt cho thỏ. 
3 
Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): 
Số gồm 
Viết số 
Đọc số 
5 chục và 7 đơn vị 
7 chục và 5 đơn vị 
6 chục và 4 đơn vị 
? chục và ? đơn vị 
57 
? 
? 
91 
Năm mươi bảy 
Bảy mươi lăm 
? 
Chín mươi mốt 
75 
64 
Sáu mươi tư 
9 chục và 1 đơn vị 
4 
a. Tìm những bông hoa ghi số lớn hơn 60 
49 
58 
50 
51 
69 
29 
89 
49 
58 
50 
51 
69 
29 
89 
b. Tìm những bông hoa ghi số bé hơn 50 
c. Tìm những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 
1 
Số? 
35 
30 
5 
35 
= 
30 
+ 
5 
67 
60 
7 
67 
= 
60 
+ 
? 
7 
1 
Số? 
59 
? 
9 
59 
= 
? 
+ 
9 
55 
? 
? 
55 
= 
? 
+ 
? 
5 
50 
50 
2 
Sắp xếp các số ghi trên áo theo thứ tự: 
a. Từ bé đến lớn: 
b. Từ lớn đến bé: 
14, 
15, 
19, 
22 
22, 
19, 
15, 
14 
3 
Số? 
Số 
Số chục 
Số đơn vị 
35 
3 
5 
53 
? 
? 
47 
? 
? 
80 
? 
? 
66 
? 
? 
5 
3 
4 
7 
8 
0 
6 
6 
4 
 Từ ba thẻ số dưới đây, em hãy lập các số có hai chữ số. 
1 
Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số bi trong hình đó (theo mẫu): 
- Em ước lượng được: Khoảng 3 chục viên bi. 
- Em đếm được: 32 viên bi. 
1 
Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số bi trong hình đó (theo mẫu): 
Em ước lượng được: Khoảng 
.. v iên bi. 
- Em đếm được: . viên bi. 
38 
Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó: 
2 
Em ước lượng được: Khoảng  quả cà chua . 
Em đếm được: . q uả cà chua. 
42 
3 
Số? 
a. Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị viết là: 87 = 80 + 7 
b. Số 45 gồm chục và đơn vị viết là: 45 = + 
c. Số 63 gồm chục và đơn vị viết là: = + 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
4 
5 
40 
5 
6 
3 
63 
60 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
A 
B 
C 
D 
a. Hãy lắp 4 miếng bìa A, B, C, D vào vị trí thích hợp trong bảng. 
65 
66 
75 
76 
47 
48 
57 
58 
25 
26 
35 
36 
43 
44 
53 
54 
4 
b. Tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa A, B, C, D. 
A 
B 
C 
D 
65 
66 
75 
76 
47 
48 
57 
58 
25 
26 
35 
36 
43 
44 
53 
54 
76 
Sắp xếp các số , , , theo thứ tự từ bé đến lớn . 
58 
36 
54 
 36, 
54, 
58, 
76 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chu_de_1_on_tap_va_bo_sung_bai_1_on_tap.pptx