Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về giải toán - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về giải toán - Năm học 2021-2022

Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Số mét tấm vải hoa dài là: 40 – 16 = 24 (m)

Đáp số: 24 m

 

ppt 6 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 58Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về giải toán - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
% 
Chào mừng các con đến với lớp học 
 Trực tuyến 
Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2021 
Toán 
Ôn tập 
5 x 6 = 
4 x 7 = 
3 x 8 = 
2 x 9 = 
Tính nhẩm: 
1 
36 : 4 = 
25 : 5 = 
16 : 4 = 
 9 : 3 = 
1 x 5 : 5 = 
0 x 5 : 5 = 
0 : 3 : 2 = 
 4 : 4 x 1 = 
30 
28 
24 
18 
9 
5 
4 
3 
1 
0 
0 
1 
482 
> 
< 
= 
2 
> 
? 
480 
987 
989 
1000 
600 + 400 
300 + 20 + 8 
338 
400 + 60 + 9 
469 
700 + 300 
999 
< 
= 
< 
= 
> 
72 
27 
Đặt tính rồi tính : 
3 
- 
45 
72 - 27 ; 
a) 
602 + 35 ; 
323 + 6 
602 
 35 
+ 
637 
323 
 6 
+ 
329 
48 
48 
+ 
96 
48 + 48 ; 
b) 
347 - 37 ; 
538 - 4 
347 
 37 
- 
 310 
538 
 4 
- 
534 
Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét? 
4 
Bài giải 
Số mét tấm vải hoa dài là: 	40 – 16 = 24 (m) 
Đáp số: 24 m 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_on_tap_ve_giai_toan_nam_hoc_2021_20.ppt