Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Hình tứ giác - Quách Thị Hiền

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Hình tứ giác - Quách Thị Hiền

Hình chữ nhật

Hình vuông

HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG

LÀ NHỮNG HÌNH TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT

Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình tứ giác?

Bài 2: Chỉ ra những hình tứ giác em nhìn thấy trong mỗi hình sau:

thuyền

3 hình tứ giác

chậu hoa

4 hình tứ giác

máy bay

2 hình tứ giác

 

pptx 33 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Hình tứ giác - Quách Thị Hiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các thầy cô giáo về dự giờ 
Nhiệt liệt chào mừng 
 Môn Toán– Lớp 2 
Trường Tiểu học Tân Lập A 
Giáo viên: Quách Thị Hiền 
CHÀO MỪNG CÁC CON 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC ! 
KHỞI ĐỘNG 
B. Hình tròn 
A. Hình vuông 
C. Hình tam giác 
Hình bên là hình gì? 
A . Hình vuông 
C. Hình tam giác 
Hình bên là hình gì? 
B. Hình chữ nhật 
B. Hình tam giác 
A. Hình tròn 
C. Hình chữ nhật 
Hình bên là hình gì? 
B. Hình 1, 2, 4, 5 
Hình 1, 2, 3 
C. Hình 1, 2, 4 
Trong các hình sau, hình nào đã học? 
4 
3 
1 
2 
5 
Thứ bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021 
Toán 
Hình tứ giác 
Hà 
Tuấn 
Nhóm hình tròn 
Nhóm hình tứ giác 
Nhóm hình tam giác 
Đây là các hình tứ giác. 
Hình tứ giác có 4 cạnh 
Hình tam giác 
Hình tứ giác 
Đây là các hình tứ giác. 
Đây là các hình tứ giác. 
Đây là các hình tứ giác. 
Hình chữ nhật 
Hình vuông 
HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG 
LÀ NHỮNG HÌNH TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT 
Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình tứ giác? 
A 
B 
C 
D 
3 hình tứ giác 
4 hình tứ giác 
2 hình tứ giác 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
Bài 2: Chỉ ra những hình tứ giác em nhìn thấy trong mỗi hình sau: 
chậu hoa 
thuyền 
máy bay 
Bài 3: Hình vuông sau được ghép từ các mảnh bìa nào? 
AI NHANH – AI ĐÚNG? 
Tr ò chơi 
5 
6 
1 
3 
1 
6 
3 
5 
Bài 3: Hình vuông sau được ghép từ các mảnh bìa nào? 
5 
1 
5 
9 
10 
2 
8 
12 
2 
9 
1 
3 
6 
7 
4 
10 
11 
12 
8 
Bài 4: Bạn Voi muốn sơn màu xanh da trời vào các mảnh ghép hình tứ giác. Em hãy chỉ giúp bạn V oi những mảnh ghép hình tứ giác 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Bài 5: a) Người Mông thường sử dụng đá để làm tường rào xung quanh ngôi nhà của mình. Em có nhìn thấy hình ảnh của hình tứ giác trên bức tường đá trong bức tranh không? 
b) Tìm một số đồ vật trong thực tế có dạng hình tứ giác. 
CON ĐƯỜNG GỐM SỨ VEN SÔNG HỒNG (Hà Nội) 
Đưa Gà qua cầu 
Đi 
q ua 
Đi q ua 
Đi 
 Qua 
Quay 
Lại 
Câu 1 
C. 4 hình 
A . 2 hình 
B. 3 hình 
D. 5 hình 
Dưới đây có mấy hình tứ giác? 
Câu 2 
B. Hình 1, 3 
C. Hình 4, 6 
A . Hình 1, 4 
D. Hình 3, 5 
Các h ình tứ giác có trong bài là  
Quay 
Lại 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Câu 3 
A. 6 hình 
C. 4 hình 
B. 5 hình 
D. 3 hình 
Quay 
Lại 
Chú robot bên được ghép bởi nhiều hình. Trong đó có  hình tứ giác. 
DẶN DÒ 
Chúc các thầy cô mạnh khỏe ! 
Chúc các con chăm ngoan, học giỏi ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_hinh_tu_giac_quach_thi_hien.pptx