Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Giờ, phút - Năm học 2020-2021 - Bùi Thị Thoa

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Giờ, phút - Năm học 2020-2021 - Bùi Thị Thoa

 Đồng hồ chỉ mấy giờ?

7 giờ 15 phút

2 giờ 30 phút

2 giờ rưỡi

11 giờ 30 phút

11 giờ rưỡi

3 giờ

Bài 1:

Đồng hồ A

7 giờ 15 phút

Đồng hồ B

2 giờ 30 phút hay 2 giờ rưỡi

Đồng hồ C

11 giờ 30 phút hay 11 giờ rưỡi

Đồng hồ D :

3 giờ

 

ppt 22 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Giờ, phút - Năm học 2020-2021 - Bùi Thị Thoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC SAO MAI 
LỚP 2A1 
MÔN : TOÁN 
 Giáo viên: Bùi Thị Thoa 
8 giờ tối 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
8 giờ tối còn gọi là 
20 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
11 giờ đêm 
còn gọi là 
mấy giờ 
? 
11 giờ đêm còn gọi là 
23 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
3 giờ chiều 
còn gọi là 
mấygiờ 
? 
3 giờ chiều còn gọi là 
15 giờ. 
24 
13 
15 
14 
17 
16 
20 
18 
22 
21 
19 
23 
Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
Thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 
Toán 
Giờ, phút 
1 giờ = .. phút 
60 
1 giờ = 60 phút 
8 giờ 
1 giờ = 60 phút 
8 giờ 
Hãy nêu vị trí của kim phút? 
Kim phút chỉ vào số 3 
8 giờ 15 phút 
1 giờ = 60 phút 
8 giờ 
8 giờ 15 phút 
Hãy nêu vị trí của kim phút? 
Kim phút chỉ vào số 6 
8 giờ 30 phút 
Hay là 8 giờ rưỡi 
1 giờ = 60 phút 
8 giờ 
8 giờ 15 phút 
8 giờ 30 phút 
Hay là 8 giờ rưỡi 
 Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
A 
7 giờ 15 phút 
B 
C 
D 
2 giờ 30 phút 
11 giờ 30 phút 
3 giờ 
2 giờ rưỡi 
11 giờ rưỡi 
Bài 1: 
Đồng hồ A : 
Đồng hồ B : 
Đồng hồ C : 
Đồng hồ D : 
7 giờ 15 phút 
2 giờ 30 phút hay 2 giờ rưỡi 
11 giờ 30 phút hay 11 giờ rưỡi 
3 giờ 
 Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào? 
14 
Bài 2: 
- Mai ngủ dậy lúc 6 giờ : 
- Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút : 
- Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút : 
- Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút : 
Đồng hồ C 
Đồng hồ D 
Đồng hồ B 
Đồng hồ A 
3 
1 giờ + 2 giờ = 3 giờ 
5 giờ - 2 giờ = 3 giờ 
a) 
b) 
5 giờ + 2 giờ = 7 giờ 
4 giờ + 6 giờ = 10 giờ 
8 giờ + 7 giờ = 15 giờ 
9 giờ –  3 giờ = 6 giờ 
12 giờ – 8 giờ = 4 giờ 
16 giờ – 10 giờ = 6 giờ 
Củng cố - Dặn dò: 
- Làm Vở bài tập toán trang 39 
- Chuẩn bị bài : 
 Thực hành xem đồng hồ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_gio_phut_nam_hoc_2020_2021_bui_thi.ppt