Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường gấp khúc (Bản đẹp)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường gấp khúc (Bản đẹp)

Đường gấp khúc QPNM gồm 3 đoạn thẳng: QP, PN, NM

Đường gấp khúc HIK gồm 2 đoạn thẳng: HI, IK

Đường gấp khúc HGEDC gồm 4 đoạn thẳng: HG, GE, ED, DC

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RỒI. HẸN GẶP CÁC EM TRONG TẾT HỌC SAU

 

pptx 8 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 33Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường gấp khúc (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2cm 
4cm 
1cm 
Đường gấp khúc QPNM gồm 3 đoạn thẳng: QP, PN, NM 
Đường gấp khúc HIK gồm 2 đoạn thẳng: HI, IK 
Đường gấp khúc HGEDC gồm 4 đoạn thẳng: HG, GE, ED, DC 
9cm 
6 cm 
4cm 
5 cm 
6 cm 
15cm 
15cm 
9cm + 6cm = 15 cm 
5cm + 4cm + 6 cm = 15 cm 
Thư giãn 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
HOA HẬU 
HÀNH LANG 
ĐÂY LÀ TỪ GÌ 
ĐÂY LÀ TỪ GÌ 
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RỒI. HẸN GẶP CÁC EM TRONG TẾT HỌC SAU 
THẢM THIẾT 
Ô BAMA 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_duong_gap_khuc_ban_dep.pptx