Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 44: Độ dài đoạn thẳng. Độ dài đường gấp khúc (Tiết 2) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 44: Độ dài đoạn thẳng. Độ dài đường gấp khúc (Tiết 2) - Năm học 2021-2022

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

4 + 2 + 4 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc MNOPQ là:

2 + 4 + 4 + 6 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm.

Đường đi của nhím đen ngắn nhất, đường đi của nhím nâu dài nhất.

 

pptx 12 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 42Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 44: Độ dài đoạn thẳng. Độ dài đường gấp khúc (Tiết 2) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC CON 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC 
Khởi động 
Hình vẽ dưới đây có mấy đoạn ? 
B . 3 
A . 2 
D . 5 
C . 4 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Hình vẽ dưới đây có mấy đoạn? 
A. 4 
C. 2 
B. 3 
D. 1 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Toán 
Bài 44: Độ dài đoạn thẳng, 
Độ dài đường gấp khúc (tiết 2) 
6 
Thứ sáu wgày 21 κáng 01 wăm 2022 
MŪ : TǨn 
Bài : Độ dài đIJn κẳng. Độ dài đưŊg gấp δúc (tΗĞt 2) 
Bài giải 
Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 
4 + 2 + 4 = 10 (cm) 
Đáp số: 10 cm . 
2 cm 
4 cm 
4 cm 
6 cm 
Bài giải 
Độ dài đường gấp khúc MNOPQ là: 
2 + 4 + 4 + 6 = 16 (cm) 
Đáp số: 16 cm . 
A 
B 
4 cm 
C 
D 
7 cm 
Đường đi của nhím đen ngắn nhất, đường đi của nhím nâu dài nhất. 
6 + 2 + 3 + 2 + 1 + 4 = 18 dm 
9 + 6 = 15 dm 
14 dm 
HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_44_do_dai_doan_thang_do_dai_duong_g.pptx