Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 34: Phép trừ (Có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Hồng Loan

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 34: Phép trừ (Có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Hồng Loan

Em hãy cho biết điểm khác nhau giữa 2 phép tính trừ sau:

Số bị trừ và số trừ là số có hai chữ số, mỗi số đều có số chục và số đơn vị.

Số bị trừ là số có hai chữ số đó là số chục và số đơn vị. Còn số trừ là số chỉ có một chữ số đơn vị.

 

pptx 18 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 34: Phép trừ (Có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Hồng Loan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Trường Sơn 
Lớp 2A6 
Kính chào quý thầy cô 
Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Loan 
KHỞI ĐỘNG 
Ong 
non 
việc 
học 
The little bee 
A. 37 
B. 42 
C. 43 
D . 44 
Bạn gái có tất cả mấy hộp lập phương? 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
0 
0 
A. 7 
C . 5 
B . 6 
D . 4 
 Bạn gái lấy đi mấy hộp lập phương? 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
0 
0 
Em hãy viết phép tính vào bảng con để tìm số hộp lập phương còn lại ? 
42 – 5 =? 
B. 42 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
0 
0 
Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp t heo) 
42 – 5 = ? 
42 
- Đặt tính 
- Tính theo cột dọc từ phải sang trái. 
 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 
 5 
– 
Vậy 42 – 5 = 37 
7 
3 
 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7, nhớ 1 . 
Em hãy cho biết điểm khác nhau giữa 2 phép tính trừ sau: 
42 
- 
 5 
37 
5 2 
- 
24 
2 8 
 Số bị trừ và số trừ là số có hai chữ số, mỗi số đều có số chục và số đơn vị. 
Số bị trừ là số có hai chữ số đó là số chục và số đơn vị. Còn số trừ là số chỉ có một chữ số đơn vị. 
42 
5 
 Số trừ 
Số bị trừ 
 Số bị trừ 
 Số trừ 
8 4 
- 
 * Đặt tính rồi tính vào bảng con 
 8 4 – 9 = ? 
 9 
5 
7 
52 
 4 
- 
4 3 
 7 
- 
9 4 
 8 
- 
6 3 
 6 
- 
4 8 
3 6 
8 6 
5 7 
1/68 Tính: 
? 
? 
? 
? 
 Dặn dò: 
- Ôn lại bài đã học 
- Xem trước các bài tập trang 69 
Chúc quý thầy cô và các em 
 sức khỏe, bình an. 
Tiết 2 
Hãy đặt đề toán phù hợp với tình huống. 
Có 33 chiếc bút chì màu 
Trong thùng có 33 chiếc bút chì màu, bạn trai đã lấy 5 bút chì màu. Hỏi còn lại bao nhiêu bút chì màu? 
 Đặt tính và tính số bút chì màu còn lại. 
33 
 5 
28 
- 
41 
- 
23 
- 
34 
 9 
- 
96 
 8 
- 
36 
19 
25 
88 
 4 
 5 
2/69 Đặt tính rồi tính 
 41 – 5 23 – 4 34 – 9 96 – 8 
Buổi chiều cửa hang bán được số quả bóng là: 
31- 6= 25 (quả bóng ) 
Đáp số: 25 quả bóng. 
Bài giải 
Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiếp Theo) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_34_phep_tru_co_nho_trong_pham_vi_10.pptx