Bài giảng Toán lớp 2 - Bài 23: Phép trừ (Có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (Tiết 2)

Bài giảng Toán lớp 2 - Bài 23: Phép trừ (Có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (Tiết 2)

2. Bạn rô- bốt nào cầm bảng ghi phép tính đúng

3. Rô - bốt A cân nặng 33kg. Rô - bốt D nhẹ hơn rô - bốt A 16 kg. Hỏi rô - bốt D cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam ?

Bài giải

 Số ki - lô - gam rô-bốt D cân nặng là:

33 – 16 = 17 (kg)

 Đáp số: 17 ki-lô-gam.

5. Tại mỗi ngã rẽ, bạn nhím sẽ đi theo con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn. Bạn nhím sẽ đến chỗ món ăn nào?

 

pptx 5 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 161Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán lớp 2 - Bài 23: Phép trừ (Có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 23 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số ( tiết 2 ) 
1. Đặt tính rồi tính 
35 - 28 
53 - 34 
80 - 27 
90 - 52 
 80 
- 
 27 
 53 
 35 
- 
 28 
 7 
 53 
- 
 34 
 19 
 90 
- 
 52 
 38 
2. Bạn rô- bốt nào cầm bảng ghi phép tính đúng 
Đ 
S 
Đ 
S 
3. Rô - bốt A cân nặng 33kg. Rô - bốt D nhẹ hơn rô - bốt A 16 kg. Hỏi rô - bốt D cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam ? 
Bài giải 
 Số ki - lô - gam rô-bốt D cân nặng là: 
33 – 16 = 17 (kg) 
 Đáp số: 17 ki-lô-gam. 
4. >;<;= ? 
a) 
42 – 13 30 
70 – 25 45 
54 – 17 45 - 17 
52 – 15 60 - 15 
b) 
< 
> 
< 
= 
5. Tại mỗi ngã rẽ, bạn nhím sẽ đi theo con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn. Bạn nhím sẽ đến chỗ món ăn nào? 
25 
24 
18 
21 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_23_phep_tru_co_nho_so_co_hai_chu_so.pptx