Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: 8 cộng với một số - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)

Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: 8 cộng với một số - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)

1. Tính nhẩm:

8 + 3 =

8 + 8 =

8 + 6 =

8 + 9 =

8 + 2 =

8 + 7 =

8 + 4 =

8 + 0 =

8 + 5 =

8 + 10 =

2. Điền số vào chỗ trống

8 + .= 13

.+ 8 = 16

8 + . = 17

.+ 8 = 12

8 + .= 10

.+ 8 = 15

3. Lớp em có 8 thùng sách, chuyển vô thêm 2 thùng sách, lại chuyển thêm 7 thùng sách nữa. Hỏi lớp có bao nhiêu thùng sách?

 

pptx 19 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: 8 cộng với một số - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẾ N VỚI TIẾT 
CHÀO MỪNG CÁC CON 
TOÁN 
Khởi động 
ĐỐ BẠN 
9 + 3 = ? 
9 + 3 = 12 
Lan Hương – 035.447.3852 
9 + 5 = ? 
9 + 5 = 14 
8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 
Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021 
Toán 
9 
5 
2 
3 
8 + 2 = 10 
10 + 3 = 13 
8 + 5 = 13 
Tính 
1 
a) 8 + 2 + 3 
b ) 8 + 2 + 6 
c ) 8 + 2 + 4 
Tính 
1 
a) 8 + 2 + 3 
10 
= 13 
b ) 8 + 2 + 6 
10 
= 16 
c ) 8 + 2 + 4 
10 
= 14 
Tính nhẩm 
2 
8 + 3 
8 + 7 
8 + 4 
8 + 8 
8 + 5 
8 + 6 
= 11 
= 15 
= 13 
= 16 
= 13 
= 14 
3 
Tính để tìm trứng cho gà. 
17 
12 
16 
15 
13 
14 
035.447.3852 
LAN H ƯƠN G 
BÀI TẬP 
chục 
cộng 
2 
3 
2 
15 
14 
11 
16 
13 
17 
6 
8 + 6 = 14 
8 + 4 = 12 
1. Tính nhẩm: 
8 + 3 = 
8 + 8 = 
8 + 6 = 
8 + 9 = 
8 + 2 = 
8 + 7 = 
8 + 4 = 
8 + 0 = 
8 + 5 = 
8 + 10 = 
2. Điền số vào chỗ trống 
8 + .........= 13 
........+ 8 = 16 
8 + ........ = 17 
.......+ 8 = 12 
8 + .......= 10 
......+ 8 = 15 
3. Lớp em có 8 thùng sách, chuyển vô thêm 2 thùng sách, lại chuyển thêm 7 thùng sách nữa. Hỏi lớp có bao nhiêu thùng sách? 
035.447.3852 
LAN H ƯƠN G 
CHÀO TẠM BIỆT 
CÁC CON 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_khoi_2_bai_8_cong_voi_mot_so_nam_hoc_2021_202.pptx