Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 5: Luyện viết chữ D, Đ hoa và câu ứng dụng - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 5: Luyện viết chữ D, Đ hoa và câu ứng dụng - Năm học 2021-2022

Phân tích câu ứng dụng

Câu ứng dụng

có mấy tiếng?

Câu ứng dụng có 4 tiếng: đi, hỏi, về, chào

Trong câu ứng dụng,

chữ nào phải viết hoa?

Trong câu ứng dụng, có chữ Đ phải viết hoa.

 

pptx 19 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 5: Luyện viết chữ D, Đ hoa và câu ứng dụng - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY! 
KHỞI ĐỘNG 
Những loài vật nào được nhắc 
đến trong bài Bọ rùa tìm mẹ 
Tiếng việt (TV) 
 LUYỆN VIẾT CHỮ D-Đ HOA VÀ 
CÂU ỨNG DỤNG . 
Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2022 
1. LUYỆN VIẾT CHỮ D, Đ HOA 
Nét 1: nét lượn 2 đầu 
 (chiều dọc) 
Nét 2: nét cong phải nối liền nhau, tạo một vòng xoắn nhỏ ở chân chữ 
Gi ống chữ D hoa, có thêm nét 
lượn ngang ở đường kẻ ngang 3. 
Viết chữ C hoa 
Viết chữ D, Đ hoa 
vào bảng con 
Viết chữ D, Đ hoa 
vào Vở tập viết 
2. LUYỆN VIẾT CÂU ỨNG DỤNG 
Câu ứng dụng: Đi hỏi về chào 
L ời chào thể hiển sự tôn trọng, thân thiết, gắn bó của người chào đối với người được chào. 
Phân tích câu ứng dụng 
Câu ứng dụng 
có mấy tiếng? 
Trong câu ứng dụng, 
chữ nào phải viết hoa? 
Câu ứng dụng có 4 tiếng: đi, hỏi, về, chào 
Trong câu ứng dụng, có chữ Đ phải viết hoa. 
Cách viết câu ứng dụng 
Viết chữ viết hoa Đ đầu câu. 
Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: Nét 1 của chữ i tiếp liền với điểm kết thúc nét 3 của chữ viết hoa Đ. 
Viết câu ứng dụng vào Vở tập viết 
Đi hỏi về chào 
3. LUYỆN VIẾT THÊM 
Câu thơ: 
Đêm nay con ngủ giấc tròn 
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời 
Ý nghĩa câu thơ 
Ca ngợi tình cảm và công ơn lớn lao của mẹ. Mẹ giống như ngọn gió mát lạnh thổi mát tuổi thơ trong trẻo của con, đem đến cho con những điều tuyệt vời và tốt đẹp nhất. 
Viết câu thơ vào Vở tập viết 
Đêm nay con ngủ giấc tròn 
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời 
4. ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT 
Lắng nghe cô giáo chữa bài. 
Tự soát lại bài của mình 
DẶN DÒ 
Luyện viết chữ D, Đ hoa và câu ứng dụng. 
CẢM ƠN CÁC EM 
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_2_tuan_5_luyen_viet_chu_d_d_hoa_va_ca.pptx