Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Tuần 22: Chim rừng Tây Nguyên - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Tuần 22: Chim rừng Tây Nguyên - Năm học 2021-2022

1. Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông.

 2. Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo.

 3. Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước.

Theo THIÊN LƯƠNG

pptx 35 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Tuần 22: Chim rừng Tây Nguyên - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các con đế n với tiết học Tiếng Việt 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Khởi động 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
GIÚP CHIM XÂY TỔ 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
1 
2 
3 
4 
5 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
HỌC TIẾP 
Em hãy đọc bài th ơ “Chim én”? 
Con giỏi lắm 
Con cần cố gắng thêm nhé 
Em hiểu chim én “rủ mùa xuân cùng về” nghĩa là gì? 
 Chim én báo hiệu mùa xuân về 
Chim én về để mở hội xuân 
Tìm những câu th ơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về trong bài “Chim én” ? 
 “ Cỏ mọc xanh chân đê 
 Rau xum xuê nương bãi 
 Cây cam vàng thêm trái 
 Hoa khoe sắc nơi nơi. ” 
“Chim én bận đ i đâ u 
Hôm nay về mở hội 
 L ượn bay nh ư dẫn lối 
 Rủ mùa xuân cùng về” 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Em muốn chim én nói gì khi xuân về ? 
Em mong chim én sẽ nói rằng năm mới sẽ là một năm tràn ngập niềm vui đối với tất cả mọi người. 
Em mong chim nói giúp em làm bài tập. 
Đây là từ ngữ chỉ gì? 
mở hội, lượn bay, dẫn lối, rủ, chao, vẫy. 
Từ ngữ chỉ hoạt động 
Từ ngữ chỉ sự vật 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Thứ ngày tháng năm 2022 
Bài đọc 2 
Chim rừng 
Tây Nguyên 
( Tiết 5,6) 
Tiếng Việt 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Khởi động 
Tranh vẽ cảnh gì? 
Tiết 5 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
ĐỌC MẪU 
Chim rừng Tây Nguyên 
 1 . Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 
 2 . Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. 
 3 . Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước. 
Theo THIÊN L ƯƠ NG 
Chim rừng Tây Nguyên 
 1 . Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 
 2 . Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. 
 3 . Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước. 
Theo THIÊN L ƯƠ NG 
Tìm từ khó đọc 
GIẢI NGHĨA TỪ 
Rợp: ( bóng che) kín 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
GIẢI NGHĨA TỪ 
Hòa âm: phối hợp nhiều âm thanh với nhau cùng lúc 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
GIẢI NGHĨA TỪ 
Thanh mảnh: thon thả, xinh xắn 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
L U Y Ệ N 
Đ Ọ C 
T Ừ K H Ó 
Y–r ơ -pao 
t rong xanh 
r íu rít 
c hao l ượn 
k ơ -púc 
cố r ướn 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Luyện ngắt nhịp câu 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 
Chim rừng Tây Nguyên 
 1 . Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 
 2 . Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. 
 3 . Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước. 
Theo THIÊN L ƯƠ NG 
Luyện đọc từng khổ th ơ 
1 
2 
3 
LUYỆN ĐỌC TRONG NHÓM 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Chim rừng Tây Nguyên 
 1 . Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 
 2 . Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. 
 3 . Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước. 
Theo THIÊN L ƯƠ NG 
Đọc toàn bài 
Đọc trước lớp. 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Tiết 6 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
TRẢ LỜI CÂU HỎI 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Chim rừng Tây Nguyên 
 1 . Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 
 2 . Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. 
 3 . Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước. 
Theo THIÊN L ƯƠ NG 
Đọc lại toàn bài 
1. Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của mặt hồ Y-rơ-pao 
 Những từ ngữ tả vẻ đẹp của mặt hồ Y-pơ-rao là: chao mình rung động, mặt hồ càng xanh thêm, mênh mông . 
Đọc đ oạn 1 
CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
 1 . Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
2. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim nào ? 
 Những loài chim quanh hồ Y-pơ-rao là: đại bàng, thiên nga, chim kơ-púc . 
Đọc đ oạn 2 
CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
 2 . Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. 
3 . Dựa theo bài đọc, hãy tả lại hình ảnh của một loài chim mà em thích . 
 - Chim đại bàng: chân vàng, mỏ đỏ, mỗi lần vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút . 
- Thiên nga: có bộ lông trắng muốt, chiếc cổ dài, thường xuyên bơi lội quanh hồ . 
- Chim kơ-púc: mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt, có cặp mỏ thanh mảnh . 
Đọc toàn bài 
CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
 2 . Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. 
86% 
素雅文艺花鸟 
LUYỆN TẬP THEO VĂN BẢN ĐỌC 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
1. Bộ phận in đậm trong những câu sau trả lời cho câu hỏi nào ? 
  Bộ phận in đậm trong những câu trên trả lời cho câu hỏi về địa đ iểm Ở đâu . 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
a) Hồ Y-r ơ -pao ở Tây Nguyên. 
b ) Những tiếng chim ríu rít cất lên quanh hồ. 
c) Họ nhà chim ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ. 
2. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu ? 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
a) Đại bàng chao lượn trên nền trời xanh thắm . 
b ) Trên mặt hồ, bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội . 
c) Ven hồ, những con chim kơ-púc hót lên lanh lảnh . 
Các em cùng cô gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâ u? 
Củng cố 
và dặn dò 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 
Tạm biệt và hẹn gặp lại 
Bài giảng thiết kế bởi Vũ Hồng 
LH: FB Vũ Hồng | https://www.facebook.com/vuhong1972 | hongvu7219@gmail.com 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_2_tuan_22_chim_rung_tay_nguyen_nam_hoc.pptx