Bài giảng Tập đọc Khối 2 - Tuần 2: Mít làm thơ

Bài giảng Tập đọc Khối 2 - Tuần 2: Mít làm thơ

Mít làm thơ

Ở thành phố Tí Hon, nổi tiếng nhất là Mít. Người ta gọi cậu như vậy vì cậu chẳng biết gì.

 Tuy thế, dạo này Mít lại ham học hỏi. Một lần, cậu đến thi sĩ Hoa Giấy để học làm thơ. Hoa Giấy hỏi:

 - Cậu có biết thế nào là vần thơ không ?

 - Vần thơ là cái gì ?

 - Hai từ có phần cuối giống nhau thì gọi là vần. Ví dụ: vịt – thịt, cáo – gáo. Bây giờ cậu hãy tìm một từ vần với bé.

 - Phé ! – Mít đáp.

 - Phé là gì? Vần thì vần nhưng phải có nghĩa chứ.

 Mình hiểu rồi. Thật kì diệu ! – Mít kêu lên.

 Về đến nhà, Mít bắt tay ngay vào việc. Cậu đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành.

ppt 23 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Khối 2 - Tuần 2: Mít làm thơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
Tập đọc 
NHÓM 3 
Mít làm thơ 
Tiếng Việt 2 – Tập 1 – Trang 18 
2 
KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
Làm việc thật là vui 
Thứ tư , ngày 27 tháng 02 năm 2013 
Tập đọc 
Bài thơ giúp ta hiểu điều gì ? 
Xung quanh ta mọi vật , mọi người đều làm việc . 
4 
Mít làm thơ 
Thứ tư , ngày 27 tháng 02 năm 2013 
Tập đọc 
(SGK trang 18) 
6 
Luyện đọc 
Mít làm thơ 
 Ở thành phố Tí Hon, nổi tiếng nhất là Mít . Người ta gọi cậu như vậy vì cậu chẳng biết gì . 
 Tuy thế , dạo này Mít lại ham học hỏi . Một lần , cậu đến thi sĩ Hoa Giấy để học làm thơ . Hoa Giấy hỏi : 
 - Cậu có biết thế nào là vần thơ không ? 
 - Vần thơ là cái gì ? 
 - Hai từ có phần cuối giống nhau thì gọi là vần . Ví dụ : vịt – thịt , cáo – gáo . Bây giờ cậu hãy tìm một từ vần với bé . 
 - Phé ! – Mít đáp . 
 - Phé là gì ? Vần thì vần nhưng phải có nghĩa chứ . 
 Mình hiểu rồi . Thật kì diệu ! – Mít kêu lên . 
 Về đến nhà , Mít bắt tay ngay vào việc . Cậu đi đi lại lại , vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành . 
Luyện đọc 
Giải nghĩa 
Nổi tiếng 
Thi sĩ 
Kì diệu 
Thứ tư , ngày 27 tháng 02 năm 2013 
Tập đọc 
Mít làm thơ 
được nhiều người biết đến 
người làm thơ 
lạ và hay 
Mít làm thơ 
 Ở thành phố Tí Hon, nổi tiếng nhất là Mít . Người ta gọi cậu như vậy vì cậu chẳng biết gì . 
 Tuy thế , dạo này Mít lại ham học hỏi . Một lần , cậu đến thi sĩ Hoa Giấy để học làm thơ . Hoa Giấy hỏi : 
 - Cậu có biết thế nào là vần thơ không ? 
 - Vần thơ là cái gì ? 
 - Hai từ có phần cuối giống nhau thì gọi là vần . Ví dụ : vịt – thịt , cáo – gáo . Bây giờ cậu hãy tìm một từ vần với bé . 
 - Phé ! – Mít đáp . 
 - Phé là gì ? Vần thì vần nhưng phải có nghĩa chứ . 
 Mình hiểu rồi . Thật kì diệu ! – Mít kêu lên . 
 Về đến nhà , Mít bắt tay ngay vào việc . Cậu đi đi lại lại , vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành . 
Đoạn 1 : 2 câu đầu 
Đoạn 2 : “ Tuy thế  vần thì vần nhưng phải có nghĩa chứ .” 
Đoạn 3 : phần còn lại 
Thứ tư , ngày 27 tháng 02 năm 2013 
Tập đọc 
Mít làm thơ 
Ở thành phố Tí Hon, nổi tiếng nhất là Mít . Người ta gọi cậu như vậy vì cậu chẳng biết gì . 
Luyện đọc đoạn 
Đoạn 1 
Tuy thế , dạo này Mít lại ham học hỏi . Một lần , cậu đến thi sĩ Hoa Giấy để học làm thơ . Hoa Giấy hỏi : 
 - Cậu có biết thế nào là vần thơ không ? 
 - Vần thơ là cái gì ? 
 - Hai từ có phần cuối giống nhau thì gọi là vần . Ví dụ : vịt – thịt , cáo – gáo . Bây giờ cậu hãy tìm một từ vần với bé . 
 - Phé ! – Mít đáp . 
 - Phé là gì ? Vần thì vần nhưng phải có nghĩa chứ . 
Đoạn 2 
 Mình hiểu rồi . Thật kì diệu ! – Mít kêu lên . 
 Về đến nhà , Mít bắt tay ngay vào việc . Cậu đi đi lại lại , vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành . 
Đoạn 3 
Tìm hiểu bài 
Đoạn 1: 
 1. Vì sao cậu bé có tên là Mít ? 
Vì cậu chẳng biết gì . 
Tìm hiểu bài 
Tìm hiểu bài 
Đoạn 2: 
2. Dạo này , Mít có gì thay đổi ? 
3. Ai dạy Mít làm thơ ? 
- Mít ham học hỏi 
- Thi sĩ Hoa Giấy 
Tìm hiểu bài 
Đoạn 2: 
 - Trước hết , Hoa Giấy dạy Mít điều gì ? 
 - Vậy Hoa Giấy đã giải thích vần thơ như thế nào ? 
- Hoa Giấy dạy cho Mít hiểu thế nào là vần thơ . 
- Hai từ có phần cuối giống nhau thì gọi là vần . 
Ví dụ : v ịt – th ịt , c áo - g áo 
19 
Tìm hiểu bài 
Đoạn 2: 
 - Mít gieo vần thế nào ? 
 - Vì sao gieo vần như thế rất buồn cười ? 
- bé – phé 
- Vì tiếng phé không có nghĩa gì cả . 
4. Hãy tìm một từ ( tiếng ) cùng vần với tên em . 
Tìm hiểu bài 
Luyện đọc lại 
22 
Củng cố - Dặn dò 
23 
Tiết học kết thúc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_khoi_2_tuan_2_mit_lam_tho.ppt