Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình - Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân

Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình - Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân

Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình - Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân

Bạn mang đồ chơi ra chơi và nhớ bảo quản, giữ gìn cẩn thận.

Bạn nên gấp quần áo gọn gàng.

Bạn nên dọn dẹp gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong.

Cách làm của Bảo rất đúng đắn và hữu ích.

Em nên phân loại đồ hỏng, đồ ít sử

dụng để có thể bảo quản đồ dùng tốt hơn.

 

pptx 9 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình - Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 7 
BẢO QUẢN 
ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN 
 PHÁ 
Bạn mang đồ chơi ra chơi và nhớ bảo quản, giữ gìn cẩn thận. 
Bạn nên gấp quần áo gọn gàng . 
Bạn nên dọn dẹp gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong. 
Cách làm của Bảo rất đúng đắn và hữu ích. 
Em nên phân loại đồ hỏng, đồ ít sử 
dụng để có thể bảo quản đồ dùng tốt hơn. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_2_chu_de_5_bao_quan_do_dung_ca_nhan_va.pptx