Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Bài 2: Nhận lỗi và sửa lỗi - Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Bài 2: Nhận lỗi và sửa lỗi - Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Khám phá

Hoạt động 1: Bạn nào trong tranh biết nhận lỗi và sửa lỗi?

Hoạt động 2: Nêu thêm một số việc làm thể hiện biết nhận lỗi và sửa lỗi.

Hoạt động 3: Vì sao chúng ta cần biết nhận lỗi và sửa lỗi?

pptx 17 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 258Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Bài 2: Nhận lỗi và sửa lỗi - Trường TH Nguyễn Văn Trỗi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
NGUYỄN VĂN TRỖI 
MÔN ĐẠO ĐỨC 
LỚP 2 
BÀI 2: NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI 
 Khởi động 
Bài hát: “” 
Khám phá 
Khám phá 
 Hoạt động 1: Bạn nào trong tranh biết nhận lỗi và sửa lỗi ? 
Khám phá 
 Hoạt động 2: Nêu thêm một số việc làm thể hiện biết nhận lỗi và sửa lỗi. 
Khám phá 
 Hoạt động 3: Vì sao chúng ta cần biết nhận lỗi và sửa lỗi? 
Luyện tập 
Luyện tập 
 Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến của em về việc làm của Na. 
Luyện tập 
 Hoạt động 2: Nhận xét về lời nói, việc làm của Tin và Bin. Nếu là Tin và Bin, em sẽ làm gì? 
Luyện tập 
 Hoạt động 3: Sắm vai các bạn trong tranh và xử lý tình huống. 
Vận dụng 
Vận dụng 
 Hoạt động 1: Tập nói lời xin lỗi. 
Vận dụng 
 Hoạt động 2: Chia sẻ về những việc làm thể hiện em đã biết hoặc chưa biết nhận lỗi và sửa lỗi. 
Vận dụng 
Hoạt động 3: Nhắc nhở bạn bè cùng 
thực hiện việc biết nhận lỗi và sửa lỗi. 
Vận dụng 
 Dũng cảm nhận lỗi 
 Xin lỗi chân thành 
Sửa lỗi của mình 
 Mọi người yêu quý. 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_2_nhan_loi_va.pptx