Toán - Tiết 17: 8 cộng với một số

Toán - Tiết 17: 8 cộng với một số

TOÁN

Tiết 17: 8 cộng với một số

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 8+5 thuộc các công thức 8 cộng với 1 số (cộng qua 10)

- Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải toán có lời văn

2. Kỹ năng:

- Tính chính xác, đặt tính đúng.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học

II. Chuẩn bị

- GV: 20 que tính, bảng cài

- HS: SGK

III. Các hoạt động

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 30/11/2019 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán - Tiết 17: 8 cộng với một số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm 
TOÁN
Tiết 17: 	8 cộng với một số
I. Mục tiêu
Kiến thức: 
Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 8+5 thuộc các công thức 8 cộng với 1 số (cộng qua 10)
Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải toán có lời văn
Kỹ năng: 
Tính chính xác, đặt tính đúng.
Thái độ: 
Yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
GV: 20 que tính, bảng cài
HS: SGK 
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’) Luyện tập
HS sửa bài 2
	 65	 29	 19	 39	 9	 2
	+ 9	+45	+ 9	+ 6	+37	+59
	 74	 28	 45	 46	 46	 51
- Thầy nhận xét
3. Bài mới 
Giới thiệu: (1’)
Hôm nay chúng ta học toán 8 cộng với 1 số.
Phát triển các hoạt động (28’)
v Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 8 + 5
Ÿ Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép cộng dạng 8 + 5
Ÿ Phương pháp: Giảng giải, đàm thoại, trực quan
Thầy nêu đề toán có 8 que tính thêm 5 que tính nữa. Hỏi tất cả có bao nhiêu bao que tính?
Thầy nhận xét cách làm bài của HS và hướng dẫn.
Gộp 8 que tính với 2 que tính bó thành 1 chục, 1 chục que tính với 3 que tính còn lại là 13 que tính.
Thầy yêu cầu HS lên đặt tính và nêu kết quả.
Thầy nhận xét.
Hướng dẫn HS tự lập bảng 8 cộng với 1 số.
Thầy cho HS lập bảng cộng bằng cách cộng 8 với bắt đầu từ 3 đến 9.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn HS lập bảng cộng với 1 số.
Ÿ Mục tiêu: Thuộc bảng cộng
Ÿ Phương pháp: Học nhóm
Thầy cho HS thời gian để học các công thức.
Chia nhóm thảo luận lập các công thức:
8 + 3; 8 + 4 . . . 8 + 9
v Hoạt động 3: Thực hành
Ÿ Mục tiêu: Làm được các bài tập dạng 8 + 5
Ÿ Phương pháp: Luyện tập
Bài 1: Tính
Thầy cho HS làm bảng con
Thầy quan sát hướng dẫn uốn nắn
Bài 2:
Nêu yêu cầu bài?
Thầy cho HS ghi kết quả của bài toán.
Bài 3:
Để biết cả 2 có mấy con tem ta làm ntn?
4. Củng cố – Dặn dò (2’)
Thầy cho HS thi đua điền số vào ô trống.
Thầy cho HS đọc bảng công thức 8 cộng với 1 số
Làm bài 1.
Chuẩn bị: 28 + 5
- Hát
- Hoạt động lớp
- HS thao tác trên 8 que tính để tìm kết quả là 13 que tính.
- HS đặt 8
	 +5 	 	
	 13
- HS nhận xét.
- HS lập các công thức
8 + 3 = 11	8 + 7 = 15
8 + 4 = 12	8 + 8 = 16
8 + 5 = 13	8 + 9 = 17
8 + 6 = 14
- HS đọc bảng cộng 8 với 1 số.
- HS làm
	 8	 8	 8	 4
	+3	 +7	+9	+8
	11	 15	 17	 12
- Tính nhẩm
8 + 2 + 3 = 13	 8 + 2 + 4 = 14
8 + 5 = 13	 8 + 6 = 14
9 + 1 + 7 = 17	 9 + 1 + 5 = 15
9 + 8 = 17	 9 + 6 = 15
- HS đọc đề bài
- Làm phép cộng.
	Số tem cả 2 có
	8 + 7 = 15 (con tem)
	Đáp số: 15 con tem.
8 + 6 = 14	9 + 7 = 16
5 + 8 = 13	3 + 9 = 12

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 2.doc