Thiết kế bài dạy lớp 2 - Tuần 5 năm 2010

Thiết kế bài dạy lớp 2 - Tuần 5 năm 2010

TUẦN 5

 Thứ 2 ngày 27 tháng 9 năm 2010

Luyện tiếng việt (2tiết)

Luyện đọc bài : Chiếc bút mực .

I. Mục tiêu: Giúp h/s.Đọc đúng và diễn cảm bài tập đọc: “Chiếc bút mực ”; Biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp.Hiểu sâu hơn về ý nghĩa câu chuyện.

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

Hoạt động 1: Luyện đọc trơn.

- G/v đọc lần 1, nhắc lại cách đọc.

- H/s lần lượt đọc theo đoạn; g/v nghe, chỉnh sửa cho h/s. Lưu ý h/s cách ngắt nghỉ giữa các cụm từ dài.

- H/s phân nhóm, luyện đọc trong nhóm. Các nhóm đọc theo lối phân vai.

- G/v cùng cả lớp nghe, nhận xét cách thể hiện của các nhóm.

- Gọi 1 em đọc lại cả bài.

Hoạt động 2: Luyện tìm hiểu nội dung.

G/v đa ra một số câu hỏi - dẫn dắt để h/s hệ thống lại nội dung của bài.

+Những từ ngữ nào cho biết Mai mong muốn được viết bút mực? Chuyện gì đã xảy ra với Lan?

+Vì sao Mai lay hoay mãi với chiếc hộp bút ?

+ Cuối cùng Mai quyết định ra sao? Vì sao cô giáo khen Mai?

Hoạt động nối tiếp.+ Cho nhiều em nhắc lại, g/v chốt lại nội dung ý nghĩa câu chuyện. Yêu cầu h/s về nhà đọc lại chuyện; -Tập kể cho ngời thân nghe.

 

doc 6 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 19/12/2019 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy lớp 2 - Tuần 5 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuần 5 
 Thứ 2 ngày 27 tháng 9 năm 2010
Luyện tiếng việt (2tiết)
Luyện đọc bài : Chiếc bút mực .
I. Mục tiêu: Giúp h/s.Đọc đúng và diễn cảm bài tập đọc: “Chiếc bút mực ”; Biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp.Hiểu sâu hơn về ý nghĩa câu chuyện.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Hoạt động 1: Luyện đọc trơn.
G/v đọc lần 1, nhắc lại cách đọc.
H/s lần lượt đọc theo đoạn; g/v nghe, chỉnh sửa cho h/s. Lưu ý h/s cách ngắt nghỉ giữa các cụm từ dài.
H/s phân nhóm, luyện đọc trong nhóm. Các nhóm đọc theo lối phân vai.
G/v cùng cả lớp nghe, nhận xét cách thể hiện của các nhóm.
Gọi 1 em đọc lại cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tìm hiểu nội dung.
G/v đa ra một số câu hỏi - dẫn dắt để h/s hệ thống lại nội dung của bài.
+Những từ ngữ nào cho biết Mai mong muốn được viết bút mực? Chuyện gì đã xảy ra với Lan?
+Vì sao Mai lay hoay mãi với chiếc hộp bút ?
+ Cuối cùng Mai quyết định ra sao? Vì sao cô giáo khen Mai?
Hoạt động nối tiếp.+ Cho nhiều em nhắc lại, g/v chốt lại nội dung ý nghĩa câu chuyện. Yêu cầu h/s về nhà đọc lại chuyện; -Tập kể cho ngời thân nghe.
Luyện toán .
Luyện tập tổng hợp về dạng 38+25 .
I, Mục tiêu: Giúp HS :
+ Thực hiện phép cộng dạng 38+25.
+Củng cố về phép cộng dạng 8+5, 28+5.
II, Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động 1: GV củng cố kiến thức cho HS thông qua hệ thống các bài tập sau :
Bài 1:Tính.
 GV nhắc HS đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau và yêu cầu các em tự hoàn thành vào vở 
Bài 2:Viết số thích hợp vào ô trống .
	GV cho HS nêu cách tính tổng và yêu cầu các em tính tổng để điền vào chỗ trống. HS tự hoàn thành vào vở BT
Bài 3: GV gợi ý để HS nêu được cách tínhquãng đường con kiến đi được .
	HS tự giải vào vở .
Bài 4: HS tính kết quả 2 vế và điền dấu vào chỗ chấm cho thích hợp
Hoạt động 2: Chấm , chữa bài cho HS .
	GV thu bài của một số em chấm và nhận xét chung .
	HS tự sửa các bài sai vào vở .
III, Củng cố , dặn dò : Nhận xét tiết học .
 Thứ 3 ngày 28 tháng 9 năm 2010
Kể chuyện
chiếc bút mực
I. Mục tiêu: Giúp h/s.
1. Rèn kỹ năng nói: 
- Dựa vào trí nhớ, tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện “Chiếc bút mực”
- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, thay đổi giọng kể phù hợp nhân vật.
2. Rèn kỹ năng nghe: Tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét đánh giá lời bạn kể; Kể tiếp lời bạn
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: .: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện.
1. Kể từng đoạn theo tranh: 
	- H/s nêu yêu cầu, - Quan sát tranh - phân biệt các nhân vật.
	- H/s nói tóm tắt mỗi tranh.	+ Tranh 1: Cô gọi Lan lên lấy mực.
	+ Tranh 2: Lan khóc vì quên bút.
	+ Tranh 3: Mai đa bút cho Lan mợn.
	+ Tranh 4: Cô cho Mai viết bút mực.
	- Cho h/s kể trong nhóm.- Lần lợt các nhóm kể trước lớp.
2. Kể toàn bộ câu chuyện:
- H/s kể toàn bộ câu chuyện - Sau mỗi lần kể, h/s nêu nhận xét, g/v bổ sung.
Hoạt động nối tiếp: Củng cố - dặn dò
- Nêu ý nghĩa câu chuyện, g/v khắc sâu.	- Cả lớp bình chọn bạn kể hay nhất.
- Nhận xét chung tiết học.
Luyện Toán
I. Mục tiêu: Giúp h/s củng cố về:
- Phép cộng có nhớ dạng 8 + 5, 	28 + 5, 	38 + 5.
- Giải các bài toán có lời văn theo tóm tắt.
- Thực hiện bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn.: 
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Hoạt động 1: Củng cố nội dung.
Yêu cầu 2 em lên bảng đặt tính, lớp làm vào bảng con:
	28 + 15	38 + 26.
Hoạt động 2: Luyện tập.
	- Yêu cầu hs mở VBT - làm từ bài 1 đến bài 5.
	- Sau mỗi bài h/s nêu yêu cầu và cách làm.
Bài 1, 2: Củng cố cách đặt tính:
	- 2 em lên bảng đặt tính.
	- Lớp cùng so sánh.
Bài 3: H/s đọc đề bài từ tóm tắt - Nêu yêu cầu và cách làm.
	- Cả lớp cùng giải vào vở; lưu ý khi viết lời giải có nhiều cách viết.
Bài 4: 1 em lên bảng điền; - Cả lớp cùng nhận xét.
 23 43 
 + 5 + 6
 + 14 
 18 29 
Bài 5: H/s nêu cách làm:
	- G/v lu ý h/s: Trước khi khoanh được kết quả đúng, phải thực hiện phép tính trước rồi mới khoanh.
	- H/s nêu kết quả. - Cả lớp cùng nhận xét.
Hoạt động nối tiếp: Nhận xét chung tiết học. 
Luyện tiếng việt .
Luyện viết chính tả (tập chép )
Bài : Chiếc bút mực .
I. Mục tiêu: - Rèn kỹ năng chính tả;
- Chép lại chính xác trình bày đúng một đoạn tóm tắt nội dung bài “ Chiếc bút mực”
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép
	- G/v treo bảng phụ. Hỏi:
+ Đoạn viết gồm mấy câu.
+ Cuối mỗi câu có dấu gì?
+ Những chữ nào được viết hoa?
	- G/v yêu cầu h/s viết từ khó; G/v nhắc nhở cách viết.
- Cho h/s nhìn bảng chép bài.- Soát bài.
- H/s đọc đoạn viết; Phát hiện và nêu nội dung là bài gì?
- H/s nói; Cho nhiều em được nhắc lại quy tắc viết chính tả.
Hoạt động 2: Luyện tập
	- Cho h/s mở vở tự làm bài tập 2, 3 trong vở BT in	- Vài em đứng tại chỗ nêu yêu cầu và kết quả điền. Cả lớp cùng g/v nhận xét bài làm.
Hoạt động nối tiếp: Nhận xét, đánh giá
	- G/v nhận xét chung phần viết của h/s, ưu khuyết điểm
	 Thứ 4 ngày 29 tháng 9 năm 2010.
 Luyện tiếng việt
Luyện đọc bài : Mục lục sách .
Mục tiêu: Giúp h/s. Đọc đúng rõ ràng bài Mục lục sách 
Luyện đọc rõ ràng , rành mạch , nắm được nội dung của bài .
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Hoạt động 1: Luyện đọc trơn.
G/v đọc lần 1, nhắc lại cách đọc.
H/s lần lượt đọc theo đoạn; g/v nghe, chỉnh sửa cho h/s. Lưu ý h/s cách ngắt nghỉ giữa các cụm từ dài.
H/s phân nhóm, luyện đọc trong nhóm.
 G/v cùng cả lớp nghe, nhận xét cách thể hiện của các nhóm.
Gọi 1 em đọc lại cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tìm hiểu nội dung.
G/v đưa ra một số câu hỏi - dẫn dắt để h/s hệ thống lại nội dung của bài.
+Tuyển tập nào có những truyện nào ?
+ Truyện người học trò cũ ở trang nào ?...
+ Mục lục sách dùng để làm gì ?
Hoạt động nối tiếp.+ Cho nhiều em đọc lại bài .
 Về nhà tiếp tục đọc lại .
Luyện toán
Luyện về hình chữ nhật , hình tứ giác .
I, Mục tiêu: Giúp HS :
+ Nhận dạng được hình chữ nhật , hình tứ giác .
+ Củng cố về cách vẽ hình chữ nhật , hình tứ giác cho HS .
II, Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
Hoạt động 1: GV củng cố kiến thức cho HS thông qua hệ thống bài tập trong vở bài tập in trang 25.
Bài 1: HS dùng bút nối các điểm trong vở bài tập để đợc hình chữ nhật và hình tứ giác .GV yêu cầu HS đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
Bài 2: HS tìm các hình chữ nhật và tô màu các hình đó trong vở bài tập 
Bài 3: GV hướng dẫn HS kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào trong hình để được như yêu cầu.
Bài 4: GV cho HS nêu miệng các hình chữ nhật tìm được sau đó yêu cầu các em ghi tên vào trong vở . 
Hoạt động 2: Chấm , chữa bài .
	GV thu vở của một số em chấm và nhận xét chung .
	HS tự sửa các bài sai vào vở .
Hoạt động 3: Tổ chức cho HS chơi xếp hình
III, Củng cố , dặn dò : Nhận xét tiết học .
 Thứ 6 ngày 1 tháng 10năm 2010
Luyện toán :
Luyện tập chung .
I, Mục tiêu: Giúp HS .
+ Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn ( chủ yếu là cách giải ).
II, Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động 1: GV củng cố kiến thức cho HS thông qua hệ thống bài tập trong vở bài tập in trang 27.
Bài 1:GV yêu cầu HS nêu miệng cách tính số bút chì màu có trong hộp của Bình .
	Sau đó các em tự hoàn thành vào vở bài tập của mình .
Bài 2: Cách tiến hành tương tự bài tập 1.
	GV yêu cầu các em dựa vào tóm tắt đặt đề .
	Tự các em hoàn thiện vào vở bài tập .
Bài 3: GV yêu cầu HS cách tính miệng số nhãn vở của Hồng .
	HS tự giải vào vở .
Bài 4 : GV cho HS nêu miệng độ dài đoạn thẳng CD
	Các em tự vẽ vào vở của mình .
Hoạt động 2: Chấm , chữa bài .
	GV thu vở của một số em chấm và nhận xét chung .
	HS tự sửa các bài sai vào trong vở .
III, Củng cố , dặn dò :
	Nhận xét tiết học 
Luyện tiếng việt .
Luyện tập làm văn .
I. Mục tiêu:
- Rèn các kĩ năng nghe và nói cho HS , các em biết dựa vào tranh vẽ và câu hỏi kể lại đợc thành câu , tập tổ chức các câu thành bài văn .
- Rèn kĩ năng viết , biết soạn mục lục sách đơn giản .
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Bài 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi..
	- H/s đọc đề bài- G/v hướng dẫn h/s trả lời. - G/v chốt lại ý đúng.Hỏi:
Bạn trai đang vẽ ở đâu?
Bạn trai đang nói gì với bạn gái?
Bạn gái nhận xét nh thế nào?
Hai bạn đang làm gì?
+ Yêu cầu h/s kể lại chuyện.
- Bạn đang vẽ lên bức tường của trường.
- Mình vẽ có đẹp không?
- Vẽ lên tường làm xấu trường lớp.
- Quét vôi lại bức tường.
+ Vài em kể cả chuyện.
Bài 2: Đặt tên cho chuyện
1 em đọc yêu cầu.
H/s suy nghĩ, phát biểu ý kiến.
(Không vẽ bậy lên tường; Bức vẽ đẹp mà không đẹp; Bảo vệ của công)
G/v nhận xét, kết luận.
Bài 3: Lập mục lục.	- H/s nêu yêu cầu.
H/s thực hành: Mở sách TV2 - Tuần 6 (từ trang 155 - 156)
H/s tự làm vào vở. Cho nhiều em đọc bài G/v nhận xét, chấm một số bài.
Hoạt động nối tiếp: Nhận xét, đánh giá - Nhận xét chung tiết học.
Luyên Tiếng việt 
 Luyện viết Chữ D hoa
I.Mục tiêu: - Củng cố lại quy trình viết chữ D.
- Viết đúng kích cỡ của chữ và viết đều, đẹp từ, câu ứng dụng.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
D
- G/v treo mẫu- H/s quan sát; 
- Nhận xét độ cao, độ rộng, các nét.
- G/v viết mẫu lên bảng, nhắc lại cách viết.
- Cho h/s viết bảng con.	- G/v nhận xét, uốn nắn q/trình viết.
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng.
	- G/v giảng nghĩa: Dân giàu, nướcmạnh 
	- H/s nhận xét độ cao các con chữ, khoảng cách các chữ, cách nối nét và các dấu thanh.- G/v nhận xét, khắc sâu .
	- Hướng dẫn viết bảng con: - Lưu ý h/s cách nối nét.
	- G/v nêu yêu cầu. Hướng dẫn viết vào vở; 
Hoạt động 3: Chấm, chữa bài.
	- G/v chấm nhanh 5 - 7 bài; - Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
Hoạt động nối tiếp: G/v nhận xét tiết học

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 5-DS.doc