Thiết kế bài dạy lớp 2 năm 2009 - Tuần 11

Thiết kế bài dạy lớp 2 năm 2009 - Tuần 11

I. Mục tiêu:

- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng.

- Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu. (trả lời được các CH 1,2,3,4,5,)

- HS khá, giỏi trả lời được CH 4

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

- PP: thảo luận, thực hành,

- Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa.

2- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Giáo viên nhận xét bài kiểm tra giữa kỳ.

2. Bài mới:

 Tiết 1:

* Hoạt động 1: Giới thiệu chủ điểm và bài học.

* Hoạt động 2: Luyện đọc.

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài.

- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp câu, đoạn.

- Đọc theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

 

doc 19 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 17/11/2017 Lượt xem 715Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy lớp 2 năm 2009 - Tuần 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
@ ?
Thứ hai ngày tháng năm 2009 
Tập đọc
BÀ CHÁU.
I. Mục tiêu: 
- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng.
- Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu. (trả lời được các CH 1,2,3,4,5,)
- HS khá, giỏi trả lời được CH 4
II. Chuẩn bị: 
1- Giáo viên: 
- PP: thảo luận, thực hành, 
- Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. 
2- Học sinh: Sách giáo khoa. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giáo viên nhận xét bài kiểm tra giữa kỳ. 
2. Bài mới:
 Tiết 1: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu chủ điểm và bài học. 
* Hoạt động 2: Luyện đọc. 
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài. 
- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp câu, đoạn. 
- Đọc theo nhóm. 
- Thi đọc giữa các nhóm. 
- Giải nghĩa từ: Đầm ấm, mầu nhiệm. 
- Đọc cả lớp. 
Tiết 2: 
* Hoạt động 3: Tìm hiểu bài.. 
- Trước khi gặp cô tiên ba bà cháu sống với nhau như thế nào ?
- Cô tiên cho quả đào và nói gì ?
- Sau khi bà mất, hai anh em sống ra sao ?
- Vì sao 2 Anh em trở nên giàu có mà không thấy vui ?
- Câu chuyện kết thúc như thế nào ?
* Hoạt động 4: Luyện đọc lại. 
- Giáo viên cho học sinh các nhóm thi đọc theo vai. 
* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
Toán
LUYỆN TẬP.
I. Mục tiêu: 
- Thuộc bảng 11 trừ đi 1 số
- Thực hiện được phép trừ dạng 51 – 15
- Biết tìm được 1 số hạng trong 1 tổng
- Biết giải bài toán có 1 phép tính trừ dạng dang 31 – 5. 
- Làm được các bài tập: bài 1, bài 2(cột1, 2), bài 3(a, b), bài 4.
II.Chuẩn bị: 
1- Giáo viên:
- PP: Thực hành, luyện tập, 
- Bảng phụ. 
2- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giáo viên gọi học sinh lên đọc bảng công thức trừ 11 trừ đi một số. 
- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Tính nhẩm
- Yêu cầu học sinh làm miệng
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Yêu cầu học sinh làm bảng con. 
Bài 3: Tìm x
- Cho học sinh làm vào vở. 
Bài 4: Cho học sinh tự tóm tắt rồi giải vào vở. 
Tóm tắt
Có: 	 	51 kg
Đã bán: 	26 kg
Còn: kg ?
Bài 5: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm rồi cho các em lên thi làm nhanh. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
Đạo đức
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KỲ.
I. Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện đầy đủ các kĩ năng hành vi giao tiếp đã học. 
- Rèn kĩ năng thực hiện các hành vi giao tiếp đã học. 
II. Chuẩn bị: 
1- Giáo viên: 
- PP: Thảo luận, thực hành, 
- Phiếu thảo luận nhóm. 
2- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh Thực hành. 
- Giáo viên viết sẵn câu hỏi có liên quan đến các bài đạo đức đã học vào phiếu học tập. 
+ Học tập sinh hoạt đúng giờ có lợi gì ?
+ Khi có lỗi các em cần phải làm gì ?
+ Sống gọn gàng, ngăn nắp có ích lợi gì ?
+ Nêu ích lợi của việc chăm làm việc nhà ?
+ Ở nhà em đã làm gì để giúp bố mẹ ?
- Yêu cầu học sinh lên bốc thăm và trả lời câu hỏi. 
- Sau mỗi lần học sinh lên trả lời Giáo viên cùng cả lớp nhận xét chốt lời giải đúng. 
* Hoạt động 3: Trò chơi “Nếu thì”. 
- Giáo viên nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi. 
- Yêu cầu học sinh chơi theo nhóm. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
Thứ ba ngày tháng năm 2009
Toán (ôn)
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: - Biết trừ các số trong phạm vi 100.
- Củng cố cách tìm 1 số hạng chưa biết trong 1 tổng.
II. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:
 * Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn tự học: 
- GV yêu cầu HS làm các bài tập 1 đến bài tập 4 trang 52.
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 
Tiếng Việt
ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC
I. Mục tiêu: 
- Luyện đọc bài Bà cháu: Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ khó, biết nghỉ hơi sau các dấu câu. 
- Biết đọc phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật. 
II. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Luyện đọc: 
- Giáo viên đọc mẫu
- Hướng dẫn đọc từng đoạn. 
- Hướng dẫn đọc phân vai.
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà đọc lại bài.
Tiếng Việt
ÔN LUYỆN CHÍNH TẢ
I. Mục tiêu: 
- Viết đúng 2 khổ thơ đầu của bài “Thương ông” SGK Tiếng Việt 2 trang 83.
- Phân biệt được dấu hỏi/ dấu ngã; c/k.
II. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng nghe viết. 
- Giáo viên đọc mẫu 2 khổ thơ viết chính tả. 
- Giáo viên nêu câu hỏi:
+ Việt đã làm gì để giúp đỡ ông?
- Giáo viên hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: tấy, gậy, lon ton, khỏe.
- Hướng dẫn học sinh viết vào vở. 
- GV đọc cho HS viết vào vở. 
- Theo dõi, uốn nắn, quan sát giúp đỡ em chậm theo kịp các bạn. 
- Đọc cho học sinh soát lỗi. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 
* Bài tập: Điền vào chỗ trống:
a) c hay k:
ột cờ, con ênh, ính yêu, á chép.
b) Dấu hỏi hay dấu ngã:
suy nghi, nghi ngơi, thăm hoi, vội va.
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. 
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
Âm nhạc
HỌC HÁT: CỘC CÁCH TÙNG CHENG.
I. Mục tiêu:
- Biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc: sênh, thanh la, mõ, trống.
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca và tham gia trò chơi. 
II. Chuẩn bị:
- PP: quan sát, thực hành, 
- Hát đúng nhạc đúng lời bài hát. Máy nghe nhạc, băng nhạc, nhạc cụ, đàn.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:	
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 1 em lên hát lại bài hát và vỗ tay theo nhịp 3 bài hát “ Chúc mừng sinh nhật”.
- Nhận xét đánh giá và ghi điểm học sinh.
2 .Bài mới: 
a) Giới thiệu bài:
- Hôm nay các em sẽ học hát” Cộc cách tùng cheng” 
b) Khai thác:
* Hoạt động 1: Dạy bài hát” Cộc cách tùng cheng” 
- Giới thiệu bài hát: Tên tác giả, nội dung bài hát 
- GV hát mẫu bài hát (hoặc cho HS nghe băng) 
- Đọc lời ca và yêu cầu lớp đọc theo.
- Dạy hát từng câu.
- Hát kết hợp gõ đệm 
* Hoạt động 2: Trò chơi với bài” Cộc cách tùng cheng"
- Yêu cầu lớp chia thành các nhóm.
- Đặt tên mỗi nhóm là một nhạc cụ gõ.
- Cho các nhóm hát lần lượt từng câu (theo tên nhạc cụ)
- Hướng dẫn các em thực hiện trò chơi.
- Yêu cầu các nhóm tập hát luân phiên lại bài hát.
c. Củng cố- Dặn dò:
- Gọi hai em hát lại bài hát.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn dò học sinh về nhà học bài 
Toán
12 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 12- 8.
I. Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8, lập được bảng trừ 12 đi 1 số. 
- Biết giải bài toán có 1 phép trừ dạng 32 – 8.
- Làm được các bài tập: bài 1a, bài 2, bài 4.
II. Chuẩn bị: 
1- Giáo viên: 
- PP: Đàm thoại, thực hành, .
-1 bó một chục que tính và 2 que tính rời. 
2- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giáo viên gọi học sinh lên làm bài tập 4 / 51. 
- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ 12 – 8 và lập bảng trừ. 
- Giáo viên nêu bài toán để dẫn đến phép tính 12- 8. 
- Hướng dẫn thực hiện trên que tính. 
- Hướng dẫn thực hiện phép tính 12- 8 = ?
12
-
8
4
 * 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 
 * 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. 
 * Vậy 12 – 8 = 4
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Bài 1: Tính nhẩm
- Yêu cầu học sinh làm miệng
Bài 2, 3: Tính
- Yêu cầu học sinh làm bảng con
Bài 4: Cho học sinh tự tóm tắt rồi giải vào vở. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
Kể chuyện
BÀ CHÁU.
I. Mục tiêu: 
- Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện bà cháu.
- HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2).
II. Chuẩn bị: 
1- Giáo viên:
- PP: Đàm thoại, thảo luận, thực hành, 
- Bảng phụ viết sẵn ý chính của từng đoạn. 
2- Học sinh: 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh lên bảng kể lai câu chuyện “Sáng kiến của bé Hà”. 
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. 
- Kể từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh họa) 
+ Trong tranh có những nhân vật nào ?
+ Ba bà cháu sống với nhau như thế nào ?
+ Cô tiên nói gì ?
- Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn. 
- Giáo viên gợi ý cho học sinh kể. 
- Kể chuyện trước lớp. 
- HS khá, giỏi:Kể toàn bộ câu chuyện. 
- Giáo viên cho 3 học sinh lên kể mỗi em 1 đoạn. 
- Cho học sinh đóng vai dựng lại câu chuyện. 
- Giáo viên nhận xét bổ sung. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
Thể dục:
ĐI THƯỜNG THEO NHỊP- TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”.
I .Mục tiêu: 
 -Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp.(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải).
- Biết cách điểm số 1 – 2, 1 – 2 theo đội hình vòng tròn.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được vào trò chơi.
II. Địa điểm phương tiện :
- Sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập.
- Chuẩn bị còi, khăn.
III. Các hoạt động dạy- học:
1.Phần mở đầu 
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học 
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát .
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp .
- Trò chơi ( Có chúng em ) . 
2. Phần cơ bản :
a. Điểm số 1-2 ;1-2 theo đội hình vòng tròn ( 2 lần )
- GV cho từng tổ điểm số mỗi cách và mỗi đội hình điểm số 2 . Tập xen kẽ lần 1:
điểm số 1- 2, 1- 2 đến hết theo từng tổ. Lần 2 đếm như trên nhưng cả lớp theo hình thức thi điểm số giữa các tổ với nhau. 
b. Đi thường theo nhịp:
- GV cho HS thực hiện 2 – 3 lần. 
c. Trò chơi “ Bỏ khăn “
- GV nhắc lại tên trò chơi và cách chơi sau đó cho lớp chơi có thể do cán sự lớp điều khiển .
3.Phần kết thúc:
- Cúi lắc người thả lỏng 5 - 6 lần 
- Nhảy thả lỏng ( 6 - 10 lần )
- Trò chơi hồi tĩnh ( do giáo viên chọn )
- Giáo viên hệ thống bài học 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao việc về nhà cho HS.
Thứ tư ngày tháng năm 2009
Toán
32- 8.
I. Mục tiêu: 
- BIết thực ... nhận xét, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài. 
- Giáo viên treo tranh cho học sinh quan sát và phát hiện các đồ dùng trong tranh, gọi tên chúng và nói rõ tác dụng của chúng. 
Bài 2: Giúp học sinh nắm yêu cầu. 
- Giáo viên đọc bài thơ
- Nêu câu hỏi cho học sinh trả lời
+ Nêu những việc bạn nhỏ làm giúp ông ?
+ Nêu những việc bạn nhỏ muốn ông làm giúp ?
- Giáo viên nhận xét bổ sung. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
Tập viết
CHỮ HOA I.
I. Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa I (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng:Ích (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Ích nước lợi nhà. 
II. Chuẩn bị: 
1- Giáo viên:
- PP: quan sát, thực hành, 
- Chữ hoa I trong bộ chữ. 
2- Học sinh: Vở tập viết. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa: I
+ Cho học sinh quan sát chữ mẫu. 
+ Giáo viên viết mẫu lên bảng vừa viết vừa phân tích cho học sinh theo dõi. I
+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng. 
+ Giới thiệu cụm từ ứng dụng: Ích nước lợi nhà
+ Giải nghĩa từ ứng dụng: 
+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. 
+ Giáo viên theo dõi uốn nắn, giúp đỡ học sinh chậm theo kịp các bạn. 
- Chấm chữa: Giáo viên thu 7, 8 bài chấm rồi nhận xét cụ thể. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Học sinh về viết phần còn lại. 
- Nhận xét giờ học. 
Thủ công
ÔN TẬP CHƯƠNG MỘT - KỸ THUẬT GẤP HÌNH (Tiết 1)
I.Mục tiêu: 
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.
- Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.
- Với HS khéo tay: Gấp được ít nhất hai hình đề làm đồ chơi. Hình gấp cân đối.
II. Chuẩn bị: 
1- Giáo viên: 
- PP: thực hành.
- Các sản phẩm đã học bằng giấy. 
2- Học sinh: Giấy màu, kéo, hồ dán, 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:
 1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh ôn tập. 
- Cho học sinh quan sát mẫu các sản phẩm đã học. 
- Yêu cầu học sinh nêu từng sản phẩm đã học. 
- Cho học sinh các bước thực hiện. 
* Hoạt động 3: Thực hành. 
- Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm gấp một sản phẩm. 
- Cho học sinh làm theo nhóm. 
- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ các nhóm làm. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học. 
Thể dục:
ĐI THƯỜNG THEO NHỊP- TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”.
I .Mục tiêu: 
 -Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp.(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải).
- Biết cách điểm số 1 – 2, 1 – 2 theo đội hình vòng tròn.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được vào trò chơi.
II. Địa điểm phương tiện :
- Sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập.
- Chuẩn bị còi, khăn.
III. Các hoạt động dạy- học:
1.Phần mở đầu 
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học 
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát .
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp .
- Trò chơi ( Có chúng em ) . 
2. Phần cơ bản :
a. Điểm số 1-2 ;1-2 theo đội hình vòng tròn ( 2 lần )
- GV cho từng tổ điểm số mỗi cách và mỗi đội hình điểm số 2 . Tập xen kẽ lần 1:
điểm số 1- 2, 1- 2 đến hết theo từng tổ. Lần 2 đếm như trên nhưng cả lớp theo hình thức thi điểm số giữa các tổ với nhau. 
b. Đi thường theo nhịp:
- GV cho HS thực hiện 2 – 3 lần. 
c. Trò chơi “ Bỏ khăn “
- GV nhắc lại tên trò chơi và cách chơi sau đó cho lớp chơi có thể do cán sự lớp điều khiển .
3.Phần kết thúc:
- Cúi lắc người thả lỏng 5 - 6 lần 
- Nhảy thả lỏng ( 6 - 10 lần )
- Trò chơi hồi tĩnh ( do giáo viên chọn )
- Giáo viên hệ thống bài học 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao việc về nhà cho HS.
Thứ sáu ngày tháng năm 2009
Toán (ôn)
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100.
- Củng cố giải toán có lời văn.
II. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn tự học.
- GV yêu cầu HS làm bài tập từ 1 đến 4 - Vở BT trang 56 sau đó chữa bài.
3. Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài.
Tiếng Việt
ÔN LUYỆN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
I. Mục tiêu: 
- Ôn luyện về từ ngữ chỉ đồ dùng và công việc việc trong nhà.
- Rèn kĩ năng đặt câu có từ chỉ hoạt động?
II. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn tự học
- Giáo viên ghi lần lượt đề bài lên bảng, hướng dẫn HS làm bài và chữa bài.
* Bài 1:
 Hãy tìm từ chỉ đồ dùng trong nhà mà em biết?
- HS làm việc theo nhóm/ Đại diện nhóm trình bày kết quả./ Nhận xét, bổ sung.
 * Bài 2: 
Tìm từ chỉ hoạt động điền vào chỗ chấm trong các câu sau:
a. Mẹ em . quần áo.
b. Em đang . bài tập.
c. Con mèo nhà em .. chuột rất giỏi.
d. Đàn cá dưới ao.
* Bài 3: Đặt 2 câu theo mẫu Ai là gì?
3. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà đọc lại bài.
Tiếng Việt
ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN
I. Mục tiêu: 
- Rèn kĩ năng nghe và nói :Biết kể về một người bạn, thể hiện tình cảm của mình với bạn..
- Rèn kĩ năng viết : Viết 1 đoạn văn từ 4-5 câu nói về người bạn của mình.
II. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn tự học. 
- Giáo viên lần lượt ghi đề bài lên bảng và hướng dẫn HS làm bài. 
* Bài 1: Em hãy kể về một người bạn thân của em.
* Bài 2: Hãy viết 1 đoạn văn ngắn từ 4-5 câu nói về một người bạn thân của em theo các gợi ý sau:
+ Bạn thân của em năm nay nay bao nhiêu tuổi?
+ Bạn của em đang học lớp mấy?
+ Tình cảm của em đối với bạn như thế nào?
3. Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Giáo viên nhận xét giờ học, dặn dò. 
Toán
LUYỆN TẬP.
I. Mục tiêu: 
- Thuộc bảng 12 trừ đi một số. 
- Thực hiện được phép trừ dạng 52 – 28.
- Biết tìm 1 số hạng của 1 tổng.
- biết giải bài toán có 1 phép trừ dạng 52 – 28.
- Làm được các bài tập: bài1, bài 2(cột 1, 2), bài 3( a,b), bài 4. 
II. Chuẩn bị:
1- Giáo viên: 
- PP: thực hành, 
- Bảng phụ; 
2- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lên đọc bảng công thức 12 trừ đi một số. 
- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập. 
Bài 1: Cho học sinh làm miệng
Bài 2: Yêu cầu học sinh làm bảng con. 
- Nhận xét bảng con. 
Bài 3: Cho học sinh nêu lại cách tìm 1 số hạng khi biết tổng và số hạng kia) 
Bài 4: Học sinh tự tóm tắt rồi giải vào vở
Bài 5: Cho học sinh quan sát hình vẽ rồi đếm số hình tam giác và khoanh vào đáp án đúng. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Nhận xét giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài.
Chính tả
Nghe viết: CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM.
I. Mục tiêu: 
- Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
- Làm được BT2; BT(3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
.II. Chuẩn bị: 
1- Giáo viên:
- PP: Đàm thoại, thực hành, 
- Bảng nhóm. 
2- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lên bảng tự tìm và viết 2 tiếng có âm đầu là x / s; g / gh
- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Giáo viên đọc mẫu bài viết. 
- Cây xoài cát có gì đẹp ?
- Hướng dẫn học sinh viết bảng con chữ khó: Cây xoài, trồng, lẫm chẫm, cuối đông, 
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở. 
- Đọc cho học sinh viết
- Giáo viên quan sát, theo dõi, uốn nắn học sinh. 
- Đọc lại cho học sinh soát lỗi. 
- Chấm chữa: Giáo viên thu chấm 7, 8 bài có nhận xét cụ thể. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 
Bài 1: Điền vào chỗ trống g hay gh
- Giáo viên cho học sinh các nhóm thi làm bài nhanh. 
- Nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 2: Điền vào chỗ trống s hay x: 
- Giáo viên cho học sinh vào vở. 
- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét chốt lời giải đúng. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học.
Tập làm văn
CHIA BUỒN, AN ỦI.
I. Mục tiêu: 
- Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ông, bà trong những tình huống cụ thể.
- Viết được một bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà khi em biết tin quê nhà bị bão (BT3).
II.Chuẩn bị: 
1- Giáo viên:
- PP: thảo luận, thực hành, 
- Bưu thiếp
2- Học sinh: vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- 2, 3 học sinh lên bảng kể về gia đình mình. 
- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét. 
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Giáo viên nhắc học sinh cần nói lời thăm hỏi ông bà ân cần, thể hiện sự quan tâm và tình cảm thương yêu. 
Bài 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài. 
- Cho học sinh quan sát tranh. 
- Giáo viên nhắc các em bài yêu cầu các em nói lời An ủi, của em đối với ông bà. 
Bài 3: Yêu cầu học sinh làm bài vào vở. 
- Gọi một số học sinh đọc bài vừa làm của mình. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xét giờ học.
SINH HOẠT LỚP
Mục tiêu:
- Đánh giá hoạt động tuần qua, triển khai kế hoạch tuần tới.
- Vui chơi giải trí.
II-Nội dung:
1-	Đánh giá hoạt động tuần qua:
- GV đánh giá chung các hoạt động về: nề nếp, học tập, lao động của lớp trong tuần qua.
+ Nề nếp: Ổn định tổ chức lớp; đi học chuyên cần, đúng giờ
+Học tập: Cần tích cực phát biểu xây dựng bài hơn nữa. Phát động phong trào thi dua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
+Lao động: vệ sinh trường lớp chưa sạch sẽ.
- Tuyên dương những HS chăm ngoan, tích cực trong các hoạt động.
- Phê bình những HS còn mắc phải nhiều khuyết điểm.
2-	Kế hoạch tuần tới:
- Duy trì, phát huy các mặt đã đạt được, sửa chữa những khuyết điểm còn mắc phải.
- Tiến hành lao động vệ sinh khu vực trường như sơ đồ phân công.
3-	Vui chơi, giải trí:
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
Ngày tháng năm 2009

Tài liệu đính kèm:

 • docTuan 11.doc