Thiết kế bài dạy khối 2 năm 2012 - Tuần 11

Thiết kế bài dạy khối 2 năm 2012 - Tuần 11

I. Mục tiêu

- Củng có về cách đặt tính

- Củng cố cách tìm số hạng chưa biết

II. Đồ dùng dạy – học

Vở, bảng, bút,

III. Hoạt động dạy – học

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Tính: 4 + x = 12

GV nhận xét, ghi điểm

3. Bài ôn

Bài 1: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 11 và 9 b) 21 và 5

 .

 . .

 .

c) 31 và 15 d) 41 và 25

 .

 . .

 .

- GV nhận xét, sửa sai cho HS

Bài 2: Năn nay bố Phương 41 tuổi. Hỏi cách đây 5 năm bố Phương bao nhiêu tuổi ?

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán yêu cầu gì ?

- GV cùng cả lớp nhận xét

Bài 3: Tìm x:

a) x + 14 = 32 b) 23 + x = 59

- GV cùng cả lớp nhận xét

4. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về học lại bài

 Hát

- 1 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con

- Đọc yêu cầu bài tập

- Nêu cách đặt tính

- HS làm vào vở, một số HS làm bảng lớp

- Đọc yêu cầu bài tập

- bố Phương 41 tuổi

- Tính tuổi bố Phương cách đây 5 năm

- HS làm bài vào vở, 1 HS trình bày bảng lớp

- Đọc yêu cầu bài tập

- Nêu cách tìm số hạng chưa

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp

 

doc 6 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 17/11/2017 Lượt xem 571Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 2 năm 2012 - Tuần 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2012
Tuần 11:
Tiết 35:
TOÁN
ÔN TẬP
I. Mục tiêu
- Củng có về cách đặt tính
- Củng cố cách tìm số hạng chưa biết
II. Đồ dùng dạy – học 
Vở, bảng, bút, 
III. Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
Tính: 4 + x = 12
GV nhận xét, ghi điểm 
3. Bài ôn
Bài 1: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 
a) 11 và 9 b) 21 và 5
... 
.. ...
.. 
c) 31 và 15 d) 41 và 25
... 
.. ...
.. 
- GV nhận xét, sửa sai cho HS
Bài 2: Năn nay bố Phương 41 tuổi. Hỏi cách đây 5 năm bố Phương bao nhiêu tuổi ? 
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán yêu cầu gì ?
- GV cùng cả lớp nhận xét 
Bài 3: Tìm x:
a) x + 14 = 32 b) 23 + x = 59
- GV cùng cả lớp nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò 
- Nhận xét tiết học 
- Dặn HS về học lại bài 
Hát
- 1 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con
- Đọc yêu cầu bài tập
- Nêu cách đặt tính
- HS làm vào vở, một số HS làm bảng lớp 
- Đọc yêu cầu bài tập 
- bố Phương 41 tuổi
- Tính tuổi bố Phương cách đây 5 năm
- HS làm bài vào vở, 1 HS trình bày bảng lớp 
- Đọc yêu cầu bài tập 
- Nêu cách tìm số hạng chưa
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp 
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012
Tiết 19:
TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC BÀI: CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I. Mục tiêu
 - Đọc trơn toàn bài. 
 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng.
II. Đồ dùng dạy – học
 SGK
III. Hoạt động dạy – học 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ
Đọc bài : Sáng kiến của bé Hà 
GV nhận xét, cho điểm
3. Bài ôn
GV đọc diễn cảm một lần
- Cho HS đọc từng câu 
- Cho HS nối tiếp đọc từng đoạn
- Thi đọc đoạn trong nhóm
- Thi đọc đoạn giữa các nhóm
GV nhận xét, cho điểm
- Thi đọc cả bài
GV nhận xét, cho điểm
- Cả lớp đồng thanh
4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà đọc lại bài 
Hát 
- 1 HS đọc bài
- HS lắng nghe
- Học sinh nối tiếp đọc từng câu
- HS đọc đoạn 
- HS đọc đoạn trong nhóm
HS nhận xét
- Các nhóm thi đọc 
HS nhận xét
- HS thi đọc cả bài
HS nhận xét
- Cả lớp đọc bài
Tiết 36:
TOÁN
ÔN TẬP: 32 – 8
I. Mục tiêu
- Vận dụng bảng trừ 12 vào để tính 
- Củng cố cách tìm số hạng chưa biết
II. Đồ dùng dạy – học
Vở, bảng, 
III. Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bảng trừ 12
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài ôn
Bài 1: Tìm x
a) x + 5 = 12 b) 5 + x = 42
c) 8 + x = 52 d) x + 14 = 42
- GV cùng cả lớp nhận xét và nhắc lại cách tìm x
Bài 2: Đặt tính rồi tính
a) 22 – 8 b) 62 – 8 c) 32 – 9
. . 
. . 
. . 
d) 52 – 9 e) 92 – 38
. ..
. ..
. ..
- GV gọi một số em trình bày bảng lớp 
- Gv nhận xét 
Bài 3: Hòa có 52 đồng, Hòa mua con tem hết 5 đồng. Hỏi Hòa còn bao nhiêu tiền ? 
- Bài cho biết gì ? 
- Bài yêu cầu gì ? 
- Ta làm phép tính gì để tìm được số tiền còn lại của Hòa
- GV cùng cả lớp nhận xét
4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học 
- Dặn HS về xem lại bài 
hát
- 3 HS
- Đọc yêu cầu bài tập 
- Nêu cách tìm x
- HS làm bài vào vở, một số HS trình bày bảng lớp 
- Đọc yêu cầu bài tập 
- 1 HS nêu cách đặt tính, cả lớp nhắc lại
- HS làm vào vở
- 5 HS trình bày bảng lớp, nhận xét
- Đọc yêu cầu bài tập 
- Hòa có 52 đồng, đã mua hết 5 đồng
- Tìm số tiền còn lại của Hòa
- Ta dùng phép tính trừ
- HS giải bài toán vào vở, 1 HS trình bày bảng lớp 
Thứ sáu ngày 2 tháng 11 năm 2012
Tiết 12:
TIẾNG VIỆT
PHÂN BIỆT G/GH, S/X, ƯƠN/ƯƠNG
I. Mục tiêu
- Củng cố qui tắc viết g/gh, s/x
II. Đồ dùng dạy – học
- Vở, bảng, 
III. Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra VBT
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài ôn
Bài 1: Viết tiếp các tiếng có âm g và gh:
Ghi, ..
Gốm, 
- Yêu cầu nêu qui tắc viết g/gh
- GV nhận xét 
Bài 2: Điền vào chỗ trống:
a) s hay x
Lạy trời cho cả mưa rào
Cho ấm cho ét
Cho en chìm uống dưới
Cho bèo nổi lên trên
b) ươn hoặc ương
- M gió bẻ măng.
- L ngắn lại chê chạch dài
Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
- Nh ` cơm sẻ áo.
- Đ..`.. đi ở miệng.
- GV cùng cả lớp nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học 
Hát
- 3 HS
- Đọc yêu cầu bài tập 
- Một vài HS nhắc lại 
- HS làm bài vào vở, một số HS trình bày bảng lớp
- Đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở, một số HS trình bày bảng lớp 
Tiết 37:
TOÁN
ÔN TẬP: 52 - 28
I. Mục tiêu
- Áp dụng bảng trừ vào tính và giải toán có lời văn
II. Đồ dùng dạy – học 
- Vở, bảng, 
III. Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
Tính: 32
 -
 19
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài ôn
Bài 1: Tính 
 42 72 92 62
- - - - 
 28 57 84 52
- GV nhận xét
Bài 2: Tìm x: 
a) x + 18 = 32 b) 47 + x = 82
- Nêu cách tìm số hạng
- GV nhận xét 
Bài 3: Bao thứ nhất đựng 52kg đường, bao thứ hai đựng ít hơn bao thứ nhất 19kg đường. Hỏi bao thứ hai đựng bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
- Bài thuộc dạng toán gì ? 
- GV cùng cả lớp nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học 
Hát
- 1 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con
- Đọc yêu cầu bài tập 
- HS làm bài vào vở, một số HS trình bày bảng lớp 
- Đọc yêu cầu bài tập
- Nêu cách tìm số hạng chưa biết
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp 
- Đọc yêu cầu bài tập 
- Bài toán về ít hơn 
- HS làm bài vào vở, 1 HS trình bày bảng lớp 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 11.doc