Kĩ năng sống môn Đạo đức lớp 2

Kĩ năng sống môn Đạo đức lớp 2

Kĩ năng sống môn Đạo đức lớp 2

Bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ

Các KNS PP/KTDH

-Kĩ năng quản lí thời gian để học tập sinh hoạt đúng giờ.

-Kĩ năng lập kế hoạch để học tập sinh hoạt đúng giờ.

-Kĩ năng tư duy phê phán:, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập đúng giờ và chưa đúng giờ. -Thảo luận nhóm

-Hoàn tất một nhiệm vụ

-Tổ chức trò chơi

-Xử lí tình huống.

 Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi

Các KNS PP/KTDH

-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.

-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân. -Thảo luận nhóm

-Giải quyết vấn đề

 

doc 3 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 27/11/2019 Lượt xem 209Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kĩ năng sống môn Đạo đức lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ năng sống môn Đạo đức lớp 2
Bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quản lí thời gian để học tập sinh hoạt đúng giờ.
-Kĩ năng lập kế hoạch để học tập sinh hoạt đúng giờ.
-Kĩ năng tư duy phê phán:, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập đúng giờ và chưa đúng giờ.
-Thảo luận nhóm
-Hoàn tất một nhiệm vụ
-Tổ chức trò chơi
-Xử lí tình huống. 
 Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.
-Thảo luận nhóm
-Giải quyết vấn đề 
 Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng, ngăn nắp.
-Kĩ năng quản lí thời gian để thực hiện gọn gàng, ngăn nắp.
-Thảo luận nhóm
-Đóng vai
 -Tổ chức trò chơi
 -Xử lí tình huống. 
 Bài 4: Chăm làm việc nhà
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng.
-Thảo luận nhóm
 -Đóng vai
 Bài 5: Chăm chỉ học tập
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 Bài 6: Quan tâm, giúp đỡ bạn
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè
-Thảo luận nhóm
 -Đóng vai
 Bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 Bài 8: Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 Bài 9: Trả lại của rơi
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng xác định giá trị bản thân (giá trị của sự thật thà)
-Kĩ năng giải quyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 -Đóng vai
 -Xử lí tình huống. 
 Bài 10: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác.
-Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.
-Thảo luận nhóm
-Đóng vai
-Trò chơi 
 Bài 11: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại
Các KNS
PP/KTDH
Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
-Đóng vai
 Bài 12: Lịch sự khi đến nhà người khác
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi đến nhà người khác.
-Kĩ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng khi đến nhà người khác.
-Kĩ năng tư duy, đánh giá hành vi lịch sự và phê phán hành vi chưa lịch sự khi đến nhà người khác.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 -Đóng vai
 Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với người khuyết tật.
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liến quan đến người khuyết tật.
-Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 -Đóng vai
 -Dự án
 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích.
-Thảo luận nhóm
 -Động não

Tài liệu đính kèm:

  • docKĩ năng sống môn Đạo đức lớp 2.doc