Kế hoạch giảng dạy các môn học khối 2 - Tuần 17 năm học 2009 - 2010

Kế hoạch giảng dạy các môn học khối 2 - Tuần 17 năm học 2009 - 2010

TẬP ĐỌC

Tìm ngọc (2 tiết)

I. Mục tiêu

 Biết đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ sau các dấu câu và giữa những cụm từ dài; bước đầu biết đọc truyện bằng giọng kể chậm rãi

 Hiểu ND câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người.

II. Đồ dùng

 GV+HS: Tranh SGK để vào bài, bảng phụ HD đọc

 

doc 11 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 13/11/2018 Lượt xem 204Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy các môn học khối 2 - Tuần 17 năm học 2009 - 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
CHÀO CỜ
**********************************
TẬP ĐỌC
Tìm ngọc (2 tiết)
I. Mục tiêu 
Biết đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ sau các dấu câu và giữa những cụm từ dài; bước đầu biết đọc truyện bằng giọng kể chậm rãi
Hiểu ND câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người..
II. Đồ dùng 
GV+HS: Tranh SGK để vào bài, bảng phụ HD đọc
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động
 Học sinh
 Giáo viên
*Giới thiệu bài mới 
Quan sát tranh ,nêu nội dung tranh 
Tạo hứng thú vào bài mới 
*Hướng dấn luyện đọc 
Đọc nối tiếp câu, luyện phát âm đúng (2lần)
Đọc nối tiếp đoạn, luyện ngắt nghỉ, hiểư nghĩa các từ mới
Đọc trong N6
Thi đọc trước lớp
Đọc đồng thanh Đ1,2
Đọc mẫu
Sửa cách phát âm
Định hướng chia đoạn
KT các nhóm đọc bài
NX cho điểm
*Hướng dấn tìm hiểu bài
Đọc lại từng đoạn trả lời câu hỏi :
C1: chàng trai cứu con rắn nước..
C2: người thợ kim hoàn đánh tráo viên ngọc.. 
C3: mèo và chó tìm cách lấy lại viên ngọc:
+ở nhà người thợ kim hoàn
+khi bị cá đớp mất
+khi bị quạ cướp mất
 C4: thông minh, tình nghĩa
 +h/s bày tỏ ý kiến
Nêu câu hỏi:
Giúp đỡ h/s
KL sau mỗi ý
? Qua câu chuyện em hiểu ra điều gì?
*Luyện đọc lại
 Luyện đọc trong N2 đoạn 4-5
Thi đọc: 2N
Hướng dấn h/s
NX đánh giá
*Củng cố,dặn dò
Nói về ý nghĩa câu chuyện
Chốt lại ND
HD chuẩn bị bài sau
TOÁN
Ôn tập về phép cộng và phép trừ
I.Mục tiêu
- Thuoäc baûng coäng, tröø trong phaïm vi 20 ñeå tính nhaåm.
- Thöïc hieän ñöôïc pheùp coäng, tröø coù nhôù trong phaïm vi 100.
- Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn.
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3 (a, c), Baøi 4.
II.Đồ dùng
-GV: Bảng phụ để hs làm bài chữa
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động
 Học sinh
 Giáo viên
*ôn về tính nhẩm 
- Tính nhẩm (miệng) BT1
NX khi đổi chồ các số hạng trong 1 tổng thì KQ không thay đổi; mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
- BT3 tính nhẩm, 
NX 2 phép tính phần a, c (bằng nhau)
- Hỏi thêm cách nhẩm và củng cố t/c- mối quan hệ giữa các phép tính cùng 1 cột 
- y/c nêu cách thực hiện (tính từ trái sang phải)
* ôn về tính viết và giải toán 
- Làm vào vở (đặt tính, tính) BT2
Một số nói lại cách trừ
- Đọc bài toán 4 và nhận dạng được loại toán và tự giải vào vở (hs làm bài chữa)
- Giúp đỡ h/s yếu
- Củng cố tính cộng ,trừ có nhớ
- Chấm chữa bài, NX chung giờ học
--------------------------------------@----------------------------------
Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
	TOÁN
Ôn tập về phép cộng, phép trừ
I. Muïc ñích yeâu caàu 
- Thuoäc baûng coäng, tröø trong phaïm vi 20 ñeå tính nhaåm.
- Thöïc hieän ñöôïc pheùp coäng, tröø coù nhôù trong phaïm vi 100.
- Bieát giaûi baøi toaùn veà ít hôn.
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3 (a, c), Baøi 4.
II.Đồ dùng
-GV: Bảng phụ để hs làm bài chữa
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động
 Học sinh
 Giáo viên
*ôn về các phép tính
* Tính nhẩm (miệng) BT1
Nối tiếp nhau nêu phép tính, kết quả
* BT2 Làm vào vở (đặt tính, tính) 
(1 hs làm bảng phụ để chữa)
- Một số nói lại cách trừ
*BT3 điền Số?: nêu cách tìm số, số cần điền (a); nhận xét với phép tính thứ 2
- Tính và nhận xét mối quan hệ giữa 2 phép tính (b)
Hỏi thêm cách nhẩm và củng cố 
Giúp đỡ h/s yếu
Củng cố tính cộng ,trừ có nhớ trong phaïm vi 100
Viết sẵn BT3a,c hỏi y/c BT
Kl bài làm đúng
* ôn về 
 giải toán 
- Đọc bài toán 4 và nhận dạng được loại toán và tự giải vào vở ( 1hs làm bảng phụ)
- Trình bày bài giải, lớp NX
Chấm chữa bài, NX chung giờ học
Dặn hs CB bài sau
KỂ CHUYỆN
Con chó nhà hàng xóm 
I. Môc tiªu:
 - Dựa theo tranh kÓ l¹i ®­îc đủ ý tõng ®o¹n (HS khá kể toµn bé c©u chuyÖn). 
II. Đồ dùng
- GV+HS: Tranh SGK để KC
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động
Học sinh
Giáo viên
*HD kể từng đoạn của câu chuyện
 QST, nhớ lại ND các sự việc
Kể trong nhóm 6
Thi kể trước lớp 2N ( hoặc cử đại diện các N kể )
 Nêu y/c
Giúp đỡ HS
Nhận xét đánh giá
* Kể toàn bộ câu chuyện 
Một số HS khá, giỏi kể trước lớp
gợi mở giúp đỡ HS
khen ngợi HS kể tốt 
*Củng cố
Nói lại ND truyện
Đánh giá giờ học, dặn dò
CHÍNH TẢ( nghe -viết)
 Tìm ngọc
I.Mục tiêu
- Chép chính xác và trình bày đúng một đoạn văn xuôi tóm tắt câu chuyện Tìm ngọc
- Làm đúng các bài tập phân biệt ui/uy; d/r/gi
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ chép bài tập 2, 3a
III. Các hoạt động dạy học.
Tên hoat động
HĐ trò
Hỗ trợ của giáo viên
*Hướng dẫn 
 Nghe -viết
2 h/s đọc lại bài chính tả.
Nói lại ND đoạn viết
 Nhận xét CT( câu hỏi sgk)
Luyện viết các chữ khó
Chép bài vào vở
Soát lỗi
Nêu YC bài viết, đọc bài CT
Sửa sai
HD chép bài
Giúp đỡ HS
Chấm 1 số bài, NX
*Hướng dẫn làm bài tập 
BT2: điền vào chỗ trống ui, uy
 Hs nêu miệng
BT3a: điền vào chỗ trống d/r/gi ( trao đổi theo N2)
 - Các N báo cáo, cả lớp thống nhất ý kiến
- Dùng bảng phụ nêu y/c BT2
KL những từ điền đúng
- Chia nhóm, giao việc
Gợi ý
KL những từ đúng
*Củng cố ,dặn dò
Rút kinh nghiệm bài viết
Ghi nhớ các trường hợp chính tả
Đánh giá giờ học
ÂM NH ẠC
(GV chuyên dạy)
******************************************************************* 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009
TẬP ĐỌC
Gà “tỉ tê” với gà
I. Mục tiêu 
Biết đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ sau các dấu câu và giữa những cụm từ dài
Hiểu nội dung bài: loài gà cũng có tình cảm với nhau và che chở, bảo vệ yêu thương nhau như con người.
II. Đồ dùng học tập
GV+HS Tranh SGK, bảng phụ HD đọc
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động
 Học sinh
 Giáo viên
*Giới thiệu bài mới 
Quan sát tranh ,nêu nội dung tranh 
Tạo hứng thú vào bài mới 
*Hướng dấn luyện đọc 
Đọc nối tiếp câu, luyện phát âm đúng (2lần)
Đọc nối tiếp đoạn, luyện ngắt nghỉ, nhấn giọng các từ chỉ hoạt động hiểư nghĩa các từ mới
Đọc trong N3
Thi đọc trước lớp
Đọc đồng thanh Đ1,2
Đọc mẫu
Sửa cách phát âm
Định hướng chia đoạn
Giúp đỡ h/s
KT các nhóm đọc bài
NX cho điểm
*Hướng dấn tìm hiểu bài
Đọc lại từng đoạn trả lời câu hỏi :
C1: gà con biết trò chuyện cùng mẹ từ khi còn trong trứng 
C2 : không có gì nguy hiểm.. 
 + lại đây mau các con
+ tai họa! nấp mau!... 
Nêu câu hỏi:
Giúp đỡ h/s
KL sau mỗi ý
? Qua câu chuyện em hiểu ra điều gì?
Luyện đọc lại
Tìm hiểu giọng đọc
Thi đọc 2-3 h/s
GV hỗ trợ
Khen ngợi h/s
Củng cố
Nêu ND bài học
Khuyên h/s chú ý QS những con vật nuôi trong nhà để biết những điều thú vị mới lạ
TOÁN
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (tiếp)
I.Mục tiêu
- Thuoäc baûng coäng, tröø trong phaïm vi 20 ñeå tính nhaåm.
- Thöïc hieän ñöôïc pheùp coäng, tröø coù nhôù trong phaïm vi 100.
- Bieát giaûi baøi toaùn veà ít hôn, tìm soá bò tröø, soá tröø, soá haïng cuûa moät toång.
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (coät 1, 2, 3), Baøi 2 (coät 1, 2), Baøi 3, Baøi 4.
II.Đồ dùng
GV: Bảng phụ để HS làm BT
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động
 Học sinh
 Giáo viên
*ôn về cộng, trừ có nhớ 
Tính nhẩm (miệng) BT1
BT2 đặt tính, tính( làm bảng con)
Hỏi thêm cách nhẩm và củng cố 
Lưu ý đặt tính, ghi kết quả thẳng cột
Sửa sai, củng cố 
* ôn về tìm x, giải toán
BT3: Xác định đúng thành phần, cách làm, trình bày vào vở 
BT4: Đọc bài toán 4 và nhận dạng được loại toán và tự giải vào vở ( 1hs làm bảng phụ)
Trình bày bài giải 
Giúp đỡ h/s yếu
Chấm chữa bài, NX chung giờ học
ĐẠO ĐỨC
Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng( tiết 2)
I.Mục tiêu
Biết làm những công việc cụ thể góp phần giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
Củng cố sự cần thiết phải giữ trật tự nơi công cộng và những việc cần làm
II.Tài liệu, phương tiện
HS: Một số đồ dùng để VS
III.Các hoạt động dạy học
Tên hoạt động
Hoạt động của trò
Hỗ trợ của GV
 Tham gia giữ vệ sinh nơi công cộng
Mục tiêu
Giúp h/s thực hiện được hành vi giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
bằng chính việc làm của mình
Tiến hành
Mang theo dụng cụ cần thiết
Thực hiện công việc được giao
HD thực hiện nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ nhóm,yêu cầu cần đạt
Nhận xét đánh giá
Mục tiêu
Nhận ra kết quả hành vi mình vừa làm, lợi ích của việc làm đó
Tiến hành
Nêu việc đã làm
Nhận xét nơi công cộng giờ đây thế nào? Có hài lòng không? Vì sao?
HD nhận xét
Khen ngợi h/s
KL chung: lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bổn phận của mọi người . Đó là nếp sống văn minh.
Dặn HS biết giứ gìn VS nơi đường làng ngõ xóm
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Phòng tránh ngã khi ở trường
I.Mục tiêu
Kể tên được các hoạt động dễ gây té ngã, nguy hiểm cho bản thân và người khác khi ở trường( biết cách xử lí khi bản thân hoặc người khác bị ngã)
II.Đồ dùng
GV+HS: Tranh ảnh SGK, bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động
Học sinh
Giáo viên
Khởi động 
Chơi trò chơi “bịt mắt bắt dê”
NX →chơi vui nhưng có thể ngã
 Tạo hứng thú vào bài mới
 Nhận biết các hoạt động nguy hiểm cần tránh
Động não→ kể tên những HĐ dễ gây nguy hiểm khi ở trường
Trao đổi N2: QSTsgk→ HĐ nào dễ gây nguy hiểm
Trình bày trước lớp
Ghi ý kiến lên bảng 
? hậu quả xấu nào có thể xảy ra. Nên học tập HĐ nào?
KL
 Lựa chọn trò chơi bổ ích
Làm theo N → chọ trò chơi và chơi
Thảo luận cả lớp về trò chơi đó(ích lợi- nguy hiểm)
? em lưu ý gì khi chơi trò chơi này.
Nên- không nên làm gì đề phòng tránh ngã
Cử 3 đội chơi→ thi nhau viết vào bảng phụ việc nên , không nên
Tổ chức cho h/s chơi
Tổng kết cuộc chơi
Dặn dò
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?
I.Mục tiêu
Nêu được các từ chỉ đặc điểm của loài vật vẽ trong tranh BT1
Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh BT2,3
II.Đồ dùng dạy học
GV: Một số thẻ viết tên con vật và từ chỉ đặc điểm - Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy và học
Hoạt động
 Học sinh
 Giáo viên
Làm việc N2 
Chọn cho mỗi con vật 1 từ thể hiện đúng đặc điểm của nó
Báo cáo trước lớp
Tìm thêm các thành ngữ #
Gắn thẻ tên 4 con vật
Giao việc
KL lời giải đúng→gắn thẻ ghi đặc điểm con vật
Làm việc cả lớp
Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ
Giúp h/s hiểu rõ y/c
HD làm M
Ghi bảng các cụm từ so sánh đúng
Làm cá nhân
Dùng cách so sánh để viết tiếp các câu đã cho
Đọc bài trước lớp
Nêu y/c
Chấm chữa bài
Củng cố chung toàn bài 
TOÁN
Ôn tập về hình học 
I.Mục tiêu
- Nhaän daïng ñöôïc vaø goïi ñuùng teân hình töù giaùc, hình chöõ nhaät.
- Bieát veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc.
- Bieát veõ hình theo maãu.
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 4.
II.Đồ dùng dạy học
- GV: Vẽ hình minh họa BT1, 3, 4
III.Các hoạt động dạy và học
Hoạt động
 Học sinh
 Giáo viên
Làm việc cả lớp 
*BT1: Quan sát hình vẽ, nêu tên hình chữ nhật, hình tứ giác, hình vuông, hình tam giác,
Một số em trình bày trước lớp
Minh họa hình vẽ, Giao n/vụ
Củng cố đặc điểm mỗi hình 
Làm việc cá nhân
*BT2: Vẽ đoạn thẳng theo độ dài cho trước 
* Vẽ hình theo mẫu BT4
- Báo cáo KQ
Giao việc
Giúp đỡ h/s
Đưa hình M 
Củng cố bài
TẬP VIẾT
Chữ hoa Ô, Ơ 
I.Môc tiªu
H/s biÕt viÕt ®óng ch÷ hoa ô, Ơ theo cỡ vừa và nhỏ.
Thùc hµnh viÕt côm tõ øng dông Ơn sâu nghĩa nặng theo cì nhá, th¼ng hµng t­¬ng ®èi ®Òu nÐt
BiÕt c¸ch nèi ch÷ hoa sang ch÷ th­êng
II.§å dïng d¹y häc
GV: Ch÷ mÉu Ô, Ơ - B¶ng phô ghi côm tõ øng dông
HS: vở TV, bảng con
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động
Học sinh
Giáo viên
Hướng dẫn viết chữ hoa Ô, Ơ 
Quan sát, nhận xét chữ mẫu nêu cách viết.
Tập viết bảng con 2-3 lần.
Trực quan, đàm thoại
Viết mẫu.nêu cách viết
Sửa cho HS
Hướng dẫn viết câu ứng dụng
Đọc, hiểu nghĩa cụm từ
Nhận xét độ cao các chữ cái, dấu thanh, điểm nối,chữ hoa
Viết bảng con: Ơn 
Trực quan: Ơn sâu nghĩa nặng 
HD nhận xét
Viết mẫu.
Hướng dẫn viết bài vào vở.
Luyện viết theo yêu cầu.
Hướng dẫn viết và trình bày.
Quan sát, nhắc nhở.
Chấm chữa, NX chung.
MỸ THUẬT
(GV chuyên dạy)
*****************************************************
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
THỂ DỤC
Trò chơi “Vòng tròn”; “ Bỏ khăn”
I .Môc tiªu :
- ¤n trß ch¬i " Vßng trßn” vµ “ Bỏ khăn ". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.
II .§Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn 
 * §Þa ®iÓm :Trªn s©n tr­êng .VÖ sinh an toµn n¬i tËp .
 * Ph­¬ng tiÖn : kÎ 3 vßng trßn ®ång t©m, khăn 
III .Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp .
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p
1.PhÇn më ®Çu 
- G/v nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc .
- Khëi ®éng .
- ¤n bµi thÓ dôc PTC
2.PhÇn c¬ b¶n .
 Ôn 2 trß ch¬i :" Vßng trßn”
 vµ “ Bỏ khăn ".
3.PhÇn kÕt thóc 
- Th¶ láng .
- G/v hÖ thèng bµi ; nhËn xÐt vµ giao bµi tËp vÒ nhµ .
5 phót 
5 phót
20phót 
5 phót 
- §éi h×nh 3 hµng däc , cán sự điều khiển
Đội hình vòng tròn, GV điều khiển
- §éi h×nh 3 hµng däc, GV điều khiển
TẬP LÀM VĂN
Ngạc nhiên, thích thú- lập thời gian biểu
I.Mục tiêu
Biết nói lời thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú phù hợp trong tình huống cụ thể
Biết lập thời gian biểu một buổi trong ngày dựa vào câu chuyện có sẵn
II.Đồ dùng
GV: Bảng phụ để HS làm BT
II.Các hoạt động dạy học
Hoạtđộng
HĐ trò
Hỗ trợ của Giáo viên
Tập nói lời ngạc nhiên, thích thú 
Dựa vào tranh, tập nói lại lời bạn nhỏ 
Đóng vai thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú
Đưa ra các tình huống 
KL cần nói lời ngạc nhiên thích thú phù hợp trong một số tình huống cụ thể
Lập thời gian biẻu
 Đọc mẩu chuyện Sáng chủ nhật của bé Hà
Lập thời gian biểu của bản thân dựa vào mẩu chuyện trên
1-2 h/s làm bảng phụ, lớp chữa bài
Nêu y/c BT
HD cách trình bày TGB
KL cần học tập sinh hoạt theo TGB
TOÁN
Ôn tập về đo lường
I.Mục tiêu
- Bieát xaùc ñònh khoái löôïng qua söû duïng caân.
- Bieát xem lòch ñeå xaùc ñònh soá ngaøy trong thaùng naøo ñoù vaø xaùc ñònh moät ngaøy naøo ñoù laø ngaøy thöù maáy trong tuaàn.
- Bieát xem ñoàng hoà khi kim phuùt chæ 12.
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2 (a, b), Baøi 3a, Baøi 4.
II.Đồ dùng dạy học
- GV+HS: Tranh sgk BT1, tờ lịch tháng,BT2, mô hình đồng hồ BT4
III.Các hoạt động dạy và học
Hoạt động
 Học sinh
 Giáo viên
Làm việc với sgk 
*Quan sát hình vẽ BT1 , trả lời câu hỏi
Một số em trình bày trước lớp
 Giao n/vụ
Củng cố đơn vị kg
Làm việc N2
* Quan sát lịch BT2, trả lời câu hỏi a,b
- Báo cáo KQ
* Quan sát lịch BT2, trả lời câu hỏi BT3
- Báo cáo KQ
* Xem đồng hồ BT4, trả lời câu hỏi 
- Báo cáo KQ
Giao việc
Giúp đỡ h/s xem lòch ñeå xaùc ñònh soá ngaøy trong thaùng naøo ñoù vaø xaùc ñònh moät ngaøy naøo ñoù laø ngaøy thöù maáy trong tuaàn.
- Củng cố xem lịch, xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 12 gắn với hoạt động ở nhà trường
CHÍNH TẢ( tập chép)
 Gà “tỉ tê” với gà
I.Mục tiêu
Chép chính xác và trình bày đúng một đoạn văn có nhiều dấu câu trong bài Gà “tỉ tê” với gà
Làm đúng các bài tập phân biệt : au/ao, r/ d/gi
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ chép bài CT và bài tập
III. Các hoạt động dạy học.
Tên hoat động
HĐ trò
Hỗ trợ của giáo viên
*Hướng dẫn 
tập chép
2 h/s đọc lại bài chính tả.
Nói lại ND đoạn viết
 Nhận xét CT
Luyện viết các chữ khó
Chép bài vào vở
Soát lỗi
Nêu YC bài viết, đọc bài CT
Sửa sai
HD chép bài
Giúp đỡ HS
Chấm 1 số bài, NX
*Hướng dẫn làm bài tập 
Làm theo nhóm: Điền au/ao ; r/d/gi? vào chỗ trống
Các N báo cáo, cả lớp thống nhất ý kiến
Giao việc
Gợi ý
KL cách viết đúng
*Củng cố ,dặn dò
Rút kinh nghiệm bài viết
Ghi nhớ các trường hợp chính tả
Đánh giá giờ học
Dặn dò
SINH HOẠT LỚP TUẦN 17
I Mục tiêu
Giúp HS nhận ra những ưu nhược điểm của bản thân và tập thể lớp về mọi mặt trong tuần qua
Biết được nội dung thi đua trong tuần tới 
Có ý thức khắc phục các thiếu sót và thực hiện tốt phương hướng
II.Chuẩn bị
Nội dung sinh hoạt
III.Tiến hành giờ sinh hoạt
Kiểm điểm tuần 17
Cán sự lớp nhận xét những ưu khuyết điểm chính
Cả lớp đóng góp bổ sung thêm, bầu bạn tiên tiến trong tuần
GV tổng kết ,khen ngợi ,nhắc nhở HS
Đề ra phương hướng tuần 18
GV phổ biến kể hoạch : kế hoạch hoạt động ngày 22/12
Lớp bàn biện pháp thực hiện
Tiếp tục thi đua hoàn thành tốt học kỳ 1
 3. Dặn dò: Nhắc HS khắc phục tồn tại, thi đua thực hiện tốt phương hướng 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiaoanlop2 tuan17.doc