Giáo án môn học lớp 2 - Tuần học 31

Giáo án môn học lớp 2 - Tuần học 31

Toán

ÔN KI- LÔ- MÉT, MÉT, MI –LI- MÉT

I. Mục tiêu

Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo đã học.

Vận dụng vào giải toán.

II. Các hoạt động dạy học

1. GV tổ chức cho HS làm bài chữa bài

Bài 1: Điền vào chỗ chấm:

1dm = .cm . cm = 1m

1km = .m . mm = 1cm

4m 5dm = .dm 6m 5cm =.mm

6m 7dm =.dm 7cm 4mm =.mm

- HS đọc đề bài, tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.

- Nhận xét chốt bài làm đúng.

- Củng cốmối quan hệ m, dm, cm.

Bài 2: Tính:

a, 17 km – 9 km = 63km – 18km =

 42km – 16km = 54mm – 17mm =

b, 15m + 32m - 14m = 25m -14m x 2 =

 10m x 3 = 75m - 20m : 5 =

- HS tự làm bài vào vở.

- GV thu 1 số vở chấm điểm, nhận xét tuyên dơng HS làm tốt.

- Củng cố tính cộng trừ, nhân, chia có kèm theo đơn vị đo.

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 56 mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mm?

Bài 4. Một khúc gỗ dài 3m6dm. Nếu cắt ra các khúc gỗ dài 4dm thì cắt được bao nhiêu khúc gỗ và phải cắt bao nhiêu lần?

- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.

- Lớp nhận xét chốt bài làm đúng.

 

doc 13 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 23/11/2019 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 2 - Tuần học 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010
Toán
Ôn ki- lô- mét, mét, mi –li- mét
I. Mục tiêu 
Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo đã học.
Vận dụng vào giải toán.
II. Các hoạt động dạy học
1. GV tổ chức cho HS làm bài chữa bài 
Bài 1: Điền vào chỗ chấm:
1dm = .............cm	......... cm = 1m
1km = ..............m	........ mm = 1cm
4m 5dm = ...........dm	6m 5cm =..........mm
6m 7dm =............dm	7cm 4mm =.......mm
- HS đọc đề bài, tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Nhận xét chốt bài làm đúng.
- Củng cốmối quan hệ m, dm, cm.
Bài 2: Tính:
a, 17 km – 9 km = 	63km – 18km = 
 42km – 16km =	54mm – 17mm = 
b, 15m + 32m - 14m =	 25m -14m x 2 =
 10m x 3 = 	 75m - 20m : 5 =
- HS tự làm bài vào vở.
- GV thu 1 số vở chấm điểm, nhận xét tuyên dơng HS làm tốt.
- Củng cố tính cộng trừ, nhân, chia có kèm theo đơn vị đo.
Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 56 mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mm?
Bài 4. Một khúc gỗ dài 3m6dm. Nếu cắt ra các khúc gỗ dài 4dm thì cắt được bao nhiêu khúc gỗ và phải cắt bao nhiêu lần?
- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Lớp nhận xét chốt bài làm đúng.
* Bài 5: - Điền dấu: >; <; = 
	9ab...........8ab	9a8................9a7
	6ba........... 7ba	abc.................abc
	96a............96a	acb.................acb
- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Lớp nhận xét chốt bài làm đúng.
- Củng cố về so sánh các số có chữ số...
2. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND ôn tập.
- Nhận xét giờ học.
Thực hành kiến thức
Tiếng Việt
Luyện viết chữ hoa: M ( kiểu 2)
I.Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa M
- Thực hành viết đẹp, đúng mẫu 
- Rèn kỹ năng viết đẹp.
II. Chuẩn bị:- Vở luyện viết.
III. Các hoạt động dạy – học.
1, Ôn lại cách viết:
- Học sinh luyện viếy chữ hoa trên bảng con.
- Nêu lại cấu tạo và cách viết
2, Thực hành luyện viết :
- Cho học sinh luyện viết vào vở luyện viết
Học sinh nêu yêu cầu bài luyện viết chữ hoa M tuần 30.
Học sinh viết lần lượt từng dòng chữ M cỡ vừa, cỡ nhỏ, tiếng, câu ứng dụng 
GV bao quát nhắc nhở chung. 
Chú ý tư thế ngồi viết cho HS. 
GV chấm bài một số em. Nhận xét.
3, Tổ chức cho học sinh thi viết đẹp, viết nhanh.
- Cho 3 học sinh lên bảng thi viết chữ M
– GV và HS chấm xem ai viết đẹp nhất. Tuyên dương, 
4, Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà luyện viết thêm phần * cho đẹp hơn.
Thực hành kiến thức
Tự nhiên và xã hội
Ôn nhận biết cây cối và các con vật
I. Mục tiêu :
Củng cố cho HS biết nói tên 1 số cây cối và các con vật.
Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét, mô tả.
II. Đồ dùng dạy học :
Tranh ảnh các con vật, cây cối em sưu tầm được, VBTTNXH.
III. Các hoạt động dạy học :
1. GV tổ chức cho HS làm bài trong VBT.
- HS tự làm bài, đổi chéo bài kiểm tra, báo cáo.
- Nhận xét chốt lời giải đúng.
2. Trưng bày các tranh ảnh con vật, cây cối mà em sưu tầm được.
- Phân loại các con vật thành 2 nhóm sống dưới nước ngọt và nhóm sống nước mặn.
- Phân loại các cây cối sống dưới nước và sống trên cạn, vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn.
- Các nhóm nêu tên các con vật, cây cối của nhóm mình.
- Nhận xét xếp thi đua, tuyên dương nhóm sưu tầm được nhiều.
3. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND ôn tập.
- Nhận xét tiết học.
Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2010
Toán
LUYệN tập
I. Mục tiêu 
- Củng cố về viết các số có ba chữ số thành tổng các đơn vị hàng, phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000.
- Thực hành đo lường và làm tính cộng trừ trên số đo với đơn vị là cm và km, thực hành giải toán.
II. Các hoạt động dạy học
1. GV tổ chức cho HS làm bài trong sách Luyện tập Toán.
Bài 2 (tr 50): Đo và nêu: 
a, Cái bút chì của em dài bao nhiêu mm?
b, Gang tay của em dài bao nhiêu mm?
c, Thước kẻ của em dài bao nhiêu mm?
- Học sinh thực hành theo nhóm đôi, vài nhóm nêu kết quả.
Bài 1 (tr 51): Tính
 GV ghi đề bài lên bảng:
 44cm + 28cm = 	2cm x 6 = 
 39cm + 35cm = 	12cm : 2 =
65km – 47km = 	45km : 5 =
 	- HS đọc đề bài, tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Nhận xét chốt bài làm đúng.
Bài 2(tr 52) Viết số thành tổng:
367 = 300 + 60 + 7 	666 = 
428 = 	501 =
905 = 	710 =
- HS tự làm bài vào vở.
- GV thu 1 số vở chấm điểm, nhận xét tuyên dương HS làm tốt.
- Củng cố về viết số có ba chữ số thành tổng.
Bài 2(tr 53)
- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Lớp nhận xét chốt bài làm đúng.
- Củng cố tính cộng không nhớ trong phạm vi 1000.
Bài 3(tr 51) 
- HS đọc đề bài tự làm bài vào vở.
- 1 em lên bảng làm, chữa bài chốt bài làm đúng.
- Củng cố về giải toán.
2. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND ôn tập.
- Nhận xét giờ học.
Tiếng Việt
Ôn tập đọc : chiếc rễ đa tròn
I. Mục tiêu : 
- Rèn KN đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng, biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật.
- Rèn KN đọc hiểu và vận dụng vào làm bài tập.
II. Các hoạt động dạy học :
1. Luyện đọc.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi cuối bài.
- Đọc theo lối phân vai, đọc cả câu chuyện.
- Thi đọc giữa các nhóm trước lớp.
- Bình chọn xếp thi đua, tuyên dương tổ nhóm đọc hay.
2. GV cho HS làm bài tập trong sách TV thực hành.
Bài 1, 2, 3 (tr53, 54)
- HS nêu y/c của bài tự làm vào vở.
- Đọc bài trước lớp, nhận xét chốt bài làm đúng.
- Củng cố ND bài đọc.
3. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND bài.
- Nhận xét tiết học.
Thực hành kiến thức
Tiếng Việt
Ôn Nghe- trả lời câu hỏi
I. Mục tiêu : Củng cố giúp HS
- Tiếp tục rèn luyện cách đáp lời chia vui.
- Biết nghe kể và trả lời câu hỏi.
II. Các hoạt động dạy học :
1. GV tổ chức cho HS làm các bài tập trong sách TV thực hành và chữa bài..
Bài 1 (tr48).
- HS đọc đề bài, tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Nhận xét chốt bài làm đúng.
- Củng cố đáp lời chia vui.
Bài 2(tr48, 49).
- HS tự làm bài vào vở.
- GV thu 1 số vở chấm điểm, nhận xét tuyên dương HS làm tốt.
- Củng cố QS tranh và trả lời câu hỏi.
2. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND bài học.
- Nhận xét tiêt học.
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010
Thực hành kiến thức
Toán
Ôn: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000.
I. Mục tiêu 
 - Củng cố về viết các số có ba chữ số thành tổng các đơn vị hàng, phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000.
- Vận dụng vào giải toán.
II. Các hoạt động dạy học
1. GV tổ chức cho HS làm bài chữa bài trong sách Bài tập bổ trợ và nâng cao.
Bài 6 ( tr 37).
- HS đọc mẫu: Số 375 gồm 3 trăm 7 chục 5 đơn vị. Ta viết: 375 = 300 + 70 + 5 
- HS đọc đề bài, tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Nhận xét chốt bài làm đúng.
- Củng cố về viết các số có ba chữ số thành tổng các đơn vị hàng.
Bài 8 ( tr 38).
- HS đọc yêu cầu? Tự làm bài vào vở.
- GV thu 1 số vở chấm điểm, nhận xét tuyên dơng HS làm tốt.
- Củng cố tính cộng các số có 3 chữ số không nhớ trong phạm vi 1000.
Bài 10 (tr 38)
- Hs đọc đề bài. Tự giải vào vở.
- 1 HS lên bảng làm, nhận xét, chốt lời giải đúng.
*Bài 11(tr 38) Số?
- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Lớp nhận xét chốt bài làm đúng.Nêu cách làm bài?
2. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND ôn tập.
- Nhận xét giờ học.
Tiếng Việt
Ôn từ ngữ về Bác Hồ, dấu chấm, dấu phẩy
I. Mục tiêu
Củng cố giúp HS
- Mở rộng vốn từ về Bác Hồ.
- Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
II. Các hoạt động dạy học
HĐ1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1. Gạch dưới, từ chỉ đặc điểm trong mỗi câu sau:
a) Cuộc sống của Bác Hồ rất giản dị
b) Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân
c) Loài hoa huệ có màu trắng tinh khiết
Bài 2. Đọc những từ sau: Hồng hào, bạc phơ, sáng ngời, sáng suốt, ấm áp, tài ba. Xếp các từ đó vào ô thích hợp trong bảng sau:
Từ chỉ đặc điểm hình dáng
Từ chỉ đặc điểm tính nết, phẩm chất
Bài 3. Tách đoạn sau thành 3 câu, ghi dấu chấm vào chỗ kết thúc từng câu rồi chép lại đoạn văn này vào chỗ trống
	Bác ra đến ngoài thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào Bác tươi cười bế một em gái nhỏ nhất lên và cho em quả t áo mọi người bấy giờ mới hiểu và cảm động trước cử chỉ thương yêu của Bác.
HĐ2: Chấm chữa bài:
- HS đọc đề bài, tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Nhận xét chốt bài làm đúng.
- HS tự làm bài vào vở.
- GV thu 1 số vở chấm điểm, nhận xét tuyên dương HS làm tốt.
2. Củng cố, dặn dò.
- Nêu nội dung ôn tập.
- Nhận xét giờ học.
Luyện viết 
chính tả: Hòn đá.
I. Mục tiêu :Giúp HS:
	- Viết 3 khổ thơ đầu bài: Hòn đá. Sách BT thực hành TV 2 Tập 2 trang .
	- Rèn kỹ năng viết chữ kiểu nghiêng, nét thanh, nết đậm cho học sinh.
	- Giáo dục HS ý thức rèn chữ giữ vở.
II. Đồ dùng dạy học : Sách BT thực hành TV2 Tập 1.Vở viết, bút mực nét thanh, nét đậm.
III. Các hoạt động dạy học :
1. Bài cũ (4/) Gv đọc cho học sinh viết các từ; bền vững, ngã kềnh. 2 HS lên bảng viết, lớp viết giấy nháp.
- Nhận xét tuyên dương.
2. Bài mới (30/)
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn viết.
- GV treo bài thơ đã viết sẵn vào bảng phụ lên bảng.
- GV đọc bài viết. 2 HS đọc.
	- Đồng lúa chín có những vẻ đẹp gì?
- HS luyện viết bảng con từ: rầm rì, xáo động...
- Bài thơ có mấy câu? Mỗi câu có mấy chữ? 
-Nêu cách trình bày bài như thế nào cho đẹp? Chữ cái đầu các câu thơ 
viết như thế nào?
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- Mỗi câu đọc 3 lần cho học sinh viết.
* Lu ý học sinh cách viết chữ nghiêng, kiểu nét thanh nét đậm: Cần để vở nghiêng khoảng 15 độ, để viết đợc nét đậm thường viết những nét sổ thẳng và ấn bút hơn so với nét đậm, những nét thanh thờng là nét hất lên và đa bút nhẹ nhàng.
 - GV đọc cho học sinh soát lỗi. Cho học sinh nhìn bài mẫu đối chiếu với bài viết của mình. Học sinh soát lỗi và chữa lỗi, ghi số lỗi xuống cuối bài.
 Chấm chữa bài.
- GV thu 1 số bài chấm điểm.
- Nhận xét chữa bài.
Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2009
Toán
Ôn: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000.
I. Mục tiêu 
 - Củng cố về phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000.
- Vận dụng vào giải toán.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1. Đặt phép trừ rồi tính, khi viết
a) Số bị trừ bằng 648, số bị trừ bằng 232
b) Số bị trừ bằng 286, số trừ bằng 74
c) Số bị trừ bằng 158, số trừ bằng 6.
Bài 2. Tính
a) 567 - 235 + 124	b) 213 + 365 - 457
c) 684 - 232 - 311
Bài 3. Điền dấu>, <, =
a) 230 + 312967 - 426
b) 786 – 324875 – 411
c) 859 - 235.203 – 311
Bài 4. Tìm x:
a) x + 425 = 673	c) 525 + x = 648
b) x- 214 = 353	d) x – 346 = 423
*Bài 5. Điền số thích hợp vào ô trống, biết rằng tổng số của 3 số trong 3 ô liền nhau bằng 129
4
122
3
4
122
3
4
122
3
4
122
3
Bài 6. Một sợi dây dài 247 dm người ta cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 132dm. Hỏi đoạn thứ hai dài bao nhiêu dm?
GV ghi lần lượt từng bài lên bảng yêu cầu học sinh làm bài sau đó tổ chức chữa bài nhận xét chốt bài đúng và chấm bài cho các em.
2. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND ôn tập.
- Nhận xét giờ học.
Tiếng Việt
Ôn đáp lời khen ngợi- tả ngắn về bác hồ
I. Mục tiêu : Củng cố giúp HS
- Biết nói câu đáp lời khen ngợi phù hợp.
- Viết được đoạn văn từ 3- 5 câu về hình ảnh Bác Hồ đúng ngữ pháp, câu văn mạch lạc chính xác.
II. Đồ dùng dạy học :
ảnh Bác Hồ
III. Các hoạt động dạy học :
1. GV tổ chức cho HS làm các bài tập trong sách TV thực hành và chữa bài..
Bài 1 (tr57).
- HS đọc đề bài, tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Nhận xét chốt bài làm đúng.
- Củng cố đáp lời khen ngợi.
Bài 2.
- HS tự làm bài vào vở.
- GV thu 1 số vở chấm điểm, nhận xét tuyên dương HS làm tốt.
- Củng cố QSTTLCH.
2. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND bài học.
- Nhận xét tiết học.
Tự nhiên xã hội
Ôn : mặt trời
I. Mục tiêu :
Củng cố cho HS khái quát về hình dạng, đặc điểm, vai trò của mặt trời đối với sự sống trên trái đất.
HS có ý thức đi nắng luôn đội mũ nón, không nhìn trực tiếp vào mặt trời bằng mắt thường.
II. Đồ dùng dạy học :
VBTTNXH.
III. Các hoạt động dạy học :
1. GV nêu 1 số câu hỏi y/c HS trả lời, nhận xét chốt câu trả lời đúng.
? Mặt trời có hình gì ?
? Tại sao đi nắng ta phải đội mũ nón ?
? Tại sao không được quan sát mặt trời bằng mắt thường ?
? Hãy nêu vai trò của mặt trời đối với sự sống trên trái đất ?
2. GV tổ chức cho HS làm bài trong VBT.
- HS tự làm bài, đổi chéo bài kiểm tra, báo cáo.
- Nhận xét chốt lời giải đúng.
3. Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND ôn tập.
- Nhận xét tiết học.
Hoạt động ngoài giờ
Dọn vệ sinh trường lớp
I . Mục tiêu:
- Làm 1 số công việc giữ cho trường học sạch, đẹp.
- Có ý thức giữ cho trường lớp sạch đẹp
- Biết được tác dụng của việc giữ cho trường học sạch đẹp đối với sức khoẻ và học tập.
II. Tiến hành cho học sinh dọn vệ sinh trường lớp.
GV chia tổ: Lớp chia 3 tổ.
- B1 : GV phân công công việc cho các tổ: 
Tổ 1: Quét lớp học. 
Tổ 2, tổ 3: Nhặt lá, giấy, rác, ở sân trường, thẳng lớp học của lớp 
mình.
- B2 : Các nhóm thực hành VS trường lớp. GV quan sát, nhắc nhở cá em, đảm bảo vệ sinh, an toàn khi thực hiện công việc.
- B3 : Đánh giá thành quả công việc. Nhận xét tuyên dương tổ thực hiện tốt.
Phần kí duyệt của ban giám hiệu

Tài liệu đính kèm:

  • docBuoi 2 tuan 31.doc