Giáo án môn học lớp 2 - Tuần học 24, 25

Giáo án môn học lớp 2 - Tuần học 24, 25

TẬP ĐỌC

VOI NHÀ

I. Mục tiêu

1. Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng

- Đọc trôi chảy toàn bài.

- Biết chuyển giọng đọc phù hợp với nội dung từng đoạn

2. Rèn kĩ năng đọc hiểu

- Hiểu nghĩa các từ ngữ: khựng lại, rú ga, thu lu

- Hiểu nội dung bài đọc: Voi rừng làm nhiều việc có ích cho con người nếu được nuôi dạy thành voi nhà

II. Đồ dùng dạy học.

Tranh minh họa

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 35 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 22/11/2019 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 2 - Tuần học 24, 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửự tử ngaứy 25 thaựng 2 naờm 2008
Tập đọc 
Voi nhà
I. Mục tiêu
1. Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng
- Đọc trôi chảy toàn bài. 
- Biết chuyển giọng đọc phù hợp với nội dung từng đoạn
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: khựng lại, rú ga, thu lu
- Hiểu nội dung bài đọc: Voi rừng làm nhiều việc có ích cho con người nếu được nuôi dạy thành voi nhà
II. Đồ dùng dạy học.
Tranh minh họa
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra
B. Bài mới
1. Giới thiệu
2. Luyện đọc
a. Đọc từng câu.
b. Đọc từng đoạn.
c. Đọc từng đoạn theo nhóm
d. Thi đọc giữa các nhóm
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài
4. Luyện đọc lại
5. Củng cố, dặn dò:
- Gọi học sinh đọc bài “Quả tim khỉ”
- Nhận xét, đánh giá
Giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc
 -Hướng dẫn đọc từ khó: ập xuống, khựng lại, huơ vòi, quặp vòi
-Hướng dẫn đọc câu dài
+ Nhưng kìa,/ con voi quặp chặt vòi vào đầu xe/ và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy// Lôi xong,/ nó huơ vòi về phía lùm cây/ rồi lững thững đi về hướng bản Tun.//
Theo dõi hs đọc
Gọi các nhóm thi đọc trước lớp
Yêu cầu học sinh đọc thầm, đọc thành tiếng từng đoạn và trả lời câu hỏi.
Câu 1
(?) Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng?
Câu 2
(?) Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe?
Câu 3
(?) Con voi đã giúp họ như thế nào? 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc lại truyện
-Nhận xét tiết học
- 3 học sinh đọc nối tiếp
- Lắng nghe
- Học sinh nối tiếp đọc từng câu
- Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn
- Luyện đọc theo nhóm
- Thi đọc theo nhóm
- Xe bị sa xuống vũng lầy
- Định bắn vì tưởng đó là voi rừng
- quặp vòi vào đầu xe, lôi qua vũng lầy
-Học sinh thi đọc lại truyện
Luyện từ và câu :
Từ ngữ về loài thú - Dấu chấm, dấu phẩy
I. Mục tiêu
- Mở rộng vốn từ về loài thú
- Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy
II. Đồ dùng dạy học.
Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra
B. Bài mới
1. Giới thiệu
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1: Chọn cho mỗi con vật trong tranh vẽ bên một từ chỉ đúng đặc điểm của nó
Bài 2:Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ chống dưới đây
Bài 3:Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống
3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi 2 học sinh thực hành hỏi đáp câu hỏi có cụm từ: như thế nào? 
- Nhận xét
-Giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng
- Nêu yêu cầu
- Tổ chức chơi trò chơi: chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm mang tên 1 con vật. Giáo viên gọi tên con vật nào thì học sinh nhóm đó đứng lên
Hướng dẫn như bài tập 1
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm. Khi giáo viên nói “hổ” - học sinh đồng thanh đọc câu thành ngữ “dữ như hổ”
* Giáo viên có thể giải thích 1 số câu thành ngữ khuyến khích học sinh tìm thêm các ví dụ tương tự
- Nêu yêu cầu
,
- Giao cả lớp làm bài, chốt câu trả lời đúng
,
,
.
.
Từ sáng sớm Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống xầu thang Ngoài đường người và xe đi lại như mắc củi. Trong vườn thú trẻ em chạy tung tăng.
- Nhận xét tiết học
- 2 Học sinh thực hành
- 1 Học sinh đọc yêu cầu
- Học sinh chơi trò chơi
- Học sinh chơi trò chơi như hướng dẫn
- 1 học sinh đọc yêu cầu
- Cả lớp làm bài vào vở bài tập
 TOAÙN
 MOÄT PHAÀN Tệ
I. Muùc tieõu
1Kieỏn thửực: Giuựp HS hieồu ủửụùc “Moọt phaàn tử”
2Kyừ naờng: Nhaọn bieỏt, vieỏt vaứ ủoùc 1/4
3Thaựi ủoọ: Ham thớch moõn hoùc.
II. ẹoà duứng daùy hoùc
GV: Caực maỷnh bỡa hoaởc giaỏy hỡnh vuoõng, hỡnh troứn.
HS: Vụỷ
III. Caực hoaùt ủoọng
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) Baỷng chia 4
3. Baứi mụựi 
Giụựi thieọu: (1’)
Moọt phaàn tử
Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (27’)
1.Giụựi thieọu “Moọt phaàn tử” (1/4)
2. Thửùc haứnh
Baứi 1:ẹaừ toõ maứu 1/4 hỡnh naứo
MT: cuỷng coỏ veà 1/4
Baứi 2: Hỡnh naứo coự 1/4 soỏ oõ vuoõng ủửụùc toõ maứu
MT: cuỷng coỏ veà 1/4
Baứi 3:Hỡnh naứo ủaừ khoanh vaứo 1/4 soỏ con thoỷ
MT: cuỷng coỏ veà 1/4
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
GV yeõu caàu HS ủoùc baỷng chia 4
GV nhaọn xeựt 
Giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng
Hửụựng daón HS quan saựt hỡnh vuoõng vaứ nhaọn thaỏy:
Hỡnh vuoõng ủửụùc chia thaứnh 4 phaàn baống nhau, trong ủoự coự 1 phaàn ủửụùc toõ maứu. Nhử theỏ ủaừ toõ maứu moọt phaàn boỏn hỡnh vuoõng (moọt phaàn boỏn coứn goùi laứ moọt phaàn tử)
Hửụựng daón HS vieỏt: 1/4;
 ủoùc : Moọt phaàn tử.
Keỏt luaọn: Chia hỡnh vuoõng thaứnh 4 phaàn baống nhau, laỏy ủi 1 phaàn (toõ maứu) ủửụùc 1/4 hỡnh vuoõng.
Hửụựng daón HS quan saựt caực hỡnh roài traỷ lụứi:
-Toõ maứu 1/4 hỡnh A, hỡnh B, hỡnh C.
Hửụựng daón HS quan saựt caực hỡnh roài traỷ lụứi:
-Hỡnh coự 1/4 soỏ oõ vuoõng ủửụùc toõ maứu laứ: hỡnh A, hỡnh B, hỡnh D.
Coự theồ hoỷi: ễÛ hỡnh C coự moọt phaàn maỏy oõ vuoõng ủửụùc toõ maứu?
Hửụựng daón HS quan saựt tranh veừ roài traỷ lụứi:
-Hỡnh ụỷ phaàn a) coự 1/4 soỏ con thoỷ ủửụùc khoanh vaứo.
GV nhaọn xeựt.
-Troứ chụi: Ai nhanh seừ thaộng.
Baỷng phuù: Coự 20 chaỏm troứn. Em haừy khoanh troứn ẳ soỏ chaỏm troứn treõn baỷng.
GV nhaọn xeựt – tuyeõn dửụng.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Chuaồn bũ: Luyeọn taọp.
Haựt
3 HS ủoùc baỷng chia 4
HS quan saựt hỡnh vuoõng
HS vieỏt: 1/4 
HS ủoùc : Moọt phaàn tử.
Vaứi HS laọp laùi.
HS quan saựt caực hỡnh
HS toõ maứu.
HS quan saựt caực hỡnh roài traỷ lụứi: hỡnh A, hỡnh B vaứ hỡnh D.
HS traỷ lụứi. Baùn nhaọn xeựt.
HS quan saựt tranh veừ
HS toõ maứu vaứ neõu tranh veừ ụỷ phaàn a coự 1/4 soỏ con thoỷ ủửụùc khoanh vaứo.
-2 ủoọi thi ủua caàm buựt daù thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
THEÅ DUẽC
ẹI NHANH CHUYEÅN SANG CHAẽY-TROỉ CHễI “KEÁT BAẽN”
I.Muùc tieõu:
OÂn ủi nhanh chuyeồn sang chaùy. Yeõu caàu thửùc hieọn bửụực chaùy tửụng ủoỏi ủuựng.
OÂn troứ chụi keỏt baùn. Yeõu caàu bieỏt caựch chụi vaứ tham gia vaứo troứ chụi
II.ẹũa ủieồm –Phửụng tieọn
-ẹũa ủieồm: treõn saõn trửụứng, veọ sinh an toaứn nụi taọp
-Phửụng tieọn: 1coứi, keỷ caực vaùch chuaồn bũ
III.Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
1.Phaàn mụỷ ủaàu
 (10’)
2.Phaàn cụ baỷn
a.Đi nhanh chuyển sang chạy
 (10’)
b.Trò chơi: “kết bạn” (10’)
3.Phaàn keỏt thuực
 (8’)
-Tập hợp lớp, phổ biến yêu cầu, nội dung tiết học
- Cho HS khởi động xoay các khớp
-Neõu laùi HS biết: vạch chuẩn bị, vạch xuất phát, vạch bắt đầu chạy, vạch đích
Yêu cầu HS sau khi chạy xong, vòng sang hai bên đi thường về tập hợp ở cuối hàng.
Cho HS oõn theo toồ
Gọi các tổ lên tập
Nhận xét caực toồ taọp
-Nêu tên trò chơi
Gọi HS nhắc lại cách chơi
Cho HS chơi. 
Cho HS tập các động tác thả lỏng
Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài
Nhận xét tiết học
Tập hợp lớp, phổ biến yêu cầu, nội dung tiết học
- Cho HS khởi động xoay các khớp
Nghe thầy hướng dẫn
-HS tập theo tổ
-Lần lượt từng tổ lên tập đi nhanh chuyển sang chạy
HS nghe
2 HS nhắc lại cách chơi
Chơi trò chơi
Cúi lắc người thả lỏng
-Nhảy thả lỏng
Thửự naờm ngaứy 26 thaựng 2 naờm 2009
TAÄP VIEÁT
 U – ệ. ệụm caõy gaõy rửứng. 
I. Muùc tieõu:
1Kieỏn thửực: Reứn kyừ naờng vieỏt chửừ.
Vieỏt U - ệ (cụừ vửứa vaứ nhoỷ), caõu ửựng duùng theo cụừ nhoỷ, chửừ vieỏt ủuựng maóu ủeàu neựt vaứ noỏi neựt ủuựng qui ủũnh.
2Kyừ naờng: Daùy kyừ thuaọt vieỏt chửừ vụựi reứn chớnh taỷ mụỷ roọng voỏn tửứ, phaựt trieồn tử duy.
3Thaựi ủoọ: Goựp phaàn reứn luyeọn tớnh caồn thaọn
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
GV: Chửừ maóu U - ệ . Baỷng phuù vieỏt chửừ cụừ nhoỷ.
HS: Baỷng, vụỷ
III. Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc chuỷ yeỏu:
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) 
3. Baứi mụựi 
Giụựi thieọu: (1’).
Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón vieỏt chửừ caựi hoa 
1.Hửụựng daón HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
*.HS vieỏt ra nhaựp.
2.Hửụựng daón HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
* HS vieỏt nhaựp.
v Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt caõu ửựng duùng.
1.Quan saựt vaứ nhaọn xeựt:
* HS vieỏt ra nhaựp
v Hoaùt ủoọng 3: Vieỏt vụỷ
* Vụỷ taọp vieỏt:
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
Kieồm tra vụỷ vieỏt.
Yeõu caàu vieỏt: T 
Haừy nhaộc laùi caõu ửựng duùng.
Vieỏt : Thaỳng nhử ruoọt ngửùa.
-GV nhaọn xeựt, cho ủieồm.
Giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng
* Gaộn maóu chửừ U
Chửừ U cao maỏy li? 
Goàm maỏy ủửụứng keỷ ngang?
Vieỏt bụỷi maỏy neựt?
GV chổ vaứo chửừ U vaứ mieõu taỷ: 
+ Goàm 2 neựt laứ neựt moực hai ủaàu( traựi- phaỷi) vaứ neựt moực ngửụùc phaỷi.
GV hửụựng daón caựch vieỏt: 
Neựt 1: ẹaởt buựt treõn ủửụứng keừ 5, vieỏt neựt moực hai ủaàu, ủaàu moực beõn traựi cuoọn vaứo trong, ủaàu moực beõn phaỷi hửụựng ra ngoaứi, dửứng buựt treõn ủửụứng keừ 2. 
Neựt 2: Tửứ ủieồm dửứng buựt cuỷa neựt 1, reõ buựt thaỳng leõn ủửụứng keừ 6 roài ủoồi chieàu buựt, vieỏt neựt moực ngửụùc(phaỷi) tửứứ treõn xuoỏng dửụựi, dửứng buựt ụỷ ủửụứng keừ 2.
GV vieỏt maóu keỏt hụùp nhaộc laùi caựch vieỏt.
GV yeõu caàu HS vieỏt 2, 3 lửụùt.
GV nhaọn xeựt uoỏn naộn.
* Gaộn maóu chửừ ệ
Chửừ ệ cao maỏy li? 
Goàm maỏy ủửụứng keỷ ngang?
Vieỏt bụỷi maỏy neựt?
GV chổ vaứo chửừ ệ vaứ mieõu taỷ: 
+ Nhử chửừ U, theõm moọt daỏu raõu treõn ủaàu neựt 2.
GV hửụựng daón caựch vieỏt: 
Trửụực heỏt, vieỏt nhử vieỏt chửừ U . Sau ủoự, tửứ ủieồm dửứng buựt cuỷa neựt 2, lia buựt leõn ủửụứng keừ 6, choó gaàn ủaàu neựt 2, vieỏt moọt daỏu raõu nhoỷ coự ủuoõi dớnh vaứo phaàn ủaàu neựt 2.GV vieỏt maóu keỏt hụùp nhaộc laùi caựch vieỏt 
GV yeõu caàu HS vieỏt 2, 3 lửụùt.
GV nhaọn xeựt uoỏn naộn.
* Treo baỷng phuù
Giụựi thieọu caõu: ệụm caõy gaõy rửứng.
Neõu ủoọ cao caực chửừ caựi.
Caựch ủaởt daỏu thanh ụỷ caực chửừ.
Caực chửừ vieỏt caựch nhau khoaỷng chửứng naứo?
GV vieỏt maóu chửừ: ệụm lửu yự noỏi neựt ệ vaứ ụm.
- GV nhaọn xeựt vaứ uoỏn naộn.
GV neõu yeõu caàu vieỏt.
GV theo doừi, giuựp ủụừ HS yeỏu keựm.
Chaỏm, chửừa baứi.
GV nhaọn xeựt chung.
GV cho 2 daừy thi ủua vieỏt chửừ ủeùp.
GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Chuaồn bũ: Chửừ hoa V. 
- Haựt
- HS vieỏt baỷng.
- HS neõu caõu ửựng duùng.
- 3 HS vieỏt baỷng lụựp.
Caỷ lụựp vieỏt nhaựp.
- HS quan saựt
- 5 li
- 6 ủửụứng keỷ ngang.
- 2 neựt
- HS quan saựt
 ...  quan saựt tranh.
Hoỷi: Bửực tranh 1 minh hoaù ủieàu gỡ?
ẹaõy laứ noọi dung thửự maỏy cuỷa caõu chuyeọn?
Hoỷi: Bửực tranh 2 veừ caỷnh gỡ?
ẹaõy laứ noọi dung thửự maỏy cuỷa caõu chuyeọn?
Haừy neõu noọi dung cuỷa bửực tranh thửự 3.
Haừy saộp laùi thửự tửù cho caực bửực tranh theo ủuựng noọi dung truyeọn.
GV chia HS thaứnh caực nhoựm nhoỷ. Moói nhoựm coự 3 HS vaứ giao nhieọm vuù cho caực em taọp keồ laùi truyeọn trong nhoựm: Caực nhoựm keồ chuyeọn theo hỡnh thửực noỏi tieỏp. Moói HS keồ moọt ủoaùn truyeọn tửụng ửựng vụựi noọi dung cuỷa moói bửực tranh.
Toồ chửực cho caực nhoựm thi keồ.
Nhaọn xeựt vaứ tuyeõn dửụng caực nhoựm keồ toỏt.
-Em haừy neõu yự nghúa caõu chuyeọn?
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Daởn doứ HS veà nhaứ keồ laùi caõu chuyeọn cho ngửụứi thaõn nghe 
Chuaồn bũ baứi sau: Toõm Caứng vaứ Caự Con.
Haựt
3 HS leõn baỷng thửùc hieọn yeõu caàu.
HS dửụựi lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt.
Theo doừi vaứ mụỷ SGK trang 62.
Saộp xeỏp laùi thửự tửù caực bửực tranh theo ủuựng noọi dung caõu chuyeọn Sụn Tinh, Thuỷy Tinh.
Bửực tranh 1 minh hoaù traọn ủaựnh cuỷa hai vũ thaàn. Thuỷy Tinh ủang hoõ mửa, goùi gioự, daõng nửụực, Sụn Tinh boỏc tửứng quaỷ ủoài chaởn ủửựng doứng nửụực luừ.
ẹaõy laứ noọi dung cuoỏi cuứng cuỷa caõu chuyeọn.
Bửực tranh 2 veừ caỷnh Sụn Tinh mang leó vaọt ủeỏn trửụực vaứ ủoựn ủửụùc Mũ Nửụng.
ẹaõy laứ noọi dung thửự hai cuỷa caõu chuyeọn.
Hai vũ thaàn ủeỏn caàu hoõn Mũ Nửụng.
1 HS leõn baỷng saộp xeỏp laùi thửự tửù caực bửực tranh: 3, 2, 1.
HS taọp keồ chuyeọn trong nhoựm.
Caực nhoựm thi keồ theo hai hỡnh thửực keồ treõn.
HS neõu.
 CHÍNH TAÛ
SễN TINH, THUÛY TINH
I. Muùc tieõu
1Kieỏn thửực: Nhỡn baỷng vaứ cheựp laùi chớnh xaực ủoaùn tửứ Huứng Vửụng thửự mửụứi taựm  caàu hoõn coõng chuựa trong baứi taọp ủoùc Sụn Tinh, Thuỷy Tinh.
2Kyừ naờng: 
Trỡnh baứy ủuựng hỡnh thửực.
Laứm caực baứi taọp chớnh taỷ phaõn bieọt ch/tr, daỏu hoỷi/ daỏu ngaừ.
3Thaựi ủoọ: Ham thớch moõn hoùc.
II. ẹoà duứng daùy hoùc
GV: Baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp 2. 
HS: Vụỷ
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) Voi nhaứ.
3. Baứi mụựi 
Giụựi thieọu: (1’)
Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ 
a) Ghi nhụự noọi dung ủoaùn vieỏt
b) Hửụựng daón caựch trỡnh baứy
c) Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự
d) Vieỏt chớnh taỷ
e) Soaựt loói 
g) Chaỏm baứi 
v Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp chớnh taỷ 
Baứi 1
ẹaựp aựn:
truự mửa, chuự yự; truyeàn tin, chuyeàn caứnh; chụỷ haứng, trụỷ veà.
soỏ chaỹn, soỏ leỷ; chaờm chổ, loỷng leỷo; meọt moỷi, buoàn baừ.
Baứi 2
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
Yeõu caàu HS vieỏt caực tửứ sau: luùt loọi, luùc ủuùc, ruùt reứ, suựt boựng, cuùt.
GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS. 
Sụn Tinh, Thuỷy Tinh. 
Goùi 3 HS laàn lửụùt ủoùc laùi ủoaùn vieỏt.
ẹoaùn vaờn giụựi thieọu vụựi chuựng ta ủieàu gỡ?
Yeõu caàu HS quan saựt kú baứi vieỏt maóu treõn baỷng vaứ neõu caựch trỡnh baứy moọt ủoaùn vaờn.
Trong baứi coự nhửừng chửừ naứo phaỷi vieỏt hoa?
Haừy tỡm trong baứi thụ caực chửừ baột ủaàu bụỷi aõm r, d, gi, ch, tr; caực chửừ coự daỏu hoỷi, daỏu ngaừ.
ẹoùc laùi caực tieỏng treõn cho HS vieỏt vaứo baỷng con. Sau ủoự, chổnh sửỷa loói cho HS, neỏu coự.
GV yeõu caàu HS nhỡn baỷng cheựp baứi.
Thu vaứ chaỏm moọt soỏ baứi. Soỏ baứi coứn laùi ủeồ chaỏm sau. 
Goùi HS ủoùc ủeà baứi, sau ủoự toồ chửực cho HS thi laứm baứi nhanh. 5 HS laứm xong ủaàu tieõn ủửụùc tuyeõn dửụng.
Chia lụựp thaứnh caực nhoựm nhoỷ, sau ủoự toồ chửực cho HS thi tỡm tửứ giửừa caực nhoựm. Trong cuứng moọt khoaỷng thụứi gian, nhoựm naứo tỡm ủửụùc nhieàu tửứ ủuựng hụn thỡ thaộng cuoọc.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Yeõu caàu caực HS vieỏt sai 3 loói chớnh taỷ trụỷ leõn veà nhaứ vieỏt laùi cho ủuựng vaứ saùch, ủeùp baứi.
Chuaồn bũ: Beự nhỡn bieồn.
Haựt
4 HS leõn baỷng vieỏt baứi, caỷ lụựp vieỏt vaứo giaỏy nhaựp.
HS dửụựi lụựp nhaọn xeựt baứi cuỷa caực baùn treõn baỷng.
3 HS laàn lửụùt ủoùc baứi.
Giụựi thieọu veà vua Huứng Vửụng thửự mửụứi taựm. Õng coự moọt ngửụứi con gaựi xinh ủeùp tuyeọt vụứi. Khi nhaứ vua keựn choàng cho con gaựi thỡ ủaừ coự hai chaứng trai ủeỏn caàu hoõn.
Khi trỡnh baứy moọt ủoaùn vaờn, chửừ ủaàu ủoaùn phaỷi vieỏt hoa vaứ luứi vaứo moọt oõ vuoõng.
Caực chửừ ủửựng ủaàu caõu vaờn vaứ caực chửừ chổ teõn rieõng nhử Sụn Tinh, Thuỷy Tinh.
-tuyeọt traàn, coõng chuựa, choàng, chaứng trai, non cao, nửụực,
-gioỷi, thaỳm,
Vieỏt caực tửứ khoự, deó laón.
Vieỏt baứi.
2 HS laứmbaứi treõn baỷng lụựp. Caỷ lụựp laứm baứi vaứo Vụỷ baứi taọp Tieỏng Vieọt 2, taọp hai. 
HS chụi troứ tỡm tửứ.
Moọt soỏ ủaựp aựn: 
+ choồi rụm, sao choồi, chi chớt, chang chang, cha meù, chuự baực, chaờm chổ, chaứo hoỷi, chaọm chaùp,; truự mửa, trang troùng, trung thaứnh, truyeọn, truyeàn tin, trửụứng hoùc,
+ nguỷ say, ngoỷ lụứi, ngaồng ủaàu, thaờm thaỳm, chổ troỷ, treỷ em, bieồn caỷ,; ngoừ heùp, ngaừ, ngaóm nghú, xanh thaóm, kú caứng, roừ raứng, baừi caựt, soỏ chaỹn,
TOAÙN
 LUYEÄN TAÄP
I. Muùc tieõu
1Kieỏn thửực: Giuựp HS:
Hoùc thuoọc loứng baỷng chia 5 
2Kyừ naờng: 
Reứn luyeọn kyừ naờng vaọn duùng baỷng chia ủaừ hoùc
Cuỷng coỏ bieồu tửụùng veà 1/5
3Thaựi ủoọ:Ham thớch hoùc Toaựn
II. ẹoà duứng daùy hoùc
GV: Baỷng phuù.
HS: Vụỷ
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) Moọt phaàn naờm
3. Baứi mụựi 
Giụựi thieọu: (1’)
Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón luyeọn taọp
Baứi 1:Tớnh nhaồm
MT: cuỷng coỏ baỷng chia 5
Baứi 2: Tớnh nhaồm
MT: cuỷng coỏ baỷng nhaõn, chia 5.
Baứi 3:
MT: Aựp duùng baỷng chia 5 ủeồ giaỷi toaựn. 
Baứi 4: 
MT: Aựp duùng baỷng chia 5 vaứo giaỷi toaựn. 
Baứi 5: Hỡnh naứo ủaừ khoanh vaứo 1/5 soỏ con vaọt
MT: Cuỷng coỏ veà 1/5
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’) 
GV veừ trửụực leõn baỷng moọt soỏ hỡnh hoùc vaứ yeõu caàu HS nhaọn bieỏt caực hỡnh ủaừ toõ maứu 1/5 hỡnh
GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Luyeọn taọp.
Yeõu caàu HS tớnh nhaồm. Chaỳng haùn:
10 : 5 = 2	
30 : 5 = 6
Chửừa baứi, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Goùi HS ủoùc thuoọc loứng baỷng chia 5.
Hửụựng daón HS laàn lửụùt thửùc hieọn tớnh theo tửứng coọt, chaỳng haùn:
	5 x 2 = 10
	10 : 2 = 5
	10 : 5 = 2
Hoỷi: Moọt baùn noựi: “Khi bieỏt keỏt quaỷ cuỷa 5 x 2 = 10 ta coự theồ ghi ngay keỏt quaỷ cuỷa 10 : 2 = 5 vaứ10 : 5 maứ khoõng caàn tớnh”. Theo em baùn ủoự noựi ủuựng hay sai? Vỡ sao?
Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi
Coự taỏt caỷ bao nhieõu quyeồn vụỷ?
Chia ủeàu cho 5 baùn nghúa laứ chia ntn?
HS choùn pheựp tớnh vaứ tớnh
 35 : 5 = 7
Trỡnh baứy:
Baứi giaỷi
Soỏ quyeồn vụỷ cuỷa moói baùn nhaọn ủửụùc laứ:
35: 5 = 7 (quyeồn vụỷ)
	ẹaựp soỏ: 7 quyeồn vụỷ
Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi 
HS choùn pheựp tớnh vaứtớnh 
25 : 5 = 5
Trỡnh baứy
Baứi giaỷi
Soỏ ủúa cam laứ:
25 : 5 = 5 (ủúa cam)
	ẹaựp soỏ: 5 ủúa cam
 Hửụựng daón HS quan saựt tranh veừ roài thi ủua traỷ lụứi:
 Hỡnh ụỷ phaàn a) coự 1/5 soỏ con voi ủửụùc khoanh vaứo.
Nhaọn xeựt vaứ tuyeõn dửụng ủoọi thaộng cuoọc.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
Chuaồn bũ: Luyeọn taọp chung.
Haựt
HS caỷ lụựp quan saựt hỡnh vaứ giụ tay phaựt bieồu yự kieỏn.
1 HS laứm baứi treõn baỷng lụựp. Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp.
2 HS ủoùc thuoọc loứng baỷng chia 5 trửụực lụựp, caỷ lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt 
4 HS leõn baỷng laứm baứi, moói HS laứm 1 coọt tớnh trong baứi.
Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp.
Baùn ủoự noựi ủuựng vỡ 2 pheựp chia
10 : 2 = 5 vaứ10 : 5 laứ caực pheựp chia ủửụùc laọp ra tửứ pheựp nhaõn 5 x 2 = 10. Khi laọp caực pheựp chia tửứ 1 pheựp tớnh nhaõn naứo ủoự, neỏu ta laỏy tớch chia cho thửứa soỏ naứy thỡ seừ ủửụùc keỏt quaỷ laứ thửứa soỏ kia.
1 HS ủoùc ủeà baứi
Coự taỏt caỷ 35 quyeồn vụỷ
Nghúa laứ chia thaứnh 5 phaàn baống nhau, moói baùn nhaọn ủửụùc moọt phaàn.
1 HS leõn baỷng laứm baứi, HS caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp.
1 HS ủoùc ủeà baứi
 HS caỷ lụựp tửù laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp.
2 daừy HS thi ủua. ẹoọi naứo nhanh seừ thaộng.
Mể THUAÄT
TAÄP VEế HOAẽ TIEÁT DAẽNG HèNH VUOÂNG, HèNH TROỉN
I. Muùc tieõu
HS nhaọn bieỏt ủửụùc hoaù tieỏt daùng hỡnh vuoõng, hỡnh troứn
Bieỏt caựch veừ hoaù tieỏt
Veừ ủửụùc hoaù tieỏt vaứ veừ maứu theo yự thớch 
II. ẹoà duứng daùy hoùc
GV: sửu taàm moọt soỏ hoaù tieỏt daùng hỡnh vuoõng, hỡnh troứn
 Moọt soỏ baứi veừ cuỷa hs naờm trửụực
HS: vụỷ taọp veừ, buựt chỡ, maứu veừ
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
1.OÅn ủũnh toồ chửực
2.Kieồm tra baứi cuừ
 (3’)
3.Baứi mụựi
a. Giụựi thieọu baứi
 (2’)
b. Quan saựt vaứ nhaọn xeựt
 (5’)
c. Caựch veừ hoaù tieỏt daùng hỡnh vuoõng, hỡnh troứn
 (8’)
d. Thửùc haứnh
 (15’)
e. Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự (3’)
g. Daởn do ứ(2’)
Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự moọt soỏ baứi veừ tranh ủeà taứi meù hoaởc coõ giaựo.
Giụựi thieọu moọt soỏ hoaù tieỏt daùng hỡnh vuoõng, hỡnh troứn.
Gụùi yự ủeồ hs thaỏy :
+ Hoaù tieỏt laứ hỡnh veừ ủeồ trang trớ ụỷ baựt, ủúa, aựo, tuựi xaựch
+ Hoaù tieỏt trang trớ raỏt phong phuự veà hỡnh daựng vaứ maứu saộc
-Cho hs xem hỡnh hửụựng daón trong boọ ẹDDH vaứ hửụựng daón caựch veừ :
+ Veừ hỡnh vuoõng, hỡnh troứn theo yự thớch
+ Keỷ caực ủửụứng truùc chia hỡnh ra nhieàu phaàn baống nhau ủeồ veừ hoaù tieỏt cho ủeàu
+ Coự theồ veừ nhieàu hoaù tieỏt khaực nhau ụỷ hỡnh vuoõng, hỡnh troứn
-Veừ leõn baỷng moọt soỏ hoaù tieỏt goùi yự cho hs quan saựt
- Gụùi yự caựch veừ maứu:
 + Caực hoaù tieỏt gioỏng nhau neõn veừ cuứng maứu
Neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp
Yeõu caàu hs laứm baứi vaứo vụỷ
Theo doừi hs laứm baứi
Choùn , hửụựng daón hs nhaọn xeựt, ủaựnh giaự moọt soỏ baứi veừ theo yự thớch
Daởn hs veà nhaứ tỡm vaứ xem theõm caực hoaù tieỏt khaực. Quan saựt con vaọt nuoõi ụỷ trong nhaứ.
Quan saựt moọt soỏ hoaù tieỏt hỡnh vuoõng vaứ nhaọn xeựt
-Theo doừi thaày hửụựng daón veừ treõn baỷng lụựp
-Thửùc haứnh veừ hoaù tieỏt daùng hỡnh vuoõng, hỡnh troứn
-Nhaọn xeựt baứi veừ cuaỷ baùn
BGH kí duyệt........................................................
.........
.........
.
.........
.........
.........
.........

Tài liệu đính kèm:

  • docT24,25.doc