Giáo án Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 34: Từ trái nghĩa. Từ chỉ nghề nghiệp - Phạm Thị Ninh

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 34: Từ trái nghĩa. Từ chỉ nghề nghiệp - Phạm Thị Ninh

I/ Mục tiêu :

-Dựa vào bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm được từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống trong bảng (BT1); nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước (BT2)

-Nêu được ý thích hợp về công việc ( cột b) phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp (cột a) BT3

II/ Chuẩn bị :

- Kẻ sẵn bảng bài tập 3.

III/ Hoạt động dạy và học :

 

doc 1 trang Người đăng huyennguyen1411 Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 1592Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 34: Từ trái nghĩa. Từ chỉ nghề nghiệp - Phạm Thị Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp 2 Tuần 34
Luyện từ và câu :
Từ trái nghĩa. Từ chỉ nghề nghiệp
I/ Mục tiêu : 
-Dựa vào bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm được từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống trong bảng (BT1); nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước (BT2)
-Nêu được ý thích hợp về công việc ( cột b) phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp (cột a) BT3 
II/ Chuẩn bị :
Kẻ sẵn bảng bài tập 3.
III/ Hoạt động dạy và học :
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1/ Bài cũ : 
Tìm các từ chỉ nghề nghiệp mà em biết.
Đặt câu với từ: Đoàn kết, anh dũng, dũng cảm.
2/ Bài mới : Giới thiệu bài
HĐ1 : HD làm bài tập
Bài tập 1: Tìm được các từ trái nghĩa
Giáo viên nhận xét, chốt ý
Bài tập 2: Giải nghĩa được các từ bằng từ trái nghĩa
Giáo viên nhận xét, chốt ý
Bài tập 3: Chọn được các từ ngữ ở cột A thích hợp với cột B
Hoạt động nối tiếp :
Nhận xét chung
Dặn dò
 2 học sinh trả bài
Nêu yêu cầu bài tập
Đọc thầm bài: “ Đàn bê của anh H6”
Thảo luận nhóm đôi
Trình bày trước lớp
Nêu yêu cầu bài tập
Thảo luận nhóm 6
Trình bày trước lớp
Đọc lại bài tập đã hoàn chỉnh
Nêu yêu cầu bài tập
Đọc các từ ngữ chỉ nghề nghiệp, chỉ công việc
Làm bài vào vở + bảng
2 học sinh đọc lại bài

Tài liệu đính kèm:

  • docLTVC L2 Tuan 34.doc