Giáo án lớp ghép 4 + 5 - Năm học 2012 - 2013 - Tuần 22

Giáo án lớp ghép 4 + 5 - Năm học 2012 - 2013 - Tuần 22

Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

- Rút gọn được phân số

- Quy đồng được mẫu số hai phân số .

-Giáo duch hs yêu thích môn học Tập đọc

LẬP LÀNG GIỮ BIỂN

- Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn , giọng đọc thay đổi phù hợp với nhân vật .

- Hiểu nội dung Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển .

- Tranh và bảng phụ

 

doc 42 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 26/11/2019 Lượt xem 113Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp ghép 4 + 5 - Năm học 2012 - 2013 - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22: TỪ NGÀY : 21 / 01 / 2013 ĐẾN 25 / 01 / 2013.
 Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013.
Ngày soạn : 19/ 1 / 2013
Ngày giảng : 21 / 1 /2013 . 
Sáng 	
Tiết 1
CHÀO CỜ : HOẠT ĐỘNG ĐẦU TUẦN
	Tiết 2
I.MỤC TIÊU 
II.ĐDDH
Toán 
LUYỆN TẬP CHUNG
- Rút gọn được phân số 
- Quy đồng được mẫu số hai phân số .
-Giáo duch hs yêu thích môn học 
Tập đọc 
LẬP LÀNG GIỮ BIỂN
- Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn , giọng đọc thay đổi phù hợp với nhân vật .
- Hiểu nội dung Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển .
- Tranh và bảng phụ 
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
TG
HĐ
NTĐ4
NTĐ5
3
5
6
7
6
4
3
 4
1
2
3
4
5
6
7
 8
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài ghi bảng 
Gọi HS đọc y/c bài tập 1 HD làm bài 
- HS: Làm bài 1: Rút gọn các phân số 
- GV: Chữa bài chốt bài giải đúng 
HD cho HS làm bài tập 2 
 Phân số nào bằng 
- HS: Làm bài Các PS bằng 
- GV: Nhận xét bài làm của HS chốt bài giải đúng 
HD cho HS làm bài tập 3
- HS : Làm B3: Quy đồng MS các phân số 
a) và ta có 
b) và ta có
c) và (MSC: 36)
Ta có: 36: 9 = 4; 36 : 12 = 3
- GV: Nhận xét bài làm của HS chốt bài giải đúng 
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS : Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi về bài Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng .
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài: 
Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài:
HS: 1em đọc toàn bài ,cả lớp cùng theo dõi và đọc thầm trong SGK 
GV: Chia đoạn cho HS đọc nối tiếp 4 đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm .
- HS: Đọc nối tiếp từng đoạn trong bài và đọc các từ khó trong bài 
GV: Giải nghĩa các từ khó ,hướng dẫn cho HS đọc bài theo cặp 
HS: Luyện đọc bài theo cặp 
1-2em đọc toàn bài
- GV: Đọc mẫu toàn bài 
HD cho HS tìm hiểu nội dung bài 
- HS: Đọc bài và trả lời các câu hỏi 
+ Bài văn có những nhân vật nào?
+ Bố và ông của Nhụ bàn với nhau việc gì?
+ Bố Nhụ nói “con sẽ họp làng”, chứng tỏ ông là người thế nào?
+ Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?
+ Hình ảnh làng chài mới ngoài đảo hiện ra như thế nào qua lời nói của bố Nhụ?
+ Tìm những chi tiết cho thấy ông Nhụ suy?
- GV: Gọi HS trả lời các câu hỏi ,nhận xét bổ sung thêm 
Nêu nội dung chính của bài 
- HS: Nối tiếp nhau đọc lại toàn bài và nêu giọng đọc của bài 
- GV: Hướng dẫn cho HS đọc diễn cảm 
đoạn 4 
- HS: Luyện đọc diễn cảm đoạn văn trong nhóm 2 và thi đọc trước lớp 
- GV: Gọi HS thi đọc nhận xét bài đọc của HS chốt bài giải đúng
4. Củng cố. - Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò. - Về nhà làm bài trong VBT, chuẩn bị bài sau: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3
I.MỤC ĐÍCH Y/C 
II.ĐDDH
Tập đọc 
 SẦU RIÊNG
- Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Bước đầu biết đọc một đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi tả 
- Hiểu ND : Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa , quả và nét độc đáo về dáng cây .
- Tranh minh hoạ bài đọc sgk.
- Bảng phụ viết câu, đoạn cần hướng dẫn hs đọc.
Toán 
LUYỆN TẬP 
- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 
- Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản 
- Nội dung bài
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
TG
HĐ
NTĐ4
NTĐ5
3
5
6
7
6
4
3
 4
1
2
3
4
5
6
7
 8
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài:
Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài . Gọi HS đọc bài 
- HS: 1em đọc toàn bài ,cả lớp cùng theo dõi và đọc thầm trong SGK 
- GV: Chia đoạn cho HS đọc nối tiếp 3 đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm .
- HS: Đọc nối tiếp từng đoạn trong bài và đọc các từ khó trong bài 
- GV: Giải nghĩa các từ khó ,hướng dẫn cho HS đọc bài theo cặp 
- HS: Luyện đọc bài theo cặp 
1-2em đọc toàn bài
- GV: Đọc mẫu toàn bài 
HD cho HS tìm hiểu nội dung bài 
HS: Đọc bài và trả lời các câu hỏi 
- Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?
- Miêu tả những nét đặc sắc của hoa, quả, dáng cây sầu riêng.
- Câu văn nào nói lên tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng?
- GV: Gọi HS trả lời các câu hỏi ,nhận xét bổ sung thêm 
Nêu nội dung chính của bài 
- HS: Nối tiếp nhau đọc lại toàn bài và nêu giọng đọc của bài 
GV: Hướng dẫn cho HS đọc diễn cảm 
đoạn 1
- HS: Luyện đọc diễn cảm đoạn văn trong nhóm 2 và thi đọc trước lớp 
- GV: Gọi HS thi đọc nhận xét bài đọc của HS chốt bài giải đúng
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS : Nêu lại quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật .
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài: HD làm Bài tập 1 (110): 
Cho HS làm vào nháp.
- HS: Trình bày Bài giải:
Sxq = 1440 dm2
Stp = 2190 dm2
 b, Sxq = m2 ; Stp = m2
- GV: Cho HS đổi nháp, chấm chéo. GV nhận xét.
Gọi HS đọc y/c BT2 
- HS: Làm Bài tập 2 (110): 
 Bài giải:
 Đổi : 1,5m = 15dm ;0,6m = 6dm
Diện tích xung quanh của thùng tôn đó là:
 (15 + 6) x 2 x 8 = 336 (dm2)
Diện tích quét sơn là:
 336 + 15 x 6 = 426 (dm2)
 Đáp số: 426 dm2.
- GV: Nhận xét bài làm của HS chốt bài giải đúng 
4. Củng cố - Nhận xét chung giờ học .
5. Dặn dò. -Về nhà học và làm bài, chuẩn bị bài sau
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4
I.MỤC TIÊU 
II.ĐDDH
Đạo đức 
LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI
 ( TIẾT 2)
- Biết ý nghĩa của việc cư sử lịch sự với mọi người 
- Nêu được ví dụ về cư xử lịch sự với mọi người .
- Biết cư sử lịch sự với mọi người xung quanh .
- Nội dung bài
Đạo đức 
ỦY BAN NHÂN DÂN (PHƯỜNG) XÃ EM ( TIẾT 1)
- Bước đầu biết vai trò quan trọng của UBND xã (phường) đối với cộng đồng 
- Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã( phường) đối với trẻ em trên đậi bàn. 
- Biết trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã phường 
- Có ý thức tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã phường .
- Phiếu câu hỏi 
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
TG
HĐ
NTĐ4
NTĐ5
3
5
6
7
6
4
3
1
2
3
4
5
6
7
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS : Nêu lại thế nào là lịch sự với mọi người?
3. Bài mới.
- GV: Nhận xét. Giới thiệu bài ghi bảng 
Hướng dẫn thực hành:
- HS : Làm việc theo nhóm 
Thảo luận biết cư xử lịch sự và không đồng tình với những người bất lịch sự.
- GV: Gọi HS trả lời các câu hỏi , nhận xét bổ sung thêm , chốt bài đúng 
+ ý kiến đúng: c, d.
+ ý kiến sai: a,b,đ.
HD Hoạt động 2: Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh:
- HS: Thảo luận nhóm.
Các nhóm đóng vai và trình bày trước lớp 
- GV: Quan sát các nhóm và gọi các và HS thêm cho các nhóm 
- HS: Các nhóm trình bày trước lớp , các nhóm khác nhận xét bổ sung thêm 
Nhận xét, trao đổi về các vai diễn.
- GV: Nhận xét từng nhóm
 Kết luận: 
 “Lời nói chẳng mất tiền mua
 Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
- HS: Nối tiếp nhau đọc nội dung ghi nhớ trong SGK 
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS : Nêu phần ghi nhớ bài trước 
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài ghi bảng , chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm xử lí một tình huống.
- HS: Xử lí các tình huống 
+ Nhóm 1: Tình huống a: Nên vận động các bạn tham gia kí tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.
+ Nhóm 2: Tình huống b: Nên đăng kí sinh hoạt hè tại nhà văn hoá của phường.
+ Nhóm 3: Tình huống c Nên bàn với gia đình chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập, ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt.
- GV : Mời đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV kết luận: 
HD Bày tỏ ý kiến (bài tập 4, SGK) GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 
- HS: Đóng vai góp ý kiến cho UBND xã (thị trấn) về các vấn đề có liên quan đến trẻ em ; tổ chức ngày 1 tháng 6, ngày rằm trung thu cho trẻ em ở địa phương,Mỗi nhóm chuẩn bị ý kiến về một vấn đề.
- GV: Gọi đại diện từng nhóm lên trình bày.
- GV kết luận: UBND xã (thị trấn) luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. Trẻ em tham gia các hoạt động xã hội tại xã (thị trấn) và tham gia đóng góp ý kiến là một việc làm tốt.
- HS: Đọc lại nội dung ghi nhớ của bài 
- GV: Nêu lại nội dung bài .
4. Củng cố. - Nhận xét giờ học. 
5, Dặn dò. - Chuẩn bị bài sau . 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TIẾT 5 :ÂM NHẠC
GV CHUYÊN DẠY
Chiều :Tiết 1+2
Tiếng việt
ÔN TẬP
-Cho hs luyện đọc lại các bai tập đọc tuần 21,22 đã học và trả lời câu hỏi trong sgk.
-Ôn lại các bài tập,Luyện từ & câu trong tuần 21 và tập làm văn tả cây cối.
-HS khá -giỏi biết đọc diễn cảm bài tập đọc,và trả lời câu hỏi ngoài chuẩn kiến thức, 
Toán
ÔN TẬP
-Cho hs ôn lại và làm các bài tập bài tập ,2, 3/ 106 .BT 2 ,/108,làm BT trong VBT.
-Cho hs yếu ôn lại các bảng nhân ,chia và làm BT về nhân số có 5,6 chữ số với số có 1 chữ số,chia cho số có 2 chữ số.
-Cho hs yếu thực hiện các phép cộng ,trừ nhân chia đơn giản do GV yêu cầu.
-Hs yếu làm BT về viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
 Tiết 3
Toán
ÔN TẬP
-Cho hs ôn lại và làm các bài tập Phép nhân ,chia BT,2,3/117 BT 4,5/118 sgk.
-Cho hs yếu ôn lại các bảng nhân ,chia và làm BT về chia ba số cho một chữ số.
-Cho hs yếu thực hiện các phép cộng ,trừ,nhân đơn giản có nhớ 1,2 lần,GV tự cho hs làm ,ôn lại kiến thức lớp,Ôn lại bảng nhân và chia .
Tiếng việt
ÔN TẬP
-Cho hs luyện đọc lại các bai tập đọc tuần 21,22 và trả lời câu hỏi trong sgk.
-Ôn lại các bài tập làm văn về tVăn kể chuyện .,Luyện từ &  ... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2
I.MỤC TIÊU 
II.ĐDDH
 Khoa học
 ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG
- Nêu ví dụ về :
+ Tác hại của tiếng ồn: tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ (đau đầu, mất ngủ); gây mất tập chung trong công việc, học tập.
+ Một số biện pháp chống tiếng ồn 
- Thực hiện các quy định không gây ra tiếng ồn nơi cộng cộng .
- Biết cách phòng chống tiếng ồn trong cuộc sống .
- Tranh, ảnh về các loại tiếng ồn và việc phòng chống.
Tập làm văn 
KỂ CHUYỆN: KIỂM TRA VIẾT
- Viết được bài văn kể chuyện thoe gợi ý trong SGK . Bài văn rõ ý cốt truyện , nhân vật , ý nghĩa , lời kể tự nhiên .
- Bảng lớp ghi tên một số truyện đã đọc, một vài truyện cổ tích.
- Giấy kiểm tra.
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
TG
HĐ
NTĐ4
NTĐ5
3
5
6
7
6
4
3
 4
1
2
3
4
5
6
7
 8
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS: Nêu lại Vai trò của âm thanh trong cuộc sống? ích lợi của việc ghi lại âm thanh ?
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài ghi bảng 
* Tìm hiểu nguồn gây tiếng ồn:
HS : Làm việc theo nhóm. Quan sát hình sgk trang 88. Phân loại những tiếng ồn chính để nhận biết: Hầu hết các tiếng ồn đều do con người gây ra.
-GV: Gọi HS trả lời trước lớp ,nhận xét bổ sung thêm ghi bảng 
* Tìm hiểu về tác hại của tiếng ồn và biện pháp phòng chống:
- HS : Thảo luận nhóm 3 về tác hại và cách phòng chống tiếng ồn.
? Nêu tác hại của tiếng ồn
? Cách phòng chống tiếng ồn
- GV: Gọi HS trả lời trước lớp, nhận xét ý đúng. Kết luận: sgk.
Cho HS làm phiếu bài tập 
- HS: Nêu các việc nên / không nên làm để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người xung quanh.
- GV: Gọi HS trả lời, nhận xét thêm 
Nêu lại nội dung bài học 
- HS: Đọc nội dung bài học
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài ghi bảng Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra:
- HS : Nối tiếp nhau đọc 3 đề kiểm tra trong SGK.
- GV: Nhắc HS: Đề 3 yêu cầu các em kể truyện theo lời một nhân vật trong truyện cổ tích. Các em cần nhớ yêu cầu của kiểu bài này để thực hiện đúng. 
- HS : Nối tiếp nhau nói đề bài các em chọn.
- HS làm bài kiểm tra:
HS viết bài vào giấy kiểm tra.
- GV: Yêu cầu HS làm bài nghiêm túc.
-GV: Hết thời gian GV thu 
4. Củng cố: - GV nhận xét giờ học. 
5. Dặn dò - Về nhà làm bài trong VBT và chuẩn bị bài sau. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3 
THỂ DỤC BÀI 44:NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
TRÒ CHƠI “ ĐI QUA CẦU ”
I. MỤC TIÊU:
 - Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy nhẹ nhàng. Biết cách so dây, quay dây và bật nhảy mỗi khi dây đến.
 - Trò chơi “ Đi qua cầu” Yêu cầu h/s lắm được cách chơi, luật chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 - Địa điểm: Trên sân trường được vệ sinh sạch sẽ. 
 - Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi. 
III - TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
 Đ/L
Phương pháp - Tổ chức
1. Phần mở đầu:
a, Nhận lớp:
- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
b, Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập.
- Xoay các khớp, ép dây chằng
- Bài TDPTC.
- Chơi trò chơi khởi động (GV chọn)
2. Phần cơ bản:
a, Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân:
- Thi đua giữa các tổ với nhau.
b, Trò chơi
“ Đi qua cầu”
3. Phần kết thúc:
- Thả lỏng. Hệ thống bài.
- Gv nhận xét giờ học và giao bài về nhà
4-6'
1-2'
3-4'
1v/5m
2lx8n
 2lx8n
22-24'
14-16'
6-8'
4-5’
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
Gv
- GV điều kiển 1-2 lần.
- Chia tổ ra ôn luyện thay nhau điều khiển, Gv uốn lắn chỉnh sưa sại.
- H/s quan sát nhận xét – Gv nhận xét 
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cho h/s chơi thử và chơi chính chức cho h/s chơi.
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 Gv
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4
I.MỤC TIÊU 
II.ĐDDH
Toán 
LUYỆN TẬP
- Biết so sánh hai phân số .
-Làm được các bài tập trong sgk.
-Giáo dục hs yêu thích học toán.
-sgk ,vbt.
Khoa học 
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC 
- Nêu ví dụ về sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong đời sống, sản xuất .
- Sử dụng năng lượng gió : điều hoà khí hậu, làm khô, chạy động cơ.
- Sử dụng năng lượng nước chảy: quay guồng nước ,chạy máy phát điện,
- Biết nếu sử dụng các loại năng lượng này sẽ góp phần 	
- Chuẩn bị theo nhóm :ống bìa , chậu nước 
- Tranh ảnh về sử dụng năng lượng của gió, nước chảy
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
TG
HĐ
NTĐ4
NTĐ5
3
6
6
7
6
5
1
2
3
4
5
6
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
- GV : Giới thiệu bài ghi bảng 
Hướng dẫn luyện tập:Gọi HS đọc y/c BT1 HD làm 
- HS: Làm Bài 1 ( a,b) So sánh hai phân số:
a, < 
b, và = nên < 
 hay < 
- GV: Chữa bài, nhận xét chốt bài giải đúng 
Gọi HS đọc y/c bài tập 2 HD làm 
- HS: Bài 2 ( a,b) Làm bài cá nhân.
a. 
Vì Nên 
Ta có: và nên 
- GV: Chữa bài, nhận xét chốt bài giải đúng 
HD cho HS làm bài 3
-HS: Làm Bài 3 So sánh hai phân số:
 > ; > 
- GV: Chữa bài chốt bài giải đúng
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài ghi bảng 
HD Thảo luận về năng lượng gió. GV phát phiếu thảo luận. 
-GV: Thảo luận về năng lượng gió
-Vì sao có gió? Nêu một số ví dụ về tác dụng của năng lượng gió trong tự nhiên
-Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì? Liên hệ thực tế ở địa phương
-HS :HĐ theo nhóm. Quan sát tranh 1,2,3 SGK
Thảo luận các câu hỏi
Trình bày trước lớp 
Góp ý bổ sung
GV : Thảo luận về năng lượng nước chảy
-Nêu một số ví dụ về tác dụng của năng lượng nước chảy trong tự nhiên?
-Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì? Liên hệ thực tế ở địa phương
-HS : Thực hành: “Làm quay tua bin”
-GV : Hướng dẫn hs thực hành theo nhóm
-Đổ nước làm quay tua bin theo mô hình tua bin nước,
NL:Tác dụng của năng lượng gió,năng lượng nước chảy trong tự nhiên .
Những thành tựa trong việc khai thác để sử dụng năng lượng gió năng lượng nước chảy
-HS : Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV
đọc thuộc mục bạn cần biết
4. Củng cố: - GV nhận xét giờ học. 
5. Dặn dò: - Về nhà làm bài trong VBT và chuẩn bị bài sau. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
TIẾT 5. SINH HOẠT .HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN TUẦN 22.
I, Mục tiêu : 
- GV nắm lại tình hình học tập, nề nếp của lớp sau một tuần học tập . Từ đó đề ra các biện pháp giúp hs khắc phục thiếu sót , yếu kém trong học tập , đồng thời động viên kịp thời những học sinh tiến bộ trong học tập.
-Tiếp tục phát động học sinh tham gia trang trí lớp đầy đủ nhằm mục đích trang bị cho lớp học xanh -sạch - đẹp.
- Phát động phong trào thi đua học tốt, tiếp tục kèm cặp học sinh yếu kém vào các buổi học , hay nhóm học tập. Có sự chỉ đạo tốt cho học sinh giỏi kèm cặp HS yếu. 
- Nêu nhiệm vụ học tập và chương trình học ở tuần 22.
- Nhận xét các hoạt động diễn ra trong tuần qua về ưu điểm và khuyết điểm còn tồn tại trong tuần vừa qua.
- Đề ra phương hướng hoạt động trong tuần tới.
II. Nội dung sinh hoạt
 1,Nội dung sinh hoạt
 -Lớp trưởng nhận xét đánh giá các hoạt động của lớp diễn ra trong tuần vừa qua.
 *,GV nhận xét chung:
 +, Đạo đức: Đa số các em ngoan ngoãn, kính thầy yêu bạn đoàn kết hoà nhã với bạn bè,giúp đỡ bạn gặp khó khăn.
 +, Học tập: Các em đi học tương đối đều, tuy nhiên vẫn có em nghỉ học không có lí do: Tẩn A thiên,Lý Xa Sảm .
 -Có ý thức học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp:Ẳn ,Ninh ,Ngọc .Tuy nhiên vẫn có bạn lười học: Hà ,Hồng ,Thiên,Mẩy.... .
- Trong tuần qua các em đã có ý thức học bài và làm bài trước khi đến lớp,trong lớp chú ý nghe giảng hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài,bên cạnh đó vẫn còn hiện tượng nói chuyện trong giờ học cần khắc phục trong tuần tới .
 +, Các hoạt động khác:
 - Tham gia nhiệt tình các buổi thể dục giữa giờ tập các động tác đều, đẹp, hát đều, múa đẹp. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh xung quanh trường lớp sạch sẽ.
III. Phương hướng hoạt động tuần tới:
 -Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng năm mới .Tham gia các hoạt động phong trào bề nổi nhiệt tình: TDTT- văn nghệ- ca múa hát tập thể, vệ sinh cá nhân , xung quanh trường lớp sạch sẽ.
- Duy trì số lượng 100% HS đến lớp,đảm bảo chất lượng dạy và học .
- HS đi học đều,đúng giờ trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài .
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường,lớp .
-Khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại trong tuần 22 ,phát huy những ưu điểm đã đạt được trong tuần tới .

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 22.doc