Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 14 - Tiết: Phép cộng trong phạm vi 9

Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 14 - Tiết: Phép cộng trong phạm vi 9

1. Mục tiêu:

Giúp học sinh :

- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9

- Biết làm tính cộng trong phạm vi 9

2. Đồ dùng dạy - học :

* Giáo viên : -Mô hình vật thật phù hợp với các hình vẽ trong bài học

 - Bộ đồ dùng toán của GV

* Học sinh : - Bảng phấn, VBT toan.

 

doc 4 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 03/11/2018 Lượt xem 431Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 14 - Tiết: Phép cộng trong phạm vi 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán 
Tuần : 14 	 
Tiết số: 	
Thứ .. ngày ..thángnăm 200
Tên bài dạy: Phép cộng trong phạm vi 9
Mục tiêu:
Giúp học sinh :
Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9
Biết làm tính cộng trong phạm vi 9
Đồ dùng dạy - học :
* Giáo viên : 	-Mô hình vật thật phù hợp với các hình vẽ trong bài học
 - Bộ đồ dùng toán của GV	
* Học sinh : - Bảng phấn, VBT toan. 
Các hoạt động dạy và học:
Thời gian
Nội dung các hoạt động dạy học
Phương pháp hình thức 
tổ chức
ĐDDH
5'
Kiểm tra:
-GV Gọi HS lên bảng làm các phép tính trừ trong phạm vi 8.
-GV cho HS dưới lớp đặt tính theo cột dọc (làm vào bảng con)
-GV hỏi khi đặt tính theo cột dọc các con phải chú ý điều gì?
-GV nhận xét, cho điểm
-3 HS lên bảng
-HS làm tính vào bảng con
-HS trả lời
Bảng con
C. Bài mới :
2'
1. Giới thiệu bài : Hôm nay học bài "Phép cộng trong phạm vi 9"
-HS nhắc lại
20’
2. Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9
10'
a. Hướng dẫn HS thành lập CT
8 + 1 = 9 ; 1 + 8 = 9
Bước 1:
Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ trong sách rồi nêu bài toán.
VD: “ Nhóm bên trái có 8 cái mũ, nhóm bên phải có 1 cái mũ. Hỏi tất cả có bao nhiêu cái mũ?
Bước 2:
-Hướng dẫn HS đếm số mũ ở cả 2 nhóm rồi nêu câu trả lời đầy đủ:
GV: Tất cả có bao nhiêu cái mũ?
-“8 và 1 là mấy”
-Vậy 8 + 1 = mấy?
-GV viết bảng
HS quan sát tranh và sử dụng đồ dùng toán
-HS trả lời 
Bước 3:
-Giúp HS quan sát hình vẽ để rút ra nhận xét: “8 cái mũ và 1 cái mũ” cũng như “1 cái mũ và 8 cái mũ”, do đó : “8 + 1 cũng bằng 1 + 8”
-GV chỉ HS đọc 2 phép tính:
8 + 1 = 9
1 + 8 = 9
-Đọc và nêu phép tính
-HS quan sát hình vẽ rút ra nhận xét
-Viết 9 vào kết quả phép tính 
1 + 8.
-Đọc phép tính
3. Hướng dẫn HS thành lập các công thức
7 + 2 = 9 ; 2 + 7 = 9
6 + 3 = 9 ; 3 + 6 = 9
4 + 5 = 9 ; 5 + 4 = 9
- Tiến hành tương tự như ở phần 2
-Thao tác trên hình vuông, hình tròn
-Nêu đề toán. Đọc và viết phép toán
4. Hướng dẫn HS bước đầu ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9
Đọc bảng cộng 9:
-Hỏi: 7 + 2 = ...., 6 + 3 = ....,
5 + ..... = 9, 9 = 2 + ...., 1 + .... = 9,
9 = .... + 2.
-GV che ô số , xoá dần số để HS học thuộc
-HS đọc
2'
*Nghỉ giữa giờ
C. Luyện tập
Bài 1: Tính
 8 4
+1 + 5
...... .......
-GV cho HS nêu yêu cầu của bài và nêu cách làm
Chốt ý: Khi thực hiện phép tính cột dọc các con chú ý điều gì?
-HS làm bài và chữa bài
-HS trả lời
13’
Bài 2: Tính
8 + 1 = .......
4 + 5 = ........
-GV cho HS nêu yêu cầu của bài và nêu cách làm
-HS làm bài và chữa bài
-HS tự nêu
Bài 3: Tính
5 + 3 + 1 =
5 + 2 + 2 =
-GV cho HS nêu yêu cầu của bài và nêu cách làm
-Nhận xét cách tính kết quả 3 phép tính ở các cột
-HS làm bài và chữa bài.
Bài 4: Nối theo mẫu:
 4 + 5
6 + 3 9 2 + 5 
 9 + 0
-GV cho HS nêu yêu cầu của bài và nêu cách làm
-HS làm bài và chữa bài
Bài 5:Viết phép tính thích hợp:
Cho HS nêu yêu cầu của bài.
-Yêu cầu HS quan sát tranh rồi đặt đề toán.
-Khuyến khích HS ghi được 2 phép tính dựa vào tranh và nêu được bài toán phù hợp với phép tính đó
-HS làm bài và chữa bài
-HS trả lời
3’
D. Củng cố dặn dò: 
-Trò chơi củng cố
Nối phép tính với kết quả đúng
- Về nhà làm bài 2,3,4 (trang 76, 77)
2 + 7 7 3 + 6
4 + 5 9 4 + 4
1 + 8 8 5 + 2
-HS chơi 2 đội, mỗi đội 3 HS
Rút kinh nghiệm bổ sung:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docMon toan phep cong trong PV 9, tuan14.doc