Giáo án khối lớp 2 - Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Môn Toán - Đêximét

Giáo án khối lớp 2 - Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Môn  Toán - Đêximét

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Bước đầu giúp HS nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị Đêximét

 Nắm được quan hệ giữa đêximét và xăngtimét.

2. Kỹ năng: Biết làm các phép tính cộng, trừ với các số đo có đơn vị.

 Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vị.

3. Thái độ: HS yêu thích môn học, tích cực tham gia các hoạt động tiết học.

II. Chuẩn bị

- GV: * Băng giấy có chiều dài 10 cm

* Các thước thẳng dài 2 dm, 3 dm hoặc 4 dm với các vạch chia cm

- HS: SGK, thước có vạch cm

III. Các hoạt động

 

doc 2 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 09/11/2018 Lượt xem 392Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối lớp 2 - Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Môn Toán - Đêximét", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường :Tiểu học NGUYỄN HUỆ 	Tuần : 1
Ngày: 21/08/2009	KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: TOÁN
Lớp: 2/5
ĐÊXIMÉT
I. Mục tiêu
Kiến thức: Bước đầu giúp HS nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị Đêximét
 Nắm được quan hệ giữa đêximét và xăngtimét.
Kỹ năng: Biết làm các phép tính cộng, trừ với các số đo có đơn vị.
 Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vị.
Thái độ: HS yêu thích môn học, tích cực tham gia các hoạt động tiết học.
II. Chuẩn bị
GV: 	* Băng giấy có chiều dài 10 cm
* Các thước thẳng dài 2 dm, 3 dm hoặc 4 dm với các vạch chia cm
HS: SGK, thước có vạch cm
III. Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động
2. Bài cũ Luyện tập
2 HS sửa bài: 30 + 5 + 10 = 45
60 + 7 + 20 = 87
3. Bài mới 
Giới thiệu: Nêu vấn đề 
Phát triển các hoạt động
v Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài Đêximét
Cho HS nắm được tên gọi, ký hiệu của dm
Phát băng giấy cho HS yêu cầu HS đo độ dài và ghi số đo lên giấy.
Giới thiệu “10 xăngtimét còn gọi là 1 đêximét”
Ghi lên bảng đêximét.
Đêximét viết tắt là dm
Yêu cầu HS ghi số đo vừa đọc lên băng giấy cách số đo 10 cm.
Yêu cầu HS đọc kết quả rồi ghi bảng: 
	10 cm = 1 dm
1 dm bằng mấy cm?
Yêu cầu HS chỉ ra trên thước thẳng đoạn có độ dài 1 dm.
Yêu cầu HS chỉ ra trên thước đoạn dài 2 dm, 3 dm
v Hoạt động 2: Thực hành
- Làm bài tập về dm
* Bài 1: điền “ngắn hơn” hoặc “dài hơn” vào chỗ chấm.
Lưu ý: Câu a, b so sánh đoạn AB, CD với đoạn 1 dm.
Câu C, D so sánh với đoạn trực tiếp là AB và CD
* Bài 2: Tính (theo mẫu)
-Lưu ý: Không được viết thiếu tên đơn vị ở kết quả.
* Bài 3: Không thực hiện phép đo hãy ước lượng độ dài rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm.
Lưu ý: Không được dùng thước đo, chỉ ước lượng với 1 dm để đoán ra rồi ghi vào chỗ chấm.
v Hoạt động 3: Trò chơi
Thực hành đo
Phổ biến luật chơi: Gồm 2 đội, mỗi đội từ 3 đến 5 HS. Mỗi HS lần lựot chọn băng giấy sau đó đo chiều dài. Sau đó dám băng giấy lên bảng và ghi số đo theo qui định. Đội A ghi đơn vị đo là cm, đội B ghi đơn vị đo là dm.
4. Củng cố – Dặn dò 
Hoàn chỉnh bài tập 2 cột 3.
Tập đo các cột có độ dài từ 1 đến 10 dm
Nhận xét tiết học
- Hát
à (ĐDDH: băng giấy)
- Hoạt động lớp
- HS nêu cách đo, thực hành đo.
- Băng giấy dài 10 cm
- 1 vài HS đọc lại
- 1 vài HS đọc: Băng giấy dài 1 đêximét
- HS ghi: 10 cm = 1 dm
- 10 cm = 1 dm
- 1 dm = 10 cm
- Lớp thực hành trên thước cá nhân và kiểm tra lẫn nhau. 
- Băng giấy dài 20 cm
- Còn gọi là 2 dm
- 1 số HS lên bảng đo và chỉ ra.
- Lớp nhận xét
- Hoạt động cá nhân
à (ĐDDH: thước)
- HS đọc phần chỉ dẫn trong bài rồi làm.
- Sửa bài
- HS tự tính nhẩm rồi ghi kết quả
- Sửa bài
- HS đọc yêu cầu và thực hiện
- HS bốc thăm chọn đội A hoặc B
à (ĐDDH: thước)
	BGH	 Khối trưởng	 GV soạn
 NGUYỄN THÙY NHUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 5(1).doc