Giáo án khối lớp 2 - Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Môn Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: từ ngữ về học tập

Giáo án khối lớp 2 - Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Môn Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: từ ngữ về học tập

I. Mục tiêu

- Củng cố hiểu biết về từ và câu có liên quan đến học tập

- Làm quen với câu hỏi, sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để có câu mới.

- Biết dùng dấu chấm hỏi và trả lời câu hỏi .

- Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt .

II. Chuẩn bị

- GV: Bảng phụ, bảng cài

- HS: SGK

III. Các hoạt động

 

doc 2 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 09/11/2018 Lượt xem 174Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối lớp 2 - Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Môn Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: từ ngữ về học tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường :Tiểu học NGUYỄN HUỆ	Tuần : 2
Ngày: 26/8/2009	KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn:LUYỆN TỪ VÀ CÂU	
Lớp: 2/5 
	MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP
I. Mục tiêu
Củng cố hiểu biết về từ và câu có liên quan đến học tập
Làm quen với câu hỏi, sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để có câu mới.
 Biết dùng dấu chấm hỏi và trả lời câu hỏi .
Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt .
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ, bảng cài
HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động 
2. Bài cũ Luyện từ và câu
GV kiểm tra một số học sinh làm lại bài 2,4
Tìm từ chỉ :
Hoạt động của học sinh
Chỉ đồ dùng của học sinh
Chỉ tính nết của học sinh
Nhận xét
3. Bài mới 
Giới thiệu: 
Trong tiết hôm nay các em sẽ :
Củng cố những điều đã học về từ và câu
Học về câu hỏi và trả lời câu hỏøi
Học tên các tháng trong năm
Phát triển các hoạt động 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 1,2 
Ÿ Mục tiêu: Biết dùng từ đặt câu
Ÿ Phương pháp: Thực hành
- Bài 1 : Tìm các từ có tiếng : học, tập (học hành, tập đọc)
Bài 2 : Thi đặt câu với mỗi tư øtìm được
Đặt câu với từ tìm được ở bài 1
Với mỗi từ đăït 1 câu . Thầy cho học sinh trao đổi theo nhóm, các nhóm thi đua theo cách tiếp sức. Thầy chọn nhóm trọng tài gồm 3 học sinh. Sau mỗi học sinh đọc xong 1 câu, các trọng tài cùng đồng thanh nhận xét : đúng / sai. Thầy đếm số lượng câu. Nhóm nào đăït được đúng tất cả các câu, lại đăït nhiều câu hơn, nhanh hơn là thắng.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 3,4. 
Ÿ Mục tiêu: Biết sắp xếp từ tạo câu mới
Ÿ Phương pháp: Luyện tập .
Ghi các câu lên bảng
Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu
Ví dụ : Tên em là gì ?
Em tên là Văn Ngọc
Bài 3 :
Nêu yêu cầu đề bài : Từ 2 câu cho sẵn các em sắp xếp lại tạo câu mới .
v Hoạt động 3: Trò chơi .(ĐDDH:Bảng cài)
Chọn từ sắp xếp lại rồi gắn lên bảng cài
4. Củng cố – Dặn dò 
Câu hỏi dùng làm gì ?
Cuối câu hỏi đăït dấu gì ?
Có thể đảo vị trí các từ trong câu được không?
Thầy cho học sinh đọc ghi nhớ
Chuẩn bị : Bài tập đọc .
Hát
Học sinh nêu
- ĐDDH: Bảng cài
-Học sinh nêu miệng
-Học sinh đọc yêu cầu
-Hoạt động nhóm
-4 học sinh trong nhóm đứng lên lần lượt đọc câu mình đã đặt :
* Em học hành chăm chỉ
* Em thích môn tập đọc
- ĐDDH: Bảng phụ
- Đánh dấu chấm hỏi vào câu
- 3 học sinh lên bảng làm. Lớp viết
 vào vở, câu trả lời viết ở dòng dưới câu hỏi. Cuối câu đăït dấu chấm
- Sắp xếp lại các từ để chuyển mỗi câu thành 1 câu mới.
- 1 học sinh làm mẫu :
* Bác Hồ rất yêu thiếu nhi 
à Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ 
- Lớp làm miệng
- Lớp viết bài vào vở
- Câu hỏi dùng để hỏi
- Đặt dấu hỏi
- Được, nó sẽ tạo thành 1 câu mới.
	BGH	Khối trưởng	GV soạn
	NGUYỄN THÙY NHUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docLTVC(2).doc