Giáo án giảng dạy lớp 2 - Tuần 28 năm 2010

Giáo án giảng dạy lớp 2 - Tuần 28 năm 2010

I. Mục đích yêu cầu:

- - Ham thích môn học.

II . Đồ dùng dạy học :

 -Tranh minh hoạ bài tập đọc.

 -Bảng phụ ghi sẵn câu cần luyện đọc .

III . Các hoạt động dạy học :

 

doc 26 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 25/11/2017 Lượt xem 380Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án giảng dạy lớp 2 - Tuần 28 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUÇN 28
Thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2010
Ho¹t ®éng tËp thĨ : NHÁÛN XẸT ÂÁƯU TUÁƯN
 ------------------- ------------------	
Tập đọc : KHO BÁU
I. Mục đích yêu cầu: 
- §äc rµnh m¹ch toµn bµi; ng¾t, nghØ h¬i ®ĩng ë c¸c dÊu c©u vµ cơm tõ râ ý.
 - HiĨu ND: Ai yªu quý ®Êt ®ai, ch¨m chØ lao ®éng trªn ®ång ruéng, ng­êi ®ã cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phĩc (Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái 1, 2, 3, 5 - HS kh¸, giái tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái 4)
- Ham thích môn học.
II . Đồ dùng dạy học : 
 -Tranh minh hoạ bài tập đọc.
 -Bảng phụ ghi sẵn câu cần luyện đọc .
III . Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1. Kiểm tra bài cũ : 
 - GV nhận xét bài kiểm tra giữa HKII.
2 . Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa . 
Tiết 1
a. Luyện đọc :
 - GV đọc mẫu tóm tắt nội dung:
Ai biết quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
 + Bài này chia làm mấy đoạn ? Nêu rõ từng đoạn 
 - Gọi HS đọc bài .
* Hướng dẫn phát âm:
 -Yêu cầu HS tìm và nêu từ khó . 
 - GV chốt lại và ghi bảng : 
hai sương, mặt trời, cấy lúa, đàng hoàng, làm lụng 
 - GV đọc mẫu . 
+ Em hiểu đàng hoàng là thế nào ?
 + Hão huyền là thế nào ?
 + Hai sương một nắng nghĩa là gì ?
* Luyện đọc câu văn dài 
 - Ngày xưa, / có hai vợ chồng người nông dân kia / quanh năm hai sương một nắng,/ cuốc bẫm cày sâu.// Hai ông bà / thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng / và trở về nhà khi đã lặn mặt trời .//
 GV hướng dẫn đọc và đọc mẫu .
 -Đọc từng câu 
 -Đọc từng đoạn .
- Thi đọc từng đoạn . 
- GV nhận xét tuyên dương HS đọc tốt . 
-Đọc toàn bài . 
 -Đọc đồng thanh . 
Tiết 2
b .Hướng dẫn tìm hiểu bài :
 -Gọi HS đọc bài .
 + Tìm các hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân ?
 + Nhờ chăm chỉ lao động 2 vợ chồng người nông dân đã đạt được điều gì? 
 + Hai con trai người nông dân có chăm chỉ làm ruộng như cho mẹ của họ không ?
 +Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì? 
 + Em hiểu thế nào là kho báu ?
 + Theo lời người cha 2 con làm gì ? 
 + Vì sao mấy vụ lúa đều bội thu ?
 + Cuối cùng, kho báu mà hai người con tìm được là gì ?
 + Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 
Ý nghĩa : Ai biết quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc .
c. Luyện đọc lại : Gọi HS đọc bài .
 3 . Củng cố dặn dò : 
+ Qua câu chuyện em hiểu được điều gì ?
 Rút ra bài học: Ai chăm học, chăm làm, người ấy sẽ thành công, sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có nhiều niềm vui .
-Về nhà học bài cũ xem trước bài “ Bạn có biết”
-Nhận xét đánh giá tiết học . 
- Bài này được chia làm 3 đoạn .
 - Đoạn 1 : Từ đầu đàng hoàng .
 - Đoạn 2 : Tiếp đó mà dùng .
 - Đoạn 3 : Phần còn lại .
 - 1 HS đọc bài .
 -HS tìm và nêu từ khó .
 - HS đọc từ khó .
 -Ý nói đầy đủ .
 -Là không có thực .
 -Làm việc vất vả từ sớm tới tối . 
 -HS đọc câu văn dài .
 - HS nối tiếp nhau đọc từng câu .
 - HS nối tiếp nhau đọc đoạn trước lớp 
 - Các nhóm cử đại diện thi đọc .
 - 1 HS đọc bài . 
 - Lớp đọc đồng thanh bài .
-1 HS đọc bài, lớp đọc thầm .
 - Quanh năm hai sương một nắng , cuốc bẫm cày sâu .ngơi tay .
 - Gầy dựng được một cơ ngơi đàng hoàng. 
 -Họ ngại làm ruộng, chỉ mơ tưởng hão huyền .
 -Ruộng nhà mình có 1 kho báu các con hãy tự đào lên mà dùng .
 - Là chỗ cất giữ nhiều của quí .
 - Họ đào bới cả đám ruộng lên để tìm kho báu .
 - Đất đai được cuốc xới tơi xốp nên lúa tốt .
 -Đất đai màu mỡ và sự cần cù lao động . 
 -Đừng ngồi mơ tưởng hảo huyền , chỉ có lao động cần cù mới tạo ra của cái . 
-HS nhắc lại .
- HS đọc nối tiếp đoạn và đọc cả bài . 
- HS trả lời . 
------------------- ------------------
Toán : KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
(Đề chuyên môn ra)
 ------------------- ------------------	
Đạo đức: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ( T1)
I. Mục tiêu : - Biết mọi người đều cần phải hổ trợ , giúp đỡ đối sử bình đẳng với người khuyết tật .
- Nêu được một số hành động , việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật .
- Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối sử và tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật trong lớp, trong trường và ở cộng đồng phù hợp vói khả năng.
- HS khá, giỏi: Không đồng tình với thái độ xa lánh, kỳ thị trêu chọc bạn khuyết tật.
* GDTGĐĐHCM (Liên hệ): Giúp đỡ người khuyết tật là thể hiện lịng nhân ái theo gương Bác. 
III .Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1 . Kiểm tra bài cũ : Hỏi tựa . 
 + Vì sao em phải lịch sự khi đến nhà người khác?
 + Cư xử lịch sự là thể hiện điều gì ? 
 -GV nhận xét đánh giá . 
 - Nhận xét chung.
2 . Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa . 
* Hoạt động 1 :Phân tích tranh nhận biết được hành vi cụ thể về giúp đỡ người khuyết tật .
 + Tranh vẽ gì ?
+ Việc làm của các bạn nhỏ giúp gì cho bạn bị khuyết tật ?
 + Theo em thì em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn ? Vì sao 
 Kết luận : Ta cần giúp đỡ các bạn bị khuyết tật để các bạn được học tập .
* Hoạt động 2 : Những việc cần làm để giúp đỡ người khuyết tật .
 - Hoạt động nhóm :Tìm những việc cần làm và không nên làm đối với người khuyết tật .
-GV nhận xét sửa sai và rút ra kết luận .
Kết luận : Tuỳ theo khả năng và điều kiện mà làm những việc giúp đỡ người tàn tật cho phù hợp .Không xa lánh , thờ ơ đối với người khuyết tật . 
* Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (có thái độ đúng với việc giúp đỡ người khuyết tật) 
a. Giúp đỡ người khuyết tật là điều mọi người nên làm .
b. Chỉ giúp đỡ người khuyết tật là con thương binh .
c. Phân biệt đối xử với bạn khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em .
d . Giúp đỡ người khuyết tật là góp phần làm bớt đi những khó khăn thiệt thòi của họ .
Kết luận : Các ý a, c, d là đúng ý b chưa đúng vì mọi người khuyết tật cần được giúp đỡ . 
3 . Củng cố dặn dò :
 + Tại sao chúng ta cần phải giúp đỡ người khuyết tật ?
 + Em có giúp đỡ người khuyết tật chưa ?
 + Em hãy kể một việc làm để giúp đỡ đỡ người khuyết tật .
- Về nhà học bài cũ và áp dụng vào cuộc sống .
-Nhận xét đánh giá tiết học . 
 -Lịch sự khi đến nhà người khác
 - 2 HS trả lời .
- Quan sát tranh .
-Tranh vẽ cảnh một số hs đang đẩy xe cho 1 bạn bại liệt đi học .
 -Giúp bạn bị khuyết tật được đến trường học tập .
- HS trả lời theo cảm nhận .
- Thảo luận và ghi kết quả vào phiếu học tập .
-Những việc cần làm : 
 +Đẩy xe cho bạn bị bại liệt .
 +Đưa người khiếm thị qua đường 
 + Vui chơi với bạn khuyết tật .
 - Những việc không nên :
 + Trêu chọc người khuyết tật .
 + Chế giễu, xa lánh người khuyết tật .
- HS bày tỏ thái độ đồng tình hay không .
- Một số HS trả lời .
 ------------------- ------------------	
Thứ ba ngày 30 tháng 03 năm 2010
THỂ DỤC.
TRÒ CHƠI “ TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH”
I. MỤC TIÊU: - Biết cách chơi và tham gia được trị chơi
- HS biết giữ kỉ luật khi tập luyện.
 Không có trong NXCC
II. CHUẨN BỊ : Vệ sinh an toàn nơi tập.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
TG
Tổ chức
 Phần mở đầu
- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
- Xoay các khớp cổ chân đầu gối, hông, cổ tay, vai.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng.
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu.
 Phần cơ bản
* Ôn 5 ĐT tay, chân, lườn, bụng và nhảy của bài TD phát triển chung.Do Gv hoặc cán sự điều khiển.
* Trò chơi “Tung vòng vào đích”.
-Gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. Chia tổ tập luyện, sau đó thi đấu xem tổ nào nhất ( mỗi tổ đại diện 1 nam, 1 nữ )
 Phần kết thúc
- Cho hs hát kết hợp kết hợp vỗ tay tại chỗ.
* Làm một số động tác thả lỏng
- Trò chơi hồi tĩnh: Chim bay, cò bay.
- Gv cùng hs hệ thống bài
- Giáo dục tư tưởng: Nhận xét, dặn dò.
 7’
 16’
 7’
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X
 5GV
- HS thực hiện
- Nxét tiết học
 ------------------- ------------------	
Tự nhiên và Xã hội: MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG TRÊN CẠN
(GV bộ mơn)
 ------------------- ------------------
Toán: ĐƠN VỊ , CHỤC , TRĂM , NGHÌN
I . Mục tiêu : - BiÕt quan hƯ gi÷a ®¬n vÞ vµ choc ; gi÷a chơc vµ tr¨m ; biÕt ®¬n vÞ ngh×n, quan hƯ gi÷a tr¨m vµ ngh×n.
 - NhËn biÕt ®­ỵc sè trßn tr¨m, biÕt c¸ch ®äc, viÕt c¸c sè trßn tr¨m.
 - Lµm ®­ỵc c¸c BT 1, 2.
- Ham thích học Toán.
II. Đồ dùng dạy học : 
 -10 hình vuông biểu diễn đơn vị.
 -20 hình chữ nhật biểu diễn 1 chục.
 -10 hình vuông mỗi hình biểu diễn 100.
 -Bộ số bằng bìa.
III. Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1 . Kiểm tra bài cũ : 
 - Nhân xét bài kiểm tra định kỳ .
2 . Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa . 
* Ôn tập về đơn vị, chục, trăm.
 - GV gắn lên bảng 1 ô vuông và hỏi :
 + Có mấy đơn vị ?
 - GV gắn tiếp 2, 3  10 ô vuông như phần SGK và yêu cầu HS nêu số đơn vị tương tự như trên.
 + 10 đơn vị còn gọi là gì ?
 + 1 chục bằng bao nhiêu đơn vị ?
 - GV ghi bảng : 10 đơn vị = 1 chục
 + GV gắn lên bảng các hình chữ nhật biểu diễn chục và yêu cầu HS nêu các chục từ 1 chục (10) đến 10 chục (100) tương tự như đã làm với phần đơn vị.
 + 10 chục bằng bao nhiêu ?
 - GV ghi bảng : 10 chục = 100
* Giới thiệu 1000 :
 + Giới thiệu số tròn trăm .
 - GV g ... nhật biểu diễn 1 chục,
III. Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1. Kiểm tra bài cũ : 
Bài 4 :>, < , = ?
Bài 5 : Số ?
 -GV nhận xét .
2.Bài mới : Giới thiệu bài, ghi tựa .
* Giới thiệu các số từ 101 đến 110 :
 - GV gắn lên bảng hình biểu diễn số 100
 + Có mấy trăm ?
 - GV gắn thêm 1 hình vuông nhỏ hỏi .
 + Có mấy chục và mấy đơn vị ?
 - Để chỉ có tất cả 1 trăm, 0 chục, 1 đơn vị, trong toán học người ta dùng số 1 trăm linh 1 và viết là 101.
 - GV giới thiệu số 102 , 103 tương tự như giới thiệu số 101.
 - GV yêu cầu HS thảo luận để tìm cách viết, đọc các số còn lại trong bảng : 
 104 , 105 ,  ,110.
 - GV yêu cầu đọc các số từ 101 đến 110.
* Luyện tập:
 Bài 1 : 
-Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào ?
 -Gọi HS làm miệng .
 - GV nhận xét sửa sai . 
Bài 2 : Số .
 - GV vẽ lên bảng tia số ( như SGK ), điền các số trên tia số theo thứ tự từ bé đến lớn .
 -GV nhận xét sửa sai . 
 - Nhận xét, ghi điểm.
 Bài 3 :
 + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
 -Để điền được dấu cho đúng ta phải so sánh các số với nhau lần lượt so sánh chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị .
 -GV nhận xét sửa sai . 
 Bài 4 :(HS khá ,giỏi)
 a. Viết các số 106, 108, 103, 105, 107, theo thứ tự từ bé đến lớn .
b. Viết các số 100, 107, 105, 110, 
 - GV nhận xét sửa sai . 
3.Củng cố dặn dò:
 - GV gọi HS đọc các số từ 101 đến 110.
 - Chuẩn bị bài học tiết sau.
 - Nhận xét tiết học.
+150 130
160 > 140 180 < 200
180 < 190 120 < 170 
+100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 .
-Có 100
 -Có 0 chục và 1 đơn vị.
-HS đọc số 101 .
-HS thảo luận các số từ 104 ... 110
 -HS đọc các số từ 101 đến 110 .
 - HS đọc yêu cầu . 
 - HS làm miệng .
 -HS lên bảng làm, lớp làm vào vở .
- Điền dấu > , < , = vào chỗ trống.
 101 < 102 	 106 < 109
 102 = 102 	 103 > 101
 105 > 104 105 = 105
 -HS đọc yêu cầu .
103, 105, 106, 107, 107, 108 
110, 107, 106, 105, 103, 100 .
 -3 HS đọc dãy số .
 ------------------- ------------------	
Chính tả (N -V):CÂY DỪA
I. Mục đích yêu cầu: 
- Nghe vµ viÕt chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng c¸c c©u th¬ lơc b¸t.
- Lµm ®­ỵc BT (2) a/b. Viết đúng tên riêng Việt Nam trong BT3
II. Đồ dùng dạy học :
 -Bài tập 2a viết vào giấy.
 -Bảng phụ ghi các bài tập.
III. Các hoạt động dạy - học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1. Kiểm tra bài cũ : 
 - Yêu cầu HS lên bảng làm bài tập .
Bài 3 : Điền vào chỗ chấm .êân hay ênh ?
 - Nhận xét, ghi điểm.
 - Nhận xét chung.
2.Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa 
 * Hướng dẫn viết chính tả:
 - GV đọc mẫu, tóm tắt nội dung : Tác giả tả các bộ phận của cây dừa .
 -Gọi HS đọc bài . 
 + Đoạn thơ nhắc đến bộ phận nào của cây dừa ?
 + Các bộ phận đó được so sánh với những gì ?
* Luyện viết từ khó
 -Yêu cầu HS tìm từ hay viết sai .
 - GV chốt lại ghi bảng 
 dang tay, gọi trăng, bạc phếch, hũ rượu, toả, ngọt. 
 -Gọi HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con 
 -GV nhận xét, sửa sai . 
* Hướng dẫn cách trình bày:
 + Đoạn thơ có mấy dòng ?
 + Dòng thứ nhất có mấy tiếng ?
 + Dòng thứ hai có mấy tiếng ?
 + Các chữ cái đầu dòng thơ viết như thế nào ?
 - GV : Đây là thể thơ lục bát . Dòng thứ nhất viết lùi vào 1 ô , dòng thứ hai viết sát lề.
 -GV đọc bài lần 2 .
 - GV đọc bài viết yêu cầu HS viết vào vở .
 - GV đọc lại bài viết.
 - Thu một số vở chấm .
 * Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 2:
 a.Hãy kể tên các loài cây bắt đầu bằng s hoặc x 
- GV tổ chức cho HS tìm từ tiếp sức .
 - Yêu cầu HS đọc các từ vừa tìm được .
 b. Tìm các tiếng có vần in hoặc vần inh có nghĩa như sau :
 -Tiếp theo số 8 .
 -Quả đã đến lúc ăn được .
 -Nghe hoặc ngửi rất tinh rất nhạy .
 Bài 3: GV yêu cầu đọc yêu cầu .
 - GV yêu cầu đọc bài thơ.
 - Tìm ra các tên riêng trong bài .
+Khi viết tên riêng chỉ địa danh em phải viết như thế nào ?
 -Gọi HS lên bảng viết lại cho đúng, cả lớp viết vào bảng con .
 3. Củng cố dặn dò :- Nhận xét tiết học
 - Về nhà sửa lỗi và xem trước bài sau .
.
 -2 HS lên bảng làm bài tập .
 -HS theo dõi .
 -1 HS đọc bài .
-Lá dừa,thân dừa, quả dừa, ngọn dừa
 -Lá : như bàn tay dang tay đón gió, như chiếc lược Ngọn dừa : như người biết giật đầu gọi trăng . Thân dừa : bạc phếch , đứng canh trời đất . Quả dừa : như đàn lợn con , như những hũ rượu.
 -HS tìm và nêu từ hay viết sai .
-HS lên bảng viết, lớp viết vào bảng con 
- Đoạn thơ có 8 dòng.
 - Dòng thứ nhất có 6 tiếng.
 - Dòng thứ hai có 8 tiếng.
 -Phải viết hoa.
 - HS chú ý lắng nghe.
 - HS viết bài vào vở .
 - HS dò bài, sửa lỗi .
-HS đọc yêu cầu .
- Lớp chia nhóm và thi đua tìm từ.
 s : sắn, sim, sung, si, sen ...
 x : xoan, xà cừ, xà nu, xương rồng . 
 -số chín
 -chín 
 -thính 
 -2 HS đọc .
 bắc sơn, đình cả, thái nguyên, tây bắc, điện biên . 
 -Phải viết hoa .
 -HS lên bảng viết, cả lớp viãút vào vở bài tập . 
 ------------------- ------------------	
Tập làm văn: ĐÁP LỜI CHIA VUI – TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI
I. Mục đích yêu cầu: 
 - BiÕt ®¸p l¹i lêi chia vui trong t×nh huèng giao tiÕp cơ thĨ (BT1).
 - §äc vµ tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái vỊ bµi miªu t¶ ng¾n (BT2); viÕt ®­ỵc c¸c c©u tr¶ lêi cho 1 phÇn BT2 (BT3)
-Ham thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học : -Tranh minh hoạ SGK.
 -Tranh (anh) hoặc quả măng cụt thật.
III. Các hoạt động dạy - học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1. Kiểm tra bài cũ : 
 -Nhận xét bài kiểm tra định kỳ của HS .
 2.Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi tựa .
 * Hướng dẫn luyện tập :
 Bài 1 :Em đạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ hoặc múa hát ...) các bạn chúc mừng. Em sẽ nói gì để đáp lại lời chúc mừng của các bạn 
 - GV treo tranh lên bảng .
 - GV gọi HS lên làm mẫu.
- GV yêu cầu HS nhắc lại lời của HS 2 , sau đó suy nghĩ để tìm cách nói khác.
 - GV yêu cầu HS thực hành.
Bài 2 : Đọc và trả lời các câu hỏi :
 - GV đọc bài “Quả măng cụt”.
 - GV yêu cầu HS đọc lại bài.
 - GV cho HS xem quả măng cụt (Tranh , ảnh hoặc quả thật)
 - GV cho HS thực hiện hỏi đáp theo ND
a. Nói về hình dáng bên ngoài quả măng cụt .
 +Quả măng cụt có hình gì ?
 + quả to bằng chừng nào ?
 + Quả măng cụt có màu gì ?
 +Cuống to như thế nào ?
b. Nói về ruột quả, mùi vị quả măng cụt .
 + Ruột quả măng cụt có màu gì ?
 + Các múi như thế nào ?
 + Mùi vị măng cụt ra sao ?
 -Yêu cầu từng cặp thi hỏi đáp nhanh .
 - GV nhận xét sửa sai . 
Bài 3 :Viết vào vở các câu trả lời cho phần a hoắc phần b .
 -Ở bài này chỉ viết phần TL không cần viết câu hỏi, trả lời dựa vào gợi ý của bài quả măng cụt .
 - GV yêu cầu HS làm bài viết.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
 -GV nhận xét, sửa sai .
3.Củng cố dặn dò : 
 +Khi đáp lời chia vui phải đáp với thái độ như thế nào ?
 - Nhận xét tiết học.
 -HS đọc yêu cầu .
- 2 HS làm mẫu.
 + HS 1 : Chúc mừng bạn đã đoạt giải cao trong cuộc thi.
 + HS 2 : Cảm ơn bạn rất nhiều.
 -Các bạn quan tâm đến tớ nhiếu quá, lần sau tớ sẽ cố gắng để đạt giải cao hơn./ Tớ cảøm động quá. Cảm ơn các bạn .
 -HS đọc yêu cầu .
 - HS thực hành VD :
 + HS 1 : Quả măng cụt hình gì ?
 + HS 2 : Hình tròn như quả cam.
 + HS 1 : Quả to bằng chừng nào ?
 + HS 2 : To bằng nắm tay trẻ em.
 + HS 1 : Quả măng cụt màu gì ?
 + HS 2 : Quả màu tím sẫm ngã sang đỏ.
 + HS 1 : Cuống nó như thế nào ?
 + HS 2 : Cuống nó to và ngắn 
 -HS thực hành hỏi đáp . 
 -HS đọc yêu cầu .
-Lớp làm vào vở bài tập . 
VD: Quả măng cụt tròn, giống như một quả cam nhưng nhỏ chỉ bằng nắm tay của môt đứa bé . Vỏ măng cụt màu tím thẫm, cuống măng cụt ngắn và to, có bốn, năm cái tai tròn trịa úp vào quả và vòng quanh cuống .
-HS trả lời câu hỏi .
 ------------------- ------------------	
Thủ công: LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (T2)
I. Mục tiêu :
- Biết cách làm đồng hồ đeo tay.
- Làm được đồng hồ đeo tay.
- Với HS khéo tay : Làm được đồng hồ đeo tay. Đồng hồ cân đối.
 - Thích làm đồ chơi, thích thú với sản phẩm lao động của mình.
II. Đồ dùng dạy học : 
 -Mẫu đồng hồ đeo tay bằng giấy.
 -Các quy trình làm đồng hồ.
III . Các hoạt động dạy - học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1 . Kiểm tra bài cũ : 
 - Kiểm tra dụng cụ học tập.
 2. Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa . 
 -GV treo quy trình lám đồng hồ đeo tay .
 -Yêu cầu HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ đeo tay 
* Thực hành làm đồng hồ đeo tay:
 - Quan sát và hướng dẫn thêm cho HS còn lúng túng , nhắc nhở HS nếp gấp phải sát, miết kĩ. Khi gài dây đeo phải có thể bóp nhẹ hình mặt đồng hồ để gài dây cho dễ .
* Trưng bày sản phẩm :
 - GV nhận xét tuyên dương những HS có sản phẩm đẹp . 
3 . Củng cố dặn dò:
 + Muốn làm được chiếc đồng hồ đeo tay, chúng ta phải qua mấy bước ? Là những bước nào ?
- Về nhà chuẩn bị cho tiết sau giấy màu, kéo, hồ gián, để tiết sau học “ làm đồng hồ đeo tay” 
 -Nhận xét đánh giá tiết học . 
 -2 HS nhắc lại .
 -HS thực hành làm đồng hồ đeo tay .
 -HS trưng bày sản phẩm .
-2 HS nêu .
 ------------------- ------------------	
SINH HOẠT SAO
(HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI)
*************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 28CKTKN.doc